Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

bài giảng lịch sử 10 bài 35 các nước anh, pháp, mỹ sự bành trướng thuộc địa

bài giảng lịch sử 10 bài 35 các nước anh, pháp, mỹ và sự bành trướng thuộc địa
. KĨ THUẬT TT BÀI 35 TIẾT 44 CÁC NƯỚC ANH PHÁP ĐỨC MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA TIẾT 44 I. CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI. loại lớn hơn 3 nước Pháp, Đức, Mĩ gộp lại TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Nước Anh a. Tình. Đức Mĩ + Sản lượng gang gấp 4 lần Mĩ, gần 5 lần Đức. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Nước
 • 36
 • 2,466
 • 1

Sử 10- BÀI 35:CÁC NƯỚC ĐỂ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀSỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA

Sử 10- BÀI 35:CÁC NƯỚC ĐỂ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀSỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA
. ra” Sử 10 -BÀI 35:CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiếp) Sử 10 -BÀI 35:CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiếp) Sự phân chia thuộc. Sử 10- BÀI 35:CÁC NƯỚC ĐỂ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀSỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA Lược đồ chủ nghĩa tư bản ( thế kỷ XVI- 1914) A. ANH PHÁP CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX I. Nước Anh *. gấp 3 lần Mĩ Đức; sản lượng gang gấp 4 lần Mĩ gần 5 lần Đức. Về xuất khẩu kim loại sản lượng của 3 nước Pháp, Đức, Mĩ gộp lại không bằng Anh. - Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc
 • 18
 • 4,132
 • 21

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sự bành trướng thuộc địa (Tiết 2)

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (Tiết 2)
Kinh tế các nước Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.Trước 1870, nền kinh tế Đức chỉ đứng thức 3 thế giới.Sau khi thống nhất tháng 11871, nền kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ, vươn lên đứng đầu thế giới. . mác) 1899(đ/v: triệu mác) Tỷ lệ tăng Máy móc vật liệu 90 29 1 >3 ,2 lần Bằng thép sắt 134 326 > ;2, 4 lần Bằng hoá chất 20 0 365 >1,8 lần Đến năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép 1871 1900 Tỷ lệ tăng Đường sắt (km) 17160 49878 2, 3 lần Than (triệu tấn) 37,9 149 4,4 lần Gang (triệu tấn) 1,56 8,5 6 lần Thép (triệu tấn) 0 ,25 6,6 26 lần - Từ 1870-1900, công nghiệp luyện kim tương. $* +,#-&-./01 23 4566789./:;%3 <= >1? 23 #%-,")@0A.BC"$ # 23 45667 *
 • 12
 • 497
 • 1

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học nước

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học và nước
. phí GIÁO ÁN SINH HỌC 10 Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC NƯỚC I. Mục tiêu bài dạy 1. Kiến thức a. Cơ bản - Học sinh phải nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. - Nêu được vai trò của các. khoảng 92 nguyên tố I. Các nguyên tố hoá học - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống không sống. - Các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96 .3% khối lượng cơ thể sống. - C là nguyên tố đặc. vật giới động vật. 3. Hoạt động dạy học a. Mở bài Giáo viên nêu lên câu hỏi gợi mở để đi vào nội dung chính của bài: - Các nguyên tố hóa học chính cấu tạo nên tế bào là gì? - Tại sao các
 • 5
 • 4,109
 • 13

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
...I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX Nước Anh 09/20/17 I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh  Trước 1870: - Anh nước có công nghiệp đứng đầu giới 09/20/17 I.CÁC NƯỚC... Lược đồ nước Anh thuộc địa đầu kỉ XX I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Sau 1870: - Nông nghiệp:Khủng hoảng trầm trọng  Nhập lương thực 09/20/17 I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP... (t45) Nước Anh  Đọc 09/20/17 thêm I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Pháp 10 09/20/17 I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Pháp  11 Trước 1870: - Pháp nước
 • 19
 • 264
 • 0

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
... Bài 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiết 45-46) I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Nước Pháp II.CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t46)... Minh Đức - Krông Ana I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Sau 1870: - Anh đứng đầu giới xuất tư bản, thương mại, thuộc địa  Lược đồ nước Anh thuộc địa đầu kỉ XX 09/20/17... Krông Ana I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Pháp  16 Sau 1870: - Pháp có diện tích thuộc địa đứng thứ hai giới 09/20/17 Trương Minh Đức - Krông Ana I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI
 • 21
 • 134
 • 0

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
... Ana Bài 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiết 45-46) II.CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t46) 09/20/17 Nước Đức NướcTrương Minh Đức - Krông Ana II.CÁC NƯỚC.. .Bài 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiết 45-46) Trình bày vài nét phát I.CÁC NƯỚC ANH VÀtếPHÁP triển kinh nước Anh CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX... - Krông Ana II.CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t46) Nước Mĩ  11 Trước 1870: - Công nghiệp Mĩ đứng thứ tư giới 09/20/17 Trương Minh Đức - Krông Ana II.CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI TK XIX-ĐẦU
 • 17
 • 172
 • 0

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
... viện thuộc địa thếlực giới - Xâm chiếm Thượng viện Hạ địa viện thuộc - Đàn áp bóc lột giai cấp công nhân BÀI 35 : CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA II CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI... hàng nước Ngoài chinh phục nghành đốt, điện khí, công ty kẽm, đồng, chì BÀI 35 : CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA II CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Nước. ..BÀI 35 : CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA II CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Nước Đức a Tình hình kinh tế * Công
 • 14
 • 245
 • 2

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sự bành trướng thuộc địa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
... Ana Bài 35 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiết 45-46) I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Nước Pháp II.CÁC NƯỚC ĐỨC MĨ CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX... I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Hãy quan sát lược đồ trình bày vài nét tình hình kinh tế nước Anh cuối TK XIX- đầu TK XX 09/20/17 Trương Minh Đức - Krông Ana I.CÁC NƯỚC... ? Sản lượng thép Anh, Mĩ, Đức (1800-1900) 09/20/17 Trương Minh Đức - Krông Ana I.CÁC NƯỚC ANH PHÁP CUỐI TK XIX-ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Sau 1870: - Anh đứng đầu giới thuộc địa, xuất tư bản,
 • 24
 • 204
 • 0

giao an lich su 10 bai 35 cac nuoc anh phap my va su banh truong thuoc dia

giao an lich su 10 bai 35 cac nuoc anh phap my va su banh truong thuoc dia
... sản lượng thép Anh, Mỹ, Đức để nhận xét vai trò Anh công nghiệp giới Nguyên nhân làm tốc độ phát triển công nghiệp Anh bị chậm lại? NỘI DUNG BÀI I Anh Pháp cuối kỷ XI - đầu kỷ XX Anh a Tình hình... hình thức cho vay lãi 1908 cho vay 38 tỉ Frs, đầu tư sản xuất 9,5 tỉ Frs - 1870: Anh 15 tỉ Fr.,Pháp 10, 12 tỉ Fr 1900: Anh 50 tỉ Fr, Pháp 25 tỉ Fr 1914: Pháp: 60 tỉ Fr, cho Nga vay: 30 tỉ, lại... u sách trị… Vì nói CNĐQ Anh mang tính chất thực dân? - Vì: tồn sở bóc lột hệ thống thuộc địa bao la rộng lớn thuộc địa Anh chiếm ¼ diện tích trái đất ¼ dân số giới) → Anh nước Đế quốc thực dân
 • 6
 • 145
 • 1

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... số nguyên tố định? b Bài Hoạt động Thầy & Trò Hoạt động1: Tìm hiểu ngun tố hố học Nội dung I Các nguyên tố hoá học GV: Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ số nguyên tố định? - Các nguyên tố. .. ngun tố hố học có vài chục nguyên tố cần thiết cho sống 1) Các nguyên tố đa lượng vi lượng GV: Quan sát bảng em có nhận xét tỷ lệ nguyên tố thể (Đa lượng vi a Nguyên tố đa lượng lượng) - Các nguyên. .. nguyên tố có tỷ lệ  10 - ( 0,01%) TaiLieu.VN Page HS: Các nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn, nhỏ khác - C, H, O, N, S, P, K… thể: nguyên tố đa lượng vi b Các nguyên tố vi lượng lượng - Các nguyên tố có
 • 4
 • 49
 • 0

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
.. .Giáo án Sinh học 10 nguyên tố nguyên tố chủ yếu? HS sinh khác nhận xét, bổ sung GV nêu câu hỏi, yêu Có khoảng vài chục nguyên tố vô cầu HS nghiên cứu SGK cần thiết... SGK, độc nguyên tố chủ yếu : C, H, O, N ? Dựa vào sở để lập trả lời chiếm khoảng 96% phân biệt nguyên tố đa Dựa vào tỉ lệ tồn lượng nguyên tố vi thể, nguyên tố hóa học chia lượng? Các HS khác... ứng sinh hóa GV nhận xét, đánh giá, Nước chiếm tỉ lệ lớn tế bào, kết luận vấn đề nước tế bào khơng thể tiến hành chuyển hóa chất để trì sống Giáo án Sinh học 10 Củng cố : Câu : Thế nguyên tố
 • 4
 • 35
 • 0

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... số nguyên tố định ? I .Các nguyên tố hoá học: HS: Quan sat bảng sgk trả lời - Các nguyên tố C, H, O, N chiếm 95% khối lượng thể sống Tại nguyên tố C, H, O, N nguyên tố cấu tạo nên tấ bào? - C nguyên. .. tố hoá học đặc biệt quan trọng việc tạo nên đa dạng đại phân tử hữu HS: (?) Vì Cacbon nguyên tố hoá học quan trọng ? HS: - Các nguyên tố hố học cấu tạo nên giới sống khơng sống - Các nguyên tố. .. nhiên… Các nguyên tố hoá học thể chiếm tỉ lệ khác nên nhà khoa học chia thành nhóm đa lượng vi lượng (?) Thế nguyên tố đa lượng ? HS; (?) Vai trò nguyên tố đa lượng ? HS: (?) Những nguyên tố nguyên
 • 4
 • 49
 • 1

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... học: GV Yêu cầu học sinh đọc SGK trả lời - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên câu hỏi sau : giới sống không sống - nguyên tố C, H ,O ,N - Các nguyên tố C,H,O,N chiếm 96% nguyên tố cấu tạo nên tế...III BÀI MỚI Đặt vấn đề(2’) Khơng có nước khơng có sống Vậy nước có vai trò thể sinh vật ? Triển khai (30’) a Hoạt Động 1(17’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG I Các nguyên tố hoá học: GV... ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG II .Nước vai trò nước tế bào: 1)Cấu trúc đặc tính lý hố nước: - Phân tử nước cấu tạo từ nguyên GV Yêu câu học sinh quan sát H3.1-2, đọc tử ôxy với nguyên tử hyđrô
 • 4
 • 42
 • 0

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... 92 ngun tố hố học có vài chục nguyên tố cần thiết cho sống 1 )Các nguyên tố đa lượng vi lượng: *Quan sát bảng em có nhận xét a .Nguyên tố đa lượng: tỷ lệ nguyên tố thể( Đại vi - Các nguyên tố có... - Các nguyên tố có tỷ lệ  10 - ( 0,01%) lượng) - C, H, O, N, S, P, K… * Các nguyên tố hố học có vai trò b Các ngun tố vi lượng: tế bào? - Các nguyên tố có tỷ lệ  10 - ( 0,01%) - F, Cu, Fe,...- nguyên tố C, H ,O ,N sống nguyên tố cấu tạo nên tế -C nguyên tố đặc biệt quan trọng tạo nên đa bào? dạng đại phân tử hữu - C nguyên tố quan trọng? Hs nêu dc: -4 ngtố có tỉ lệ lớn
 • 3
 • 33
 • 0

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... HỌC CỦA TẾ BÀO Bài CÁC NGUYÊN TỐ HỐ HỌC NƯỚC NVĐ: Các ngun tố hố học cấu tạo nên loại tế bào gì? I Các ngun tố hố học (15') HĐ1: Tìm hiểu nguyên tố hóa học cấu tạo nên TB vai trò chúng GVHD... phiếu học tập sau: (7') Kể tên ngtố hoá học chủ yếu cấu tạo nênTB?Vì chúng nguyên tố chủ yếu? (Vai trò) Phân biệt nguyên tố đa lượng nguyên tố vi lượng vai trò chúng? PHIẾU HỌC TẬP Nhóm Các ngtố...3 Bài mới: (1') NVĐ: Thế giới sinh vật đa dạng phong phú song cấu tạo nên từ TB Vậy TB có cấu tạo chức nào? -> PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO Chương I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Bài CÁC NGUYÊN TỐ
 • 6
 • 31
 • 0

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học nước

Giáo án Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... TaiLieu.VN Page -Các nguyên tố cấu tạo nên tế bào: C,H,O,N C nguyên tố quan trọng -> đại phân tử hữu -Nguyên tố đa lượng -Nguyên tố vi lượng  Hoạt động 2: NƯỚC VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG TẾ BÀO(20... hoá học GV yêu cầu HS cho biết nguyên tố hoá học mà em biết GV đặt câu hỏi tiếp: (?) Kể tên nguyên tố TaiLieu.VN Page hoá học cấu tạo nên thể sống? (?) Còn nguyên tố khác sao? (?) Nguyên tố chiếm... 1: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ( 15 phút ) *Mục tiêu: Nêu nguyên tố cấu tạo nên tế bào, vai trò nguyên tố đa lượng, vi lượng *Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG I Các nguyên tố hoá
 • 8
 • 41
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ sự bành trướng thuộc địa

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa
... chiến tranh xâm lược chiếm thuộc địa thuộc địa châu á, châu Phi Sau chiến tranh I, thuộc địa chiếm S gần 11 triệu km vuông, dân số: 55,5 triệu dân Tiết 40: II Các nước Đức Mĩ cuối kỉ XIX đầu... đến bờ Thái Bình Dương + Bành trướng khu vực Mĩ LaTinh Củng cố: Khái qt nội dung 5 Dặn dò: Học tiết sau kiểm tra tiết - Cách mạng tư sản Anh - Cách mạng tư sản Pháp - Cách mạng công nghiệp Anh... nước Khoảng 30 năm sau nội chiến, Nước Mĩ: kinh tế Mĩ có bước phát triển a Tình hình kinh tế: nhanh chóng Từ nước nông - Cuối kỉ XIX, kinh tế phát triển mạnh, vươn lên nghiệp có kinh tế phụ thuộc
 • 4
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ sự bành trướng thuộc địa

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa
...bản chạy sang thuộc địa xuất tư bản, thương mại, hải quân thuộc địa - Công nghiệp: Qúa trình tập trung tư diễn mạnh mẽ, nhiều cơng ty độc quyền đời chi phối tồn đời sống kinh tế nước Anh - Nông... hành chiến tranh xâm lược thuộc địa khu vực châu Á châu Phi * Hoạt động: theo nhóm II - Các nước Đức Mĩ cuối kỉ XIX đầu - GV: chia lớp thành nhóm câu hỏi kỉ XX cho nhóm 1- Nước Đức + N1: nêu biểu... nhiều thành các, đặc điểm bật tổ tổ chức độc quyền bước chi phối kinh tế chức độc quyền? nước Pháp đặc biệt lĩnh vực ngân hàng - HS: đọc sgk+ trao đổi trả lời: đặc điểm Tư Pháp đưa vốn nước cho
 • 4
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ sự bành trướng thuộc địa

Giáo án Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa
... đất nước Có lực tập đoàn tư * Hoạt động 6: Toàn lớp cá nhân thép Morgan tập đoàn dầu lửa – Từ kỉ 20, Mỹ bắt đầu chiếm thuộc địa - GV sử dụng đồ xác định vùng đất Rockfeller sát nhập vào nước Mỹ. .. châu Âu, Mỹ rẻ, giá Anh mắc chế độ thuế khóa) * Hoạt động 2: GV cho HS thảo luận nhóm: ?? Vì Anh tăng cường xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa Phi, Á? Vì: * Mỹ- la-tinh thuộc Mỹ, Âu thuộc Đức... thuộc ?? Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Mỹ? - GV giải thích khái niệm “Chủ nghĩa đế quốc địa, can thiệp vào Mỹ latinh với sách “cây gậy củ cà rốt”, gây chiến thực dân mới” ?? Sự phát triển CNĐQ Anh,
 • 5
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >