Tổng hợp tài liệu :

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 11

DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008

DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008
. UBND THị Xã UÔNG Bí Đề KI M TRA HOC II PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO LớP 9, NĂM HọC 2007-2008 MÔN: HOá HọC Thời gian: 45 phút (. hồng. c: Có khí thoát ra. d: Tất các hiện tợng trên. Câu II: (2 điểm) Cho 3,36 lit khí axetilen ở điều ki n tiêu chuẩn có thể phản ứng với tối đa với bao nhiêu
 • 1
 • 952
 • 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN HOÁ 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HOÁ 10
đề kiểm tra học kỳ 2môn hóa học đề kiểm tra đề thiđề kiểm tra học 2giáo án môn hóa 10giáo án môn hóa 11
 • 11
 • 4,211
 • 94

DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA 8 2008 - 2009

DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA 8 2008 - 2009
. HỌ VÀ TÊN :…………………………………………………………………… LỚP : 8A ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 08 -2 009 MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 ( THỜI GIAN : 45’) ĐỀ BÀI : Câu 1 : (2đ) Phân loại và đọc tên. VIÊN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HỌ VÀ TÊN :…………………………………………………………………… LỚP : 6A ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 08 -2 009 MÔN: SINH HỌC LỚP 6( THỜI GIAN : 45’) ĐỀ BÀI : Câu 1: (3đ) Nêu vai trò của
 • 3
 • 376
 • 0

De kiem tra hoc ki II mon hoa 8

De kiem tra hoc ki II mon hoa 8
. 3!" ] G   rF8 >-F3UccF8 ? G F   ?AYF8 r 8   G HF   8 H-k-RA   JF   8 J++R& r9f+ >F G > 8  R +8  XYF  H:ccc R +8  r-4 I>0F  I0>0+R >F  Y&&(+ Z G HF  HF  Z G (JZF G  o t → GJ G F   G. tờ đ% ki m tra '()*+  > ] G    _ 3DD > > 9 >   % > $[q&'" 3!" ] G   rF8 >-F3UccF8 ? G F  . ,- iD&[j 8 ,-k-R&7+R",-k;2 R+ (iJ4+ lJD&[j;2 +8 7+R 4+Y +8 J G F     Câu 3:G !">+_@";m"ME[-[<&>0[$@2;40$%n>0 G 7+ !2&;2
 • 2
 • 248
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN HÓA 10 CƠ BẢN - THPT NGUYỄN DU doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 10 CƠ BẢN - THPT NGUYỄN DU doc
. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MƠN HĨA 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Một số este được dùng. lam DAP AN: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MƠN HĨA 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Ho. lam DAP AN: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MƠN HĨA 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Ho
 • 11
 • 324
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN HOÁ LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ pot

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HOÁ LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ pot
. TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC I Năm học 2009 - 2010 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 11 - BAN A Th i gian làm b i: 45 phút Câu 1 (1,5 đ) Viết các phương trình hoá học theo. TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC I Năm học 2009 - 2010 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 11 - BAN CB A –CB B Th i gian làm b i: 45 phút Câu 1 (2đ): Viết các phương trình hoá học. alt="" Đề KT đợt 2 HKI năm 2008-2009 và 2009-2010 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC I Năm học 2008 - 2009 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 11 - BAN KHTN Th i gian làm b i: 45 phút Câu
 • 20
 • 666
 • 0

Đề kiểm tra học II- Môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra học kì II- Môn Hóa học lớp 8
. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II TRƯỜNG THCS HÀ THẠCH MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Thời gian 45 phút( Không kể thời gian giao đề) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp. Câu 10điểm 100% PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐỀ KIỂM TRA HỌC II TRƯỜNG THCS HÀ THẠCH MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Thời gian 45 phút( Không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (1 điểm): a. Viết các oxit tương. = 65; H = 1; Cl = 35,5 ; O = 16 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐỀ KIỂM TRA HỌC II TRƯỜNG THCS HÀ THẠCH MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Hướng dẫn chấm – Thang điểm: Câu Nội dung Điểm 1 a. SO 3 ,CO 2 ,N 2 O 5 b.Na 2 O
 • 4
 • 149
 • 0

Đề kiểm tra học ki II Môn hóa 9 năm 2010 - 2011 đầy đủ

Đề kiểm tra học ki II Môn hóa 9 năm 2010 - 2011 đầy đủ
. Sinh Hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ==========***========= É Tòng, ngày 20 tháng 04 năm 2011 ĐỀ KI M TRA, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HỌC II NĂM HỌC: 2010. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HỌC II NĂM HỌC: 2010 – 2011 Môn: Hóa Học 9 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) MA TRẬN Nội dung ki n thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận. tiết) - Tính chất hoá học chất béo: phản ứng thủy phân trong môi trường nước, và phản ứng thủy phân trong dung dịch ki m. -Giải thích ứng dụng thực tế tính chất vật lí (tính tan) của chất béo. -
 • 4
 • 118
 • 0

Đề kiểm tra học II, môn Hóa học : lớp 8

Đề kiểm tra học kì II, môn Hóa học : lớp 8
. 2011 MÔN: HÓA HỌCLớp 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I/. Mục tiêu đề kiểm tra: 1. Kiến thức: - Chủ đề 1: Công thức hóa học - Chủ đề 2: Phương trình hóa học - Chủ đề 3: Định. THCS: - Thị trấn Tân Hiệp - Thạnh Tây LỚP TẬP HUẤN THIẾT KẾ MA TRẬN VÀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA Môn Hóa học – THCS Tân Hiệp, ngày 16 tháng 4 năm 2011 ĐỀ KIỂM TRA HỌC II, NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN:. tính nghiêm túc, khoa học. II/. Hình thức đề kiểm tra: Tự luận 100% III/. Ma trận đề kiểm tra: 1/ Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương ) cần kiểm tra; Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận
 • 5
 • 162
 • 0

Đề kiểm tra học II môn Hóa học 8

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học 8
. PHÒNG GD&ĐT LANG CHÁNH TRƯỜNG THCS YÊN KHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II Năm học: 2010 - 2011 Môn: Hóa học 8 Thời gian: 45 phút I/ Ma trận Nội dung / Mức độ Biết Hiểu Vận. Nước 2 (3 đ) 1 (1 đ) 3 (4 đ) Dung dịch 1 (2 đ) 1 (2 đ) 2 (4 đ) Tổng 2 (3 đ) 2 (3 đ) 3 (4 đ) 7 (10đ) II. Đề bài Câu 1: (3 điểm) Có những chất sau: O 2 , Mg, P, Al a) Hãy chọn một trong những chất trên. nhiệt độ cao và có xúc tác. a) Viết PTHH biểu diễn phản ứng. b) Tính khối lượng khí oxi thu được. III. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1 * Các phương trình phản ứng như sau: 1. 4Na + O 2 2Na 2 O 2.
 • 2
 • 127
 • 0

Đề kiểm tra học II môn Hóa học 9

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học 9
. PHÒNG GD&ĐT LANG CHÁNH TRƯỜNG THCS YÊN KHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II Năm học: 2010 - 2011 Môn: Hóa học 9 Thời gian: 45 phút I/ Ma trận Nội dung Mức độ kiến thức, năng . đ) 2 (3 đ) 3 (4đ) 7 (10đ) II/ Đề bài Câu 1: (4 điểm) a) Làm thế nào để so sánh được độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim ? cho ví dụ ? b)Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển. hoàn toàn 46 gam C 2 H 5 OH thu được x gam khí CO 2 a. Viết PTHH biểu diễn phản ứng b. Tính x ? III. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1 a) Mức độ hoạt động mạnh hay yếu của phi kim thường
 • 2
 • 147
 • 0

Đề kiểm tra học II môn Hóa lớp 12 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 12 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)
. Trang 1/3 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: HÓA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH. khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. C. Nhôm và crom đều tan trong dung. phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 132 Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng trên phiếu trả lời trắc nghiệm. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (20 câu, 6,0 điểm)
 • 3
 • 416
 • 1

Đề kiểm tra học II môn Hóa lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 201 0- 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 201 0- 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 9 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (3,0 điểm) Hoàn thành đúng mỗi phản. : Học sinh có thể sử dụng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tính tan và máy tính cầm tay đơn giản. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ
 • 3
 • 2,444
 • 25

Đề kiểm tra học II môn Hóa lớp 12 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 12 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)
. Trang 1/3 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: HÓA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH. khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. C. Nhôm và crom đều tan trong dung. phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 132 Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng trên phiếu trả lời trắc nghiệm. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (20 câu, 6,0 điểm)
 • 3
 • 605
 • 2

Đề kiểm tra học II môn Hóa lớp 12 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 12 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)
. Trang 1/3 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: HÓA HỌC- LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH. khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. C. Nhôm và crom đều tan trong dung. phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 132 Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng trên phiếu trả lời trắc nghiệm. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (20 câu, 6,0 điểm)
 • 3
 • 787
 • 1

Đề kiểm tra học II môn Hóa lớp 9 năm học 2010 - 2011

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 9 năm học 2010 - 2011
. NẴNG KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 201 0- 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (3,0 điểm) Viết phương trình hóa học và ghi. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 201 0- 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 9 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (3,0 điểm) Hoàn thành đúng mỗi phản. Tính đúng thể tích H 2 = 0, 896 lít : 0,5 điểm c) Viết đúng PTHH : 0,25 điểm Tính đúng khối lượng rượu etylic = 9, 2 gam : 0,25 điểm Chú ý: - Đối với các PTHH, nếu học sinh sai cân bằng hay
 • 3
 • 372
 • 1

Đề kiểm tra học II môn Hóa lớp 11

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 11
... = 1, Br = 80, Na = 23, O = 16) Biên soạn: Th.S Hồ Minh Tùng-0349473412 KHÓA HỐ 11 -2019 ĐỀ KIỂM TRA HỌC II- 2019-LẦN II- TỰ LUẬN Thời gian làm : 45 phút (không dùng tài liệu, bảng tuần hoàn)... gam Ag - Mặt khác, 15 gam A tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,5M a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính khối lượng chất hỗn hợp A Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp X... lượng ancol X b/ Nếu oxi hóa hồn tồn 53 gam X CuO, nung nóng, đem toàn sản phẩm thực phản ứng tráng gương sau phản ứng kết thúc thu gam Ag ? Biết hiệu suất phản ứng oxi hóa X đạt 80% c/ Nếu lấy
 • 4
 • 26
 • 0
1 2 3 4 .. >