Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên
. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên Đồng. của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ nói riêng, tác giả đã chọn đề tài Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công
 • 16
 • 781
 • 0

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên
. trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty Cổ phần. Thị Phƣơng Liên NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ KHOA. Đồng Thị Phƣơng Liên NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên nga ̀ nh: Khoa
 • 99
 • 481
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của công ty cổ phần bia sài gòn phủ lý

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của công ty cổ phần bia sài gòn  phủ lý
1.1. Đặt vấn đềThế giới đang trên đà phát triển về kinh tế xã hội, cùng với đó là sự suy thoái ngày càng nhanh về chất lượng môi trường sống và sản xuất. Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi khí thải của các nhà máy hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải… Môi trường suy thoái làm giảm năng suất cây trồng. Môi trường nước bị ô nhiễm bởi nước thải của các nhà máy chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn đã xả ra môi trường. Điều này không chỉ gây ô nhiễm nước mặt mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm.Cùng với xu thế chung đó, chất lượng môi trường thành phần trong đó môi trường nước ở Việt Nam cũng đang bị đe doạ nghiêm trọng. Xu thế hội nhập thế giới, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp sẽ làm tăng nguy suy thoái môi trường nếu Nhà nước không biện pháp ứng phó kịp thời.Trước đây Việt Nam là nước giàu tài nguyên nước, với lượng mưa trung bình 1500 2000 mmnăm; hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Ngày 2332012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 341QĐBTNMT về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh gồm 3.045 sông, suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng năm 2010 Việt Nam đã bị loại khỏi danh sách các nước giàu tài nguyên nước, và chỉ được xếp vào nhóm quốc gia “tương đối dồi dào”.Nguyên nhân chủ yếu là do người dân Việt Nam coi nước là nguồn tài nguyên vô hạn, nên không kế hoạch sử dụng hợp lý gây lãng phí và suy thoái nguồn nước nhanh chóng. Đồng thời, hàng loạt các nhà máy KCN mọc lên trong quá trình Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất nước; nhu cầu sử dụng nước sản xuất và sinh hoạt tăng nhưng tuần hoàn sử dụng nước ít, lượng nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn môi trường đã xả vào nguồn nước. Điều này không chỉ làm thay đổi tính chất nước mặt theo hướng xấu đi mà còn làm giảm chất lượng nước ngầm.Trong số các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nước ngành sản xuất Bia Rượu Nước giải khát. Đây là ngành nhu cầu sử dụng nước lớn, bình quân để ra được một lít bia thành phẩm cần 5 9 lít nước. Trong số nước sử dụng chỉ 1 lít thành phẩm; một phần nhỏ thất thoát do bay hơi, tuần hoàn tái sử dụng còn lại là thải ra môi trường. Trong khi nhu cầu sử dụng Bia Rượu Nước giải khát ngày càng tăng, nguy ô nhiễm môi trường nước cũng tăng theo.Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng bia của người dân tăng nhanh trong những năm gần đây, hai hãng bia lớn là Bia Hà Nội (HABECO) và Bia Sài Gòn (SABECO) đã xây dựng thêm các nhà máy sản xuất bia để đáp ứng được nhu cầu của thị trường tiêu dùng. Nhà máy Bia Sài Gòn Phủ Lý thuộc Tổng công ty SABECO đã được xây dựng và đi vào hoạt động ngày 01082010. Việc hoạt động sản xuất của nhà máy chắc chắn sẽ sinh chất thải, đáng quan tâm hơn cả là nước thải sản xuất, nếu không được xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh.Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, được sự đồng ý của trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Phủ Lý”.1.2. Mục tiêu và yêu cầu1.2.1. Mục tiêuĐánh giá hiện trạng, chất lượng nước thải tại CTCP bia Sài Gòn Phủ Lý và đề xuất các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của Công ty.1.2.2. Yêu cầu Thông tin và số liệu thu thập được phải chính xác, trung thực, khách quan. Các mẫu nghiên cứu và phân tích phải đảm bảo tính khoa học và đại diện cho khu vực nghiên cứu. Đánh giá đúng hiện trạng môi trường nước thải của CTCP bia Sài Gòn Phủ Lý. Các kết quả phân tích thông số môi trường phải được so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam. Những ý kiến và giải pháp đưa ra phải tính khả thi, thực tế với điều kiện địa phương.1.3. Ý nghĩa của đề tàiÝ nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Đây là hội giúp bản thân tôi vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, học hỏi thêm kiến thức về kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, nắm vững các bước lấy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu nước, tiếp thu và học hỏi những kiến thức thực tế.Ý nghĩa thực tiễn: Phản ánh thực trạng về chất lượng nước thải của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Phủ Lý. Cảnh báo nguy tiềm tàng về ô nhiễm môi trường do nước thải sản xuất bia gây ra. Làm sở cho công tác quy hoạch, kế hoạch, biện pháp xử lý nước thải của công ty nhằm giảm thiểu tác động đến ô nhiễm môi trường. . thực trạng sản xuất của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý. - Đánh giá chất lượng nước thải của CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý và biện pháp xử lý nước thải. - Những tồn tại trong công tác xử lý nước thải của. cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiện trạng chất lượng nước thải sản xuất CTCP bia Sài Gòn - Phủ Lý. - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý. 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành -. ý của trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn -
 • 64
 • 436
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản của phân xưởng sắt Nà Lũng thuộc Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng – Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản của phân xưởng sắt Nà Lũng thuộc Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng – Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.
. tài: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản của phân xưởng sắt Nà Lũng thuộc Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng – Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao. nó là: - Nước thải sản xuất bột ngọt - Nước thải sản xuất Càfe - Nước thải sản xuất Bia - Nước thải sản xuất Đường - Nước thải sản xuất Giấy - Nước thải sản xuất Cao su - Nước thải ngành. Khoa Môi Trường và thầy giáo hướng dẫn là Nguyễn Quý Ly, tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản của phân xưởng sắt Nà Lũng thuộc
 • 60
 • 430
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của nhà máy Núi Pháo- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của nhà máy Núi Pháo- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.
. tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của nhà máy Núi Pháo- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh. thải của nhà máy Núi Pháo- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên . Để hoàn thành được đề tài này emxin chân thành. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM HỒNG HÒA Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY NÚI PHÁO- CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI
 • 58
 • 1,009
 • 3

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải, khí thải, chất thải rắn tại nhà máy lọc chì thỏi thôn An Tri – Xã Bình Trung – Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải, khí thải, chất thải rắn tại nhà máy lọc chì thỏi thôn An Tri – Xã Bình Trung – Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn.
. tiến hành thực hiện đề tài : Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải, khí thải, chất thải rắn tại nhà máy lọc chì thỏi thôn An Tri Xã Bình Trung Huyện Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn . 3 1.2 TUẤN VŨ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI, CHẤT THẢI RẮN TẠI NHÀ MÁY LỌC CHÌ THỎI THÔN AN TRI –XÃ BÌNH TRUNG –HUYỆN CAO LỘC –TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. sinh hoạt do nhà máy lọc chì thải ra 31 4.2.3. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt nhà máy 35 2 4.2.4. Nước thải sản xuất của nhà máy lọc chì 25 4.2.5. Đối với khí thải của nhà máy lọc chì Error!
 • 67
 • 280
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
. hành đề tài : Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh& quot;. Trong thời gian thực hiện đề tài, em. hành thực hiện đề tài " Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương ,huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh& quot; 1.2. Mục đích của đề tài. trên địa bàn xã Bình Dương 36 4.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải chăn nuôi lợn tại một số trang trại trên địa bàn 38 4.3.1. Quy mô nước thải tại một số trang trại trên địa bàn 38
 • 61
 • 840
 • 8

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG nước THẢI sản XUẤT

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG nước THẢI sản XUẤT
... thoát nước thải: + Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt thoát hệ thống thoát nước bề mặt công ty + Hệ thống thoát nước sản xuất: Nước thải sản xuất từ công đoạn sản xuất thu... nhiểm môi trường 2.3.3.2 Các vấn đề ô nhiễm môi trường sản xuất giấy Ngành sản xuất bột giấy giấy liệt vào ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường đáng kể trực tiếp gián tiếp + Ô nhiễm môi trường. .. nghệ thực trạng sản xuất nhà máy giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá trạng nước thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ biện pháp xử lý nước thải − Ý kiến người dân ảnh hưởng nước thải nhà máy đến môi trường
 • 80
 • 270
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt, công tác quản lý, thu gom và xử lý nước trên địa bàn xã tây mỗ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt, công tác quản lý, thu gom và xử lý nước trên địa bàn xã tây mỗ
... hình; - Đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt, công tác quản lý, thu gom xử lý nước địa bàn xã Tây Mỗ nói chung thôn Phú Thứ - Phú Hà nói riêng; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình... đồ công nghệ Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải theo công nghệ thể hình b) Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý Nước thải phát sinh thu gom theo hệ thống ống thu gom hố thu gom nước thải Trước vào... vậy, công nghệ thích hợp áp dụng cho xử lý nước thải sinh hoạt Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải Hình Nước thải Bể thu gom nước thải kết hợp lắng sơ cấp Bùn thải Bể điều hòa Thiết bị xử lý sinh
 • 66
 • 470
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VCN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VCN
MỤC LỤCMỞ ĐẦU171. Lý do chọn chuyên đề thực tập:172. Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện chuyên đề thực tập173. Mục tiêu và nội dung của chuyên đề28CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN CHUNG VỀ SỞ THỰC TẬP391.1. Giới thiệu chung391.2. Thông tin về chi nhánh391.3.Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ.391.4. Danh sách cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Đo kiểm tra môi trường Minh Đức 4101.5. Các thành tích hoạt động những năm qua của Công ty TNHH Đo kiểm tra môi trường Minh Đức :1117CHƯƠNG 2 : KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP13192.1. Công việc tại công ty TNHH đo kiểm tra môi trường13192.2. Căn cứ pháp lý13192.3. Hiện trạng môi trường nước công ty TNHH guyomarc’h14202.4. Dự báo diễn biến môi trường, đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường cho công ty20262.4.1.Dự báo diễn biến20262.4.2.Đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường20262.4.2.1.Một số biện pháp kỹ thuật20262.4.2.2.Quan trắc môi trường định kỳ21272.4.2.3.Giáo dục ý thức cho nhân viên trong công ty và2127KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ2228NHẬT KÝ THỰC TẬP2329DANH MỤC BẢNGBảng 1 : Danh sách cán bộ của công ty TNHH đo kiểm tra môi trường Minh Đức411Bảng 2: Vị trí các điểm quan trắc1421Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và phân tích nước thải công nghiệp1421Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và phân tích nước cấp nồi hơi1522Bảng 5 : Mẫu nước thải công nghiệp tại điểm cuối hệ thống xử lý trước khi thải ra1623Bảng 6 : Mẫu nước cấp cho nồi hơi1724Bảng 7: So sánh kết quả quan trắc môi trường của công ty trong đợt I 2015 và đợt I 20161825Bảng 8: Kết quả so sánh nước cấp nồi hơi trong đợt I 2015 và đợt I 20161927DANH MỤC SƠ ĐỒBiểu đồ 1: so sánh các chỉ tiêu của năm 2015 và 20161926Biểu đồ2: so sánh các chỉ tiêu của năm 2015 và 20161926 
 • 27
 • 570
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ DIỆT NHUỘM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ DIỆT NHUỘM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Được sự đồng ý của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, em được phân công về thực tập tại Phòng tài nguyên và môi trường quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải làng nghề và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý quan và đã đạt được mục tiêu đề ra. Có được những thành công đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến: Nhà trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tạo điều kiện để em hội làm quen với công việc mà một sinh viên môi trường phải làm sau này. Em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể lãnh đạo, các nhân viên và đồng chí Quản Thị Nam tại Phòng tài nguyên và môi trường quận Hà Đông thành phố Hà Nội, đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em thể hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Hoàng Ngọc Khắc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp cho em nhiều kiến thức môn học bản nhất.Vì thời gian thực tập ngắn nên chắc chắn phải những thiếu sót và khó khăn trong khi thực tập cũng như viết báo cáo. Vì vậy, em rất mong sự góp ý và hướng dẫn để em hoàn thành tốt bài báo cáo này. 
 • 32
 • 883
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên
... Cụng ty C phn giy Hong Vn Th; - iu tra, ỏnh giỏ hin trng phỏt sinh v x lý nc thi ti Cụng ty; - ỏnh giỏ cụng ngh x lý nc thi sn xut ang hnh ti Cụng ty; - xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu x lý. .. qu cao, nng kim dch en v pha loóng l nh nht gim chi phớ cho quỏ trỡnh x lý tỏi thu hi kim * Ty trng Vi yờu cu sn xut cỏc loi giy cao cp, cú trng cao, bt giy cn phi c ty trng Mc ớch ca ty. .. mc tiờu ỏnh giỏ hin trng h thng x lý nc thi ca Cụng ty C phn giy Hong Vn Th, trờn c s ú, xut cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu x lý nc thi ca Cụng ty nhm m bo x lý nc thi t tiờu chun mụi trng trc
 • 98
 • 321
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sau sản xuất tại nhà máy cán thép lưu xá thái nguyên – tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sau sản xuất tại nhà máy cán thép lưu xá thái nguyên – tỉnh thái nguyên
... trường nước thải sau sản xuất nhà máy Cán thép Lưu Xá Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài - Nhằm đánh giá trạng chất lượng nước thải sau trình sản xuất nhà máy Cán thép Lưu Xá - Thái. .. trình Cán thép 42 4.3 Đánh giá trạng nước thải sau sản xuất nhà máy Cán thép Lưu Xá – Thái Nguyên 43 4.3.1 Hiện trạng nước thải sau sản xuất nhà máy 43 viii 4.3.2 Đánh giá trạng. .. quan nhà máy Cán thép Lưu Xá Thái Nguyên 26 3.3.2 Đánh giá trạng nước thải sau sản xuất nhà máy Cán thép Lưu Xá – Thái Nguyên 26 3.3.3.Tìm hiểu sơ lược hệ thống xử lý nước thải sau sản
 • 71
 • 220
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải làng nghề tái chế nhôm văn môn đề xuất giải pháp xử lý và quản lý nước thải cho làng nghề này

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải làng nghề tái chế nhôm văn môn đề xuất giải pháp xử lý và quản lý nước thải cho làng nghề này
... - Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý cho việc thu gom xử lý nước thải nhằm cải thiện môi trường làng nghề làng nghề Văn Môn - Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Trần Thị Thu Thủy ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM VĂN MÔN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ QUẢN... TÁI CHẾ NHÔM VĂN MÔN I.1 Hiện trạng sản xuất ô nhiễm môi trường làng nghề tái chế kim loại I.1.1 Công nghệ sản xuất I.1.2 Hiện trạng môi trường làng nghề tái chế kim loại I.2 Làng
 • 85
 • 177
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HADUCO

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HADUCO
MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN21. Lý do chọn chuyên đề thực tập12. Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện chuyên đề thực tập13. Mục tiêu24. Nội dung2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ SỞ THỰC TẬP31. Các thông tin chung của sở thực tập32. Các sản phẩm của nhà máy43. Tình hình sản xuất và tiêu thụ54. Nguồn cấp điện55. Sơ đồ tổ chức6CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP82.1 Tổng quan chung về ngành chế biến thức ăn chăn nuôi82.1.1 Đặc điểm thức ăn chăn nuôi82.1.2 Đặc điểm ngành chế biến thức ăn chăn nuôi92.1.3 Vai trò của ngành chế biến thức ăn chăn nuôi102.2 Quy trình công nghệ sản xuất122.3 Nhu cầu về nguyên nhiên liệu của quy trình sản xuất142.4 Hiện trạng môi trường khu vực công ty cổ phần dinh dưỡng Haduco172.4.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí192.4.2 Nguồn gây ô nhiễm nước222.4.3 Tiếng ồn và độ rung222.4.4 Chất thải rắn232.5 Tác động đến sức khỏe công nhân242.6 Đề xuất biện pháp giảm thiểu272.6.1 Các biện pháp xử lý khí thải272.6.2 Các biện pháp xử lý nước thải292.6.3 Biện pháp hạn chế tiếng ồn và rung302.6.4 Biện pháp xử lý chất thải rắn30TÀI LIỆU THAM KHẢO31PHỤ LỤC:32 ... 10110 6740 1 685 0 Ngô sấy Tấn/nă m 1 180 8 787 2 19 680 Sắn khô Tấn/nă m 17322 115 48 288 70 Khô dừa Tấn/nă m 3600 2400 6000 Gluten Tấn/nă m 4170 2 780 6950 Cám gạo Tấn/nă m 70 08 4672 11 680 Bột xương... 100 25 LS, C 38% (bột đá Tấn/nă thô) m 100 100 26 L - lysine 78% Tấn/nă m 80 80 27 L - Threonine 78% Tấn/nă 80 80 18 TT Nguyên liệu Đơn vị tính Khối lượng Sử dụng Dự trữ Tổng m 28 Mycocurb (chất... NH3 SO2 NO2 (≤ 20mg/m3) (≤ 17mg/m3) (≤ mg/m3 ) (≤ 5mg/m3) KV 0 ,83 0,34 0,093 0,0 38 KV 1,05 0,21 0,091 0,037 KV 0,69 0,23 0,090 0,034 KV 0, 68 0,12 0, 088 0,036 KV 0,64 0,15 0, 083 0,035 KV 1,32 0,09
 • 36
 • 259
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp) ... hachi m2,36% t ng di tt nhiên, t p trung ch y u t i th xã Lai Châuvà huy n Phong Th Sìn H T nh Lai Châucó TP .Lai Châu lo i III trung tâm kinh t xã h i c a t nh, 07 th tr n huy n, th tr n c a kh u... tuyên truy n giáo d c nh n th c c i dân v nh hi n tr ng ng nông thôn t i , huy n ng Tè, t nh Lai Châu i pháp b o v ng cho khu v c nơng thơn t i xã nói riêng vùng nông thôn thu c t nh Lai Châunói chung... cs ng ý c a Ban giám i h c Nông Lâm Thái ng d n khoa h c ng th y giáo c Thành, em ti n hành th c hi n tr ng t i xã , huy n tài: ng Tè, t nh Lai Châu tài t t nghi tình c a th y giáo c Thành, s
 • 66
 • 94
 • 0

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)a

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)a
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên QuangĐánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành Phố Tuyên Quang ... pháplấy mẫu nước thải mẫu nước mặt sông Lô đoạn chảy qua thành phố Tuyên Quang Bảng 3.1: vị trí phương pháp lấy mẫu quan trắc nước mặt nước thải sông Lô đoạn chảy qua thành phố Tuyên Quang Ký hiệu... tiêu - Đánh giá trạng môi trường nước sông Lô đoạn chảy qua địa bàn TP Tuyên Quang - Xác định ngun nhân gây suy thối mơi trường nước sông Lô đoạn chảy qua thành phố Tuyên Quang cố môi trường nước. .. môi trường nước sông Lô số vị trí đoạn chảy qua địa bàn thành phố Tuyên Quang - So sánh mức độ ô nhiễm môi trường nước sông Lô đoạn chảy qua thành phố Tuyên quang hai đợt quan trắc qua số tiêu -
 • 58
 • 81
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) ... nhiễm môi trường nước 1.3 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng môi trường nước hồ ba bể - Xác định nguồn tác động lên môi trường nước hồ 1.4 Yêu cầu đề tài Đánh giá trạng môi trường nước hồ Ba Bể Thông... hồ Ba Bể 3.3.2 Đánh giá trang môi trường nước hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 3.3.3 Một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước 3.3.4 Đề xuất số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. .. cứu Nước hồ ba bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Hồ Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Ủy Ban Nhân Dân Xã Khang Ninh, huyện
 • 57
 • 111
 • 0

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet (Khóa luận tốt nghiệp)

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet (Khóa luận tốt nghiệp)
Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BiovetÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại liên kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet ... chuyên đề : ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH SINH SẢN CHO ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRANG TRẠI LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIOVET KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... đề phòng trị số bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại hiệu quả, chúng em tiến hành thực đề tài Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ngoại nuôi trang trại. .. PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn nái sinh sản trại lợn liên kết với Công Ty XNK Biovet 37 4.1.1 cấu đàn lợn sinh sản trại
 • 62
 • 16
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (Khóa luận tốt nghiệp)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn ThụĐánh giá hiện trạng môi trường nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ ... nước thải Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ 32 4.2.2 Nơi tiếp nhận nguồn nước thải Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 41 4.3 Đánh giá chất lượng nước Cơng ty cổ phần giấy Hồng Văn Thụ 42 4.3.1 Đánh. .. trên, đề tài: Đánh giá trạng môi trường nước thải Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ thực 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá chất lượng nước thải Nhà máy giấy Hồng Văn Thụ, từ xác... Công ty cổ phần giấy Hồng Văn Thụ 3.3.2 Quy trình hệ thống xử lý nước thải công ty 3.3.3 Đánh giá chất lượng nước công ty 3.3.4 Một số định hướng giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
 • 69
 • 37
 • 0
1 2 3 4 .. >