Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Sử 10-Bài 27:QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC pptx

Sử 10-Bài 27:QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC pptx
. Sử 10-Bài 27:QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC GIỮ NƯỚC I. Các thời kỳ xây dựng phát triển đất nước Cơ cấu tổ chức nhà nước thời Hùng Vương Thời kỳ Chính trị. Vương Thời kỳ Chính trị Kinh tế Văn hóa - giáo dục Xã hội Thời kỳ dựng nước đầu tiên VII TCN - - Thế kỷ VII TCN - II TCN nhà nước - Nông nghiệp -Tín ngưỡng: Đa Quan hệ vua tôi gần II. XV. -Tổ chức nhà nước quân chủ phong kiến ra đời : +968 quốc hiệu Đại Cồ Việt . +1054 Đại Việt -Thế kỷ XV hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước từ trung ương đếnđịa phương -Nhà nước quan tâm đến
 • 6
 • 814
 • 5

bài giảng lịch sử 10 bài 27 quá trình dựng nước giữ nước

bài giảng lịch sử 10 bài 27 quá trình dựng nước và giữ nước
. quốc gia này cũng đã xây dựng cho mình một nhà nước quân chủ với nền kinh tế văn hoá độc đáo. I. CÁC THỜI KÌ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. 1. THỜI KÌ DỰNG NƯỚC ĐẦU TIÊN 2. Giai on u. năm 107 0, đã đào tạo các bậc "hiền tài" cho đất nước nâng cao dân trí qua các thời kì lịch sử. Phật giáo, Nho giáo từng bước được du nhập vào Đại Việt. Tuy nhiên, khi vào nước. XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. 1. THỜI KÌ DỰNG NƯỚC ĐẦU TIÊN Hãy cho biết những quốc gia đầu tiên ra đời trên Lãnh thổ nước ta - Thời gian ? - Địa điểm ? + Đầu thế kỉ II TCN, Âu Lạc rơi vào
 • 46
 • 4,521
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Giáo án Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII
.. .phong kin thếng trẽ, ỏnh bƠi giằc ngoƠi xõm, bóòc ôu thếngnóòc nhât vât bĐo vậ íclpdõntíc Hot ng dy v hc: HOT NG CA THY V... BI * Hot ng 1: Tonlòpvcỏnhõn - GVgiòithiậusõlóỗcvtỡnhtrƠngkhởnghoĐng cởa ch í phong kin ó ng Ngoi v ng TronggiúathkXVIII - GV phỏtvânkinthớccấ: ?? ny? (HS da vo SGK tr li: Nguyn Danh Phng, Nguyn... lõm vo tỡnh trƠng khởng hoĐng, suy yu Theo mít giỏo sphóõng Tõy, bây giỏ go t nh vng lờn nhau=>phongtronụngdõnbựngnkhpnõi * Hot ng 2: Tonlòpv cỏ nhõn - GV kầ sõ nột v cuíc ỏi v sừ nghiập cởa
 • 4
 • 180
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19
...HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRỊ Hoạt động 2: Tìm hiểu khởi nghĩa Yên Thế KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Khởi nghĩa Yên Thế 188 4 -191 3 ? GV treo đồ hành VN yêu cầu Căn : HS lên xác định vị trí Yên Thế lược - Yên Thế nằm... đoạn 4 (19 08 – 191 3) : Pháp tập trung lực lương liên tiếp càn quét công lên yên Thế + 10/2 /191 3 Đề Thám hi sinh => KHởi nghĩa tan rã Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử - Nguyên nhân : ? Nguyên... Nguyên nhân thất bại ý nghĩa lịch sử + Thiếu lãnh đạo thống khởi nghĩa Yên Thế ? + So sánh lực lượng chênh lệch Học sinh trả lời, ghi + Phong trào mang tính địa phương - Ý nghĩa : + Gây cho địch
 • 4
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19
... đặc điểm khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu đồng bào miền núi TL: ? Em nêu phong trào đấu tranh tiêu biểu đồng bào miền núi cuối kỉ XIX TL Dựa vào sgk trình bày ? Phong trào đồng bào miền núi có tác... công Yên Thế. 10-2 -191 3 Hoàng Hoa Thám hi sinh phong trào tan rã II .PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI 1.Đặc điểm - Phong trào nổ muộn đồng bằng,bền bỉ kéo dài Những phong trào tiêu biểu... 189 3 -19 08 Hồng Hoa Thám lãnh đạo,thời kì nghĩa qn vừa chiến đấu,vừa xây dựng sở Hai lần đình chiến với Pháp: (sgk) - Giai đoạn: 190 9 -191 3 Pháp tập trung lực lượng liên tiếp càn quét công Yên Thế. 10-2 -191 3
 • 3
 • 20
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

Giáo án Lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19
... phong trào đấu tranh tiêu biểu đồng bào miền núi cuối kỉ XIX GV: Phong trào đồng bào miền núi có tác dụng ? HS: Trả lời GV sơ kết bài: Mặc dù thất bại, phong trào nông dân Yên Thế đấu tranh đồng. .. chậm q trình bình định Pháp II PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI - Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp vùng trung du miền núi nổ muộn lại kéo dài - Phong trào diễn rộng khắp Nam... cần nắm phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đồng bào dân tộc miền núi * Tổ chức thực hiện: GV: Em cho biết đặc điểm khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu đồng bào trung du miền núi cuối kỉ XIX
 • 2
 • 20
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giáo án Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
... Mĩ La - tinh thuộc địa đế quốc thực dân từ cuối năm sau cttg2 phong trào giải phóng dân tộc diễn mạnh nhằm đập tan hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc khởi đầu ĐNÁ ? HS(TB): Phong trào đấu tranh... nghĩa thực dân hệ thống thuộc địa Châu Phi) - Sự tan rã thuộc địa Bồ Đào Nha góp phần quan trọng thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi III.Giai đoạn từ năm 70 đến năm 90 TK XX.(12')... kiện 196 0 có 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập (giáo viên đồ nước đó) GV: Tới năm 60, hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đé quốc thực dân bị sụp đổ, lúc hệ thống thuộc địa chủ đế quốc tồn nước thuộc địa
 • 5
 • 46
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giáo án Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
... (11/ 197 5) đấu tranh lật đổ Bồ Đào Nha ? Thắng lợi nước có ý nghĩa nào? - Sự tan rã thuộc địa Bồ Đào Nha -> Đây thắng lợi quan trọng thắng lợi quan trọng phong trào giải phong trào giải phóng dân tộc. .. năm 90 kỷ XX: a- Phong trào phát triển đồng châu lục b- Phong trào khởi đầu Đông Nam lan sang Nam á, Bắc Phi Mỹ Latinh c- Phong trào làm lung lay hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc d- Phong trào. .. tranh? - Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân bị sụp đổ Năm 196 7 hệ thống thuộc địa 5,2 triệu km2, với 35 triệu dân (chủ yếu Miền nam Châu phi - chế độ phân biệt chủng tộc nước thuộc địa
 • 5
 • 44
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giáo án Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
... IV/ Câu hỏi Bài tập : ) Nêu giai đoạn phát triễn phong trào giải phóng dân tộc nước Châu Á , Phi , Mĩ La Tinh ) Bài tập : Nêu đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 194 5 ? + Phạm... da đen có ý nghĩa lịch sử nước thuộc địa phụ thuộc ? III / Sơ Kết Bài Học : Cuộc đấu tranh giải phóng dân tợc nước chia làm giai đoạn , đập tan hệ thống thuộc địa CNĐQ hàng loạt nước độc lập... ( 199 3) nước Rô dê Ri a , Tây Nam Phi , cộng hoà - Kết : Hệ thốngthuộc địa CNĐQ sụp Nam Phi ? đổ hoàn toàn nước chuyển sang nhiệm vụ ) Thảo luận : Sự thắng lợi người dân da đen có ý nghĩa lịch sử
 • 2
 • 34
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
... thời đại cách mạng tư sản bước đầu suy vong chế độ phong kiến Cách mạng tư sản Anh: a Tình hình nước Anh trước cách mạng: - Đầu kỉ XVII, Anh có kinh tế phát triển châu Âu Biểu hiện: + Sản xuất... ưu so với sản xuất phường hội + Ngoại thương phát triển => thúc đẩy nhanh q trình tích lũy vốn giai cấp tư sản + Nông nghiệp phong kiến chuyển thành nơng nghiệp tư chủ nghĩa Q tộc tư c đoạt ruộng... lập hiến thiết lập Bảo vệ quyền lợi tư sản quí c ý nghĩa: tộc - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ Giải thích nghĩa tư phát triển - Là cách mạng tư sản có ý nghĩa trọng đại Học sinh tự
 • 2
 • 10
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
... - GV: chia lớp thành nhóm câu hỏi cm cho nhóm thảo luận tư sản giới báo hiệu đại cm + N1: Nêu tình hình nước Anh trước Cm tư sản suy vong chế độ pk bùng nổ? 2- Cách mạng tư sản Anh + N2: Nêu duyên... tư sản Anh + N2: Nêu duyên cớ, diễn biến cm tư sản a- Tình hình nước Anh trước cách mạng Anh? + N3: Vì cmts Anh có thỏa hiệp - Kinh tế: đầu kỉ XVII Anh có kinh quốc hội lực lượng pk cũ?, tínhchất,... cộng hào Hà Lan thành lập + 1609 hiệp định đình chiến kí kết đến năm 1648 độc lập HL - GVH: cm HL tồn hạn chế thức cơng nhận nào? - Ý nghĩa: chiến tranh giải - HS: Suy nghĩ trả lời: quan hệ sản
 • 3
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
... Là cách mạng tư sản giới + Mở đường cho chủ nghĩa TB Hà Lan phát triển + Mở thời đại - bùng nổ cách mạng tư sản - GV gợi ý để HS nhận thức: cách + Hạn chế: Quan hệ sản xuất phong mạng tư sản. .. dân tộc? - Vì cách mạng tư sản Anh nổ hình thức nội chiến? - Cả hai cách mạng nói có giống nhau? - Tổng kết nội dung trên, GV củng cố để HS hiểu rõ khái niệm cách mạng tư sản (cả nội hàm ngoại diên... HS nắm hướng phát triển cách mạng Anh qua mốc chính, sau lí giải vấn đề: + Vì cách mạng Anh có thỏa hiệp Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ? + Vì nói cách mạng Anh cách mạng bảo thủ? Điểm quan
 • 5
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản Anh

Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
... cách mạng tư sản mở đầu thời kỳ độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư III Củng cố bài: Thế cách mạng tư sản ? Tính chất ý nghĩa cách mạng Hà Lan (1566) Trình bày diễn biến kết cách mạng tư. .. giáo ?? Vì tư tưởng cải cách tơn giáo Calvin nhanh chóng phát triển Netherland? - Dự kiến HS trả lời, GV chốt ý hướng dẫn hS nhận thức: Tư tưởng cải cách tôn giáo Calvin dọn đường cho cách mạng. .. CMTS Anh cách mạng không triệt để? - Hạn chế: Lãnh đạo liên minh quý tộc phong kiến sang TBCN TS - Ý nghĩa: Có ý nghĩa ảnh hưởng sâu rộng Lịch sử giới Cận đại… Kết luận: Cách mạng tư sản Anh Hà Lan
 • 4
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
... u nước Việt Nam 2- Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỉ phong kiến độc lập - Bối cảnh lịch sử + Đất nước trở lại độc lập tự chủ kinh tế trở nên lạc hậu, đời sống nhân dân yếu + Các lực phong. .. trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời kì phong kiến gì? - HS: Đọc sgk rút ý trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ,chốt ý hỏi: xem chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc nét đặc trưng truyền thống. .. thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời dân tộc + Lòng tự hào chiến cơng, tơn kính Vị anh hùng chống hộ => Lòng yêu nước nâng cao sâu sắc từ hình thành truyền thống
 • 3
 • 8
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
... nước, tâm vươn lên, góp phần vào nghiệp giữ nước => Truyền thống yêu nước Việt Nam luyện phát triển hoàn cảnh - Truyền thống u nước Việt Nam mang yếu tố dân, thương dân Nét đặc trưng truyền thống. .. trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến: chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ Quốc Củng cố: - Khắc sâu lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh” Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báu ta….”... kết - Trong thời phong kiến độc lập, triều đại phong kiến phương Bắc: Tống, Nguyên, Minh,Thanh tiếp tục đưa quân sang xâm lược nước ta với mưu toan thiết lập lại chế độ đô hộ Nhân dân lại tiếp
 • 2
 • 15
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước giữ nước

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
... thống kê vào - GV phát vấn: Lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến kỷ XIX chia làm thời kỳ? Đó thời kỳ nào? - HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức học để trả lời: - GV nhận xét phân kỳ lịch sử dân tộc... tích anh hùng đáng tự hào, truyền thống cao quý tươi đẹp mãi khắc sâu vào lòng người Việt Nam yêu nước 4 Củng cố - Các giai đoạn phát triển, hình thành lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến kỷ... - Giáo dục từ năm 107 0 tôn vinh, ngày phát triển - Quan hệ vua gần gũi, hòa dịu - Nhà nước quan tâm đến SX ⇒ nông nghiệp - TCN - TN phát triển - Đời sống - Nho giáo Phật giáo thịnh hành Nho giáo
 • 7
 • 23
 • 1

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước giữ nước

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
... dạng - Văn hóa- giáo dục: 107 0 giáo dục Đại Việt thức đời ngày phát triển, nho giáo, phật giáo thịnh hành, vh, nghệ thuật dân tộc hình thành khơng ngừng phát triển 3- Thời kì đất nước bị chia cắt... kì bước vào khủng hoảng suy vong Bắc thuộc đến kỉ XVIII - Kinh tế: lạc hậu, phát triển - HS: Tiến hành lập bảng thống kê- đại diện - Văn hóa, giáo dục: nho giáo độc tơn, văn hs lên bảng trình bày-... kháng chiến bỏa vệ tổ quốc Tên đấu tranh Vương triều Lãnh đạo Kết Kháng chiến chống -Tiền Lê - Lê Hoàn -Thắng lợi nhanh chống Tống( 981) -Thời Lý -Lý Thường Kiệt -107 7 kết thúc thắng lợi - Kháng
 • 3
 • 23
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước giữ nước

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
...Thời gian Cuộc kháng chiến Người lãnh đạo Củng cố: - Lịch sử nước ta lịch sử dân tộc vừa dựng nước, vừa giữ nước - Các hệ người dân Việt Nam nối tiếp xây dựng đất nước hoàn chỉnh, thống... - Các hệ người dân Việt Nam nối tiếp xây dựng đất nước hoàn chỉnh, thống phát triển Dặn dò: Học bài, hồn thành bảng thống kê Xem trước 28
 • 2
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước giữ nước

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
... dân bùng nổ Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta II Công kháng chiến bảo vệ tổ quốc - Quá trình dựng nước song song với trình giữ nước, bảo vệ độc lập dân tộc - Từ kỷ III, quốc gia... cường suốt 100 0 năm để tự giải phóng giữ gìn văn hóa tổ tiên Nhóm : Điền vào bảng thống kê tên quốc năm 968, Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước Đại Cồ Việt Năm 105 4, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước Đại... nhóm: Nhóm 1: Đặc điểm bật quốc gia dân tộc Việt Nam trình hình thành phát triển gì? (Dự kiến trả lời: trình dựng nước song hành q trình giữ nước, chống ngoại xâm) Nhóm 2: Kể tên triều đại, quốc
 • 4
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >