Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
. Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT. -1927. - Phong trào cách mạng ở Việt Nam 1930 -1931. (Phong trào Xô Viết – Nghệ Tónh) • II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. • 1.Inđônêxia
 • 5
 • 1,850
 • 11

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
. mà ng ời ta chưa t ng nghe thấy, chưa t ng tr ng thấy " (Lênin). Kh ng ho ng kinh t , t i chính diễn ra t i t chưa t ng có trong lịch sử nước Đức. . nước Đức trong kho ng thời gian đó. Vậy, trong kho ng thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (19181939) nước Đức đã trải qua nh ng biến đ ng thăng
 • 7
 • 5,376
 • 31

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
. tranh thế giới thứ nh t kh ng lan t i nước trong chiến tranh. Mặc dù Mĩ tham chiến nh ng trong giai đoạn đấu tranh của chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập. ưu thế lớn của m t nước th ng trận.I. Nước Mĩ trong nh ng năm1918 - 19291. T nh hình kinh t - Sau chiến tranh thế giới thứnh t Mĩ có nh ng lợi thế +
 • 14
 • 3,874
 • 29

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới t bản duy nh t ở Châu á này ph t triển như thế nào? Ch ng ta c ng t m hiểu bài 14. Nh t Bản giữa hai. thế giới thứ nh t được coi là Cuộc chiến tranh t t nh t trong lịch sử Nh t Bản vì nh ng mối lợi mà Nh t thu được. Nh t Bản là nước thứ 2 sau Mĩ thu
 • 13
 • 2,824
 • 17

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
. bi t là cuộc cách m ng t sản ở Thái Lan (1932)2. Về t t ng - Thấy được bản sắc dân t ng đ ng và sự gắn bó giữa các nước Đ ng Nam á trong cuộc đấu tranh. 192 5-1 926, ph t triển thành đấu tranh vũ trang. C ng mang t nh t ph t, phân t n.+ ở Vi t Nam: Phong trào ph t triển mạnh mẽ. Năm 1930 Đ ng C ng sản Đông
 • 13
 • 8,659
 • 37

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) pot

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot
. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939). I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước. Đông Nam Á. Một số phong trào cách mạng tiêu biểu ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Thấy được những nét tương đồng sự gắn bó giữa các nước Đông. đông. - Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh TG I tác động đến ĐNA. 2. Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. - Sau chiến
 • 7
 • 856
 • 1

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
. Lịch sử 11 Bài 16( tiết 2) CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 1/ Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (191 8- 1939). Xiêm các nước trong khu vực Đông Nam Á không có là gì? - Xiêm là quốc gia độc lập nhưng chỉ là hình thức. - Nét chính của cuộc cách mạng năm 1932? Pri-đi Pha-nô-mi-ông (190 0-1 983) +. giữa hai cuộc đấu tranh thế giới, phong trào đấu tranh phát triển mạnh. + Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo. + Đều đấu tranh bằng phương pháp hòa bình. V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái
 • 12
 • 4,843
 • 2

Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939)

Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939)
...CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) 1.THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN... MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN Hoàn cảnh: Mục đích: Nội dung: +Sau chiến +Lập lại +Mang lại tranh trật tự hệ quyền lợi Quan hòa bình giới thứ giới giữa các cho nước TB nước thắng gian... dài từ 1929nhuận, cung 1933 vượt cầu NG.NHÂN HẬU QUẢ -KT: Tàn phá kinh tế, thất nghiệp tăng  đấu tranh nhân dân nổ nhiều nước -Chính trị: +Mĩ, Anh, Pháp: cải cách( ĐQDC) + Đức, Italia, Nhật: thiết
 • 14
 • 227
 • 0

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
...1 Thái lan Bruna ây Việt Nam7 Philippin Malaixia Lào Xingapo Mianma Inđônêxia Campuchia ĐƠNG NAM Á 8/8/1964 Đông Timo 11 CÁC NƯỚC ĐƠNGNAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)... THỰC DÂN THÂU TĨM QUYỀN LỰC XẪ HỘI : BỊ PHÂN HỐ SÂU SẤC BIẾN ĐỔI CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 191 8-1939) ... 1939) NỘI DUNG I Tình hình nước ĐNÁ sau CTTG I II Phong trào ĐLDT Inđônêxia III Cuộc CM năm 1932 Xiêm (Thái Lan) LƯỢC ĐỜ ĐƠNG NAMGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI Hương Cảng (A) Ma Cao
 • 21
 • 232
 • 0

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
.. .Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I.Tình hình nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ Tình hình kinh tế, trị - xã... lượng ý thức cách mạng - d Cách mạng tháng Mười tác động mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Đông Nam Á 2.Khái quát chung phong trào độc lập Đông Nam Á: - Bước phát triển mạnh... sớm Đông Nam Á? Vai trò Đảng đổi với phong trào cách mạng thập niên 20 kỉ XX ? C2: Sau kiện quyền lãnh đạo chuyển sang giai cấp tư sản? Đường lối chủ trương Đảng thể nào? C3: Nét phong trào cách
 • 14
 • 251
 • 2

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
... va xem núi n s kin gỡ vo thi gian no? Bài 16 nớc đông nam GIA hai chiến tranh giới (1918- 1939 ) K tờn cỏc nc thnh viờn ASEAN? Thaựi lan Bruna õy Vieọt Nam7 Philippin Malaixia Laứo Xingapo Mianma... hi ( c thờm) Khái quát phong trào độc lập dân tộc ông Nam Phong tro dõn tc ụng Nam sau chin tranh th gii th nht chuyờn biờn nh thờ nao? I.Tỡnh hỡnh nớc ông Nam sau chiến tranh giới thứ Tỡnh... đấu tranh giảI phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Kinh tế: Bị lôI vào kinh tế TBCN Chính trị: Chính quyền thực dân thâu tóm quyền lực Xã hội: bị phân hoá sâu sắc Biến đổi Các nớc Đông Nam chiến tranh
 • 29
 • 247
 • 0

BÀI 16 lich sử 11: các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

BÀI 16 lich sử 11: các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... BÀI 16: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI * Khái quát phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á So với năm đầu kỉ XX, phong trào có bước tiến mới: Một là: Bước phát triển... Việt Nam) Xô viết Nghệ-Tĩnh *Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia *Nguyên nhân - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa - Chính sách khai... nước - Sự đời ĐCS Đông Dương tạo nên phát triển cách mạng Đông Dương *Nhận xét +Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh mang tính tự phát, chủ yếu địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ
 • 12
 • 41
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giáo án Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á
... 10 nước khu vực gia nhập A Se An có ý nghĩa ? 13) Thảo Luận : Tại nóitừ đầu năm 90 kỷ XX , chương mở lịch sử nước Đ N Á ? III/ Sơ kết Bài Học : A SE AN đời đánh dấu mợt bước phát triễn cao nước. .. Ba Li tình hình nước Đ D sau tháng 12 - 197 8 ( giới thiệu hình 10 ) 9) Sau A Se An thành lập kinh tế nước ĐNÁ đạt thành tựu ? Hs đọc SGK – Giáo viên tóm tắt 10) Tổ chức A Se An phát triễn ? - Cho... - 199 9 Lào Mi An Ma gia nhập Như 10 nước khu vực đứng tổ chức thống - 199 2 ASEAN QĐ biến ĐNÁ thành khu vực mậu dịch tự ( A FTA) - 199 4 ASEAN thành lập diễn đàn khu vực ( A R F) Một chương mở lịch
 • 2
 • 22
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giáo án Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á
... ASEAN - 7/ 199 5, Việt Nam - 9/ 199 7, Lào Myanma - 4/ 199 9, Campuchia - Hiện ASEAN có 10 nước - 199 4, diễn đàn khu vực ARF gồm 23 nước khu vực để hợp tác phát triển - Lịch sử Đông Nam Á bước sang...- Tháng 9/ 195 4, Mĩ lập khối quân (SEATO) Đông Nam Á * Hoạt động ? Tổ chức ASEAN đời hoàn cảnh nào? II/ Sự đời tổ chức ASEAN: 1/ Hoàn cảnh thành lập: ->Ngày 8/8/ 196 7, ASEAN đời gồm nước: In-đô-nê-xia,... phát từ nhu cầu phát triển nước ĐNA b Hạn chế ảnh hưởng nước lớn c Tăng thêm sức mạnh cho phe XHCN d Cư dân ĐNA cư dân văn minh lúa nước F/ Dặn dò - Theo phần củng cố - Chuẩn bị - Bài Các nước
 • 3
 • 23
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giáo án Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á
.. .Nam Á trước năm 194 5? ? Nêu nét bật Đông Nam Á từ - Sau 194 5 Đông Nam Á dậy 194 5 – 195 0? giành quyền - h/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – tr21 => Giữa năm 50 giành độc lập ? Từ năm 50 nước Đơng Nam Á. .. lan 12% - 2/ 197 6 ASEAN ký hiệp ước thân - Thái lan: 198 7– 199 0 năm tăng 11,4 thiện hợp tác Đông Nam Á % - GV: đọc dòng chữ nhỏ sgk nội dung Hiệp ước Ba – li ( 197 6) 3- Từ “ASEAN 6” phát triển thành... - 7/ 199 5 Việt Nam gia nhập ASEAN - 9/ 199 7 Lào, Mi – an – ma - 4/ 199 9 Căm – pu – chia ? Tại nói từ đầu năm 90 kỷ XX chương trình mở lịch sử khu vực Đơng Nam á? - H/s thảo luận nhóm (3 phút) -
 • 4
 • 24
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Giáo án Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)
... thực dân Đông Nam Á theo mẫu: Tên nước ĐNÁ Tên ĐQ T/gian hoàn = Kiến thức HS cần nắm I Quá trình xâm lược chủ nghĩa thực dân vào nước Đông Nam Á 1/ Nguyên nhân ĐNÁ bị xâm lược: - Đông Nam Á khu... 1: Cả lớp, cá nhân - GV: Dùng lược đồ Đông Nam Á cuối kỉ XIX đầu kỉ XX giới thiệu vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phân tích vị trí chiến lược Đơng Nam Á - GV hỏi: Tại Đông Nam Á trở thành đối... Anh Pháp cách + C/sách đối ngoại khôn khéo * Hoạt động 2: Cá nhân Hỏi : Vì CNTD nhanh chóng hồn thành q trình xâm lược ĐNÁ? - HS suy nghĩ + SGK trả lời - GV gợi ý : Việt Nam Pháp công vào bán đảo
 • 4
 • 26
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)
... khái quát phong trào độc lập Đông Nam Á hai chiến tranh giới - Phong trào độc lập Lào va Campuchia hai chiến tranh giới Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... Thakin giành thắng lợi (năm 1937 Miến Điện tách khỏi Ấn Độ) V Cuộc Cách mạng năm 1932 Xiêm: - Năm 1932 Xiêm nổ cách mạng Pri-đi Pha-nômi-ông - Đây cách mạng tư sản khơng triệt để * Hoạt động 3:... nhóm khác bổ sung, chốt ý GV chuyển ý GV nêu tóm lược diễn biến cách mạng năm 1932, nêu tính chất va kết GV: Giới thiệu sơ lược tiểu sử Pri-đi Pha-nô-mi-ông Tổng kết Củng cố: - Nắm khái quát phong
 • 2
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)
... hưởng rộng - Chính sách khai thác bóc lột thuộc địa chủ nghĩa thực dân phương Tây làm cho kinh tế, trị, xã hội nước Đông Nam Á chuyển biến quan trọng + Kinh tế: Các nước Đông Nam Á bị lôi vào hệ... phát triển số lượng ý thức giai cấp - GV tiếp tục nêu câu hỏi: Cùng với chuyển biến nước, bên ngồi có kiện tác động đến -HS trả lời: nước Đông Nam Á ? +Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga tác... thị, giai cấp vô sản phát triển số lượng ý thức giai cấp - Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á - Phong trào phát triển hầu khắp + So
 • 6
 • 10
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)
... thành thuộc địa nước thực dân phương trị - xã hội khắp Đông Nam Á Tây a Về kinh tế: Đông Nam Á bị vào hệ - Chính sách khai thác thuộc địa thực dân thống kinh tế CNTB với tư cách thị phương Tây... biểu nội dung thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga cao này? trào cách mạng giới tác động đến phong - HS khai thác tư liệu kênh chữ nhỏ, suy trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á nghĩ, trả lời bổ sung... XX xu Khái quát chung phong trào độc lập hướng mới, xu hướng vô sản lại xuất Đông Nam Á Đông Nam Á? - Sau chiến tranh giới thứ nhất, phong - HS trả lời GV nhận xét chốt ý trào GPDT phát triển
 • 5
 • 12
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)
... Tổng thống Mỹ GV giới thiệu vắn tắt Tổng thống Ru-dơ-ven ông Ru-dơ-ven đề Chính sách bốn vị tổng thống vĩ đại Mỹ - Nội dung: (SGK) GV: Tác động Chính sách với nước Mĩ? GV hướng dẫn HS khai thác... Ru-dơ-ven đề sách láng nhiên sách trung lập tạo điều kiện cho giềng thân thiện; trung lập với vấn đề quốc CNPX tự hành động tế Củng cố: - Nắm kinh tế Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Cuộc khủng hoảng kinh... kinh tế (1929 -1933) Mĩ; nội dung Chính sách Tổng thống Rudơ-ven Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 14
 • 2
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >