Tổng hợp tài liệu :

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp – pháp luật một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho việt nam

Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam.DOC

Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam.DOC
Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam. . chính trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam với mong muốn làm sáng tỏ sự phát triển của một số TĐTC trên thế giới rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt. nền kinh tế đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới? Đó chính là lý do khiến em lựa chọn đề tài Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính
 • 92
 • 591
 • 0

Chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước của một số quốc gia trên thế giới bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc
Chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước của một số quốc gia trên thế giới bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . với đề tài Chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước của một số quốc gia trên thế giới bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. ”.2. Đối tượng phạm vi. I: Một số vấn đề lý luận về Bảo hộ Chính sách Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nướcChương II: Thực tiễn áp dụng chính sách bảo hộ hợp lý của một số quốc gia
 • 85
 • 2,758
 • 17

Báo cáo " Bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản pháp luật một số nước trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam " potx

Báo cáo
. thành phát triển thị trường BĐS những quy định trong đó đều hướng tới sự đảm bảo các yếu tố minh bạch, an toàn cho thị trường, nghiên cứu - trao đổi 20 tạp chí luật học số 8/2010 . hành chính với thị trường nhà đất xây dựng hoàn thiện các loại pháp quy về quản lí thị trường nhà đất. Một yếu tố cũng rất được chú trọng trong pháp luật về thị trường BĐS của Trung Quốc. các quyền không đủ điều kiện để được tham gia vào các giao dịch trong thị trường. Thứ ba là các quy định pháp luật, quy tắc điều lệ cơ bản về thị trường BĐS. Theo quy định của Luật quản
 • 8
 • 475
 • 3

CHIẾN LƯỢC CHỐNG THÂU TÓM DOANH NGHIỆP - KINH NGHIỆM CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

CHIẾN LƯỢC CHỐNG THÂU TÓM DOANH NGHIỆP - KINH NGHIỆM CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM
khái quát về chiến lược chống thâu tóm doanh nghiệp, kinh nghiệm các nước trên thế giới, thực trạng chống thâu tóm tại việt nam việc áp dụng kinh nghiệm trên thế giới vào việt nam . nhất với nhau thành một doanh nghiệp mới mà không duy trì sở hữu các hoạt động của công ty thành phần. Chứng khoán của các công ty thành phần sẽ bị xoá bỏ công ty mới sẽ phát hành chứng. lệ sở hữu của ban điều hành các nhân viên thông qua chương trình cổ phiếu ưu đãi(ESOP) [1.4]. Ban điều hành các nhân viên thường trung thành với công ty hơn các nhà đầu tư, vì vậy khi có. thuẫn của ban điều hành tiến hành chào mua doanh nghiệp với giá cao hơn đối thủ cạnh tranh hiện tại. Chiến lược này vừa giúp bán được giá cao cho các cổ đông, đồng thời ban điều hành cũng giữ được
 • 26
 • 1,463
 • 26

Nghiên cứu hoạt động của một số tập đoàn tài chính trên thế giới kinh nghiệm cho việt nam

Nghiên cứu hoạt động của một số tập đoàn tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cho việt nam
. CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI 52 Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam Đặng Thị Hồng Loan A10K42C 1. TẬP ĐOÀN. LÝ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH 35 CHƢƠNG II: KHẢ NĂNG VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI VÀO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 38 I. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN. 2.4 TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHỨC TẠP 29 2.5 TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC 29 Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính trên thế giới
 • 105
 • 455
 • 0

xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của toà án theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của toà án theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới
. ca Chính ph (2008)  Quốc tịch Luật quốc tịch Việt Nam. 10. NguyHuyên (2003), Thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Lun án Tii hc. quc t ca Tòa án; - Trình bày phân tích các ni dung v nh thm quyn xét x dân s quc t ca Tòa án theo pháp lut mt s quc gia trên th gii, c th là theo pháp lut Hoa K,. thc tin ca vinh thm quyn xét x dân s quc t ca Tòa án theo pháp lut mt s quc gia trên th gii trong mi liên h so sánh vi pháp lut Vit Nam, t  xut
 • 12
 • 350
 • 0

Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới
. quyền xét xử dân sự quốc tế tại Trung Quốc7 4 2.3.2. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo pháp luật Trung Quốc 78 2.4. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo. Xác định thẩm quyền xét xử quốc tế của Tòa án theo pháp luật Nhật Bản 62 2.3. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo pháp luật Trung Quốc 74 2.3.1. Các Tòa án có thẩm quyền. định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo pháp luật Hoa Kỳ 46 2.1.1. Các Tòa án có thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế tại Hoa Kỳ 46 2.1.2. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của
 • 135
 • 1,186
 • 5

Hoạt động chống chuyển giá của một số nước trên thế giới Rút kinh nghiệm cho Việt Nam

Hoạt động chống chuyển giá của một số nước trên thế giới – Rút kinh nghiệm cho Việt Nam
. gia mà công ty này có mặt. Một công ty điển hình với cấu trúc này là công ty Mc Donalds. Công ty đa quốc gia “theo chiều dọc” là công ty có các cơ sở sản xuất hay các chi nhánh, công ty con. thiểu hóa thuế TNDN. Giá mua vào giá bán ra cho các thành viên trong MNC bị áp đặt nhằm tối thiểu hóa thu nhập phải nộp thuế.Ngoài ra, thông qua việc xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa các. thức chuyển giá phổ biến 9 1.2.5. Động cơ khi n các MNC thực hiện chuyển giá 10 1.2.6. Tác động của chuyển giá 13 1.3. Các phương pháp chống chuyển giá 17 1.3.1. Phương pháp định giá chuyển
 • 105
 • 436
 • 0

Quá trình tái pháp điển hóa mô hình cấu trúc Bộ luật Dân sự tại một số quốc gia đang chuyển đổi kinh nghiệm cho Việt Nam

Quá trình tái pháp điển hóa và mô hình cấu trúc Bộ luật Dân sự tại một số quốc gia đang chuyển đổi và kinh nghiệm cho Việt Nam
. tái pháp điển hóa mô hình cấu trúc Bộ luật dân sự của Trung Quốc Hungary đưa ra một số khuyến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam. Từ khóa: Tái pháp điển hóa; Cấu trúc Bộ luật dân sự; Quốc. học ĐHQGHN, Luật học, Tập 29, Số 3 (2013) 12-23 12 Quá trình tái pháp điển hóa mô hình cấu trúc Bộ luật Dân sự tại một số quốc gia đang chuyển đổi kinh nghiệm cho Việt Nam Bùi. Luật về vận chuyển (hàng hóa) ; Quyển 9: Luật sở hữu trí tuệ; Quyển 10 Luậtpháp quốc tế. 3. Một số khuyến nghị cho quá trình tái pháp điển hóa mô hình cấu trúc của Bộ luật dân sự Việt
 • 12
 • 334
 • 1

Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho việt nam

Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho việt nam
... cạnh tranh không lành mạnh hệ thống pháp luật Vi t Nam 2.1.1 Nội dung quy định cạnh tranh không lành mạnh pháp luật Cạnh tranh hành Khái niệm cạnh tranh không lành mạnh pháp luật Vi t Nam lần quy... VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TẠI VI T NAM 80 3.1 Những kinh nghiệm nước tiêu biểu giới cho vi c xây dựng pháp luật cạnh tranh không lành mạnh Vi t Nam 80 3.1.1 Kinh nghiệm. .. sở cho vi c tiếp tục hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh Vi t Nam cần thiết Đây lý mà tác giả lựa chọn đề tài Pháp luật hành vi cạnh tranh không lành mạnh số quốc gia giới kinh
 • 103
 • 995
 • 10

Pháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới kinh nghiệm cho việt nam

Pháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt nam
... I Pháp luật kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh số nước Vi t Nam 1.1 Nhận diện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 1.2 Quy định cấm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. .. thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 2.1 Về vi c nhận diện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Tại Vi t Nam, Luật cạnh tranh hành văn luật chưa xây dựng khái niệm riêng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. .. định nhằm kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 14 2.1 Về vi c nhận diện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 14 2.2 Về quy định cấm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 15 2.3 Về quy
 • 32
 • 210
 • 0

Tòa án hiến pháp tại một số quốc gia trên thế giới việc áp dụng xây dựng tòa án hiến pháp việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tòa án hiến pháp tại một số quốc gia trên thế giới và việc áp dụng xây dựng tòa án hiến pháp việt nam trong giai đoạn hiện nay
... DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HUỲNH NHẬT MINH TÒA ÁN HIẾN PHÁP TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VIỆC ÁP DỤNG XÂY DỰNG TÒA ÁN HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN... 3: Tòa án hiến pháp số quốc gia giới 48 kinh nghiệm Việt Nam 3.1 Tòa án hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc 48 3.2 Tòa án hiến pháp Cộng hòa liên bang Đức 52 3.3 Tòa án hiến pháp Liên bang Nga 59 3.4 Tòa. .. Tòa án bảo hiến số quốc gia giới việc áp dụng xây dựng tòa án bảo hiến Việt Nam giai đoạn nay tạo cơng trình nghiên cứu lý luận thực tiễn cấp thạc sĩ, có tính hệ thống Tòa án hiến pháp số quốc
 • 83
 • 69
 • 0

Ủy ban lâm thời của nghị viện một số quốc gia trên thế giới những kinh nghiệmthể áp dụng ở việt nam

Ủy ban lâm thời của nghị viện một số quốc gia trên thế giới  những kinh nghiệm có thể áp dụng ở việt nam
... pháp lý phân loại UBLT nghị viện đại thành bốn nhóm: Ủy ban lập pháp lâm thời; Ủy ban điều tra; Ủy ban chuyên môn Ủy ban hỗn hợp lâm thời 13 1.2.1 Ủy ban lập pháp lâm thời Ủy ban lập pháp lâm. .. pháp hoạt động nghị viên quốc tế: Nghị viện phiên họp tồn thể nghị viện trình diễn; Nghị viện ủy ban nghị viện thực làm việc”.5 1.1.2 Các loại ủy ban Nghị viện đại Mặc dù tất nghị viện đại giới. .. thành viên ủy ban lúc không nghị viện định mà ủy ban phụ trách vấn đề nội nghị viện bầu (Ủy ban vấn đề nội nghị viện Áo Ủy ban quy trình thủ tục nghị viện Đan Mạch) Ở số nghị viện tiên tiến giới,
 • 105
 • 36
 • 0

Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho việt nam

Pháp luật về đơn vị hành chính  kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho việt nam
... LUẬN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT 1.1 Quan niệm pháp luật đơn vị hành - kinh tế đặc biệt 1.2 Đặc điểm đơn vị hành. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN BẢO NGỌC PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành. .. khu kinh tế quốc gia giới yếu tố tác động đến thành công đặc khu kinh tế 20 Chương 2: ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THÉ GIỚI NHỮNG KINH NGHIỆM
 • 87
 • 73
 • 0

Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam (LV thạc sĩ File Word)

Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam (LV thạc sĩ File Word)
Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam ... LUẬN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT 1.1 Quan niệm pháp luật đơn vị hành - kinh tế đặc biệt .8 1.2 Đặc điểm đơn vị hành. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN BẢO NGỌC PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành. .. khu kinh tế quốc gia giới yếu tố tác động đến thành công đặc khu kinh tế 20 Chương 2: ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THÉ GIỚI NHỮNG KINH NGHIỆM
 • 87
 • 74
 • 1

Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)
Pháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt NamPháp luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam ... CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THÉ GIỚI NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA CHO VIỆT NAM 29 2.1 Pháp luật điều chỉnh đơn vị hành - kinh tế đặc biệt số quốc gia. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN BẢO NGỌC PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành. .. HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT 1.1 Quan niệm pháp luật đơn vị hành - kinh tế đặc biệt 1.2 Đặc điểm đơn vị hành kinh tế đặc biệt 15 1.3 Bối cảnh, mục đích hình thành đơn vị
 • 87
 • 110
 • 1

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp pháp luật một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm cho việt nam

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp – pháp luật một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho việt nam
... hợp đồng mua bán doanh nghiệp 28 1.3.1 Pháp luật số quốc gia giới hợp đồng mua bán doanh nghiệp 29 1.3.2 Quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng mua bán doanh nghiệp 30 CHƯƠNG 32 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT... hợp đồng mua bán doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng pháp luật hợp đồng mua bán doanh nghiệp Việt Nam số quốc gia giới Chương 3: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng mua bán doanh nghiệp. .. hợp đồng mua bán doanh nghiệp 3) Hình thức hợp đồng mua bán doanh nghiệp 4) Quyền nghĩa vụ pháp lý bên tham gia hợp đồng mua bán doanh nghiệp 5) Điều kiện có hiệu lực hợp đồng mua bán doanh nghiệp
 • 103
 • 19
 • 0
1 2 3 4 .. >