Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
. Chương VI: Cách mạng khoa họcCông nghệ xu thế toàn cầu hoá Tiết 13 Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX Trong. nổ vào cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI. Tiết 13 Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX I. Cuộc cách mạng khoa học
 • 56
 • 3,153
 • 12

Bai 10- cahc mang khoa hoc cong nghe va xu huong toan cau hoa

Bai 10- cahc mang khoa hoc cong nghe va xu huong toan cau hoa
. cứu khoa học, khoa học gắn liền với kó thuật, khoa học đi trước mở đường cho kó thuật, đến lượt mình kó thuật lại mở đường cho sản xu t. Như vậy, khoa. cuộc cách mạng khoa họccông nghệ lần 2: + Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học – kó thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xu t trực tiếp,
 • 5
 • 928
 • 9

Bài 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX

Bài 10CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX
. Bài 10 Bài 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX NỬA SAU THẾ. II .Xu thế toàn cầu hoá ảnh II .Xu thế toàn cầu hoá ảnh hưởng của nó hưởng của nó Một trong những tác động của cuộc CMKH- CN là làm xu t hiện xu hướng
 • 23
 • 1,118
 • 5

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hoá nửa sau TK XX

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau TK XX
. VI: Cách mạng khoa họcCông nghệ xu thế toàn cầu hoá Bài 10: Cách mạng khoa họcCông nghệ xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX Chương VI: Cách. Cách mạng khoa họcCông nghệ xu thế toàn cầu hoá Bài 10: Cách mạng khoa họcCông nghệ xu thế toàn cầu hoá  I. Cuộc cách mạng khoa họccông nghệ
 • 39
 • 785
 • 5

Bài 10:Cách mạng khoa học -công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau TK XX

Bài 10:Cách mạng khoa học -công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau TK XX
. MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CÇU HOÁ. Bài 10 : Cách mạng khoa họccông nghệ xu thế toàn cầu hãa nửa sau thế kỉ XX CHƯƠNG VI: CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ. thành tựu về khoa học công nghệ của Nhật Bản. Bài 10 : Cách mạng khoa họccông nghệ xu thế toàn cầu hãa nửa sau thế kỉ XX I.Cách mạng khoa học công nghệ. 1/ Nguồn gốc đặc điểm. 2/. luận Bài 10 : Cách mạng khoa họccông nghệ xu thế toàn cầu hãa nửa sau thế kỉ XX I.Cách mạng khoa học công nghệ. 1/ Nguồn gốc đặc điểm. 2/ Những thành tựu tiªu biĨu: Nhóm 1 Khoa học
 • 70
 • 706
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx

bài giảng lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx
. LỊCH SỬ 12 - CHƯƠNG V: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX (Sách giáo khoa lớp 12 chương. diệt Tại sao khoa học kỉ thuật đạt nhiều thành tựu to lớn nhưng tình trạng ô nhiễm môi trưởng vẫn còn tái diễn? II- XU THẾ TOÀN CẦU HÓA ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ: - Toàn cầu hóa Toàn cầu hóa là gì. bác học Anhxtanh người Anh - Công nghệ sinh học: + công nghệ tế bào. + công nghệ vi sinh +cách mạng xanh Bản đồ gen người Cừu Đôli Em hiều thế nào là phương pháp sinh sản vô tính? Cách mạng
 • 21
 • 1,238
 • 0

BAI 10: Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa

BAI 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
bài thuyết trình môn lịch sử lớp 12bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa1. NGUỒN GỐC ĐẶC ĐIỂMNguồn gốc: xuất phát từ những đòi hỏi của cuộc sống,sản xuất nhằm đáp ứng những nhu cầu vật chất tinh thần ngày càng cao của con người.Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếpKhoa học gắn liền với kĩ thuật đi trước mở đường cho kĩ thuật.Trải qua hai giai đoạn:GĐ 1: từ những năm 40 đến 70 của TK XXGĐ 2: sau cuộc khủng hoảng năng lượng đến nay. (cách mạng khoa họccông nghệ).
 • 26
 • 2,047
 • 1

dự án dạy học theo chủ đề tích hợp bài 10 cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

dự án dạy học theo chủ đề tích hợp bài 10 cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
. CHƯƠNG VI CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Bài 10: Cách mạng khoa học- công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX I. MỤC TIÊU 1. Kiến th;c -. những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. - Biết được tác động tích cực những vấn đề nẩy sinh do cuộc cách mạng khoa học công nghệ. - Nắm được xu thế toàn cầu hóa và. gì? HS thảo luận trả lời, GV giải thích làm rõ hơn vấn đề. II. Xu thế toàn cầu hóa ảnh hưởng của nó. - Hệ quả của cách mạng khoa học công nghệxu thế toàn cầu hóa, nhất + Chiến
 • 10
 • 1,006
 • 4

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
... 13 CCH MNG KHOA HC CễNG NGH V XU TH TON CU HểA NA U TH K XX I- Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh: 1-Ngun gc v c im a-Ngun gc b- Thi gian: c- c im: 2- Nhng thnh tu tiờu biu: ( c thờm) Cu ụ-li Bn gen... NGH V XU TH TON CU HểA NA U TH K XX I- Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh: 1-Ngun gc v c im a-Ngun gc b- Thi gian: CM khoa hc k thut hin i tri qua giai on: Thi gian xut hin ca cuc cỏch mng khoa hc... KHOA HC CễNG NGH V XU TH TON CU HểA NA U TH K XX I- Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh: 1-Ngun gc v c im a-Ngun gc So sỏnh vi c im ca cuc cỏch mng khoa hc k thut ln b- Thi gian: 1? c- c im: Nhng phỏt
 • 33
 • 158
 • 0

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
...II Xu toàn cầu hoá ảnh hưởng Xu toàn cầu hoá * Khái niệm: Toàn cầu hoá trình tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng tác động... chủ yếu xu toàn cầu hoá + Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế • VN kí nghị định gia nhập + Sự phát triển tác động to lớn WTO công ti xuyên quốc gia + Sự sát nhập hợp công ti... dân: 459,7 EU  GDP: 12690,5 tỉ USD-Năm 2007 tăng lên thành 27 ASEAN  Năm thành lập: 1967  Số dân: 555,3 triệu người  GDP: 799,9 tỉ USD Tác động xu toàn cầu hoá: + Tích cực: Thúc đẩy nhanh
 • 8
 • 148
 • 0

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
... ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Chương VI: CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓABài 10:Cách mạng khoa học công nghệxu toàn cầu hóa nửa sau kỉ XX Nguồn gốc đặc... vực công nghệ 2 Những thành tựu tiêu biểu: Cừu Doly Công cụ Vật liệu Năng lượng GTVT - TTLL Chinh phục vũ trụ * Tác động cách mạng KH - CN: Tác động tích cực - Tích cực: cách mạng + Tăng xu t... sản xu t trực tiếp KH KT liên kết chặt chẽ, phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học • Phát triển nhanh, quy mô lớn, chia làm giai đoạn: • + Từ thập kỉ 40 đến nửa đầu năm 70 TK XX:
 • 13
 • 502
 • 1

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
... sản xu t công cụ mới, vật liệu nguồn lượng nguyên tử, GTVT thông tin đại • Thành tựu hóa học: Xây dựng lý thuyết hóa học, động lực học, chất xúc • * Thành tựu sinh học: Sự xâm nhập ngành khoa học. .. phân tử hóa học dầu Tạo chất dẻo loại sợi, nhự tổng hợp, cao su… => ưu việt, thay thê vật liệu tự nhiên cạn kiệt hóa học tạo ngành khoa học vật lý sinh vật, hóa sinh học, điều khiển học sinh... khám phá điều bí ẩn sông phát lớn y học khoa học nông nghiệp, đặc biệt lĩnh vực di truyền học ta công nghiệp nhiều giống vi sinh vật 2: thành tựu công cụ sản xu t Nổi bật máy tính điện tử trải
 • 9
 • 180
 • 0

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
... tắt học Cách mạng khoa học công nghệ xu toàn cầu hóa Cách mạng khoa họccông nghệ Nguồn gốc đặc điểm Tác động Xu toàn cầu hóa Bản chất biểu Tác động Củng Cố kiến thức Các em khoanh tròn vào... hủy diệt đe dọa sống hành tinh Sóng thần Dịch bệnh II Xu toàn cầu hóa ảnh hưởng Xu toàn cầu hóa từ sau chiến tranh lạnh a Bản chất Toàn cầu hóa trình tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng tác... nguyên thiên nhiên b Đặc điểm - Khoa học gắn liền với kỉ thuật trở thành lực lượng sản xu t trực tiếp - Mọi phát minh kỹ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học - Khoa học gắn liền với kỹ thuật,
 • 27
 • 163
 • 0

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
... CCH MNG KHOA HC CễNG NGH V XU TH TON CU HểA Bi 10 : Cỏch mng khoa hc cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XX I - CUC CCH MNG KHOA HC CễNG NGH Ngun gc v c im a, Ngun gc: b, c im: - Khoa hc... Mỏy dt TK XIX Mỏy dt cui TK XX CHNG VI CCH MNG KHOA HC CễNG NGH V XU TH TON CU HểA Bi 10 : Cỏch mng khoa hc cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XX I - CUC CCH MNG KHOA HC CễNG NGH Ngun gc... 1995 D Nm 2010 10 20 CHNG VI CCH MNG KHOA HC CễNG NGH V XU TH TON CU HểA Bi 10 : Cỏch mng khoa hc cụng ngh v xu th ton cu húa na sau th k XX I - CUC CCH MNG KHOA HC CễNG NGH Ngun gc v c im a,
 • 58
 • 210
 • 0

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
... nhng nm 70 phát TK XX: din trờn c lnh vc KH v KT + T 1973 n nay: ch yu trờn lnh vctriển cách cụng ngh Nhng nm 40 -Công nghệ: 197 mạng KHcông ến naynghệ? Là tập hợp công cụ-phơng tiện nhằm biến... v c im b c im: -KHKT tr thnh lc lng sn xut trc tip KH v KT im cỏch mng liờn kt chtc ch, mica phỏt minh k thut u bt ngun t nghiờn cu khoa hc KH-CN? Xng dt TK XIX Xng dt cui TK XX - Phỏt trin nhanh,... hàng hóa Công nghệ? Nhng thnh tu tiờu biu: Cu Doly Cụng c mi Vt liu mi Nng lng mi GTVT - TTLL Chinh phc v tr Con ngời đặt chân lên Nhng thnh tu tiờu biu: * Tỏc ng ca cỏch mng KH - CN: - Tớch
 • 24
 • 166
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
.. .Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 + Kĩ thuật: Tìm cách khơng ngừng cải tiến cơng cụ SX + Khoa học: sáng tạo, hệ thống tri thức nhân loại hiểu biết vận dụng vào + Công nghệ: phương... trường, bệnh tật + Chế tạo vũ khí hủy diệt III Xu tồn cầu hóa ảnh hưởng 1/ Tồn cầu hóa xu tất yếu Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 TG khơng phân chia, ngăn cách mà ngày trở thành thị trường thống... vào cải tiến kĩ thuật SX - Phát minh công cụ SX mới, nguồn lượng mới, vật liệu - Công nghệ sinh học “CM xanh” N2 giúp người Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 chỉnh “bản đồ gen người” - Nhu cầu
 • 5
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
... cơng nghệ sinh học: hóa thành tựu ứng dụng công nghệ di truyền, công nghệ tế cách mạng khoa họccông nghệ bào, công nghệ vi sinh,… dẫn tới sản xu t, GV kết hợp hướng dẫn HS quan sát cách mạng. .. mạng - Xu tồn cầu hóa hệ khoa học - cơng nghệ diễn xu tồn cầu cách mạng khoa học – hóa, năm 80 kỉ XX công nghệ, Vậy tồn cầu hóa? Xu tồn cầu năm 80 kỉ XX hóa biểu lĩnh vực nào? - Biểu hiện: HS:... đặt câu hỏi: công nghệ Nguồn gốc cách mạng khoa học – Nguồn gốc đặc điểm kĩ thuật đại? Vì người ta gọi cách mạng khoa học – kĩ thuật đại cách mạng khoa họccông nghệ? * Nguồn gốc: HS: Nghiên cứu
 • 7
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
... điểm cách mạng khoa học- công nghệ - HS dựa vào kiến thức SGK thực tiễn để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Giáo viên giải thích khái niệm cách mạng khoa học- công nghệ từ phát minh khoa học tạo... chép -Học sinh liên hệ thêm thành tựu KH-KT ứng dụng vào đời sống sản xu t người II XU THẾ TỒN CẦU HĨA ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ Xu tồn cầu hóa a Bản chất Từ năm 80 kỷ XX, giới diễn xu tồn cầu hố... Sự thay đổi kết cách mạng khoa học- cơng nghệ Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân * GV đặt vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ CM khoa họckỹ thuật ? - Cách mạng khoa học- kĩ thuật ?
 • 5
 • 11
 • 0

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
... điểm cách mạng khoa học- công nghệ - HS dựa vào kiến thức SGK thực tiễn để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Giáo viên giải thích khái niệm cách mạng khoa học- công nghệ từ phát minh khoa học tạo... I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Nguồn gốc đặc điểm * GV đặt vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ CM khoa họckỹ thuật? a Nguồn gốc - Cách mạng khoa học - kĩ... thành tựu cách mạng khoa họccông nghệ lần thứ hai từ năm 40 kỷ XX đến nay? - Xu hướng tồn cầu hố ảnh hưởng đến đời sống người nào? Dặn dò: học cũ, trả lời câu hỏi SGK, làm tập nhà tuần sau nộp
 • 3
 • 13
 • 0

BÀI 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU TK XX.

BÀI 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU TK XX.
Ngày soạn 8102018Ngày thực hiện : 12A3 – 1810; 12A4…..Tiết 13 BÀI 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU TK XX.I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thức Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm , thành tựu. Sự phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa.2. Về kĩ năng Kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện. Rèn luyện phương pháp tư duy.3. Về thái độ, tư tưởngThấy được ý chí vươn lên của con người đẻ tạo nên những thành tựu kì diệu trong cuộc sống. Từ đó nhận thức sâu sắc về việc cố gắng rèn luyện học tập để cống hiến… 4. Về định hướng phát triển năng lựcNăng lực phân tích, đánh giá, năng lực phát hiện giải quyết vấn đề.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH1. Giáo viên SGK, SGV, tư liệu có liên quan. Tranh ảnh, phim tư liệu về thành tựu khoa học kĩ thuật (máy tính, robot, năng lượng mặt trời…) Máy tính, máy chiếu.2. Học sinh SGK, tài liệu tham khảo. Sưu tầm tranh ảnh.III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬPA. HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP1. Mục tiêuVới việc quan sát một số hình ảnh về thành tựu của cuộc CM, xem đoạn video do giáo viên cung cấp… gợi trí tò mò tìm hiểu của hs.2. Phương thức GV giao nhiệm vụ cho HS . Cụ thể như sau:Hãy quan sát những hình ảnh về máy tính, robot trả lời: Em biết điều gì về những hình ảnh trên ? Đây có phải là những thứ có sẵn trong tự nhiên không ? Tác dụng của những sản phẩm trên đối với con người ?Sau khi học sinh trả lời giáo viên dẫn dắt: 3 hình ảnh trên là về máy tính, người máy Asimo, cột khói hình nấm do bom nguyên tử. Đây là thành tựu do con người tạo ra bằng KHKT hiện đại. Những sản phẩm trên có tác đông rất lớn đến đời sống con người cả mặt tích cực lẫn nguy cơ đe dọa. Nhìn rộng ra cuộc CM KHKT do con người tạo ra bắt nguồn từ đâu, tạo ra những thành tựu ra sao ? tác động của nó đối với con người trên phạm vi toàn cầu thể hiện như thế nào ? Để tìm câu trả lời chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Bài 10. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.3. Gợi ý sản phẩm:Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm với các mức độ khác nhau, GV lựa chọn 01 sản phẩm nào đó của HS để làm tình huống kết nối vào bài mới.B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨCI. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ1. Mục tiêu Thấy được nguồn gốc, đặc điểm, thành tựu. Thấy được những tác động hai mặt của cuộc cách mạng.2. Phương thức GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin SGk, so sánh tính năng của: + xa quya tay,máy kéo sợi Gienni, máy kéo sợi hiện đại ngày nay + Xe ngựa, tàu hỏa thế kỉ XVIII, tàu siêu tốc hiện đại. máyXa quay tayMáy kéo sợi GienniMáy kéo sợi hiện nayXe ngựa Xe lửa ở Mĩ năm 1830 Tàu siêu tốc GV đặt câu hỏi : em có đánh giá như thế nào về tính năng của các sản phẩm trên ? Nó có liên quan gì đến cuộc CM KHKT hiện đại?GV cho HS theo dõi đoạn phim tư liệu nói về việc các nhà KH giải mã thành công bộ gen con người đặt câu hỏi : xuất phát từ yêu cầu nào các nhà KH nghiên cứu để giải mã bản đồ gen người ? thành công đó có ý nghĩa như thế nào ?Gv cung cấp tư liệu về thời gian ứng dụng các phát minh thành sản phẩm trong thực tiễn:Năm 1870, Bell đã khám khá ra phương pháp truyền tin bằng điện.Ngày 10 tháng 3 năm 1876 được coi là mốc son đánh dấu sự ra đời của điện thoại. Chiếc máy thô sơ có thể truyền được giọng nói này đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trong lịch sử thông tin liên lạc, thay thế cho điện tín.Năm 1967, chiếc điện thoại được coi là di động đầu tiên trình làng rất cồng kềnh cho việc di chuyển vì nó nặng đến 4,5 kg. Điện thoại di động chính thức ra đời vào ngày 3 tháng 4 năm 1973, mang hình dáng gần giống điện thoại di động ngày nay mặc dù vẫn còn khá cồng kềnh (nặng khoảng 1 kg) Sự ra đời của Laser bắt nguồn từ Thuyết Lượng tử do nhà bác học A. Einstein phát minh ra năm 1916.Đến năm 1954, các nhà bác học Anh, Mỹ đã đồng thời sáng chế ra máy phát tia laser ứng dụng vào thực tế. Các thử nghiệm laser trên người bắt đầu từ những năm 1960. Từ năm1964, đã bắt đầu ứng dụng laser trong các trị liệu về Da (chuyên khoa da liễu).Sau khi HS trả lời các câu hỏi có liên quan đến hình ảnh, GV đặt câu hỏi để làm sáng tỏ nguồn gốc đặc điểm của cuộc CM KHKT hiện đại. Nguồn gốc của cuộc CM KHKT hiện đại từ đâu ? Đặc điểm của cuộc CM KHKT hiện đại là gì ? Trong hoạt động này GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cá nhân, sau đó trao đổi, đàm thoại ở các cặp đôi để tìm hiểu về những nhiệm vụ học tập GV đặt ra.Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS để có gợi ý hoặc trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. Tiếp nhận thực hiên nhiệm vụ: HS trao đổi, đàm thoại theo cặp đôi rồi trao đổi toàn lớp.Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các cặp đôi để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn. Báo cáo sản phẩm: các cặp đôi cử đại diện báo cáo trao đổi thống nhất toàn lớp vấn đề GV đặt ra. Nhận xét, đánh giá: đánh giá chéo của các cặp đôi khác, GV bổ sung3. Sản phẩm Nguồn gốc+ Do đòi hỏi của cuộc sống của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày càng cao của con người.+ Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh… Đặc điểm:+ Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa họckỹ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. + Khoa học đi trước, mở đường cho kĩ thuật kĩ thuật lại mở đường cho sản xuất, trở thành nguồn gốc của mọi tiến bộ kỹ thuật công nghệ. II.Xu thế toàn cầu hòa ảnh hưởng của nó.1. Mục tiêuThấy được toàn cầu hóaxu thế tất yếu của sự phát triển. Bản chất những biểu hiện. Đặc biệt thấy được tác động hai mặt để thích nghi có biện pháp hạn chế.2. Phương thức GV cung cấp hình ảnh mô tả công cụ Internet lan tỏa khắp mọi nơi, hình ảnh minh họa về toàn cầu hóa.Tổ chức cho HS theo dõi đoạn phim tư liệu nói về VN sau 10 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đặt câu hỏi để HS thảo luận trả lời : VN gia nhập WTO đem lại cho nước ta sự tăng trưởng KT như thế nào ? bên cạnh những thuận lợi thì chúng ta có khó khăn gì không ?Sau khi HS trả lời câu hỏi trên, GV ra yêu cầu để HS làm sáng tỏ nội dung chính của mục này bằng cách hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập trả lời các câu hỏi :Thế nào là toàn cầu hóa ?Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện như thế nào ?Toàn cầu hóa tạo ra tác động như thế nào ? Tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ: HS trao đổi, đàm thoại theo nhóm (lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm 89 HS).Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn. Báo cáo sản phẩm: các nhóm cử đại diện báo cáo trao đổi thống nhất toàn lớp vấn đề GV đặt ra. Nhận xét, đánh giá: đánh giá chéo của các nhóm khác, GV bổ sung3. Sản phẩmTừ những năm 80 thế kỷ XX, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa. Đó là, quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa: +Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. +Sự phát triển những tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. +Sự sáp nhập hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.+Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế khu vực (quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng thế giới, WB, tổ chức thương mại thế giới –WTO, liên minh châu âu –EU, hiệp ước thương mại tự do Bắc M4 – NAFTA, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á –ASEAN…) Toàn cầu hóa có mặt tích cực tiêu cực, là cơ hội to lớn cũng như thách thức không nhỏ, nhất là đối với các nước đang phát triển. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức mới.2. Phương thức: Tổ chức HS chơi trò chơi giải ô chữ đoán hìnhHS lần lượt trả lời 8 câu hỏi mở 8 ô số để đoán được nội dung bức hình (Con người đặt chân lên mặt trăng) Nước nào khởi đầu cuộc CM KHKT hiện đại (Mĩ) Sinh vật đầu tiên ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính là (cừu Đô li) Giai đoạn 2 cuộc CM KHKT hiện đại được gọi là (CM KHCN) Đặc điểm lớn nhất cuộc cách mạng KHKT hiện đại là (Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp) Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của yếu tố nào? (Cuộc cách mạng khoa họccông nghệ) Bản chất của toàn cầu hóa là ? (Sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động phụ thuộc lẫn nhau) Trong các biểu hiện sau, biểu hiện nào phản ánh xu thế toàn cầu hóa hiện nay? (Liên minh châu Âu) Trong các biểu hiện sau, biểu hiện nào không phản ánh xu thế toàn cầu hóa hiện nay? (NATO)3. Gợi ý sản phẩmĐáp án của các câu hỏiHình ảnh cần trả lời là : Con người đặt chân lên mặt trăng.D. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 1. Mục tiêu:Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập thực tiễn. 2. Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập về nhà(?) Thế hệ trẻ VN cần làm gì để bắt kịp xu thế TCH?(?) TCH có ảnh hưởng gì đến bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia không?E. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ... KHCN) - Đặc điểm lớn cách mạng KHKT đại (Khoa học trở thành lực lượng sản xu t trực tiếp) - Xu tồn cầu hóa hệ yếu tố nào? (Cuộc cách mạng khoa họccơng nghệ) - Bản chất tồn cầu hóa ? (Sự tăng lên... đâu, tạo thành tựu ? tác động người phạm vi toàn cầu thể ? Để tìm câu trả lời tìm hiểu học hơm Bài 10 Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật xu tồn cầu hóa nửa sau kỉ XX Gợi ý sản phẩm: Mỗi HS trình bày... khơng ? Sau HS trả lời câu hỏi trên, GV yêu cầu để HS làm sáng tỏ nội dung mục cách hoạt động nhóm để hồn thành phiếu học tập trả lời câu hỏi : Thế tồn cầu hóa ? Xu tồn cầu hóa biểu ? Tồn cầu hóa
 • 6
 • 25
 • 0
1 2 3 4 .. >