Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

bài 15: thời bắc thuộc các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.ppt

bài 15: thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.ppt
. thần yêu nước,đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Nguyên nhân: Đầu thế kỉ X, nhà Đường suy yếu, nhân cơ hội đó, năm 905 Khúc Thừa Dụ lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa Năm. m B c ấ ứ ă ắ thu cộ 2, Cuộc khởi nghĩa Lý Bí sự thành lập nớc Vạn Xuân Giao Châu Mùa xuân năm 542 Lý Bí liên kết với hào kiệt các Châu thuộc miền Bắc n%ớc ta nổi dậy khởi nghĩa . Ch%a. sức đồng hóa nhân dân ta. I) NƯỚC ÂU LẠC TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ II TRƯỚC CÔNG NGUYÊN CÓ GÌ THAY ĐỔI II) CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG BÙNG NỔ  Ở huyện Mê Linh có hai chi em thuộc dòng
 • 31
 • 1,000
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 15 thời bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỷ ii tcn đến đầu thế kỷ x)

bài giảng lịch sử 10 bài 15 thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỷ ii tcn đến đầu thế kỷ x)
. của các chính sách trên. Lịch sử 10 BÀI 15 I- Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc những chuyển biến trong KT, VH, XH Việt Nam Trình bày các triều đại phong kiến phương Bắc. nước Âu Lạc cũ vào Trung Quốc. BẢN ĐỒ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ I ĐẾN THẾ KỶ III TRIỆU ĐÀ CAI TRỊ ÂU LẠC TÔ ĐỊNH LÀM THÁI THÚ GIAO CHỈ NHÀ HÁN ĐÔ HỘ NƯỚC TA BÀI 15 I- Chế độ cai trị của các triều đại. BÀI 15 MỤC TIÊU BÀI HỌC Qua bài học yêu cầu năm được 1- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc mục đích của các chính sách đó. 2- Những chuyển
 • 16
 • 3,370
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 16 thời bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp)

bài giảng lịch sử 10 bài 16 thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp)
. đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Bài 16: THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC. (tt) (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X) II/. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ. tự chủ tinh thần dân tộc của nhân dân ta. Bài 16: THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC. (tt) (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X) II/. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ. phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Bài 16: THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC. (tt) (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X) 2/. Một số cuộc khởi
 • 35
 • 4,637
 • 0

Slide sử 10 Bài 16 THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Tiếp) _Thị Yến

Slide sử 10 Bài 16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Tiếp) _Thị Yến
. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning Bài giảng: Tiết 22 - Bài 16: THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Tiếp) Giáo viên: Đinh Thị Yến Chương. nghĩa Hai Bà Trưng Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. 2 THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Tiết 2) THỜI GIAN KHỞI NGHĨA ĐỊA BÀN 40 Hai Bà Trưng Hát Môn 100 , 137, 144 Nhân dân. phương Bắc. A) B) C) D) Khởi nghĩa Lý Bí, sự thành lập nước Vạn Xuân b a Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X. 1 Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ c Ngô Quyền chiến
 • 39
 • 692
 • 0

Slide sử 10 Bài 16 THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( Tiếp theo) _Huệ, Phượng ft Khánh

Slide sử 10 Bài 16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( Tiếp theo) _Huệ, Phượng ft Khánh
. lời sai, kích chuột để tiếp tục Rất tiếc bạn đã trả lời sai, kích chuột để tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục Tr l iả ờ Trả lời Xóa Xóa A). <$b+*#n*#o#Ro#*Q ƒOmI#$>LGr#!s*Imn*#o# Ro#*+<#!BN[#!@##^[pQ ƒ‡#!s*#p#!S„#!n*!{MY|#$G# Sao#*[G##^[WVT BÀI TẬP CỦNG CỐ Địa bàn nào là nơi đóng đô của Hai Bà Trưng sau khi khởi nghĩa thắng lợi Bạn đã trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Bạn đã trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Rất. S# fo#C$}#!${rn*B{#!{)A: =Q ( ^[t_tC# )>?#!B*#!~o[D>L#>E*Q)v*[+*< aY|#<+%M*#!8zG#!#Q ( ^[tU.C)v8Z&>E;#!{H*Q ( ^[/FVC# yYB*#!~o[D>LC#>ES#fo#x ‡#!s* ( O‹#!$A#$>LBw+>r#!
 • 23
 • 520
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
... kéo dài hàng ngàn năm thời Bắc thuộc thử thách vô cam go, ác liệt với dân tộc ta đấu tranh giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Những sách đưa đến chuyển biến xã hội nào? Chúng ta vào mục * Hoạt động 3:... thuyết trình tình hình kinh tế nước ta thời Bắc thuộc SGK sau kết luận - GV phát vấn: Em có nhận xét tình hình kinh tế nước ta thời Bắc thuộc? - Gợi ý: So với thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc có biến đổi... thức học Nho giáo Giáo lý Nho giáo quy định tôn ti, trật tự xã hội khắc khe, ngặt nghèo Vì vậy, quyền thống trị thường lợi dụng Nho giáo, biến Nho giáo thành công cụ để thống trị nhân dân Chính
 • 3
 • 575
 • 2

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
... chuyển biến kinh tế nước ta thời Bắc thuộc? Nhóm 2: Em cho biết chuyển biến văn hóa nước ta thời Bắc thuộc? Nhóm 3: Em cho biết chuyển biến xã hội nước ta thời Bắc thuộc? Thời gian: phút I.Chế độ... hóa c Xã hội c Xã hội Mâu thuẫn nhân dân ta với quyền hộ phong kiến phương Bắc Các đấu tranh giành độc lập nổ Nắm sách cai trị triều đại phong kiến phương Bắc Âm mưu triều đại thực sách - Những... phương Bắc Nhuộm đen, ăn trầu Không bò đồng hoá : giữ gìn sắc văn hoá riêng Hát chèo, hát tuồng  MÚA RỐI NƯỚC LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG GIỮ GÌN BẢN SẮC DÂN TỘC Các phong tục tập qn truyền thống dân tộc
 • 32
 • 197
 • 2

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
.. .Bài 15 THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X) I- CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC NHỮNG CHUYỂN... thổ nước ta nào? Tổ chức máy cai trị thời Bắc thuộc Lược đồ Âu Lạc từ kỉ I -> kỉ III Em có nhận xét cách tổ chức máy cai trị Chính quyền đô hộ phương Bắc? - Các triều đại phong kiến Trung Quốc... 1000 năm Bắc thuộc, có triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ nước ta? Các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ nước ta thời Bắc thuộc Sau Triệu Đà hoàn thành trình xâm lược Âu Lạc 179 TCN, triều
 • 30
 • 839
 • 0

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
... chuyển biến kinh tế nước ta thời Bắc thuộc? Nhóm 2: Em cho biết chuyển biến văn hóa nước ta thời Bắc thuộc? Nhóm 3: Em cho biết chuyển biến xã hội nước ta thời Bắc thuộc? Thời gian: phút Gói bánh... hóa c Xã hội c Xã hội Mâu thuẫn nhân dân ta với quyền đô hộ phong kiến phương Bắc Các đấu tranh giành độc lập nổ Nắm sách cai trị triều đại phong kiến phương Bắc Âm mưu triều đại thực sách - Những... Chữ Nôm http://vi.wikipedia.org/wiki/Chữ nôm LƯỢC ĐỒ NƯỚC TA THỜI THUỘC NAM VIỆT Lược Đồ Nước Thời Thời Ta NhàNhà Thời HánHán Thuộc Hán Các châu Ki Mi Phong châu Giao Châu Trường Châu Ái Châu Diễn
 • 40
 • 177
 • 0

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
...BẢN ĐỒ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ I ĐẾN THẾ KỶ III TRI ỆU ĐÀ CAI TRỊ ÂU LẠC TÔ ĐỊNH LÀM THÁI THÚ GIAO CHỈ NHÀ HÁN ĐÔ HỘ NƯỚ C TA NHÀ HÁN BẮT DÂN TA TỪ BỎ PHONG TỤC TRUYỀN THỐNG 1-... + Cướp đoạt ruộng đất, nắm độc quyền muối sắt - Về văn hóa: + Dạy chữ Hán, truyền bá Nho giáo Bắt ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán + Đưa người Hán vào lẫn với người Việt Áp... nghiệp: có bước phát triển rèn sắt, khai thác vàng bạc, làm đồ trang sức Phát triển nghề mới: làm giấy, làm thủy tinh… - Về văn hóa - xã hội: + Nhân dân ta tiếp nhận yếu tố tích cực văn hóa Trung
 • 9
 • 182
 • 0

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
... phong tục tập qn truyền thống dân tộc bảo tồn • Mâu thuẫn bao trùm xã hội : mâu thuẫn nhân dân ta với quyền hộ phong kiến phương Bắc Vì vậy, đấu tranh giành độc lập nổ Gói bánh chưng bánh dầy... chuyển biến đònh, đồng thời có nhiều mặt bò kìm hãm • Không cam tâm bò đô hộ, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự chủ I Chế độ cai trò phương Bắc chuyển biến kinh... hố dân tộc ta phát triển nào? Nhân dân ta làm để chống lại đồng hóa triều đại phong kiến phương Bắc ? Vì đấu tranh tiếp tục nổ ? b) Về văn hố, xã hội : • Mặc dù triều đại phong kiến phương Bắc
 • 38
 • 208
 • 0

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
... chuyển biến kinh tế nước ta thời Bắc thuộc? Nhóm 2: Em cho biết chuyển biến văn hóa nước ta thời Bắc thuộc? Nhóm 3: Em cho biết chuyển biến xã hội nước ta thời Bắc thuộc? Thời gian: phút Nhuộm đen,... hóa xã hội a Kinh tế b Văn hóa c Xã hội c Xã hội -Mâu thuẫn nhân dân ta với quyền đô hộ phong kiến phương Bắc đấu tranh giành độc lập nổ - Chính quyền đô hộ trực tiếp cai trị, nắm tới cấp huyện,... phục độc lập tự chủ, đặc biệt triều đại Lý, Trần” Chữ Nôm http://vi.wikipedia.org/wiki/Chữ nôm GIAO CHỈ CỬ U CH Â N LƯỢC ĐỒ NƯỚC TA THỜI THUỘC NAM VIỆT Giao Cử u Ch ân ậ Nh tN am Lược Đồ Thời Thời
 • 29
 • 97
 • 0

Bài 15. Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
... nớc ta thời lơng Cỏc chõu Ki Mi Phong chõu Giao Chõu Trng Chõu i Chõu Din Chõu Hoan Chõu Phỳc Lc Chõu nh Chõu Biờn gii ngy Tờn Chõu: i Chõu Lc Chõu Lc nc ta thi thuc ng ( Th K VII IX) Ngc...Tit 21 BI 15 THI BC THUC V CUC U TRANH GINH C LP DN TC (T TH K II N U TH K X) I/ CH CAI TR CA CC TRIU I PHONG KIN PHNG BC V NHNG CHUYN BIN TRONG X HI... ta thi thuc ng ( Th K VII IX) Ngc trai, vng, sng tờ, ng voi, trm hng c Khng T Khng T( 551 47 9TCN) hiu l Trng Ni, ngi nc L, xut thõn t k s M trng hc dy ch Hỏn v truyn bỏ Nho giỏo vo Vit Nam
 • 24
 • 102
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)
... lột vơ đấu tranh nhân dân ta tàn bạo thâm độc quyền hộ kéo dài hàng nghìn năm thời Bắc thuộc thử thách vô cam go, ác liệt với dân tộc ta đấu tranh giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Những sách đưa đến. .. thống trị nhân dân. Chính quyền hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta khơng nằm ngồi mục đích + Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán + Đưa người Hán vào sinh sống... nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán Nhưng tổ tiên kiên trì đấu tranh qua hàng nghìn năm nên bảo vệ sắc văn hóa dân tộc Dưới bầu trời làng, xã Việt Nam phong tục, tập quán dân tộc
 • 6
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)
... Trung Hoa thời Hán, Đường “Việt hóa” - Tiếng Việt, phong tục, tập quán tổ tiên ta bảo tồn Củng cố: - Âm mưu thâm độc triều đại phương Bắc việc tổ chức cai trị, bóc lột, đàn áp dân tộc ta? Dặn...2 Những chuyển biến kinh tế, văn hóa xã hội: Học sinh chép thống kê vào Chuyển biến kinh tế - Công cụ sắt sử dụng phổ biến - Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng S trồng trọt - Xây dựng nhiều... độc triều đại phương Bắc việc tổ chức cai trị, bóc lột, đàn áp dân tộc ta? Dặn dò: Xem tiếp phần II Trả lời câu hỏi tr.73
 • 2
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)
... quân Hán vào- Đã đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán ta thời Bắc thuộc Lật đổ ách đô hộ nhà Đường, đánh dấu thắng lợi đấu tranh giành lại độc lập nhân dân ta thời Bắc thộc, đặt sở cho độc lập lâu... lâu bền dân tộc Nêu lên ý chí tâm bảo vệ thành đấu tranh dân tộc ta, xác lập vững độc lập tổ uốc, kết thúc vĩnh viến ách đô hộ chế độ phong kiến Trung Quốc, mở thời đại mới- thời đại độc lập tự... lập ( từ kỉ I-X ) 1- Khái quát phong trào đấu tranh từ kỉ I-X - Trong suốt 100 0 năm Bắc thuộc nd Âu Lạc liên tếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập - Các khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, rộng lớn, nhiều
 • 4
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)
... hóa: Truyền bá Nho giáo, bắt nhân dân ta phải theo phong tục tập quán người Hán -> Mục đích: muốn đồng hóa dân tộc VN - Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp đấu tranh nhân dân ta Những chuyển... ngôn ngữ) bảo tồn văn hóa dân tộc (tiếng Việt, phong tục, tập quán) -> khơng bị đồng hóa (khơng thực mục đích đồng hóa dân tộc Việt Nam đấu tranh kiên trì, bền bỉ mặt dân tộc Việt Nam) - GV phân... quyền phương Bắc thi hành sách độc quyền muối sắt? (thâm độc, tàn ác, nhắm hạn chế dậy nhân dân ta) Nhóm Vì quyền phương Bắc truyền bá Nho giáo nước ta buộc dân ta theo phong tục Hán? (đồng hóa
 • 3
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)
... 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán sông Bạch Đằng - ý nghĩa: chấm dứt thời kì nước ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ 100 0 năm mở thờiđộc lập lâu dài Tổ quốc Củng cố: -... dài Tổ quốc Củng cố: - Đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền cho đấu tranh giành độc lập thời bắc thuộc? Dặn dò: Học trả lời câu hỏi sgk, xem trước 17 ... Dụ dậy đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội), giành quyền tự chủ Năm 907, Khúc Hạo lên thay, xây dựng quyền độc lập, tự chủ - ý nghĩa: Tạo điều kiện tiền đề cho đấu Dương Đình Nghệ cha vợ Ngô tranh chống
 • 2
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)
... nhận xét đấu tranh nhân dân ta - Trong suốt 100 năm Bắc thuộc, thời Bắc thuộc dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu - GV gợi ý để HS có nhận xét, trả tranh giàng độc lập dân tộc lời - Các khởi nghĩa... quân Nam Hán sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán nhân dân ta thời Bắc thuộc - Bảo vệ vững độc lập tự chủ đất nước - Mở thời đại thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc - Kết... phương Bắc Củng cố - Tính liên tục rộng lớn phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc - Đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngơ Quyền đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc Dặn dò - Học bài,
 • 5
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)

Giáo án Lịch sử 10 bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tt)
... ý chí chiến đấu mạnh mẽ, mưu lược, tài trí cao - Ý nghĩa lịch sử: kết thúc 100 0 năm Bắc thuộc, mở thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc ta Kết luận toàn bài: Suốt 100 0 năm Bắc thuộc, dù phải... Đằng năm 938 Ngô Quyền, mở thời đại mới: thời đại độc lập, tự chủ lâu dài dân tộc ta III Củng cố bài: IV Ôn tập chuẩn bị bài: Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 86 Bài tập: Nêu đóng góp Hai... lãnh thổ độc lập dân tộc dân ta) - Nêu chi tiết Khúc Thừa Dụ xưng Tiết độ sứ để giáo dục học sinh học kiên nhẫn, “biết người, biết ta”, biết đối nhân xử dân tộc ta * Hoạt động 3: GV sử dụng lược
 • 3
 • 0
 • 0
1 2 3 4 .. >