Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

CHỦ NGHĨ A BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA - Lịch sử lớp 10 ppsx

CHỦ NGHĨ A TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA - Lịch sử lớp 10 ppsx
. càng gay gắt. Để hiểu rõ nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển c a chủ ngh a bản? Sự ra đời và những đặc điểm cơ bản c a chủ ngh a bảngiai đoạn đế quốc chủ ngh a? Bài học hôm nay sẽ. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển c a chủ ngh a bản? Sự ra đời và những đặc điểm cơ bản c a chủ ngh a bảngiai đoạn đế quốc chủ ngh a? 5. Dặn dò, bài tập - Học bài cũ, trả lời. c a lực lượng sản xuất xã hội. - Nắm được khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, công nghiệp bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn giai đoạn đế quốc chủ ngh a mà đặc trưng cơ bản
 • 13
 • 900
 • 2

bài 34:CHỦ NGHĨA BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨAA

bài 34:CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨAA
. hội: - Đế quốc >< Đế quốc - sản>< Công nhân, nhân dân lao động - Đế quốc >< Nhân dân thuộc địa - Mỗi đế quốc có đặc điểm riêng: Anh Đế quốc thực dân”, Pháp Đế quốc cho. lợi của chủ nô Miền Nam, 11 bang MN tách khỏi liên bang chuẩn bị lực lượng tấn công chín phủ. 12/4/1862, nội chiến bùng nổ. BÀI 34: CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 1 tầng lớp bản tài chính. + Các nhà bản tài chính đẩy mạnh xuất khẩu bản. - Trong công nghiệp: sự tập trung sản xuất -> các công ty độc quyền ra đời b. Đặc điểm: - Các nước đế quốc đẩy
 • 16
 • 1,706
 • 10

Bài 34. Các nước bản chuyển sang giai đoạn ĐQCN

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn ĐQCN
. chiến bùng nổ. BÀI 34: CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền . ra từ các chất phóng xạ. Năm 1908, ông được tặng giải thưởng Nobel hóa học cho các công trình chứng minh rằng các nguyên tử bị phân rã trong hiện ng phóng xạ, ông đã thực hiện sự chuyển. của Tôm-xơn : các hạt vi mô George Paget Thomson; 1892 - 1975), nhà vật lí Anh. Nghiên cứu hiện ng nhiễu xạ của điện tử qua tinh thể, khẳng định lưỡng tính sóng hạt của các hạt vi mô.
 • 39
 • 1,726
 • 5

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx
. sao có sự chuyển biến từ chủ nghĩa bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa bản độc quyền? Các hình thức chủ yếu và bản chất kinh tế của chủ nghĩa bản độc quyền là gì? *Chủ nghĩa bản độc. Sử 10-BÀI 34: CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI OẠNĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA Ngày 17/12/1903 anh em nhà Orville và Wilbur Right đã. cạnh tranh càng trở nên gay gắt. - Bản chất kinh tế của chủ nghĩa bản độc quyền vẫn dựa trên cơ sở chiếm hữu nhân bản chủ nghĩa về liệu sản xuất. - Quan hệ độc quyền giữ vị trí thống
 • 9
 • 2,502
 • 10

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 6: CÁC NƯỚC BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 6: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX potx
. Bài 6: CÁC NƯỚC BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Các nước bản lớn chuyển lên giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa. – Tình. về các nước đế quốc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG – Bản đồ thế giới. – Bản đồ hệ thống các thuộc địa đế quốc. – Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử. 1. Các hoạt động dạy – học Các hoạt động Nội dung ghi bảng I. CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX Hoạt động 1: Nội dung – Tình hình kinh tế, chính trị ở Anh Giáo
 • 10
 • 12,206
 • 18

Bài 34. CHỦ NGHĨA BẢN CHUYỂN SANG GIAI đoạn đế QUỐC CHỦ NGHĨA

Bài 34. CHỦ NGHĨA tư BẢN CHUYỂN SANG GIAI đoạn đế QUỐC CHỦ NGHĨA
I. MỤC TIÊU BÀI HỌCSau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức Nắm và hiểu được những thành tựu chủ yếu về khoa học kỹ thuật cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nó đã thức đẩy sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội. Nắm được khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, công nghiệp bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản nhất là sự ra đời của các tổ chức độc quyền và sự bóc lột ngày càng tinh vi hơn đối với nhân dân lao động làm cho mâu thuẫn trong xã hội bản ngày càng gay gắt và sâu sắc. 2. tưởng, tình cảm, thái độ Biết trân trọng những công trình nghiên cứu những phát minh của các nhà khoa học trong việc khám phá nguồn năng lượng vô tận của thiên nhiên phục vụ cho nhu cầu và cuộc sống con người. Thấy được mặc dù chủ nghĩa đế quốcgiai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa đế quốc, đi cùng với nó là những thủ đoạn bóc lột tinh vi của chúng.3. Kỹ năng Rèn luyện cho HS kỹ năng nhận xét đánh giá sự kiện lịch sử về sự hình thành các tổ chức độc quyền. Kỹ năng khai thác và sử dụng tranh ảnh lịch sử về những thành tựu của khoa học kỹ thuật. . Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa bản? Sự ra đời và những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa bảngiai đoạn đế quốc chủ nghĩa? 5. D n dò, bài t pặ ậ - Học bài cũ, trả lời câu. Bài 34. CH NGH A T B NCHUY N SANG GIAI O N QU C CHỦ Ĩ Ư Ả Ể Đ Ạ ĐẾ Ố Ủ Bài 34. CH NGH A T B NCHUY N SANG GIAI O N QU C CHỦ Ĩ Ư Ả Ể Đ Ạ ĐẾ Ố Ủ NGH AĨ NGH AĨ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ I cầu và cuộc sống con người. - Thấy được mặc dù chủ nghĩa đế quốcgiai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa đế quốc, đi cùng với nó là những thủ đoạn bóc lột tinh vi của chúng. 3. K n ngỹ ă -
 • 6
 • 1,294
 • 2

bài giảng lịch sử 10 bài 34 các nước bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

bài giảng lịch sử 10 bài 34 các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
. BÀI 34: CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX: 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền: Em. địa. c. Các mâu thuẫn xã hội: - Đế quốc >< Đế quốc - sản>< Công nhân, nhân dân lao động - Đế quốc >< Nhân dân thuộc địa - Mỗi đế quốc có đặc điểm riêng: Anh Đế quốc thực. nghiệp ở các nước bản Âu-Mĩ tăng nhanh, dẫn tới tập trung sản xuất, tích tụ bản. - Để tập trung vốn lớn đủ sức cạnh tranh, các nhà bản đã thành lập các công ty độc quyền, các công
 • 16
 • 5,525
 • 2

Các nước bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
. M.Pharañaây Thomas Edison Bóng đèn 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh Quốc, Pháp, và Đức MÁY NÓI, MÁY HÁT CỦA EDISON Pie vaø Marie Quy ri Haêngri Bec-cô-ren
 • 13
 • 355
 • 0

Bài 8 các nước bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa lịch sử 11

Bài 8 các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa  lịch sử 11
... NC TB CHUYN SANG QCN Nhng thnh tu v KHKT cui TK XIX u TK XX Lnh vc Sinh hc Lu-i Pa-xt ( 182 2- 189 5) ch to vcxin chng bnh di 10 ỏt minh KH-KT ng dng vo sn xut: Lũ Bột-xme Mỏy in tớn 11 ỏt minh KH-KT... ( 184 5-1923) BAI 34: CC NC TB CHUYN SANG QCN Nhng thnh tu v KHKT cui TK XIX u XX Lnh vc Húa hc Bng h thng tun hon Men-ờ-lờ-ộp ( 183 4-1907) BAI 34: CC NC TB CHUYN SANG QCN Nhng thnh tu v KHKT cui... minh KH-KT ng dng vo sn xut: Xe cú ng c u tiờn c ch to nm 188 6 Anh em Wright ch to chic mỏy bay u tiờn nm 190312 BAI 34: CC NC T BN CHUYN SANG QCN Nhng thnh tu v KHKT cui TK XIX u TK XX Lnh vc Nụng
 • 22
 • 337
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... độc quyền đời đánh dấu bước chuyển CNTB sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa • • • • c Các mâu thuẫn xã hội: Đế quốc >< Đế quốc sản> < Công nhân, nhân dân lao động Đế quốc >< Nhân dân thuộc địa... dụng phân bón hóa học Máy kéo Máy gặt • Ý nghĩa Khoa học kĩ thuật : + Thay đổi sản xuất cấu kinh tế chủ nghĩa + Đánh dấu bước tiến chủ nghĩa giai đoạn • II Sự hình thành tổ chức độc quyền:... • Anh : Đế quốc thực dân” • • Pháp : Đế quốc cho vay nặng lãi” • • Đức : Đế quốc hiếu chiến quân phiệt” • • Nhật : Đế quốc phong kiến quân phiệt” • Vai trò thuộc địa : + nơi đầu tiêu thụ
 • 26
 • 215
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... năm 1878 đến 1880, ông khám phá ba chủng vi khuẩn: liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn phế cầu khuẩn ông thiết lập nên nguyên tắc quan trọng vô khuẩn Tỉ lệ tử vong hậu phẫu hậu sản giảm xuống cách ngoạn... ông chuyển động quay điện từ đặt móng cho công nghệ động điện đại Ông phát triển định luật cảm ứng Faraday điện từ học Đơn vị đo điện dung Farad hệ SI đặt theo tên ông Pha-ra-đây (1791-1867) BÀI... Béc-cơ-ren, người Pháp Béc-cơ-ren nhà vật lí người Pháp, giải Nôben người phát ng phóng xạ Béc-cơ-ren (1852 – 1908) BÀI 34 1, Những thành tựu KHKT cuối TK XIX đầu XX - Trong lĩnh vực Vật lí +
 • 55
 • 355
 • 1

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... nghiệm Faraday James Prescott Joule Q = I2Rt Dụng cụ tính khả bảo toàn nhiệt lượng G.P Thomson Các công trình phát đặc tính sóng của điện tử nhiễu xạ điện tử Vợ chồng Curie Gia đình Sklodowski
 • 41
 • 183
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... nghiệp: - Sử dụng máy móc, phân bón hóa học d- Ý nghĩa : - Làm thay đổi sản xuất cấu kinh tế chủ nghĩa - Đánh dấu bước tiến chủ nghĩa giai đoạn 2 Sự hình thành tổ chức độc quyền : Tờ-rớt... Tôm-xơn Béc-cơ-ren Pi-e Ma-ri Rơn-ghen Phát minh Về điện, thuyết electron, ng phóng xạ, tia X Định luật tuần hoàn Quốc gia Đức, Anh, Nga Nga Thuyết tiến hóa, Vắc xin chống bệnh chó dại, hoạt... vật lí, hóa học, sinh học + Những thành tựu áp dụng vào sống thực tiễn - Về học chuẩn bị 35 : Các nước Anh, Pháp , Đức, Mĩ bành trướng thuộc địa HẾT Anh em nhà Wright hai anh em người Mỹ gồm
 • 15
 • 146
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... bước chuyển chủ nghóa sang giai đoạn chủ nghóa bước chuyển chủ nghóa sang giai đoạn chủ nghóa đế quốc ty than Ranh-vét4 Công Kiểm soát ngành than c) Sự xâm chiếm tranh chấp thuộc đòa nước đế. .. hoá quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu nhân công rẻ mạt Các nước châu Á, châu Phi đông dân giàu tài nguyên đối ng xâm lược chủ nghóa đế quốc > Các mâu thuẫn xã hội: nước đế quốc với nhau, đế quốc. .. nước đế quốc: Đến cuối kỷ XIX, cách mạng công nghiệp hoàn thành châu Âu, đồng thời cách mạng sản hoàn thành nước Nền kinh tế TBCN ngày phát triển mạnh > Sự phát triển kinh tế dẫn đến nhu cầu
 • 16
 • 228
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... Đế quốc thực dân” • Pháp : Đế quốc cho vay nặng lãi” • Đức : Đế quốc hiếu chiến qn phiệt” • Nhật : Đế quốc phong kiến qn phiệt” CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN Đế quốc > < Đế quốc. .. Đức… CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN + Trong lĩnh vực tài ngân hàng: • ngân hàng kết hợp với cơng nghiệp → tài • Các nhà đẩy mạnh xuất để kiếm lợi nhuận cao * Mỗi đế quốc. .. CNTB giai đọan CÁC NƯỚC BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN 2/.Sự hình thành tổ chức độc * Ngun nhân:quyền + Do tiến KH-KT sản xuất nước Âu-Mỹ tăng nhanh → tập trung sản xuất tích tụ cao + Các
 • 21
 • 198
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... -ưSựưcạnhưtranhưdẫnưtớiưtíchưtụ bản b Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc -ưHìnhưthành các côngưtyưưvàưtổưchứcưđộcưq -ưHìnhưthànhưtầngưlớp bảnưtàiưchính -ưĐẩyưmạnhưxuấtưkhẩu bản Các Đế quốc >< đế quốc phongư ưưư sản ><ưvô sản. .. _Ôngưlàưngườiưđãưphátưminhưraưmáyưhơi nước Bài 34 Các nước bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Những thành tựu khoa học-kĩ thuật cuối kỷ XIX đầu kỷ XX *ưThànhưtựu -ưNhóm1:ưNêuưtên các nhàưkhoaưhọcưvàư... Xuấtưhiệnưôưtôưđầuưtiênưtrênưthếưgiới uấtưhiệnưmáyưbayưđầuưtiênưtrênưthếưgiới ầuưhoảưđượcưkhaiưthácưđểưthắpưsáng uấtưhiệnưtàuưhoảưđầuưtiênưtrênưthếưgiới 3.ư đặcư điểmư củaư chủ nghĩa đế quốc Mĩưlàưgi?
 • 20
 • 200
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... dụng phân bón hóa học nâng cao suất,… Ý NGHĨA: Làm thay đổi cấu sản xuất cấu kinh tế chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến chủ nghĩa giai đoạn II SỰ HÌNH THÀNH CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN A BỐI CẢNH RA... lớn Nhiều tổ chức độc quyền đời nhiều hình thức  Chủ nghĩa chuyển sang chủ nghĩa độc quyền VÍ DỤ: TRONG NGÀNH DỆT MAY Công ti M độc quyền Các công ti A, B, C, D bị hút vào công ti M ... XX, nhờ tiến khoa học kĩ thuật, sản xuất công nghiệp nước Âu – Mĩ tăng nhanh  tập trung sản xuất, tích tụ Để tập trung vốn lớn, đủ sức cạnh tranh, nhà thành lập công ti độc quyền, công
 • 36
 • 169
 • 0

giao an lich su 10 bai 34 cac nuoc tu ban chuyen sang giai doan de quoc chu nghia

giao an lich su 10 bai 34 cac nuoc tu ban chuyen sang giai doan de quoc chu nghia
... CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? * Nguyên nhân - Những tiến kỹ thuật cuối kỷ XIX làm cho sản xuất tăng, nước Âu – Mĩ đẩy nhanh q trình tích tụ - Kinh tế chuyển từ tự cạnh tranh sang. .. chế bệnh dại ông đến Nha Trang, lập viện Pasteur Nhóm 3: Thành tựu kỹ thuật? Ý nghĩa? - Một điều kiện dẫn đến chuyển biến mạnh mẽ đời sống kinh tế – xã hội buớc sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa... tranh chấp thuộc địa? - Tại giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày gay gắt? Ôn tập chu n bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 173 - Đọc trước SGK 35: “Các nước đế quốc Anh,
 • 5
 • 143
 • 2

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... phản ánh ng nước ? Những chuyển biến lớn lao nước cuối kỉ XIX đầu kỉ XX ? Các em quan sát hình ảnh sau trả lời câu hỏi Ghê –c Xi-mơn Ơm (1789 - 1854) Mai – Pha-ra-đây (1791 - 1867) Các em... chiến Mĩ gọi A Chiến tranh li khai B Cuộc cách mạng sản lần thứ hai C Cuộc đầu tranh giải phóng nơ lệ D Cơng thống đất nước Câu 5. Ý không phản ánh ý nghĩa nội chiến Mĩ? A Xóa bỏ thống trị thực... 2. Nguyên nhân trực tếp dẫn đến bùng nổ nội chiến Mĩ gì? A Mâu thuẫn sản miền Bắc chủ nô miền Nam B Mâu thuẫn kinh tế công thương nghiệp kinh tế đồn điền C Mâu thuẫn nô lệ chủ nô D Kết bầu cử Tổng
 • 49
 • 247
 • 0

Bài 34. Các nước sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
... ơng có nhiều cơng trình khác có giá trị như: nghiên cứu trọng lượng riêng dung dịch nước, dung dịch rượu - nước khái niệm dung dịch -Cuốn "Cơ sở hoá học" cơng trình xuất sắc Men-đê-lê-ép, lần... hố học vơ trình bày theo quan điểm định luật tuần hồn -Bảng tuần hồn ngun tố có ảnh hưởng lớn đến phát triển hố học Nó khơng phân loại tự nhiên ngun tố hố học, cho biết ngun tố có mối liên hệ... hướng cho việc nghiên cứu tiếp tục nguyên tố -Ngày nay, định luật tuần hồn sợi dẫn đường lí thuyết chủ đạo hoá học - Một nguyên tố nguyên tố 101 điều chế lần năm 1955 đặt tên mendelevi để tỏ lòng
 • 11
 • 86
 • 0
1 2 3 4 .. >