Tổng hợp tài liệu :

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu
Luận văn về Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu
 • 81
 • 1,232
 • 8

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT potx

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT potx
. HỌC, Đại học Huế, Tập 75A, Số 6, (2012), 197-207 197 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC. làm chỉ thị sinh học để đánh giá chất lượng nước mặt ở 08 điểm trên các thủy vực chính vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua chỉ số sinh học EPT. Kết quả cho thấy, chất lượng môi. 4.1. Sử dụng côn trùng nước để đánh giá chất lượng nước mặt các thủy vực vùng Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua chỉ số sinh học EPT cho thấy chất lượng nước tại các điểm nghiên cứu ở mức
 • 11
 • 603
 • 0

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh
. nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh ’ được đặt ra nhằm đánh giá thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường nước, các nguyên nhân và những giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh, . nguyên nước cũng như những vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt đang diễn ra hiện nay, đề tài nghiên cứu Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG o0o BÙI THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC MẶT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC Ở TỈNH QUẢNG NINH
 • 91
 • 891
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề gốm sứ Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề gốm sứ Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG1.Đặt vấn đề: lý do chọn đề tài (đảm bảo tính khoa học và thực tiễn)Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền bắc, Quảng Ninh là một tỉnh quá trình đô thị hóa – công nghiệp hóa phát triển nhanh của Việt Nam . Tuy nhiên trong quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa luôn đồng nghĩa với việc làm biến đổi môi trường tự nhiên, ở cả khuynh hướng tích cực và tiêu cực. Môi trường không những bị ô nhiễm do quá trình đô thị hóa, hoạt động sinh hoạt, GTVT mà chủ yếu là do các hoạt động phát triển kinh tế của các khu công nghiệp. và một số làng nghề lâu năm như làng nghề gốm sứ ở đồng triều QuảngNinh. Với những thành tựu đã đạt được, trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với những vấn đề búc xúc về sự suy giảm chất lượng môi trường.Bên cạnh mặt tích cực ,tình trạng ô nhiễm nước mặt ở làng nghề sứ gốm ở Đông Triều đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân chính là do các hộ gia đình, xen kẽ là khu vực dân cư sinh hoạt, khó xây dựng hệ thống xử lý môi trường. Đại khái ở huyện này chưa đâu tư bất kỳ giải pháp nào để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ôn, nước thải, bụi, chất thải rắn, nước thải sản xuất được thải chung với nước thải sinh hoạt. Ngoài ra công tác quản lý và những giải pháp bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. chính quyền địa phương phải chương trình quản lý giáo dục môi trường và tuyên truyền nâng cao nhận thức, cho người dân hiểu biết về tác động ô nhiễm môi trường cũng như các biện pháp phòng tránh.Môi trường nước mặt ở làng nghề sứ gốm ĐôngTriều, tỉnh Quảng Ninh là một trong những tình trạng nước mặt nồng độ hàm lượng cao, với những quá trình sử dụng nước không hợp lý, các khu công nghiệp và nước thải sinh hoạt gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và các khu xung quanhChính vì những lý do trên nên tôi lựa chọn đề tài “ Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sứ gốm ĐôngTriều, tỉnh Quảng Ninh
 • 4
 • 1,367
 • 38

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh
o đó đánh giá chất lượng môi trường đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là ô nhiễm ... Ninh trên sở ứng dụng công nghệ GIS. Kết quả từ nghiên cứu các thông số thuộc nhóm hóa học ... T khóa: GIS, ô nhiễm nước mặt, thành phố Cẩm Phả. 1. ... bao gồm dữ liệu nền địa lý, các báo cáo về điều. ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ... học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng nước mặt  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước mặt công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản lý, giám sát đánh giá chất lượng nước mặt. .. cụ đại đáp ứng yêu cầu Với lý trên, đề tài luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xuất
 • 170
 • 59
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)
Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ... luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận án tiến. .. học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng nước mặt  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước mặt công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản lý, giám sát đánh giá chất lượng nước mặt
 • 170
 • 39
 • 0

(Luận án tiến sĩ) Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

(Luận án tiến sĩ) Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh
Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ... luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận án tiến. .. học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng nước mặt  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước mặt công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản lý, giám sát đánh giá chất lượng nước mặt
 • 170
 • 39
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ... cụ đại đáp ứng yêu cầu Với lý trên, đề tài luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xuất... KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 48 2.1 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh
 • 174
 • 44
 • 0

XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH
... nghiên cứu Những điểm luận án Luận điểm bảo vệ Ý nghĩa khoa học thực tiễn sở tài liệu thực luận án 10 Cấu trúc luận án 11 Lời cảm ơn... tượng nghiên cứu luận án chất lượng nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: luận án lựa chọn thực nghiệm khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh Phạm vi thời gian: đề tài luận án xây... Sentinel-2A chụp ngày 16/4/2016 02/12/2016 khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 10 Cấu trúc luận án Luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo nội dung trình bày 03 chương: Chương 1: Tổng quan
 • 170
 • 9
 • 0

XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA TIN HỌC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG MỎ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH
... nghiên cứu Những điểm luận án Luận điểm bảo vệ Ý nghĩa khoa học thực tiễn sở tài liệu thực luận án 10 Cấu trúc luận án 11 Lời cảm ơn... tượng nghiên cứu luận án chất lượng nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: luận án lựa chọn thực nghiệm khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh Phạm vi thời gian: đề tài luận án xây... Sentinel-2A chụp ngày 16/4/2016 02/12/2016 khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 10 Cấu trúc luận án Luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo nội dung trình bày 03 chương: Chương 1: Tổng quan
 • 170
 • 16
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh
... luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xu t phát t yêu c u thực tiễn tính khoa học ết... xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng nước m t  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước m t b ng công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản l , giám sát đánh giá ch t lượng nước. .. cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh ội dung nghiên cứu ể đạt mục
 • 172
 • 18
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh (tt)

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh (tt)
... ịa lý (GIS) công cụ hiệ ại ng yêu c Với , i ậ Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh ấ ừy i... lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học â dựng sở liệu phục vụ đánh giá chất lư ng m i trường nước m t 2.1.1 hái niệm Địa tin học sở liệu Địa tin học (Geomatics), hay gọi Cơng nghệ khơng gian ị... thuật địa tin học khai thác chất lư ng nước m t h nh lập ản đ chất lượng nước mặt ng phương pháp n i suy 2.4.2 h n t ch th ng hông gi n ô h nh h chất lượng môi trường nước 2.5 ựa chọn c ng nghệ
 • 27
 • 16
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh tt

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh tt
... ịa lý (GIS) công cụ hiệ ại ng yêu c Với , i ậ Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh ấ ừy i... lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học â dựng sở liệu phục vụ đánh giá chất lư ng m i trường nước m t 2.1.1 hái niệm Địa tin học sở liệu Địa tin học (Geomatics), hay gọi Cơng nghệ khơng gian ị... thuật địa tin học khai thác chất lư ng nước m t h nh lập ản đ chất lượng nước mặt ng phương pháp n i suy 2.4.2 h n t ch th ng hông gi n ô h nh h chất lượng môi trường nước 2.5 ựa chọn c ng nghệ
 • 27
 • 9
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh tt tiếng anh

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh tt tiếng anh
... environmental quality data 14 2.5 Selecting suitable application solution for Cam Pha mining region of Quang Ninh 2.5.1 Intergrating GIS and EQW environmental softwares in creating surface water database... softwares for creating surface water environment database applied in case-study of Cam Pha mining region, Quang Ninh province - Using the surface water quality database for creating thematic maps... Mining and its impact on surface water quality in Cam Pha, Quang Ninh 1.5.1 Surface water resources in Quang Ninh mining province Quang Ninh has a system of rivers and streams of over 10 km in length,
 • 27
 • 20
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ cẩm phả, quảng ninh
... luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xu t phát t yêu c u thực tiễn tính khoa học ết... xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng nước m t  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước m t b ng công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản l , giám sát đánh giá ch t lượng nước. .. cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh ội dung nghiên cứu ể đạt mục
 • 172
 • 19
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)
Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh ... luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xu t phát t yêu c u thực tiễn tính khoa học. .. pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá ch t lượng môi trường nước m t 48 hái niệm v ịa tin học SL 48 .2 n ng ứng dụng k thuật địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá. .. luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh ội dung nghiên cứu ể đạt mục tiêu trên, luận án tiến
 • 172
 • 19
 • 0

Luận án tiến sĩ: Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

Luận án tiến sĩ: Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh
Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh ... tài luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xu t phát t yêu c u thực tiễn tính khoa học. .. cứu luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh ội dung nghiên cứu ể đạt mục tiêu trên, luận án tiến. .. pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá ch t lượng môi trường nước m t 48 hái niệm v ịa tin học SL 48 .2 n ng ứng dụng k thuật địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá
 • 172
 • 16
 • 0

Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh
... luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xu t phát t yêu c u thực tiễn tính khoa học ết... xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng nước m t  Nghiên cứu sở khoa học xây dựng khai thác sở liệu nước m t b ng công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản l , giám sát đánh giá ch t lượng nước. .. cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh ội dung nghiên cứu ể đạt mục
 • 172
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >