Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV
. ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá x hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân x t về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? . ở các thế kỉ X- XV như thế nào? A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn. C. Chính trị ổn định, kinh
 • 9
 • 2,232
 • 13

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc
. tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nhân dân đại Việt trong thế kỷ XXV chúng ta cùng tìm hiểu. cảnh lịch sử thế kỷ X – XV: - Thế kỷ XXV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ. - Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ Các hoạt động của thầy trò Những. kiện để phát triển kinh tế. Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: Những biểu hiện của sự mở rộng phát triển nông nghiệp từ thế kỷ X – XV. - GV gợi
 • 13
 • 718
 • 1

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot
. nhiệt tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nhân dân Đại Việt trong thế kỷ X- XV chúng ta cùng tìm. CÔNG CUỘC X Y DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm hiểu được: - Trải. nghiệp Giáo viên nhận x t, bổ sung, kết luận * Bối cảnh lịch sử thế kỷ X- XV: - Thế kỷ X- XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sô. - Đây là
 • 13
 • 1,022
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv
. LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC X Y DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê nêu nhận x t 1. MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà. quai vạc) - Đặt phép quân điền - Bảo vệ sức kéo - trồng lúa, cây hoa màu, ăn quả BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV 1. MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: b nghĩa: - Nâng cao đời sống nhân dân - Đất nước thanh bình thịnh trị - An ninh chính trị dược giữ vững BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV 1. MỞ RỘNG PHÁT
 • 23
 • 4,600
 • 3

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X - XV

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X - XV
... cua phát triển đó? Vai trò cảu nhà nước? - HS trả lời - GV kết luận * Hoạt động 2: Trình bày phát triển thủ công nghiệp - GV nêu nguyên nhân thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển thời kỳ từ X – XV. .. trò - GV minh họa đoạn trích chiếu Lý Nhân Tông (trang 92) phong phú giống nông nghiệp lúa nước - GV hQJ hỏi:KLË Em S có nhận x t phát triển nông nghiệp TK X – XV? Do đâu nông nghiệp phát triển? ... thời kỳ từ XXV chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nước gia tăng - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy phát triển thủ công nghiệp nhân dân + Biểu phát triển + Yếu tố ảnh hưởng đến phát tri Kiến thức
 • 3
 • 727
 • 17

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
.. .Bài 18: Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ XXV I M rng, phỏt trin nụng nghip Bi cnh lch s: - T th k X XV, l giai... on u ca thi kỡ phong kin c lp cng l thi kỡ t nc thng nht - Bi cnh ú l iu kin thun li phỏt trin kinh t on Th Hng THPT Nguyn Du I M rng, phỏt trin nụng nghip S phỏt trin ca nụng nghip - Din tớch... chựa Pht Tớch Bc Ninh 13 Np hp men xanh lc thi Lý 14 Chuụng quy in 15 Bỏt gm Mảnh đài sen men vàng Chu hoa nõu 16 GM BT TRNG 17 18 - - - Th cụng nghip nhõn dõn Do truyn thng ngh nghip cú, bi
 • 28
 • 156
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
... CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng v phỏt trin nụng nghip II- Phỏt trin th cụng nghip Th cụng nghip nhõn dõn Th cụng nghip Th cụng nghip nhõn dõn th k X-XV phỏt trin nh th... XV-XVI) Bátưgốm Mảnhưđàiưsenưmenưvàng Chậuưhoaưnâu GM S THI TRN GM S BT TRNG (H NI) GM TH H (BC GIANG) Gm Chu u Bi 18 CễNG CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng v phỏt trin nụng... Bi 18 CễNG CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng, phỏt trin nụng nghip Nh nc v nhõn dõn i Vit ó lm gỡ phỏt trin nụng
 • 45
 • 159
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
...Tit 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỷ x - xv Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp a Bối cảnh lịch... nguyên phát triển - Một số làng nghề thủ công đời: Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân * Các nghề thủ công cổ truyền phát. .. cảnh điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp a Bối cảnh lịch sử: b Sự phát triển nông nghiệp: * Diện
 • 40
 • 176
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
... Bài 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV NỘI DUNG BÀI HỌC 1.MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN 2.PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NÔNG NGHIỆP NGHIỆP 3.MỞ RỘNG THƯƠNG NGHIỆP 1.MỞ RỘNG PHÁT... NƯỚC 2.PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP a)thủ công nghiệp nhân dân Thủ Thủ công công nghiệp nghiệp trong nhân nhân dân dân thế kỷ kỷ X-XV X-XV phát phát triển triển như thế nào? nào? Nghề thủ công cổ... canh canh tác tác Biện pháp Mở rộng phát triển nông nghiệp Mở rộng phát triển nông nghiệp Phát Phát triển triển các giống giống cây trồng trồng 1.MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ruộng tịch điền
 • 48
 • 187
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
... rộng, Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân: Thủ công nghiệp nhân dân kỉ XXV phát triển nào? - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển. .. lầu Một chiến thuyền cổ -thế kỷ XI-XII Em đánh phát triển thủ công nghiệp nước ta đương thời? Các ngành nghề thủ công phát triển phong phú Bên cạnh nghề cổ truyền phát triển nghề yêu cầu kỹ thuật... rộng ,phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân(xem sgk thêm) Nông Nghiệp Thủ công nghiệp nhân dân Thủ công nghiệp nhà KINH
 • 32
 • 192
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
... nông nghiêp: -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi +Nha Ly: Xây dưng đê sông Hồng +Nha Trân: *Đăt chưc quan Ha Đê Theo em thế nào la đê quai vạc? *Xây dưng đê quai vac Cảnh đắp đê... tư xa hôi đươc ôn định, đôc lâp đươc cung cố 2, Phat triên thu công nghiêp a, Thu công nghiêp nhân dân: -Cac nghanh nghê thu công phong phu đa dang -Chất lương sản phâm cao -Bắt đâu hinh... nông nghiêp: -Diên tch đất canh tac đươc mơ rông -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi -Nha nước rất quan tâm đên công viêc bảo vê keo nông nghi êp -Cây trồng vât nuôi phong phu đa
 • 16
 • 161
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
... dân - Phát triển đất nước - Củng cố quyền thống trị 2 Phát triển thủ công nghiệp a,Thủ công nghiệp nhân dân - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển, ... nhân dẫn đến phát triển: + Nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển + Do thống tiền tệ, đo lường •* Nhận xét: Thương nghiệp mở rộng, chủ yếu phát triển nội thương,... phẩm nông nghiệp thủ công nghiệp - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn ( 36 phố phường) b, Ngoại thương - Thời Lý - Trần, ngoại thương phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để
 • 36
 • 177
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
.. .Bài 18 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI: Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: - Thế kỷ X –... có bước phát triển Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Ý nghĩa: - Đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc - Trật tự xã hội ổn định Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp... sức, làm giấy phát triển trước Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp * Thủ công nghiệp nhân dân: - Việc khai thác mỏ vàng, bạc, đồng có bước phát triển - Một số làng
 • 31
 • 193
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
... đầu nguồn tới tận biển gọi “Đê quai vạc” LỄ CÀY TỊCH ĐIỀN CHỦ TỊCH NƯỚC THỰC HIỆN CÀY TỊCH ĐIỀN CÁC CHỢ LÀNG, CHỢ HUYỆN HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG CẢNG VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH) CẢNG LẠC TRƯỜNG (THANH HÓA)
 • 12
 • 96
 • 0

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X XV

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X XV
... đầu x y dựng nhà nước độc lập kỷ thứ X phát triển hoàn chỉnh nhà nước phong kiến kỷ XI – XV mặt: tổ chức máy nhà nước, luật pháp quân đội hoạt động đối nội đối ngoại Hôm nay, tìm hiểu cơng x y dựng. .. cấp, tự túc kinh tế phong kiến giữ vai trò thống trị) phát triển - Nhà nước cho x y dựng nhiều biến cảng để buôn bán GV trình bày: Sự phát triển kinh tế dẫn với nước ngồi đến phân hóa x hội, nhà... hiểu cơng x y dựng phát triển kinh tế nhà nước phong kiến Việt Nam kỷ XXV b Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Kiến thức Mở rộng Phát triển nông GV cho
 • 5
 • 125
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV
... trật tự x hội ổn định, độc * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân lập dân tộc củng cố - GVH: Do nguyên nhân thúc đẩy 2- Phát triển thủ công nghiệp TCN - Thủ công nghiệp nhân dân Phát triển từ kỉ X- XV? Biểu... – Trần phát triển? - HS: suy nghĩ trả lời: nông nghiệp tcn phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thống tiền tệ đo lường tạo điều kiện ngiao lưu buôn bán nước cách dễ dàng, phát triển nội... nghiệp thủ công nghiệp + Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, trung tâm buôn bán làm nghề thủ công nghiệp - Ngoại thương: + Thời Lý-Trần ngoại thương phát triển, nhà nước cho x y dựng nhiều
 • 3
 • 15
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV
... thủ công nghiệp phát triển Phát triển thủ công nghiệp thời kỳ từ X - XV chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nước gia tăng - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy phát triển thủ công nghiệp nhân dân + Biểu phát. . .Các hoạt động thầy trò Kiến thức *Hoạt động 1: Cả lớp Mở rộng, phát triển nông - GV phát vấn: Bối cảnh lịch sử Đại nghiệp Việt từ kỷ X - XV, bối cảnh có tác động đến phát triển kinh tế? -... quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển nghiệp lúa nước giống nơng nghiệp - Phát vấn: Em có nhận x t phát triển nơng nghiệp X - XV? Do đâu nông nghiệp phát triển? Tác dụng phát triển đó? Vai trò nhà
 • 6
 • 7
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV
... nông dân: Phát vấn - Sự phát triển kinh tế hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy phân hóa x hội - Ruộng đất tập trung vào tay địa chủ, quí tộc, quan lại - Giai cấp thống trị ăn chơi xa x , không... vào tình trạng khủng hoảng Củng cố: - Sự phát triển nguyên nhân phát triển kinh tế kỉ XI- XV? Dặn dò: Học bài, trả lời câu hỏi sgk Xem trước 19 ... khắp nơi - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn, trung Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa tâm buôn bán làm nghề thủ công 36 phố phường b Ngoại thương: - Thời Lý-Trần nhà nước cho x y dựng nhiều
 • 2
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV
... Sau gần kỷ độc lập, nhân dân ta nhà nước phong kiến x y dựng kinh tế nông nghiệp đa dạng, đạt nhiều thành tựu lớn, sở để x y dựng phát triển văn minh Đại Việt Tuy nhiên, từ kỷ XIV, kinh tế nước... mang thủy lợi, x y dựng đê điều => Nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ổn định, độc lập củng cố Phát triển thủ công nghiệp - Trong nhân dân: nghề thủ công truyền thống phát triển mạnh đúc... hóa x hội thời Lê sơ đấu tranh nông dân * Hoạt động 4: Phát vấn kiểm tra kiến thức - Sự phát triển kinh tế thúc đẩy phân cũ: hóa x hội, giai cấp địa chủ mở rộng ?.7 Sự phát triển kinh tế thời
 • 3
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >