Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
. mớiPhần lịch sử thế giới cận đại t Cách m ng Hà Lan đến k t thúc chiến tranh thế giới thứ nh t và Cách m ng th ng Mười Nga có nh ng nội dung: - Sự th ng lợi. Bài 8 Ôn t p lịch sử thế giới cận đại I. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức - C ng cố nh ng kiến thức cơ bản đã học m t cách có hệ th ng. 2. Về t t ng -
 • 8
 • 11,736
 • 60

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt
. thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một. tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới. 3. Hoạt động dạy và học 1/ Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận
 • 5
 • 14,087
 • 18

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại
. Bài 8 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1 - Những kiến thức cơ bản Thời gian 1566 Sự kiện Cách mạng Hà lan Kết quả 1640 – 1 688 Cách mạng tư sản Anh - Lật. Đức đầu hàng không ĐK Thời gian 11/ 11/19 18 28/ 7/1914 1 /8/ 1914 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Ha- i- ti Mê- hi- cô Ac- hen- ti- na Bra- xin Năm giành độc lập 182 2 182 1 180 3 181 6 Chân thành. thầy cô và các em học sinh Đến dự và giúp tôi hoàn thành bài dạy
 • 20
 • 6,860
 • 0

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1
...Vắng Kiểm tra cũ (không kiểm tra cũ) Bài Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Mối quan hệ dinh I Mối quan hệ dinh dưỡng thực vật dưỡng thực vật a: CO2 khuếch tán qua khí khổng vào GV yêu... GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin Cơ quan trao đổi khí thực vật: Tất phận hô hấp TV hô hấp ĐV có khả thấm khí nhiên trao đổi khí TV TaiLieu.VN Page SGK trang 51 71 để trả lời câu với mơi trường... vật GV u cầu HS hồn thành bảng sau cách điền dấu X vào ô trống cho phù hợp q trình tiêu hố hố học học nhóm động vật tương ứng GV nhận xét giúp HS hoàn thiện kiến thức  Sự khác tiêu hoá nội bào
 • 6
 • 75
 • 1

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1
... luận trả lời Tỉêu hoá Giáo án Sinh học 11 câu hỏi TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận học Tiêu x x x hoá hoá học IV HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT * Hoạt động 4: Tìm hiểu hơ hấp động vật TT1: GV yêu cầu HS nghiên.. .Giáo án Sinh học 11 + Các đường thoát nước? + Cấu tạo thực vật phù hợp với chức quang hợp TT2: HS nghiên... Động vật: Hệ tuần hoàn + Nêu mối quan hệ hệ tuần hồn với hệ hơ hấp, hệ tiết hệ tiêu hoá Giáo án Sinh học 11 đập tự động? TT2: HS nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời VI CƠ CHẾ DUY TRÌ CẦN câu hỏi
 • 4
 • 49
 • 0

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1
... bảng 22.2 SGK Sau đó, GV đưa đáp án để học sinh đối chiếu với bảng điền Cơ chế trì cân nội mơi HS làm tập hòan thiện chế trì cân nội mơi Sau đó, GV đưa đáp án để học sinh đối chiếu với bảng điền.. .1 Mối quan hệ dinh dưỡng thực vật Trong mục này, học sinh cần nêu mối liên quan phụ thuộc lẫn chức dinh dưỡng thể Giáo viên giúp học sinh hiểu mối quan hệ phụ thuộc... nhau: Sự hấp thụ nước ion khoáng rễ vận chuyển chúng đến tận tế bào thể cung cấp nguồn nguyên liệu cho quang hợp hô hấp, nước tăng độ mở khí khổng khí cacbonic khuếch tán vào bên đến tế bào quang
 • 3
 • 40
 • 0

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1
... HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra cũ: (0 phút) Hoạt động dạy - học mới: (40 phút) BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu mối... Câu 1: Quang hợp hơ hấp thực vật có mối quan hệ với nào? Câu 2: Hãy so sánh trao đổi khí thực vật động vật? Câu 3: Trình bày mối quan hệ chức hệ quan động vật với nhau? Dặn dò: (1 phút) - Học bài, ... ion khoáng đường cung cấp nguồn nguyên ? Các q trình có mối quan hệ liệu cho quang hợp hơ hấp Thốt dinh dưỡng với nào? nước làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào O2 khuếch tán môi
 • 8
 • 73
 • 0

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1
... động vật VI Cơ chế trì cân nội mơi VI Củng Cố: Hỏi câu hỏi sgk Trả lời toàn câu hỏi từ 1 12 /sgk VII Hướng Dẫn Học Ơû Nhà VIII Bổ sung: TaiLieu.VN Page
 • 2
 • 81
 • 1

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
... trị phản ánh phê phán đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh: Những giá trị nội dung nghệ thuật Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? Tại nói Với VTNSCG lần văn học dân tộc có tượng đài bi tráng người nông dân nghĩa... công danh…; Con đường đường -> vô nghĩa d Thể loại: Thể loại? chịu ảnh hưởng ai? - Đường luật, hát nói, văn tế, chiếu, điều trần, truyện thơ lục bát GV: chịu ảnh hưởng văn hoá, văn học Hán: văn. .. HXH, NK… - Những đặc điểm thể loại văn tế(điếu văn) : + Có từ Trung Quốc, tế trời đất, núi sông, thần thánh; tế thăng quan tiến chức, mừng thọ; tế người chết + Dùng văn vần; bố cục có bốn phần: Lung
 • 7
 • 14
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
.. .Việt Nam học chương trình Ngữ văn lớp 11 Cho học sinh trao đổi làm lớp - Có lực đọc – hiểu văn văn học, phân tích văn học theo cấp độ: kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngơn ngữ văn học. .. vợ Hoạt động 4: Bài tập vận dụng: - Công việc GV: tập, hướng dẫn học sinh làm - Công việc HS: suy nghĩ trao đổi làm Luyện tập: ' Bài tập 1: Em phân tích giá trị thực phê phán thực đoạn trích Vào... thơ thất ngôn bát cú Hướng dẫn luyện tập Em chứng minh nội dung yêu nước thể qua tác phẩm học chương trình lớp 11 Em phân tích giá trị nhân đạo thể qua tác phẩm chương trình ngữ văn lớp 11 Em phân
 • 6
 • 6
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
... thuật sáng tác NĐC? Ôn tập văn học trung đại Việt Nam Page Giáo án Ngữ văn 11 -Nhóm 5, 6: -Khẳng định quyền sống vấn đề * tiêu biểu: Nêu giá trị nd đặc sắc nt sáng tác NĐC? - Giá trị nd- nt thơ văn. .. tập: văn học? Bài tập trắc nghiệm: 1.Cụm từ nêu lẽ sống NCT: A Sự lập dị B Tay ngất ngưởng C Ông ngất ngưởng D Quan ngất ngưởng Khóc Dương Khuê văn tế DK thơ Ôn tập văn học trung đại Việt Nam. .. thuật văn học trung đại Bảng hệ thống 1: Tiết 2: Đặc điểm pháp thi Nội dung biểu Hoạt động Ôn tập phương pháp Tư thuật Hs điền vào bảng hệ thống Quan niệm thẩm Hướng đệp Ôn tập văn học trung đại Việt
 • 5
 • 28
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
.. .Giáo án Ngữ văn 11 tên thể loại văn học? * Hoạt động Hướng dẫn HS luyện tập lớp kiểm tra BT trắc nghiệm 15 phút hiền Tế cấp bát điều Luyện tập - Bài tập trắc nghiệm
 • 2
 • 27
 • 0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
.. .Giáo án Ngữ văn 11 b Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: H/d hs ôn tập bối cảnh lịch sử I Bối cảnh lịch sử - VHTĐ tồn phát triển hoàn Văn học trung đại. .. nước có nước văn học từ kỉ XVIII giai đoạn trước, giai đoạn văn học từ đến hết kỉ XIX ? So với giai đoạn kỉ XVIII đến hết kỉ XIX xuất Giáo án Ngữ văn 11 trước, nội dung yêu nước văn nội dung... Tiếng khóc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc tiếng khóc đau thương mà lớn lao, cao Củng cố: Trắc nghiệm số vấn đề tác giả, tác phẩm Dặn dò: Chuẩn bị phần tiếp theo: “Ơn tập Văn học trung đại Việt Nam -
 • 6
 • 44
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
... dung lịch sử giới cận đại * Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm toàn tập SGK Củng cố GV yêu cầu HS nắm nội dung quan trọng lịch sử giới cận đại giai đoạn từ kỉ XVI đến năm 1917 Dặn dò - Ôn tập. . .đại, em rút nội dung lịch sử giới mạnh Chủ nghĩa xã hội khoa học cận đại - Khoa học- kĩ thuật, văn học, nghệ thuật phát triển HS rút nội dung - Chiến tranh giới thứ (1914 – 19 18) III BÀI TẬP... đoạn từ kỉ XVI đến năm 1917 Dặn dò - Ôn tập lại kiến thức - Chuẩn bị trước "Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô (1921-1941), trả lời câu hỏi SGK
 • 2
 • 31
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
... tư bản? HS:Khởi nghiã Li Ông Phápnăm 183 1 Khởi nghĩa So-lê-din Đức năm 184 4 Phong trào hướng chương Anh năm 183 6- 184 7 Công xã Pa-ri Pháp năm 187 1 GV(H):Kết HS:Các tổ chức công nhân thành lập Chủ... lợi giới. Mở đầu thời kì lịch sử giới đại II/ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU : Hoạt động dạy học GV(H): Những kiện chứng tỏ đời sản xuất lòng chế độ phong kiến ? HS: Xuất công trường thủ công ,máy móc sử. .. 184 8 - 184 9 Phong trào cách mạng Pháp Đức Giai cấp vô sản xác định sứ mệnh mình,có đồn kết quốc tế phong trào công nhân 186 8 Minh Trị Duy tân Đưa Nhật chuyển
 • 4
 • 24
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
... chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 1: Trình bầy nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 2: Tìm câu trả lời Lịch sử giới cận đại từ 1566 đến 1917... , đánh giá tổng kết - Lắng nghe, ghi nhớ HỢP ĐỒNG: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 Thêi gian : 35 - Hä vµ tªn : NHIỆM VỤ Khái quát kiện lịch sử giới cận đại. .. dung ôn tập Hướng dẫn học bài: 1p - Bài cũ: Ghi nhớ kiện lịch sử - Bài mới: Phân tích nội dung lại học Tiết 22 - Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỷ XVI đến năm
 • 18
 • 30
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
... chủ yếu II Những nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại Cả lớp chia thành 05 nhóm thảo luận vấn đề sau (10’) Nhóm : 1, Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản ? 2, Thế cách mạng tư sản ? 3, Kể tên... đập phá máy móc… nhân thành lập ? - Giữa kỉ XIX – XX phong trào phát triển, tính chất, quy mơ, có điều khiển, giác ngộ cách mạng (Quóc tế thứ 186 4) Khoa học kỉ thuật - văn học nghệ thuật đạt nhiều... Mĩ-la tinh) phương Đông ? Kết ? 3, Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa diễn ? Phong trào cơng nhân quốc tế bùng Nhóm : nổ 1, Vì cơng nhân dậy đấu tranh ? - Cuối kỉ XVIII - đầu XIX:
 • 4
 • 27
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... thực dân - Mâu thuẫn nước đế quốc dẫn đến Chiến tranh giới thứ - GV phát phiếu học tập cho học sinh lập bảng hệ thống kiện lịch sử giới cận đại (theo mẫu ) Thời gian 29’ Sự kiện – nội dung - Sự... biểu phong trào công nhân giới từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX - Lập bảng hệ thống kiến thức CMTS theo mẫu: Các CMTS thời Những điểm chung Những điểm riêng cận đại - Chuẩn bị ôn tập kiểm tra tiết... GV hướng dẫn HS xác - HS trả lời: định kiện lịch + Sự thắng lợi cách sử thời cận mạng tư sản phát đại triển chủ nghĩa tư - Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế - Sự xâm lược chủ nghĩa tư
 • 6
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... Mĩ Latinh III Bài tập thực hành: (Làm trắcnghiệm nhanh) Củng cố: GV nhắc lại nội dung ôn tập Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Nắm nội dung củng cố b Bài học: Dặn dò HS nội dung ôn tập để kiểm tra... giai cấp vơ sản gì? H: Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lê-nin (Qua Tuyên ngôn Đảng Cộng sản) GV hướng dẫn HS điểm chung phong trào đấu tranh... đấu tranh Cuối GV hướng dẫn HS hoàn thành câu hỏi tập cuối Xuất tổ chức độc quyền; xâm lược Những mâu thuẫn chế độ tư chủ nghĩa Phong trào công nhân phong trào chống thực dân xâm lược: - Những
 • 2
 • 14
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... Cuối GV hướng dẫn HS hoàn thành câu hỏi, tập cuối Củng cố: Hệ thống hóa vấn đề học Bài tập: Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản từ... khác ) - GV hỏi lớp: Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê-nin (qua tuyên ngôn Đảng Cộng sản ) - Lập niên biểu phong trào công nhân giới từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ... GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề bản, qua trao đổi thực câu hỏi tập sau: - Vì nước tư phương Tây tiến hành xâm lược nước phương Đông? (do yêu cầu phát triển chủ nghĩa tư ) - Chế độ thống trị chủ
 • 4
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >