Tổng hợp tài liệu :

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái tt tiếng anh

Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng

Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng
Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng . VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC Trần Thị Thu Hương ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ HỆ SANDPILE MODEL MỞ RỘNG Chuyên ngành:. quan tâm đến một số vấn đề sau: sự hội tụ của hệ, cấu trúc (thứ tự, dàn, nhóm) của không gian các trạng thái của hệ, tính đạt được của hệ (khi nào một trạng thái đạt được từ một trạng thái khác. các hệ mở rộng này, chúng tôi quan tâm đến đặc trưng các trạng thái, trạng thái ổn định; cấu trúc không gian; sự hội tụ; thời gian hội tụ các tính toán tổ hợp trên các trạng thái của hệ. Với
 • 122
 • 360
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ sandpile model mở rộng

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ sandpile model mở rộng
. các trạng thái ổn định của hệ S-CFG(L, O N ) bằng ngôn ngữ tính toán số các trạng thái ổn định của hai hệ theo độ dài theo trọng số. Mệnh đề 4.2.2. Tập tất cả các trạng thái ổn định của hệ. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC Trần Thị Thu Hương ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ HỆ SANDPILE MODEL MỞ RỘNG Chuyên ngành: sở Toán học. SPM. 4.3.3 Trạng thái ổn định của hệ S-CFG(C n ) Phần này chúng tôi đưa ra một đặc trưng trực tiếp bằng ngôn ngữ cho các trạng thái ổn định tính toán bằng công thức tường minh cho số trạng thái ổn định
 • 25
 • 339
 • 0

tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển
. VI N HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VI T NAM VI N TOÁN HỌC MAI VI T THUẬN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM ỨNG DỤNG TRONG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN Chuyên ngành:. của lý thuyết điều khiển, người ta cũng bắt đầu nghiên cứu tính ổn định của các hệ điều khiển hay còn gọi bài toán ổn định hóa các hệ điều khiển. vậy vi c nghiên cứu tính ổn định tính ổn. học Trong chương này, chúng tôi trình bày một số khái niệm kết quả về tính ổn định ổn định hóa được của các hệ phương trình vi phân thường; hệ phương trình vi phân trễ. Chúng tôi cũng trình
 • 27
 • 461
 • 1

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển
Luận án: Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển Bản full . VI N HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VI T NAM VI N TOÁN HỌC MAI VI T THUẬN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM ỨNG DỤNG TRONG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN LUẬN ÁN TIẾN. HỌC HÀ NỘI–2014 VI N HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VI T NAM VI N TOÁN HỌC MAI VI T THUẬN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM ỨNG DỤNG TRONG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN Chuyên ngành:. của lý thuyết điều khiển, người ta cũng bắt đầu nghiên cứu tính ổn định của các hệ điều khiển hay còn gọi bài toán ổn định hóa các hệ điều khiển. vậy vi c nghiên cứu tính ổn định tính ổn
 • 111
 • 500
 • 0

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM ỨNG DỤNG TRONG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM ỨNG DỤNG TRONG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂNLuận án nghiên cứu tính ổn định ổn định hóa được dạng mũ, bài toánđảm bảo chi phí điều khiển (guaranteed cost control) cho một số lớp hệ phươngtrình vi phân trễ. Luận án gồm ba chương. . for some classes of linear time-varying delay systems such as linear systems with mixed interval time-varying delays on state and control; linear systems with inter- val time-varying delays in. neural networks with mixed interval time-varying delays. We prove delay-dependent criteria for exponential stabilization of time-varying delay systems with nonlinear perturbations. In Chapter. Algorithm), các tác giả P. Guhiriet, A. Nemirovskii, A. J. Laub M. Chilali [21] đã đưa ra một phần mềm gọi là hộp công cụ LMI-toolbox trong Matlab để giải bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Trong
 • 111
 • 1,034
 • 3

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do
. 2 1 Tính ổn định của các phương trình hàm dạng Cauchy 4 1.1 Tính ổn định của các phương trình hàm cộng tính . . . . . . 5 1.2 Tính ổn định của các phương trình hàm nhân tính . . . . . . 11 1.3 Tính. văn với đề tài " ;Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do& quot;. Bố cục luận văn gồm 3 chương. Chương 1. Tính ổn định của các phương trình hàm dạng Cauchy. Mục đích của. . . . . . . . 31 3 Tính ổn định của một số dạng phương trình hàm khác 33 3.1 Tính ổn định của phương trình sóng . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2 Tính ổn định của phương trình đa thức . . .
 • 46
 • 376
 • 1

Tính ổn định của một số hình dịch tễ trong môi trường ngẫu nhiên

Tính ổn định của một số mô hình dịch tễ trong môi trường ngẫu nhiên
... nghiên cứu tính ổn định hình dịch tễ môi trường ngẫu nhiên không phần quan trọng Ở luận văn tập trung nghiên cứu tính ổn định số hình dịch tễ môi trường ngẫu nhiên thông qua hình toán... tính ổn định hình ngẫu nhiên 23 2.4 Phân tích tính ổn định hình ngẫu nhiên trễ 28 2.5 số liệu 33 Tính ổn định toàn cục hình SIR hai...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - - TIN HỌC TRẦN THU NGÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ HÌNH DỊCH TỄ TRONG MÔI TRƯỜNG NGẪU NHIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành:
 • 58
 • 343
 • 1

Về tính ổn định của một số lớp phương trình sai phân (TT)

Về tính ổn định của một số lớp phương trình sai phân (TT)
... TTL chẩn đoán phân biệt u phì đại lành tính TTL với ung thư TTL vấn đề đáng quan tâm Một số nghiên cứu nhằm nâng cao tính đặc hiệu xét nghiệm PSA cách sử dụng tỷ lệ fPSA/tPSA (%) Một số nghiên cứu... cứu tối thiểu 1067 mẫu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp xử lý phân tích số liệu - Phần mềm thống kê phân tích liệu R [3] + Kiểm định khác biệt trung bình tuổi, thể tích, phân bố nồng độ tPSA,... sử dụng thêm phương pháp SVM, mong muốn làm giảm thiểu trường hợp dương tính giả âm tính giả chẩn đoán sớm ung thư TTL, giúp chẩn đoán phân biệt ung thư TTL với bệnh tăng sản lành tính TTL (BPH-
 • 25
 • 206
 • 0

Về tính ổn định của một số lớp phương trình sai phân

Về tính ổn định của một số lớp phương trình sai phân
... hàm F 22 Chương Ổn định hệ phương trình sai phân thường CHƯƠNG ỔN ĐỊNH CỦA CÁC HỆ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN THƯỜNG Trong chương trình bày vài kết tính ổn định hệ phương trình sai phân phi tuyến phụ... CHƯƠNG ỔN ĐỊNH CỦA CÁC HỆ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN VOLTERRA 4.1 lược toán ổn định hệ phương trình sai phân Volterra 4.2 Ổn định hệ phương trình sai phân Volterra tuyến tính. .. vững phương trình sai phân thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu giới Lý thuyết tổng quan ổn định phương trình sai phân tuyến tính số lớp phương trình sai phân phi tuyến (đặc biệt hệ dừng) trình
 • 128
 • 365
 • 0

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)
Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm ứng dụng trong lý thuyết điều khiển (LA tiến sĩ)
 • 111
 • 308
 • 0

Về tính ổn định của một số lớp phương trình vi phân phiếm hàm (tóm tắt)

Về tính ổn định của một số lớp phương trình vi phân phiếm hàm (tóm tắt)
... cứu toán ổn định lớp phương trình vi phân khác như: phương trình vi phân Volterra, phương trình vi phân Volterra-Stieltjes, phương trình vi phân ngẫu nhiên, b) Về lý thuyết: Luận án trình bày... nghiên cứu toán ổn định lớp hệ sau: + Hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên + Hệ phương trình vi phân chậm dạng trung hòa + Hệ phương trình vi phân Volterra + Hệ phương trình vi phân sai phân kết hợp... Chương Ổn địnhhệ phương trình vi phân với chậm hữu hạn 2.2.2 Điều kiện ổn địnhhệ phi tuyến Trong mục này, trình bày vài kết tính ổn định mũ cho lớp hệ phương trình vi phân phiếm hàm phi
 • 27
 • 220
 • 0

Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)

Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)
Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Đặc trưng không gian trạng thái tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng (Luận văn thạc sĩ)
 • 122
 • 97
 • 0

Về tính ổn định của một số lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ

Về tính ổn định của một số lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ
... cho lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ 18 2.1 Tính ổn định cho lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ 18 2.2 Tính ổn định hóa cho lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ 21 Chương Tính ổn định ổn định. .. cho tính ổn định ổn định hóa cho lớp hệ nổn thần kinh phân thứ Nội dung chương tham khảo chủ yếu từ tài liệu [11] 2.1 Tính ổn định cho lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ Xét hệ nơ ron thần kinh phân. .. 2.2 Tính ổn định hóa cho lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ Trong mục này, chúng tơi trình bày tính ổn định hóa hệ điều khiển nơ ron thần kinh phân thứ Xét hệ điều khiển nơ ron thần kinh phân thứ
 • 37
 • 60
 • 0

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh thái

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ——————–o0o——————— ĐỒN THÁI SƠN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ VI PHÂN TRỄ ỨNG DỤNG TRONG CÁC HÌNH SINH THÁI Chun ngành: Phương trình vi phân. .. nghiệm hệ nói chung tính ổn định, tính chất phổ dụng hệ hình ứng dụng, nói riêng vậy, tốn nghiên cứu tính ổn định hệ phương trình vi phân trễ ứng dụng hình thực tiễn vấn đề nghiên cứu có. .. chủ đề nghiên cứu tính ổn định hệ phương trình vi phân trễ ứng dụng hình sinh thái Đối tượng nội dung nghiên cứu 2.1 Tính ổn định hữu hạn lớp phương trình vi phân phi tuyến tả mạng nơron
 • 128
 • 6
 • 0

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh thái tt tiếng anh

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái tt tiếng anh
... density-dependent mortality terms have attracted considerable research attention In Chapter of this thesis, we study the problem of existence and global attractivity of positive periodic solution... Chapter GLOBAL ATTRACTIVITY OF POSITIVE PERIODIC SOLUTION OF A DELAYED NICHOLSON MODEL WITH NONLINEAR MORTALITY TERM In this chapter we study the problem of existence and global attractivity of positive... existence, uniqueness and global attractivity of a positive periodic solution to a delayed Nicholson model (Theorem 4.3.1) An application concerning the existence and attractivity of a unique positive
 • 27
 • 6
 • 0

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh thái tt

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái tt
... chung tính ổn định, tính chất phổ dụng hệ hình ứng dụng, nói riêng vậy, tốn nghiên cứu tính ổn định hệ phương trình vi phân trễ ứng dụng hình thực tiễn vấn đề nghiên cứu tính thời... e3 Re3 1.4 Tính tiêu hao số lớp phương trình vi phân trễ Trong mục này, chúng tơi trình bày số kết tính tiêu hao số lớp phương trình vi phân trễ Xét hệ phương trình vi phân trễ sau x′... định hệ phương trình vi phân trễ ứng dụng hình sinh thái Đối tượng nội dung nghiên cứu 2.1 Tính ổn định hữu hạn lớp phương trình vi phân phi tuyến tả mạng nơron Hopfield với hệ số biến
 • 27
 • 8
 • 0

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh thái (Luận án tiến sĩ)

Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái (Luận án tiến sĩ)
Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh tháiTính ổn định của một số lớp hệ vi phân trễ ứng dụng trong các hình sinh thái ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ——————–o0o——————— ĐỒN THÁI SƠN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ VI PHÂN TRỄ ỨNG DỤNG TRONG CÁC HÌNH SINH THÁI Chun ngành: Phương trình vi phân. .. đến dáng điệu tiệm cận nghiệm hệ nói chung tính ổn định, tính chất phổ dụng hệ hình ứng dụng, nói riêng vậy, tốn nghiên cứu tính ổn định hệ phương trình vi phân trễ ứng dụng hình. .. chọn chủ đề nghiên cứu tính ổn định hệ phương trình vi phân trễ ứng dụng hình sinh thái Đối tượng nội dung nghiên cứu 2.1 Tính ổn định hữu hạn lớp phương trình vi phân phi tuyến tả mạng
 • 90
 • 61
 • 0
1 2 3 4 .. >