Tổng hợp tài liệu :

đề thi VL hạt cơ bản

Đề thi MS Access bản

Đề thi MS Access cơ bản
MS Access - Đề thi MS Access bản . Đề thi: CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIAThời gian: 150 phútNgày thi: dd/mm/yyyy*** Các kết quả lưu vào đĩa làm. vấn (1.5 điểm) 1. Dùng truy vấn hãy tạo ra một bảng mới với tên “LUU_HD_KH1” với cấu trúc bảng tương tự như bảng hoá đơn và dữ liệu là những thông tin của
 • 5
 • 2,677
 • 31

De thi HKII K10 co ban (THPT Vinh Xuong)

De thi HKII K10 co ban (THPT Vinh Xuong)
. nguyên hân từ 1 tế bào mẹ tạo ra được: A. 1 tế bào con B. 2 tế bào con C. 3 tế bào con D. 4 tế bào con Câu 13: “Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng. trình giảm phân từ 1 tế bào mẹ tạo ra được: A. 1 tế bào con B. 2 tế bào con C. 3 tế bào con D. 4 tế bào con Câu 21: Vi khuẩn thích nghi với môi trường. Enzim
 • 16
 • 324
 • 0

de thi hk 1 co ban

de thi hk 1 co ban
. 6: C Câu 7: A Câu 8: B Câu 9: B Câu10: B Câu 11: C Câu12: C Câu13: A Câu14: B Câu15: A Câu16: D Câu17: A Câu18: B Câu19: A Câu 20: D III. Đọc kỹ đoạn văn. population doubled in the years between A. 500 - 16 50 B .16 50 - 18 50 C. 16 50 - today D. 18 50 - 2030 Câu 23: According to the passage, by the year 2020 the earth’s
 • 5
 • 579
 • 2

De thi HKI 12 co ban

De thi HKI 12 co ban
. i Môn: Toán khối 12 - thời gian: 150 phút Đề tham khảo: Câu 1 (3 đ): Cho hàm số y = x 3 3x + 2 đồ thị (C ) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị. thể tích khối ABCD H ớng dẫn Biểu Điểm Đề kiểm tra học kỳ 1 Môn: Toán khối 12 Câu 1: (3.0 đ ) a)(2,25 đ) *) TXĐ D = R (0,25 đ) *) y = 3x 2 3 (0,25 đ)
 • 2
 • 377
 • 4

Đề thi HK I (Cơ bản)

Đề thi HK I (Cơ bản)
. KIÊN KIỂM TRA HỌC KỲ I ---------- Môn: TOÁN 11- BẢN Th i gian: 60phút ( không kể th i gian giao đề) Chọn một phương án đúng trong các câu h i dư i. trung i m cạnh BC, SC. Mặt phẳng (P) i qua MN và song song v i DB cắt hình chóp theo một thi t diện là hình: a) Lục giác b) Ngũ giác c) Tam giác d) Tứ giác
 • 4
 • 322
 • 0

Đề thi HK I (Cơ bản)

Đề thi HK I (Cơ bản)
. taking d. to be taken 14. He finds it ……….lasting friendships. a. difficult to make b. difficulty in making c. is difficult to make d. difficult making. tradition c. traditionalism d. traditionalist III. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting. 26. Some scientists believe
 • 3
 • 322
 • 0

Đề thi HK I (Cơ bản)

Đề thi HK I (Cơ bản)
. thôn mất i một phần lớn nhân lực , trong khi đó ở thành phố thi u việc làm ngày càng nhiều => i u kiện sinh hoạt thi u thốn , m i trường bị ô nhiễm ,. c. Nông nghiệp là sở để thực hiện công nghiệp hoá và hiện đ i hoá d. nhiều i u kiện thuận l i để phát triển hơn các ngành khác. 2.Lo i cây lương
 • 2
 • 381
 • 1

Đề thi HK I (Cơ bản)

Đề thi HK I (Cơ bản)
. ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn :Hoá : Kh i 10( bản) Th i gian : 60 / ( không kể th i gian phát đề ) 1. Hãy cho biết trong các phản ứng sau. cả đều sai B. thể là phản ứng oxihoá - khử C. Không ph i là phản ứng oxihoá - khử D. Là phản ứng oxihoá - khử 20. Dấu hiệu để nhận biết 1 phản ứng oxihoá
 • 5
 • 307
 • 0

Đề thi hóa 12 bản HK I-08-09

Đề thi hóa 12 cơ bản HK I-08-09
. este hóa xảy ra hoàn toàn Câu 4: Tơ gồm hai loại: A. tơ hóa học và tơ tổng hợp B. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo C. tơ hóa học và tơ thi n nhiên D. tơ thi n. VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN *** ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 THPT PHÂN BAN Năm học : 2008-2009 Môn : Hóa (chương trình bản) Thời gian : 60 phút
 • 3
 • 423
 • 5

ĐỀ THI K2 10 BẢN

ĐỀ THI K2 10 CƠ BẢN
. các giai đoạn bản đều là: a thể -Giao tử -Hợp tử- Phôi Thai b Hợp tử - Phôi Thai- thể c Hợp tử - Phôi - thể d Phôi -Hợp tử -Cơ thể 4/ Chọn. B. Chất vô cơ. C. Chất hữu cơ. D. Cacbonhidrat. Câu 4: Giống nhau giữa hô hấp và lên men là: A. Đều là quá trình phân giải chất hữu cơ. B. Đều xảy ra trong
 • 38
 • 369
 • 0

Đề Thi HKI, II bản

Đề Thi HKI, II cơ bản
. ra đề: Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hiếu Trang 1/2 – Đề HKII lớp 10/ 08-09 Đáp án : ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 10( N ăm học 2008-2009) Trang 1/2 – Đề+ Đáp án đề. THI HỌC KÌ II( Năm học:2008-2009) Môn thi: toán. Khối :Lớp 10 (cơ bản) . Thời gian: 90 phút Đề1 : Câu 1 : (4,0 điểm) Giải các
 • 3
 • 319
 • 1

đề thi toán 11 bản

đề thi toán 11 cơ bản
. ĐỊNH TRƯỜNG THPT SỐ 2 AN NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2009-2010) MÔN : TOÁN LỚP 11 ( BAN BẢN) Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: . 3 ,số hạng thứ 6 của ( ) n u là A. 6 12u = − B. 6 13u = − C. 6 11u = − D. 6 15u = − Câu 11: Cho tam giác ABC, G là trọng tâm. Gọi A’ , B’ , C’ lần lược
 • 2
 • 318
 • 2

đề thi Lý 12 bản

đề thi Lý 12 cơ bản
. Định Đề thi học kì 1 Trường THPT số II An Nhơn Môn : Vật lý lớp 12 ( bản) Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã đề: 123 Câu. ---***--- ĐÁP ÁN KIỂM TRA H K 1 Vật lý 12 ( bản) Mã đề: 123 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D A B A B C A B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A D B A
 • 3
 • 322
 • 0

đề thi Lý 11 bản ma trận

đề thi Lý 11 cơ bản có ma trận
. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 20010 MÔN VẬT LÍ 11 BẢN Thời gian làm bài: 45 phút I. MA TRẬN ĐỀ MĐNT LVKT Nhận biết Thông. 1 – 11CB A. Tia catốt khả năng đâm xuyên qua các lá kim loại mỏng. B. Tia catốt không bị lệch trong điện trường và từ trường. C. Tia catốt mang
 • 3
 • 351
 • 1

đề thi Lý 11 bảnđề 235

đề thi Lý 11 cơ bản mã đề 235
. số II An Nhơn THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010 TỔ VẬT LÝ – HÓA Mã đề thi 235 Môn: Vật Lí 11 chương trình Chuẩn Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ THI Phần I LÀM Phần I. Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án Phần II. Tự luận Trang 2 - Mã đề thi 983 – 11CB R 1 R 3 R 2 A R 4 ξ,r A 2 B A 1 A
 • 2
 • 330
 • 0

tt đề thi HKI 12 bản

tt đề thi HKI 12 Cơ bản
. LỚP 12 THPT TP HCM Năm học : 2010 – 2011 *** Môn : Vật Lý – Chương trình bản ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề ) ( Đề thi. LỚP 12 THPT TP HCM Năm học : 2010 – 2011 *** Môn : Vật Lý – Chương trình bản ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề ) ( Đề thi
 • 25
 • 310
 • 1

TONG HOP de thi HKI 12 Co ban

TONG HOP de thi HKI 12 Co ban
. 2211 2211 sin.cos. cos.sin. ϕϕ ϕϕ AA AA + + . B. tan ϕ = 2211 2211 cos.cos. sin.sin. ϕϕ ϕϕ AA AA + + . C. tan ϕ = 2211 2211 cos.sin. sin.cos. ϕϕ ϕϕ AA. A. x = 12cos( t π + π ) (cm, s). B. x = 12cos       − 2 π π t (cm, s). C. x = 12cos t π (cm, s). D. x = 12cos       + 2 π π t (cm, s). Câu 32:
 • 25
 • 560
 • 3

Bài soạn De Thi Lop 10 Co Ban Hoc Ki I

Bài soạn De Thi Lop 10 Co Ban Hoc Ki I
. tính kim lo i giảm, tính phi kim tăng B. tính kim lo i tăng, tính phi kim tăng C. tính kim lo i tăng, tính phi kim giảm D. tính kim lo i giảm, tính phi kim. GIA TỰ ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2011 TỔ HÓA – SINH MÔN : HÓA KH I (LỚP) 10 HỆ BỔ TÚC. Th i gian : 45 phút Giáo Viên ra đề: Huỳnh Nhật Công II.
 • 3
 • 394
 • 0

Đề thi + Đáp án bản môn KINH TẾ VĨ MÔ potx

Đề thi + Đáp án cơ bản môn KINH TẾ VĨ MÔ potx
. Đề thi + Đáp án bản môn KINH TẾ VĨ MÔ 2009 Ngày 12/06 Đề 49:1.Đúng sai ,giải thích:a, NHTW mua trái. viec lam o Viet Nam?Câu 3. Cho số liệu của nền kinh tế sau:C= 8 5+0 .75YdI= 105T= 4 0+0 .2YX=110IM= 1 0+ 0.1YY*= 1000a.Tinh san luong can bang khi can
 • 5
 • 3,289
 • 108
1 2 3 4 .. >