Tổng hợp tài liệu :

Giao dịch bảo đảm đặc thù một số vấn đề lý luận và thực tiễn

585 Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam một số vấn đề luận thực tiễn

585 Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn
585 Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam một số vấn đề luận thực tiễn 123doc.vn
 • 213
 • 424
 • 0

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề luận thực tiền

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiền
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề luận thực tiền . thiết của vấn đề, trong khuôn khổ bài học kỳ em xin trình bày vấn đề “ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số. hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. II. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 1. luận chung về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 2 1.1.
 • 18
 • 880
 • 1

Một số vấn đề luận thực tiễn về các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Một số vấn đề luận thực tiễn về các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam . do em chọn đề tài Một số vấn đề luận thực tiễn về các biện pháp bảo đảm khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nhằm đánh. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI 1. Khái niệm đầu tư nước ngồi, các biện pháp bảo đảm khuyến
 • 61
 • 802
 • 4

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề luận thực tiễn

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề luận thực tiễn . sự kiện bảo hiểm. Khi đó các hợp đồng bảo hiểm được gọi là hợp đồng bảo hiểm trùng hay còn gọi là hợp đồng bảo hiểm trùng lặp. Hợp đồng bảo hiểm trùng. làm rõ hơn về vấn đề này em đã chọn đề tài '&apos ;Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề luận thực tiễn& quot; làm đề tài khoá luận tốt nghiệp
 • 60
 • 1,420
 • 6

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề luận thực tiễn

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Trong cuộc sống, việc trao đổi tài sản giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa tổ chức này với tổ chức khác . Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề luận thực tiễn, nhằm hiểu rõ hơn quy định về giao kết hợp đồng dân. tắc giao kết hợp đồng dân sự N01 – TL 2 – Nhóm 3 2 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN Nguyễn Hà Linh Giao kết hợp đồng
 • 19
 • 2,789
 • 23

Bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng – Một số vấn đề luận thực tiễn

Bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại cáctổ chức tín dụng – Một số vấn đề luận thực tiễnNgô Thị HàKhoa Luật Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật dân sự; Mã số: 60 38 30Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Thu Thuỷ
 • 18
 • 464
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐOÀN Ở LỮ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 283 CỦA QUÂN KHU 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐOÀN Ở LỮ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 283 CỦA QUÂN KHU 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐOÀN Ở LỮ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 283 CỦA QUÂN KHU 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN 1.1. Chất lượng đội ngũ bí thư đoàn. đoàn nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư đoàn ở Lữ đoàn Phòng không 283 của Quân khu 4 1.1.1. Chất lượng đội ngũ bí thư đoàn ở Lữ đoàn Phòng không 283 của
 • 20
 • 504
 • 0

Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề luận thực tiễn áp dụng

Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng
. 2.1.2.1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Pháp Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Pháp áp dụng các chế độ sau: Bảo hiểm h-u trí; Bảo hiểm ốm đau, sinh đẻ, th-ơng tật; Bảo. dung cơ bản của luận văn Ch-ơng I Một số vấn đề luận về bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1. Khái niệm sự cần thiết của bảo hiểm xã hội tự nguyện 5 1.1.1.
 • 17
 • 825
 • 7

thủ tục xét xử những vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên một số vấn đề luận thực tiễn

thủ tục xét xử những vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên một số vấn đề lý luận và thực tiễn
. chơng:Chơng 1: Một số vấn đề chung về thủ tục xét xử các vụ án mà bị cáo là ngời cha thành niên Chơng 2: Quy định về thủ tục xét xử các vụ án mà bị cáo là ngời. vụ án mà bị cáo là ngời cha thành niên. 5Chơng 1 Một số vấn đề chung về thủ tục xét xử các vụ án mà bị cáo là ngời cha thành niên 1.1. Khái niệm thủ tục
 • 93
 • 508
 • 5

BÁO CÁO " MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP " docx

BÁO CÁO
. đối thủ cạnh tranh. Từ những thảo luận trên, khái niệm về khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp có thể đợc khái quát nh sau: Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp l khả năng m doanh nghiệp. cấp doanh nghiệp v cấp sản phẩm. Nghiên cứu ny đề cập tới khả năng cạnh tranh cấp doanh nghiệp. Theo Tổ chức UNCTAD của Liên Hợp Quốc, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp l khả năng của doanh. năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp. Trên thực tiễn nghiên cứu, họ đã sử dụng các chỉ tiêu no để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp? Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
 • 11
 • 437
 • 0

Báo cáo "Một số vấn đề luận thực tiễn về xây dựng pháp luật ở Việt Nam " pptx

Báo cáo
. tạp chí luật học Một số vấn đềluận thực tiễn về xây dựng pháp luật ở Việt Nam Nguyễn Thế Quyền * rong công cuộc đổi mới hiện nay, công tác xây dựng pháp luật đợc Đảng Nhà nớc. tôi chỉ xin đề cập một số vấn đề cơ bản liên quan mật thiết tới xây dựng pháp luật, có ảnh hởng không nhỏ tới chất lợng, hiệu lực hiệu quả của pháp luật. 1. Về hình thức pháp luật Hiện. thiện pháp luật. Quan điểm này dựa trên một sốsở luận thực tiễn sau: - Pháp luật x hội chủ nghĩa cha thể đợc hoàn thiện trong thời gian ngắn nên cha thể bao trùm lên toàn bộ đời sống
 • 3
 • 1,351
 • 17

Bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng - Một số vấn đề luận thực tiễn

Bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
. tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng 50 2.2. Phạm vi bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá 51 2.3. Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng 56. bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá là tổ chức tín dụng 26 1.3. Vai trò của bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng 28 1.4. Nội dung của pháp luật về bảo đảm tiền vay. Khái niệm bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng 22 1.2.2. Đặc điểm của bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng 23 1.2.2.1. Là biện pháp bảo đảm được
 • 100
 • 762
 • 3

báo cáo khoa học đề tài MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN ĐỂ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

báo cáo khoa học đề tài MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
. lúa giảm khí nhà kính để củng cố cơ sở luận thực tiễn của kỹ thuật canh tác lúa tiến bộ này. Từ khóa: Canh tác, chuyển giao kỹ thuật lúa, kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, . of technology. Một số vấn đề luận thực tiễn để chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 936 1. MỞ ĐẦU một nước có nền. chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 940 Với đặc điểm bản chất của kỹ thuật canh tác lúa giảm khí nhà kính, để chuyển giao hiệu
 • 11
 • 430
 • 0

báo cáo khoa học Một số vấn đề luận thực tiễn hỗ trợ giảm nghèo đầu tư công cho giảm nghèo

báo cáo khoa học Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hỗ trợ giảm nghèo và đầu tư công cho giảm nghèo
. cứu những vấn đề luận v thực tiễn của hỗ trợ giảm nghèo v đầu t công cho giảm nghèo. Chỉ trên cơ sở nắm vững cơ sở luận v thực tiễn của hỗ trợ giảm nghèo v đầu t công cho giảm nghèo thì. triển. 3. KếT QUả NGHIÊN CứU V THảO LUậN 3.1. Một số vấn đề luận v thực tiễn của hỗ trợ giảm nghèo 3.1.1. Sự cần thiết của hỗ trợ giảm nghèo Hỗ trợ giảm nghèo l chủ trơng phổ biến của các. Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2010: Tp 8, s 4: 708 - 718 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 708 MộT Số VấN Đề LUậN V THựC TIễN Hỗ TRợ GIảM NGHèO V ĐầU TƯ CÔNG CHO GIảM NGHèO Some Theorical
 • 11
 • 214
 • 0

Pháp luật về sở giao dịch hàng hóa một số vấn đề luận thực tiễn

Pháp luật về sở giao dịch hàng hóa  một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... giao dịch hàng hóa lớn giới như: Sở giao dịch hàng hóa Chicago, Sở giao dịch hàng hố New York, Sở giao dịch hàng hoá London, Sở giao dịch hàng hóa Bombay, Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, Sở giao dịch. .. VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ PHÁP LUẬT VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 1.1 Khái quát Sở giao dịch hàng hoá 1.1.1 Khái niệm Sở giao dịch hàng hóa 1.1.2 Đặc điểm Sở giao dịch hàng hóa. .. Chương KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ PHÁP LUẬT VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 1.1 Khái quát Sở giao dịch hàng hoá 1.1.1 Khái niệm Sở giao dịch hàng hóa Khái niệm Sở giao dịch hàng hố xuất sớm,
 • 78
 • 31
 • 0

Giao dịch bảo đảm đặc thù một số vấn đề luận thực tiễn

Giao dịch bảo đảm đặc thù  một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... đảm đặc thù Chương II: Các giao dịch bảo đảm đặc thù Chương III: Thực tiễn áp dụng giao dịch bảo đảm đặc thù vướng mắc cần hoàn thiện Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ... BẢO ĐẢM ĐẶC THÙ 1.1 Những vấn đề chung giao dịch bảo đảm 1.1.1 Khái niệm giao dịch bảo đảm 1.1.2 Phân loại giao dịch bảo đảm 10 1.2 Nhận diện giao dịch bảo đảm đặc thù. .. quỹ, giao dịch ký cược; (iii) Giao dịch bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng: Bao gồm giao dịch bảo lãnh, giao dịch tín chấp 1.2 Nhận diện giao dịch bảo đảm đặc thù Giao dịch bảo đảm đặc thù
 • 92
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >