Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI - Giáo án lịch sử lớp 9 pps

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - Giáo án lịch sử lớp 9 pps
. Đại hội lần thứ VI cuả Đảng ( 12 -1 98 6 ) bắt đầu công cuộc đổi mớinước ta , nhân dân ta thực hiện 3 kế hoạch nhà nước 5 năm ( 198 6-1 99 0, 199 1-1 99 5, 199 6- 2000) nhằm xây dựng đất nước theo đường. 198 6-1 99 0 ) Nhóm 2 : Kế họạch ( 199 1-1 99 5 ) Nhóm 3 : Kế họạch ( 199 6-2 000 ) lương thực , thực phẩm , hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu - Trong kế hoạch 5 năm ( 199 1-1 99 5. yếu phải đổi mới đất nướcđi lên chủ nghĩa hội - Qúa trình 15 năm đất nứơc thực hiện đường lối đổi mới 2 – Về tư tưởng : Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nứơc gắn với chủ nghĩa hội , tinh
 • 6
 • 730
 • 0

bai 26. đất nước trên đường đổi mới- tiết 2

bai 26. đất nước trên đường đổi mới- tiết 2
. Ana-ĐăkLăk 1 Bài 26 : ( Tiết 49). ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986 - 20 00) - TIẾT 2 Trương Minh Đức K rông Ana-ĐăkLăk 2 BÀI 26 : ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN. NGHĨA HỘI (1986 – 20 00). Tiết 1: I .Đường lối đổi mới của Đảng. II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 20 00). 1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 1990. Tiết 2: 2. Thực hiện kế hoạch. hạn chế của kế hoạch 5 năm 1996 -20 00? • Nhóm 3: Ý nghĩa của 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước? Thời gian: 5 phút Trương Minh Đức K rông Ana-ĐăkLăk 4 2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991-1995. a.
 • 22
 • 846
 • 3

bài giảng lịch sử 9 bài 33 việt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

bài giảng lịch sử 9 bài 33 việt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
. chính trị? II- VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI( 198 6 -2000) 1-kế hoạch 5 năm ( 198 6- 199 0) • a.Mục tiêu • Mục tiêu của công cuộc đổi mới kế hoạch 5 năm 198 6- 199 0 là gì? • -Cả. CỦA 5 NĂM ĐỔI MỚI ( 198 6 – 199 0) ( 198 6 – 199 0) 198 9, đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM ( 198 6 – 199 0) THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM ( 198 6 – 199 0) Sản xuất Sản xuất hàng. quan đi m đổi mới của Đảng? Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa hội không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan đi m
 • 26
 • 517
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 26 đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986 - 2000)

bài giảng lịch sử 12 bài 26 đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)
. NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) 2. Đường lối đổi mới I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Thảo. ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI ( THÁNG 12 – 1986) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) 2. Đường lối đổi mới I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Đường lối đổi mới. mới trong bối cảnh đất nước như thế nào? ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) 1. Hoàn cảnh lịch sử I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Trong nước Quốc tế - Nước ta còn gặp nhiều
 • 41
 • 1,248
 • 0

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
. Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945 ) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1.Kiến thức: Hiểu rõ: . vũ trang. - Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc giải phóng các cấp ( 4-1945). - Khu giải phóng Việt Bắc và Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng. sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 6. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sửbài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 a) Nguyên nhân thắng lợi - Nguyên nhân chủ quan: + Dân
 • 9
 • 11,124
 • 92

Bài 33 Sử 9 Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội

Bài 33 Sử 9 Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội
. Bài 33 Tiết 47 – Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) I. Đường lối đổi mới của Đảng 1. Hoàn cảnh đổi mới - Trải qua 10 năm xây dựng chu . thích hợp. - Đổi mới phải toàn di n, đồng bộ, đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. Tiết 47 – Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN. hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Cho biết nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch này ?Kết quả đạt được trong kế hoạch này như thế nào? Tiết 47 – Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN
 • 29
 • 3,948
 • 1

Bài giảng lịch sử 12- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hô (1986- 2000)

Bài giảng lịch sử 12- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hô (1986- 2000)
. NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) 2. Đường lối đổi mới I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Thảo. đường lối đổi mới trong bối cảnh đất nước như thế nào? ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) 1. Hoàn cảnh lịch sử I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Trong nước Quốc tế -Nước. ĐI LÊN CNXH (TIẾT 1) ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI (THÁNG 12 – 1986) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) 2. Đường lối đổi mới I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng Đường lối đổi mới
 • 41
 • 212
 • 0

Giáo án địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mớihội nhập

Giáo án địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập
. Tải tài liệu miễn phí. BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚIHỘI NHẬP I. Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của nước ta. - Hiểu. thế giới và khu vực đối với: + Công cuộc Đổi mới. + Thành tựu đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập. - Biết được một số chính sách để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc Đổi mớihôi nhập của nước. trình hoạt động bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kết quả hoạt động * Hoạt động 1 - GV: Vì sao nói công cuộc Đổi mới là một - HS: Tiến hành nghiên cứu SGK. 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc
 • 4
 • 2,233
 • 3

Giáo án Địa lý 12 Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mớihội nhập

Giáo án Địa lý 12 Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
. TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM Môn: Tiếng Việt Năm học 2 010 - 2 011 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (3 điểm): Cho các từ sau: Anh em, vấp váp, xe điện,. ngữ (CN) b. Trưa, nước biển // xanh lơ (và) khi chiều tà, biển // đổi sang màu xanh lục. TN1 CN1 VN1 TN2 CN2 VN2 Câu 4: HS thấy được lỗi sai ở mỗi câu và chữa được thành câu đúng ngữ pháp, rõ. bộc lộ cảm xúc) * Kết bài (1, 5đ) - Nêu kết thúc câu chuyên và t́nh cảm của em với thầy (cô) giáo. Hình thức (0,5 đ) + Bài viết có bố cục 3 phần rõ ràng. + Văn viết trong sáng, mạch lạc, đúng ngữ
 • 4
 • 484
 • 0

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986-2000)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
... thắng Đi n Biên Phủ 1954 Nhân dân Huế bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI BÀI 26 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986-2000) Mục tiêu học - Hoàn cảnh lịch sử Đảng ta thực đường lối đổi. .. (1986) A đổi kinh tế A B đổi văn hóa, hội C đổi trị D đổi kinh tế, trị BÀI TẬP CỦNG CỐ Đổi thay đổi mục tiêu chủ nghĩa hội mà phải làm gì? A Làm cho chủ nghĩa hội ngày tốt đẹp B B Làm... hình nước có nhiều thuận lợi, Đảng đổi để nắm bắt thời C đất nước đà phát triển nhận ủng hộ nước hội chủ nghĩa D khắc phục sai lầm, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, xây dựng hội chủ nghĩa
 • 52
 • 283
 • 0

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986-2000)

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
.. .Bài 26: đất nớc đờng đổi lên chủ nghĩa hội (1986-2000) MC TIấU BI HOC HON CNH LCH S KHI T NC TIN HNH I MI NG LI I MI
 • 18
 • 196
 • 0

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
... THNH TU K HOCH NM (1986 1990) Sn xut hng tiờu dựng THNH TU NI BT CA NM I MI (1986 1990) 1989, ó xut khu 1,5 triu tn go II VIT NAM TRONG 15 NM THC HIN NG LI I MI: K hoch nm 1986 -1990 - Nhim... nhng kh nng to ln bo v T quc v m rng quan h vi cỏc nc khỏc BI 33: VIT NAM TRấN NG I MI I LấN CH NGHA X HI (T NM 1986 N NM 2000) I ng li i mi ca ng: * Hon cnh: Thi bao cp (1981 - 1985) I ng li... Cụng trỡnh thu in Y-a-ly 7/11/2006 ti Gi-ne-v (Thu s)Vit Nam l thnh viờn y v chớnh thc ca WTO L kt np Vit Nam gia nhp Hip hi cỏc nc ụng - Nam (ASEAN) ti Brunõy (28-7- K hoch nm (1991 -1995) -
 • 34
 • 159
 • 1

giao an lich su 12 bai 26 tiep

giao an lich su 12 bai 26 tiep
... Đồng khởi 1959 -1960 + Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 1961 -1965 + Chiến lược “Chiếntranh cục bộ” 1965 -1968 + Chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh”1969 -1973 + Cuộc tổng tiến công dậy mùa... trưởng nhanh, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân 8,2%/ năm, công nghiệp 13,3%, nông nghiệp 4,5% + Nạn lạm phát kiểm soát, đẩy lùi tỉ lệ thiếu hụt ngân sách + Xuất đạt 17 tỉ USD Quan hệ...- Đại hội VII tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối đổi (đề từ đại hội VI), đại hội đề số chiến lược lâu dài “Cương lĩnh
 • 3
 • 102
 • 0

giao an lich su 9 bai viet nam tren duong doi moi di len chu nghia xa hoi tu nam 1986 den nam 2000

giao an lich su 9 bai viet nam tren duong doi moi di len chu nghia xa hoi tu nam 1986 den nam 2000
... năm ( 198 6- 199 0) - 6- 199 1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng đề kế hoạch Nhà nước năm ( 199 1- 199 5) - 6- 199 6 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng đề kế hoạch Nhà nước năm ( 199 6 -2000) ... kết thực kế hoạch năm ( 198 6- 199 0) - N2: Nội dung kết thực kế hoạch năm ( 199 1- 199 5) - N3: Nội dung kết thực kế hoạch năm ( 199 6 -2000) Sau thời gian thảo luận 3’ GV gọi đại di n nhóm trả lời Gọi... đề Đại Hội lần thứ VI (12- 198 6), lần thứ VII (6- 199 1), lần thứ VIII (6- 199 6), lần thứ IX (4 -2000) Theo em phải hiểu đổi đất nước lên CNXH ntn? GV: Nhận xét, chốt ý Chuyển ý * Hoạt động GV: Chia
 • 3
 • 166
 • 0

giao an lich su 12 bai 26

giao an lich su 12 bai 26
... hội Đảng VI (12/ 1986) -> Được bổ sung điều chỉnh phát triển đại hội VII (6/1991) VIII (6/ 1996), IX (4/2001) - Đổi mới: thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quan niệm đắn CNXH... kéo dài chủ trương sách lớn”, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực b/ Thế giới: có thay đổi tình quan hệ nước - Tác động cách mạng khoa học – kỹ thuật, khủng hoảng Liên Xô nước XHCN -> Tất yếu phải... năm 1/ Thực kế hoạch năm (1986 – 1991) a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch - Được đề đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối cách mạng XHCN - Mục tiêu: chương trình kinh tế + Lương thực thực
 • 3
 • 67
 • 0

BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA hội

BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội
Từ năm 1986 Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (121986) của Đảng. Trong 15 năm đổi mới đất nước từ 19862000 đất nước ta đã đạt những thành tựu và khó khăn gì? Để hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu ở tiết học hôm nay bài 26. ...BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: -Hiểu rõ tấy yếu phải đổi lên chủ nghĩa hội -Nêu nội dung đường lối đổi Đảng -Nêu... Đại hội cách có hiệu VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội Ĩ (4- quan đi m đắn 2001) CNXH _ Nội dung đường lối đổi mới: - Đổi phải toàn diện đồng Đổi kinh tế gắn liền với +Đổi đất nước. .. chuyển sang thực đường lối đổi từ Đại hội VI (12-1986) Đảng Trong 15 năm đổi đất nước từ 1986-2000 đất nước ta đạt thành tựu khó khăn gì? Để hiểu rõ đi u này, tìm hiểu tiết học hôm 26 HOẠT ĐỘNG DẠY
 • 13
 • 193
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
... ghi 1/ Mục tiêu đổi Đảng : ( Đọc SGK) - Kế hoạch năm 86- 90 - Kế hoacgh 5năm 91 - 95 - Kế hoạch năm 96 – 2000 2/ Thành tựu hạn chế 7) Sau 15 năm đổi nhân dân ta đạt * Thành tựu : thành tựu ? -... định đổi đường lối xây dựng CNXH Trong 15 năm đổi đất nước ta đạt thành tựu ta lớn, đưa đất nước thoát khỏi khủng khoảng lâu dài , tạo đi u kiện để nước ta tiếp tục xây dựng chủ nghĩa hội V/... Những tồn kinh tế- văn hóa sau 15 đổi mặt đất nước sống nhân năm đổi cần phải sữa ? dân - Đọc SGK trả lời - Củng cố vững nề độc lập dân tộc chế 9) Thảo luận : Ý nghĩa thành tựu độ XHCN, nâmg
 • 2
 • 19
 • 0

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
... VIII(6/ 199 6) lần thứ IX(2001) * Đường lối đổi mới ược đề từ đại hội thứ VI(12- 198 6) bổ xung đi u chỉnh đại hội VII VIII IX Đổi mớí lên chủ nghĩa hội khơng có nghĩa thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho... đổi  Đảng ta chủ trương đổi ?HS(KG): Em hiểu quan đi m đổi Đảng? Đương lối đổi đảng đề từ đại hội lần thứ VI(12- 198 6), đi u chỉnh bổ xung đại hội lần thứ VII(6/ 199 1)đại hội VIII(6/ 199 6) lần thứ... hiệu - đổi đồng từ kinh tế trị đến tổ chức tư tưởng văn hố, đổi kinh tế gắn với trị trọng tâm kinh tế II .Việt Nam 15 năm thực đường lối đổi ( 198 6 -2000)( 25ph) GV: Đường lối đổi Đảng dư luận hội
 • 4
 • 20
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986 2000)

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)
.. .Giáo án Lịch sử lớp 12 a/ Hoàn cảnh nước - Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – hội “Sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương sách lớn”, sai lầm đạo chiến... 444kg (năm 2000) - Xuất nhập , đầu tư nước ngồi khơng ngừng tăng - Giáo dục Củng cố: 4.1 Đường lối đổi Đảng * Đáp án: - Đường lối đổi đề từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) ÚĐược bổ sung đi u chỉnh... Thực kế hoạch năm (1986 – 1991) 2000), biện pháp thực a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch - Được đề đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối cách mạng XHCN Giáo án Lịch sử lớp 12 - Mục tiêu : chương
 • 6
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986 2000)

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)
... cấp bách: Phải đổi để + Khắc phục sai lầm, khuyết đi m + Đưa đất nước vượt qua k/hoảng tiến lênchủ nghĩa 15’ TB: Đường lối đ /mới Đ hội đề cập văn kiện ? Đường lối đổi - ĐH VI đi u chỉnh, bổ... chung CM hộiCN ĐH VI đường lối xây dựng kinh tế hộiCN ĐH 4,5 đề - Nhưng nâng cao nhận thức đặc đi m t/kì độ lênchủ nghĩa hội t/kì LS lâu dài, trải qua nhiều chặng đường - Khẳng định nước. .. hội thành thực có hiệu = q /đi m đ/đắn v chủ nghĩa hội với hình thức, bước thích hợp, định hướng theochủ nghĩa hội - Chủ trương: Đổi toàn diện đồng bộ, lấy đổi - kinh tế, CT, tổ chức, Tư
 • 8
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >