Tổng hợp tài liệu :

SKKN biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị image marked

Biện luận số nghiệm của pt bằng đồ thị

Biện luận số nghiệm của pt bằng đồ thị
. 3x + 1 I CT CÑ 0 6 CÂU HỎI 2 biện luận theo tham số m số biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình : x nghiệm của phương trình : x 3 3 - 3x. vẽ trong những phần trước)  Số giao điểm của d và (C) là số nghiệm của (1). Phương pháp :Biện luận bằng đồ thò số nghiệm của phương trình f(x,m)=0 ( *
 • 18
 • 5,485
 • 18

Biện luận số nghiệm của phương trình

Biện luận số nghiệm của phương trình
. Kinh nghiệm dạy bài tập biện luận số nghiệm của phương trình Kinh nghiệm dạy bài tập biện luận số nghiệm của phương trình dạng ax 2 + bx. ít nhất một phương trình có nghiệm, một phương trình vô nghiệm. Trên đây là kinh nghiệm đưa ra hệ thống bài tập biện luận số nghiệm của phương trình có dạng
 • 3
 • 8,165
 • 74

BAI TOAN GIAO DIEM CUA HAI DO THI VA UNG DUNG BIEN LUAN SO NGHIEM CUA PHUONG TRINH

BAI TOAN GIAO DIEM CUA HAI DO THI VA UNG DUNG BIEN LUAN SO NGHIEM CUA PHUONG TRINH
dạng câu hỏi phụ trong bài toán khảo sát hàm rất đa dạng, quyển sách này sẽ giúp các bạn tìm hiẻu và có cái nhìn về sự tương giao cũng như cách biện luận nghiệm của đồ thị . (1) bằng số giao điểm của (F) và (G). Do đó ta có mối liên hệ giữa hai bài toán: giao điểm của hai đồ thịnghiệm của phương trình hoành độ giao điểm trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị và dùng đồ thị để biện luận. 3. Một số bài toán về giao điểm của hai đồ thị Bài toán 1 (trích đề thi tốt nghiệp
 • 10
 • 3,200
 • 2

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ: BIỆN LUẬN SỐ NGHỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ doc

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ: BIỆN LUẬN SỐ NGHỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ doc
. Nguyễn Thị Diệu Trường THPT Trần PhúCHUYÊN Đ :Ề BIỆN LUẬN SỐ NGHỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Biện luận số nghiệm của pt theo tham số m. và vẽ đồ thị (c) của hàm số. b) Dựa vào đồ thị (c) suy ra đồ thị của hàm số 232x xyx+ −=+ c) Dựa và đồ thị (c) biện luận theo m số nghiệm của
 • 10
 • 11,699
 • 138

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH
CHUYÊN ĐỀ 4. CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH . Đồthịhàmsố:  Bàitậpápdụng:Khảosátvàvẽđồthịcáchàmsốsau: a) 42 21 yx x =- -   b) 42 41 yx x =- +  c) 4 2 5 3 22 x yx =- +  d) 22 (1)(1) yx x =- +  e) 42 22 yx x =- + + f) 42 248 yxx =- + +  3.Hàmsố 00 + = - + (, ) ax. x =- + -  d) 2 (1) (4) yx x =- -  e) 3 2 1 33 x yx =-+   f) 32 342 yxx x =- - - +  2.Hàmsố 42 0=++ ¹ ()yax bx ca  Vídụ1(ĐHB_2011).Khảosátvàvẽđồthịhàmsố 42 41 yx x =-. xm-+ =  Hướngdẫn: a) Họcsinhtựlàm b) Tacó 33 22 2912 291 24 4xx xmxx x m-+ = -+ -= - (1) Dựavàođồthịhàmsố 32 29124yx x x =-+ - tacóđồthịhàmsố 3 2 29124yx x x =-+ -   Sốnghiệmcủaphươngtrìnhlàsốgiaođiểmcủađồthịhàmsố 3 2 29124yx
 • 9
 • 2,812
 • 39

GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐƯỜNG BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA VÀO ĐỒ THỊ doc

GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐƯỜNG BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA VÀO ĐỒ THỊ doc
. tranhung18102000@yahoo.com GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐƯỜNG BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA VÀO ĐỒ THỊ Giả sử hàm số y = f(x) có đồ thị (C) và hàm số y = g(x) có đồ thị là (C 1 ). M 0 (x 0 ;y 0 ) là giao điểm của (C). hàm số b) Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: x 3 - 3x + 1 - m = 0 c) Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: - 2x 3 + 6x + 1 + m = 0 d) Dùng đồ thị (C) biện luận. nghiệm của (1) thì các điểm M 0 (x 0 ; f(x 0 )) , M 1 (x 1 ; f(x 1 )) là các giao điểm của (C) và (C 1 ). - Số nghiệm của (1) là số giao điểm của hai đường (C) và (C 1 ) Bài 1: Cho hàm số y =
 • 1
 • 1,941
 • 16

skkn kỹ thuật tìm nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện

skkn kỹ thuật tìm nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện
. tìm nghiệm của phương trình lượng giác chứa ñiều kiện Phạm vi: Giới hạn trong việc giải phương trình lượng giác có chứa ñiều kiện. PHẦN II: NỘI DUNG Đặt vấn ñề: Phương trình lượng giác có. pháp tìm nghiệm của phương trình lượng giác có chứa ñiều kiện 1. Biểu diễn nghiệm thông qua cùng một hàm số lượng giác. 3 2. Sử dụng các phép biến ñổi lượng giác: 4 3. Phương pháp thử. , nên các nghiệm của phương trình (*)là nghiệm cuả phương trình (3): Vậy phương trình có hai họ nghiệm là: ., 3 2 18 5 ; 3 2 18 Zk k x k x ∈+=+= π π π π Nhận xét: Trong phương trình (3)
 • 15
 • 884
 • 2

skkn kỹ thuật lấy nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện

skkn kỹ thuật lấy nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện
. Toán đại số lớp 11, khi dạy về phần phương trình lượng giác, tôi thấy học sinh thường lúng túng trong việc lấy nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện và rất hay mắc sai lầm trong việc. tôi đã quyết định chọn đề tài Kỹ thuật lấy nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện ”, với hy vọng và mong muốn sẽ đem đến cho các em những kỹ năng, những phương pháp nhằm giúp các em. (3), điều kiện cos 0x ≠ biến đổi thành sin 1x ≠ ± . Như vậy không phải tìm điều kiện cụ thể, ta vẫn có thể đối chiếu nghiệm với điều kiện và suy ra nghiệm của phương trình. 5 2.3.3. Phương
 • 13
 • 662
 • 0

GIẢI VÀ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ

GIẢI VÀ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ
. Thị Hà Giang Lê Hòa Hải Thị Hải Nguyễn Thị Diệu Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phạm Thị Mỹ Hạnh Đề tài : GIẢI VÀ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP. x -2 0 y’ - 0 + 0 - y 5 1 Đồ thị của hàm số: b/ Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: Số nghiệm của phương trìnhsố giao điểm của đồ thị hàm số y = |x - 1| 3 + 3(x-1) 2 . là đồ thị của hàm số y = 2|x| + 5, gồm 2 phần: Phần phía bên phải Oy của đồ thị y = 2x + 5 16 Đối xứng phần đồ thị trên qua Oy. Khi đó số nghiệm của phương trình (1) là số giao đỉểm của (C) và
 • 30
 • 6,626
 • 3

Bien Luan So Nghiem cua PT

Bien Luan So Nghiem cua PT
. m x y O 1 5 2 1 điểm chung: Pt (1) có 1 nghiệm 2 điểm chung: Pt (1) có 2 nghiệm 3 điểm chung: Pt (1) có 3 nghiệm 2 điểm chung: Pt (1) có 2 nghiệm 1 điểm chung: Pt (1) có 1 nghiệm m < 1 m. số y x x= − + + 3 2 3 1 KẾT LUẬN: • m < 1 hay m > 5 : Pt (1) có 1 nghiệm • m = 1 hay m = 5 : Pt (1) có 2 nghiệm 1 < m < 5 : Pt (1) có 3 nghiệm BIỆN LUẬN Hãy rút ra kết luận ! Baøi. m= ⇔ = 2. Vẽ đồ thò (C) của hàm số ( )y g x= và đường thẳng (d) 3. Di chuyển đường thẳng (d) song song trục hoành, nhìn số giao điểm giữa (C) và (d) trên đồ thò để kết luận về số nghiệm của
 • 11
 • 379
 • 0

Biện luận số nghiệm của phương trình - Bài tập tự luyện Toán 12

Biện luận số nghiệm của phương trình - Bài tập tự luyện Toán 12
. nghiệm của phương trình 2 2 2 1 m x x x − − = − theo tham số m. Giáo viên: Lê Bá Trần Phương Nguồn : Hocmai.vn DỰA VÀO ðỒ THỊ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP TỰ LUYỆN. viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Các bài tập trong tài liệu này ñược biên soạn kèm theo bài giảng Dựa vào ñồ thị biện luận số nghiệm của phương trình thuộc khóa học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương tại. h ọc Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương Các bài toán liên quan ñến khảo sát hàm số Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - Bài
 • 1
 • 518
 • 2

Biện luận số nghiệm của phương trình - Tài liệu tự luyện Toán 12

Biện luận số nghiệm của phương trình - Tài liệu tự luyện Toán 12
. THỊ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Các bài tập trong tài liệu này ñược biên soạn kèm theo bài giảng Dựa vào ñồ thị biện luận số nghiệm. Biện luận số nghiệm của phương trình 2 2 2 1 m x x x − − = − theo tham số m. Ta có ( ) 2 2 2 2 2 2 1 , 1. 1 m x x x x x m x x − − = ⇔ − − − = ≠ − Do ñó số nghiệm của phương trình bằng số. - -1 1 + ∞ M’ - 0 + 0 - M 0 1 -1 0 Từ bảng biến thiên suy ra 1 1 M − ≤ ≤ Khi ñó phương trình ñã cho [ ] 3 3 , 1;1 x x M M⇔ − = ∈ − Số nghiệm của phương trình này ñúng bằng số nghiệm
 • 4
 • 306
 • 1

biện luận số nghiệm của phương trình

biện luận số nghiệm của phương trình
... Page : Trắc Nghiệm Toán 3 x  x  m  có nghiệm phân biệt 2 Cách giải truyền thống : 3 x  x  m 2  x  3x   2m Xét hàm số : f ( x)  x3  3x2  , x  Ta có : f '( x)  3x2  x x  f '( x)... : Tìm m để phương trình Từ phương trình 3 x  x  m  có nghiệm phân biệt 2 3 x  x  m  ta biến đổi dạng : 2  y  x  3x   2m  Ta có : f '( x)  3x2  x f ''( x)  6x  , Lập hàm T ( x)... trình x3  (1  m)x2  (2m  1)x  3m   có nghiệm phân biệt Ta có : y '  3x2  2(1  m)x  2m  y ''  6x  2(1  m) Lập hàm đặc trưng : m  100 T ( x)  y  y '.y '' Đặt k  T (0) 2 239 2 2m2
 • 7
 • 316
 • 0

SKKN Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị

SKKN Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị
I. Lý do chọn đề tài Khảo sát hàm số và ứng dụng của khảo sát hàm số là một phần rất quan trọng trong chương trình lớp 12, trong các đề thi đại học. Một trong các ứng dụng của khảo sát hàm sốbiện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị. Đây là dạng toán rất hay, rất có ích cho học sinh, không chỉ cho học sinh lớp 12 mà kể cả cho học sinh lớp 10 và 11. ... hai đường thẳng qua A song song với hai đường tiệm cận đồ thò (C ), đường thẳng song song với tiệm cận đứng không tồn hệ số góc m , nghóa m tiến vô cực , đường thẳng song song với tiệm cận xiên... điểm nên pt (1) có nghiệm  m  m  NĂM HỌC 2008-2009 10 GV : TRÁC THỊ HÙYNH LIÊN TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM m  1 m  m  3 b/  / d (C ) có hai giao điểm nên pt (1)... THPT HÙNG VƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM b/ x – 12x + m =  - x +3x = - 9x + m (1) (1)là phương trình hoành độ giao điểm (C ): y = - x3 +3x vaø d : y = - 9x + m Khi m thay đổi đường thẳng d song song
 • 34
 • 161
 • 0

biện luận số nghiệm của phương trình bậc hai dựa vào đồ thị muc do 4

biện luận số nghiệm của phương trình bậc hai dựa vào đồ thị  muc do 4
...y    Phương trình hàm số O x phương trình hồnh độ giao điểm đồ thị đường thẳng (song song trùng với trục hồnh) Dựa vào đồ thị, ta có ycbt Bài tập trắc nghiệm (Khóa tốn 10) 04 HÀM SỐ BẬC NHẤT
 • 2
 • 50
 • 0

SKKN biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị image marked

SKKN  biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị image marked
... x - y// (C) + lõm 0 - + ĐU lồi + BBT : x - y/ + y - -1 -2 CT + CÑ + - - + ÑÑB: x y -2 -1 -2 0 2 -2 y f(x)=3x-(x^3) f(x)=2x f(x) =-2 x f(x)=2 f(x) =-2 (C/ ) x -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -4 ... : x - y// - (C) + BBT : lồi x - y/ + ĐU + y + 0 CĐ lõm - + + + -3 CT - + ÑÑB: x -1 y -3 -1 -3 y f(x)=x^ 3-3 x^2+1 f(x) =-3 f(x)=1 (C ) f(x)=5 d d x -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -2 d -4 -6 -8 ... = BXD : x - y// (C) + loõm 0 + - ĐU lồi + BBT : x - y/ + y -1 - CÑ + CT + - - + ÑÑB: x y -2 -1 0 y f(x)=-x^3+3x+2 f(x)=4 f(x) =-3 d (C ) -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 x -2 -1 d -2 -4 -6 -8 b/ Đặt
 • 34
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >