Tổng hợp tài liệu :

chủ đề: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Bài giảng thông tin dữ liệu

Bài giảng thông tin và dữ liệu
Bài giảng thông tin dữ liệu . §2 THÔNG TIN DỮ LIỆU (Tiết 1) Khái niệm thông tin dữ liệu Khái niệm thông tin . . Trong tin học , dữ liệuthông tin đã được đưa vào máy tính Đơn vị đo thông tin  Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit . Đó là lượng thông tin vừa
 • 11
 • 4,201
 • 17

Thông tin dữ liệu

Thông tin và dữ liệu
Bài giảng thông tin dữ liệu . §2 THÔNG TIN DỮ LIỆU (Tiết 1) Khái niệm thông tin dữ liệu Khái niệm thông tin . . Trong tin học , dữ liệuthông tin đã được đưa vào máy tính Đơn vị đo thông tin  Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit . Đó là lượng thông tin vừa
 • 11
 • 2,214
 • 1

Tài liệu thông tin dữ liệu

Tài liệu thông tin và dữ liệu
Tài liệu thông tin dữ liệu . niệm thông tin , lương thông tin , các dạng thông tin mã hoá thông tin dữ liệu . Qua đó HS hìng dung rõ hơn về cách nhận biết , lưu trữ , xử lí thông tin. hơn về thông tin dữ liệu chúng ta sẽ nghiên cứu bài 2 sử lí thông tin dữ liệu NỘI DUNG BÀI HỌC :STT Nội dung Hoạt động của thầy trò
 • 3
 • 1,190
 • 4

thông tin va dữ liệu

thông tin va dữ liệu
. Bài 2. Bài 2. Thông tin dữ liệu Thông tin dữ liệu Những hiểu biết có được về một sự vật, sự kiện được gọi là thông tin về sự vật, sự kiện. hoá thông tin.  Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. 01101001 Th«ng tin gèc Th«ng tin m· ho¸ VÝ dô: 4. Biểu diễn thông tin
 • 21
 • 687
 • 1

BAI 2: THÔNG TIN DỮ LIỆU

BAI 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
. Phựng H Ni Bài 2. Thông tin dữ liệu Bài 2. Thông tin dữ liệu Những hiểu biết có được về một sự vật, sự kiện được gọi là thông tin về sự vật, sự kiện. lượng thông tin Kí hiệu Đọc Độ lớn Byte Bai 8 bit KB Ki-lô -bai 1024 byte MB Mê-ga -bai 1024 KB GB Gi-ga -bai 1024 MB TB Tê-ra -bai 1024 GB PB Pê-ta -bai 1024
 • 21
 • 1,448
 • 13

Bài 2: THÔNG TIN DỮ LIỆU

Bài 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
. Giáo án tin học lớp 10 4. CŨNG CỐ 1. Lý thuyết  Khái niệm thông tin, dữ liệu, các đơn vò đo thông tin, các loại thông tin, mã hóa thông tin. 2. Bài tập. Giáo án tin học lớp 10 Tuần: 1_2 Tiết PPCT: 2,3 §2 : THÔNG TIN DỮ LIỆU I. MỤC ĐÍCH_YÊU CẦU 1. Kiến thức  Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các
 • 3
 • 1,587
 • 4

Bài 2. Thông tin dữ liệu (phần 2)

Bài 2. Thông tin và dữ liệu (phần 2)
. Bµi 2. Th«ng tin vµ d÷ liÖu Bµi 2. Th«ng tin vµ d÷ liÖu (tt) (tt) 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính a. Thông tin. 10 0 2 • HÖ nhÞ ph©n: VÝ dô: 1101 2 = 1 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 13 10 • HÖ hexa : VÝ dô : AC 16 = 10 × 16 1 + 13 × 16 0 = 173 10 10101 2 =
 • 15
 • 888
 • 9

bài 2: Thông tin dữ liệu

bài 2: Thông tin và dữ liệu
. Củng cố dặn dò: + Thông tin đơn vị thông tin. + Cách biểu diễn thông tin. + Phân loại thông tin. • Trắc nghiệm: Câu 1: Thông tin là a. hình ảnh âm. Hồng Sa BÀI 2 : THÔNG TIN DỮ LIỆU I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -Học sinh nắm được khái niệm: thông tin, dữ liệu. -Giúp học sinh biết được đơn vị đo thông tin, các
 • 5
 • 757
 • 0

Bài 2: Thông tin dữ liệu

Bài 2: Thông tin và dữ liệu
. niệm thông tin dữ liệu: • Những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó • Trong tin học, dữ liệuthông tin. liệuthông tin đã được đưa vào máy tính. 2) ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THÔNG TIN: • Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là Bit • Trong tin học, Bit dùng để chỉ phần
 • 8
 • 584
 • 6

tiết 3: thông tin dữ liệu

tiết 3: thông tin và dữ liệu
. có được những thông tin đó là nhờ đâu?  Đó là nhờ thông tin được đưa vào máy tính. Dữ liệu: Là thông tin đã được đưa vào máy tính.  Dữ liệu là gì? 09/19/13. TRỌNG - Trường THPT BC Krông Pắc 1.Khái niệm thông tin dữ liệu.  Theo em thông tin là gì? Thông tin: Thông tin của một thực thể là những hiểu biết có
 • 13
 • 485
 • 0

tiết 2-3: Thông tin dữ liệu

tiết 2-3: Thông tin và dữ liệu
. dạy: 09/19/13 Giáo án điện tử Tin học 10 - Slide 1 Tiết 2-3 Bài 2. Thông tin dữ liệu Tiết 2-3 Bài 2. Thông tin dữ liệu Những hiểu biết có được về. đưa thông tin vào máy tính, ta phải tìm cách biểu diễn thông tin sao cho máy tính nhận biết xử lý đư ợc, những thông tin lúc này được gọi là dữ liệu.
 • 23
 • 352
 • 0

THÔNG TIN DỮ LIỆU

THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
. Bài 2. Thông tin dữ liệu Bài 2. Thông tin dữ liệu Những hiểu biết có được về một sự vật, sự kiện được gọi là thông tin về sự vật, sự kiện. hoá thông tin.  Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. 01101001 Th«ng tin gèc Th«ng tin m ho¸· VÝ dô: 4. Biểu diễn thông tin
 • 21
 • 397
 • 0

bai 2 thong tin va du lieu t1

bai 2 thong tin va du lieu t1
. án Tin học lớp 10 năm học 20 10 - 20 11 Bài 2( Tiết 1): THÔNG TIN DỮ LIỆU. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, . ề  T Lý Tin ổ  Tr ng THPT Hùng ườ Vương 2 Giáo án Tin học lớp 10 năm học 20 10 - 20 11 Đặt vấn đề: Có nhiều cố gắng để đo lường lượng thông tin như trọng
 • 5
 • 457
 • 0

Bài 2. Thông tin dữ liệu

Bài 2. Thông tin và dữ liệu
. Sĩ số Tiết 2: 2. THÔNG TIN DỮ LIỆU (T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết KN thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy. khái niệm thông tin dữ liệu GV: Đặt vấn đề: Thực ra không có sự khác biệt nhiều giữa khái niệm 1. Khái niệm thông tin dữ liệu: thông tin được hiểu
 • 10
 • 730
 • 1

THÔNG TIN DỮ LIỆU(TIN HỌC)

THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU(TIN HỌC)
. Bài 2. Thông tin dữ liệu Bài 2. Thông tin dữ liệu Những hiểu biết có được về một sự vật, sự kiện được gọi là thông tin về sự vật, sự kiện. hoá thông tin.  Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. 01101001 Th«ng tin gèc Th«ng tin m· ho¸ VÝ dô: 4. Biểu diễn thông tin
 • 21
 • 389
 • 0

THONG TIN VA DU LIEU

THONG TIN VA DU LIEU
. hoá thông tin.  Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. 01101001 Th«ng tin gèc Th«ng tin m ho¸· VÝ dô: 4. Biểu diễn thông tin trong. sát các hình ảnh bên? 1. Thông tin 1. Thông tin Nhiều sao thì nắng Vắng sao thì mưa 2. C¸c d¹ng th«ng tin 2. C¸c d¹ng th«ng tin Hai lo¹i: * Sè: Sè nguyªn,
 • 21
 • 353
 • 0

Bài 2 : Thông tin dữ liệu 1

Bài 2 : Thông tin và dữ liệu 1
. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 Các dạng thông tin trên được chuyển vào máy. phân phân 010 1 010 0 010 010 01 010 011 10 Mã hoá thông tin xâu kí tự “ TIN “ 84 84 73 73 78 78 010 1 010 0 010 1 010 0 010 010 01 010 010 01 010 011 10 010 011 10
 • 15
 • 571
 • 7

Thông tin dữ liệu 2

Thông tin và dữ liệu 2
. TRUNG H C PH THÔNGỌ Ổ TIN HỌC 10 Ñaëng Höõu Hoaøng BÀI 2 THÔNG TIN DỮ LIỆU THÔNG TIN DỮ LIỆU Thời gian 2 tiết 5. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY. số 2 ) ( Hệ cơ số 2 ) Ví dụ: N = a n 2 n + a n-1 2 n-1 + …+ a 1 2 1 + a 0 2 0 + a -1 2 -1 +…+ a -m 2 -m , a i = 0, 1 1101 2 = 1 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2
 • 13
 • 333
 • 5

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ: NOSQL, YII FRAMEWORK ĐỂ TỐI ƯU TỐC ĐỘ TRUY VẤN THÔNG TIN DỮ LIỆU

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ: NOSQL, YII FRAMEWORK ĐỂ TỐI ƯU TỐC ĐỘ TRUY VẤN THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ YII FRAMEWORK1.1.Khái quát về Yii framework1.1.1.Kiến trúc Yii framework1.1.2.Cấu trúc thư mục trong Yii framework1.2.Model – Trao đổi thông tin1.2.1.Tạo model1.2.2.Định nghĩa lớp model1.2.3.Đặt luật cho model1.2.4.Kết nối với bảng trong cơ sở dữ liệu1.3.Controller –Bộ điều khiển1.3.1.Một lớp controller trong Yii có dạng1.3.2.Các thành phần chính của controller1.4.View – Hiện dữ liệu1.4.1.Layout1.4.2.Widget1.5.Các mở rộng (Extensions)1.6.Tạo khung ứng dụngCHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NOSQL2.1.NoSQL là gì ?2.1.1.Thuật ngữ2.1.2.Lịch sử2.2.So sánh NoSql RDBMs2.2.1.Một số đặc điểm.2.2.2.Phân loại NoSqlCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ MONGODB3.1.Tổng quan về MongoDB3.1.1.Lịch sử ra đời MongoDB3.1.2.Các khái niệm cơ bản MongoDB3.2.Mô hình hóa dữ liệu3.2.1.Mô hình nhúng OnetoOne mối quan hệ giữa các Documents3.2.2.Mô hình nhúng OnetoMany mối quan hệ giữa các Documents3.2.3.Mô hình tham chiếu OnetoMany mối quan hệ giữa các Documents3.3.Hướng dẫn cài đặt sử dụng MongoDBCHƯƠNG 4: SO SÁNH HIỆU NĂNG MONGODB VỚI MYSQL4.1.Mô hình thử nghiệm4.2.So sánh4.2.1.So sánh dựa trên thực hiện câu lệnh INSERT4.2.2.So sánh dựa trên multi users đồng thời thực hiện truy vấn4.3.Đánh giá kết quả so sánh:KẾT LUẬNĐánh giá kết quảĐịnh Hướng phát triểnTÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 35
 • 1,306
 • 0

chủ đề: THÔNG TIN DỮ LIỆU

chủ đề: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
1. Kiến thức Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính. Hiểu đơn vị đo thông tin là bit các đơn vị bội của bit.2. Kỹ năng Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. 3. Thái độ Tạo cho học sinh thêm yêu thích, say mê, nâng cao kiến thức về sử dụng ngôn ngữ lập trình, tạo hứng thú cho học sinh tư duy, tích cực nghiên cứu môn học. Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc. ... thực thể gọi tin nhờ đâu? thơng tin thực thể - Nhận xét đưa khái niệm liệu - Dữ liệu: Là thơng tin đưa vào máy tính * Hoạt động 2: Đơn vị đo lượng thông Đơn vị đo lượng thông tin tin - Mỗi vật,... hỏi thơng tin liệu gì? Khái niệm thông tin liệu Đơn vị đo lượng thông tin Các dạng thông tin Mã hố thơng tin máy tính Mã hố thơng tin máy tính Tìm kiếm thơng tin mạng Luyện tập Mở rộng Hướng... học nhà: -Xem lại đọc trước THÔNG TIN DỮ LIỆU (tiết 2) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết cách biểu diễn thông tin máy tính: Biết hệ đếm số 2, 16 biểu diễn thông tin 2 Kỹ - Đổi số hệ số 10 sang
 • 13
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >