Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến
. phí BÀI 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức Nắm được: - Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ trong xã hội. - Bộ máy chính quyền phong. triều đại phong kiến Trung Quốc, thời gian tồn tại? Triều đại nào chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao? Biểu hiện? 2. Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? Tìm hiểu. dân? Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến? 5. Dặn dò và giao bài tập - Học bài cũ, làm bài tập trong SGK, đọc trước bài mới. - Bài tập: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp
 • 10
 • 22,019
 • 91

giao an lich su 10 bai 13

giao an lich su 10 bai 13
... Dặn dò: - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi tập SGK, đọc trước - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến quốc gia Văn Lang – Âu Lạc ... di tích văn hóa Ngườm, Sơn Vi…(Cách vạn năm) - Chủ nhân văn hóa Sơn Vi sống mái đá, hang động, ven bờ sông, su i địa bàn rộng: Từ Sơn La đến Quảng Trị - Cư dân sống thành thị tộc, sử dụng công... bước phát triển mang tính đột phá lịch sử thường gọi cách mạng đá - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: Những tiến việc chế tạo công cụ đời sống cư dân? - HS trả lời - GV bổ sung, kết luận biểu
 • 3
 • 176
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giáo án Lịch sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
... khai thác thuộc - Nguyên nhân: địa lần thứ hai + Sau chiến tranh giới thứ nhất, - Kinh tế kiệt quệ Pháp bị chiến tranh tàn phá nặng nề, - Bù đắp chiến tranh kinh tế kiệt quệ -> Khai thác GV:... thác Việt Nam lần thứ hai thực dân Pháp tập trung vào nguồn lợi * Dặn dò: - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk - Làm tập - tr58 - Chuẩn bị 15 – tr 59: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh. .. nội dung III Xã hội Việt Nam phân hố - Nhảm nhí, lừa bịp, khơng lành mạnh ? Nhận xét em sách trị văn hố giáo dục Pháp - Địa chủ phong kiến: Ngày câu ? Tại sau chiến tranh giới thứ kết chặt chẽ làm
 • 5
 • 34
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giáo án Lịch sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
... thác lần thứ hai, thực dân Pháp có sách cai trị ntn, nước ta? ? Những sách văn hố, giáo dục? * Hoạt động 3: ? Em trình bày phân hố giai cấp lòng xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ thái... công nhân? HS: Trả lời GV: Kết luận - Hoàn cảnh: sau Chiến tranh giới thứ nhất, Pháp bị thiệt hại nặng nề - Mục đích: để bù dắp vào thiệt hại chiến tranh - Chính sách cụ thể: nơng nghiệp, cơng nghiệp,.. .sau chiến tranh giới thứ ? Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ hai nước ta hoàn cảnh nào? Nhằm mục đích gì? ? Nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai
 • 3
 • 23
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giáo án Lịch sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
... lân1 ? -Học sinh đọc SGK phần 6)Pháp thi hành sách trị, văn hố, giáo dục VN? Mục đích thủ đoạn chúng? -Giáo viên sử dụng tư liệu lịch sử lớp để phân tích thêm - Thực sách văn hố nơ dịch ,khuyến... dân,lế thừa -Giáo viên tóm tắt ý ghi truyền thống yêu nước.Là lực lượng vào bảng phụ lãnh đạo cách mạng nước ta -III/SƠ KẾT BÀI: ( phút )Giáo viên tóm tắt lại nội dung -IV)CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP : (3... dân tộc Có tinh thần dân tộc ,dân chủ.Thái độ trình bày phần khơng kiên định 7)Thảo luận: sau chiến tranh TG xã Tiểu Ts Có tinh thần hăng hái cách mạng,là lực hội VN phân hố nào? Cho lượng đơng
 • 2
 • 28
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
... ghi 1/ Mục tiêu đổi Đảng : ( Đọc SGK) - Kế hoạch năm 86- 90 - Kế hoacgh 5năm 91 - 95 - Kế hoạch năm 96 – 2000 2/ Thành tựu hạn chế 7) Sau 15 năm đổi nhân dân ta đạt * Thành tựu : thành tựu ? -... định đổi đường lối xây dựng CNXH Trong 15 năm đổi đất nước ta đạt thành tựu ta lớn, đưa đất nước thoát khỏi khủng khoảng lâu dài , tạo đi u kiện để nước ta tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội V/... Những tồn kinh tế- văn hóa sau 15 đổi mặt đất nước sống nhân năm đổi cần phải sữa ? dân - Đọc SGK trả lời - Củng cố vững nề độc lập dân tộc chế 9) Thảo luận : Ý nghĩa thành tựu độ XHCN, nâmg
 • 2
 • 19
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
... VIII(6/ 199 6) lần thứ IX(2001) * Đường lối đổi mới ược đề từ đại hội thứ VI(12- 198 6) bổ xung đi u chỉnh đại hội VII VIII IX Đổi mớí lên chủ nghĩa xã hội khơng có nghĩa thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho... đổi  Đảng ta chủ trương đổi ?HS(KG): Em hiểu quan đi m đổi Đảng? Đương lối đổi đảng đề từ đại hội lần thứ VI(12- 198 6), đi u chỉnh bổ xung đại hội lần thứ VII(6/ 199 1)đại hội VIII(6/ 199 6) lần thứ... hiệu - đổi đồng từ kinh tế trị đến tổ chức tư tưởng văn hố, đổi kinh tế gắn với trị trọng tâm kinh tế II .Việt Nam 15 năm thực đường lối đổi ( 198 6 -2000)( 25ph) GV: Đường lối đổi Đảng dư luận xã hội
 • 4
 • 20
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Giáo án Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975
... hai miền đất nước.(Khơng dạy) III.Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước ( 197 5- 197 6) GV: Sau đại thắng mùa xuân năm 197 5, tổ quốc VN thống lãnh thổ, song miền lại tồn hình thức tổ chức nhà nước... chậm lại nhiều năm * tình hình miền Nam GV: MN hồn tồn giải phóng chế độ thực dân Mĩ máy quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ ?HS(TB): Tình hình miền Nam sau đại thắng mùa xuân ( Miền Nam hồn tồn... dẫn học nhà(1ph) - Em trinh bày tình hinh Bắc Nam sau đại thắng mùa xuân 197 5 Thành tựu khắc phục hậu chiến tranh khôi phục PT kinh tế Rút kinh nghiệm sau tiết dạy - Thời gian:
 • 4
 • 17
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Giáo án Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975
... nhỏ - Tóm tắt thành tựu 4) Đảng quyền Miền Nam có chủ trương biện pháp để thực hiệc nhiệm vụ cấp bách năm đầu sau chiến tranh? -Học sinh đọc từ “Ở Miền Nam đến giải phóng ” - Tóm tắt chủ trương... trương, biện pháp tiến hành ( SGK – 167) III/ Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước 197 5- 197 6 - 9/ 197 5 Hội nghị lần thứ 24 BCHTƯ đề nhiệm vụ hoàn thành đất nước mặt nhà nước - 15 -> 21 /11/75... Nam: - Công việc tiếp quản vùng giải phóng từ thị đến nơng thơn tiến hành khẩn trương đạt kết tốt - Chủ trương, biện pháp tiến hành ( SGK – 167) III/ Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước 197 5-
 • 2
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy
... người tối cổ Việt Nam sống thành bầy, bầy có khoảng 20- 30 người gồm 34 hệ * Hoạt động: Theo nhóm - GV: Giải thích công xã thị tộc;Công xã thị tộc gai đoạn giai đoạn bầy người nguyên thủy - GV:... có sống nào? Hình thức xã hội, chế tạo cơng cụ, phương thức kiếm sống? Nhóm 3: Cư dân Việt Nam bước vào thời kỳ đá nào? Biểu cách mạng đá mới? HS thảo luận- đại diện nhóm trả lời -HS nhóm khác... thức sách giáo khoa + Biết trồng lúa, trao đổi sản phẩm thị tộc, lạc 3- Sự đời kỹ thuật luyện kim nghề nông Trồng lúa nước - Cách khoảng 4000- 3000 năm TCN lạc đất nước ta sử dụng nguyên liệu
 • 4
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy
... luyện kim nghề nông trồng lúa nước: - Cách ngày khoảng 3000- 4000 năm, nước ta biết khai thác, sử dụng nguyên liệu đồng thuật luyện kim để chế tạo công cụ vật dụng đời sống - Nhờ đời thuật luyện... công xã thị tộc mẫu hệ - Cuộc sống cư dân văn hóa Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai: Cư dân Địa bàn cư Công cụ Hoạt động trú lao động kinh tế P /Nguyên Sa Huỳnh Đồng Nai Củng cố: Những chứng để khẳng... mới? ýnghĩa kim loại? Sơ kì đồng thau Học sinh nhà hoàn thành bảng thống kê vào thành thị tộc, sử dụng công cụ đá ghè đẽo, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống b Cuộc sống chủ nhân văn hóa Hòa
 • 3
 • 10
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy
... nguyên nhân Inđônêxia thường tự hào đất nước họ nơi phát tích lồi người, nơi sinh người Còn Việt Nam hồn tồn tự hào đất nước Việt Nam chứng kiến bước chập chững loài người, trải qua thời kỳ nguyên. .. Sơn Vi cách vạn năm công xã thị tộc nguyên thủy hình thành, tìm hiểu phần để thấy phát triển công xã thị tộc nguyên thủy Việt Nam Hoạt động 1: Theo nhóm - GV sử dụng lược đồ cung cấp kiến thức... khác giới, Người tối cổ Việt Nam sống thành bầy săn bắt thú rừng hái lượm hoa - GV tiểu kết dẫn dắt sang phần 2: Như chứng minh Việt Nam trải qua giai đoạn bầy người nguyên thủy (giai đoạn Người
 • 7
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy
... bố khu vực khác nhau, làm tiền đề cho chuyển biến xã hội nguyên thủy sang thời đại III Củng cố bài: Lập bảng thống kê điểm sống lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo nội dung: địa bàn cư trú,... trồng lúa nước hình thành, xã hội chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ hình thành nhà nước 3 Kết luận: Cách 3000 – 4000 năm, ba miền đất nước Việt Nam, thị tộc, lạc bước vào giai đoạn sơ kỳ đồ đồng,... nghĩ: “ Những điểm sống cư dân Phùng Nguyên ? So sánh với cư dân Hồ Bình – Bắc Sơn ? Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hậu Lộc (Thanh Hóa), Lung Leng (Kon Tum) ?.2 Nhận xét thời gian đời thuật luyện kim lạc
 • 3
 • 13
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
... sang châu Âu +Đòi tự cá nhân - ý nghĩa:cổ vũ mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển 4.Cải cách tôn giáo chiến tranh nông dân: a Cải cách tôn giáo: - Nguyên nhân: đấu tranh chống phong kiến Giáo. .. vững Tây Âu (thế kỉ XVI) làm nảy sinh phong trào cải chế độ phong kiến cách tôn giáo - Nội dung: nhằm bãi bỏ thủ tục, lễ nghi phiền Tiến hành cải cách biện tối Giáo hội (khơng thủ tiêu Giáo hội)... hòa - Kết quả: xã hội Tây Âu phân hóa thành Tân giáo Cựu giáo b Chiến tranh nông dân (sgk) Đọc sgk Củng cố: - Hệ phát kiến địa lí? Phong trào văn hóa Phục hưng cải cách tơn giáo? Dặn dò: Học tiết
 • 2
 • 9
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
... -GV: nguyên nhân dẫn đến cải cách tơn giáo? Hs: Thời kì trung đại, giáo hội Kitô chỗ dựa vững CĐPK, chi phối toàn đời sống tinh thần XH Hậu kì trung đại, giáo hội ngày ngăn cản, chống lại phong... đọc chuẩn bị trước Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI ( Tiếp Theo) I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: - Nguyên nhân, thành tựu, ý nghĩa phong trào văn hóa Phục - Cải cách tôn giáo chiến tranh... + Thương nghiệp phong kiến nước châu Mĩ, châu Phi châu Á - Việc buôn bán với nước phương Đông, đặc biệt buôn bán nô lệ phát triển - Quý tộc, thương nhân Tây Âu tiến hành tước đoạt ruộng đất nông
 • 7
 • 7
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
... - Sau phát kiến địa lí, kinh tế châu Âu phát triển nhanh.Tầng lớp quí tộc, thương Tây Âu sức cướp bóc cảu cải, tài nguyên vàng bạc nước châu Mĩ, châu Phi châu Á Giai cấp tư sản tích lũy số vốn... giai cấp xã hội Tây Âu ? - HS đọc SGK thảo luận theo nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả; HS - Nguyên nhân: + Kinh tế châu Âu phát triển nhanh Tầng lớp quí tộc, thương nhân tây Âu sức cướp bóc... trò Giáo hội, Giáo hồng, đòi bãi bỏ thủ tục nghi lễ phiền toái Gv nhấn mạnh: Cải cách nhân dân ủng hộ, Giáo hội lại phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến phân hóa xã hội Tây Âu thành hai phe: Tân giáo Cựu giáo
 • 9
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
... tôn giáo Từ , thời kỳ lịch sử xã hội loài người mở ra: Thời Cận đại III Củng cố : * Tiết 14: Nêu nguyên nhân hệ phát kiến địa lý ? Tại quan hệ sản xuất TBCN xuất Tây Âu thời hậu kỳ trung đại. ..3 Nguồn gốc vai trò thành thị trung đại ? * Tiết 15 : Nguyên nhân hệ phát kiến địa lý ? Tại nói thời hậu kỳ trung đại, quan hệ sản xuất TBCN xuất Tây Âu? II Hoạt động dạy học : Mở : Sự đời... đời đánh dấu bừng tỉnh học thức sáng tạo, cho đời thành tựu nghệ thuật vĩ đại thời Phục hưng Đồng thời phong trào cải cách tơn giáo giáng đòn liệt vào dinh luỹ nhà nước phong kiến thần quyền (giáo
 • 5
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
... đất nước mặt nhà nước năm 1976 1/ Củng cố : Khái quát nội dung - Tình hình nước ta sau kháng chiến chống Mỹ Thắng lợi? *Đáp án: Tình hình hai miền Nam – Bắc sau 1975 Giáo án Lịch sử lớp 12 -... hai miền Nam – Bắc sau 1975 - Đại thắng mùa xuân 1975 Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hồn tồn giải phóng Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có thuận lợi khó khăn... Đại thắng mùa xuân 1975 Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hồn tồn giải phóng Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có thuận lợi khó khăn 1/ Miền Bắc : Sau 20 năm
 • 5
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
...1 Hãy nêu ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước Hãy nêu khái quát nguyên nhân thắng lợi nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ Nguyên nhân quan trọng nhất? Vì sao? Bài Chuẩn kiến thức Hoạt... nước Nhà nước: hai miền Nam - Bắc sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ khác nhau: - Tháng 9 /1975, Hội nghị Ban chấp hành miền Bắc, quan có quyền lực cao Trung ương Đảng lần thứ 24 đề Quốc hội nước. .. miền Bắc - Nam sau Hoạt động năm 1975 GV nêu vấn đề để HS tìm hiểu SGK trả lời câu hỏi: - Miền Bắc: chiến tranh phá hoại đế Sau năm 1975 nước ta có thuận quốc Mĩ làm cho nhiều sở kinh tế, lợi gặp
 • 7
 • 14
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
... đ/kiện cho nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ TQ mở rộng quan hệ ngoại giao • Củng cố: Trong năm đầu sau t /lợi 1975, đ /nước ta TN lãnh thổ, n /nước, khắc khục hậu chiến tranh, phục hồi bứơc đầu phát... có C/ đất nước mặt Nhà nước Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 phủcách mạng lâm thời (1975 – 1976 ) - Đây tình cảm, nguyện CHMNVN vọng thiêng liêng => Có c/phủ TN đại diện người dân Việt quyền.. .Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 chocách mạng hai miền ? vào viện trợ bên - Khắc phục hậu chiến 15’ tranh, khôi phục p/triển kinh tế – xã hội II Khắc phục hậu chiến tranh, khơi
 • 4
 • 20
 • 0
1 2 3 4 .. >