Tổng hợp tài liệu :

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

bài giảng số học 6 chương 2 bài 1 làm quen với số nguyên âm

bài giảng số học 6 chương 2 bài 1 làm quen với số nguyên âm
. C Bài 1- SGK: 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 3 4 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 3 4 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 3 4 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 3 4 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 3 4 a) b) c) d) e) Bài tập: Bài 2: Chọn đáp án. nguyên âm : -1; -2; -3; …  Cách đọc : -1 : âm 1 ( hoặc trừ 1) -2 : âm 2 ( hoặc trừ 2) … 0 20 40 -40 50 30 10 -30 -10 -20 0 C 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 10 -15 20 1. Các ví dụ: . 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2- 3-4-5 Tia số Chiều dương: Chiều âm: Điểm gốc Từ trái sang phải Từ phải sang trái 2. Trục Số 2. Trục Số Ta có thể vẽ trục số theo chiều dọc Chú ý: 3 2 1 0 - 1 - 2
 • 14
 • 368
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 9: Tam giác

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 9: Tam giác
... tam giác · - Ba góc ·ABC , BAC , ·ACB ba góc tam giác Giới thiệu số tam giác đặc biệt tam giác cân tam giác vuông tam giác TAM GIÁC 1) Tam giác ABC gì? a) Định nghĩa: A - Điểm M nằm bên tam giác. .. ∆ABD ∆AED ∆ACD A/ Có tam giác C B E A B/ Có tam giác D C/ Có tam giác TAM GIÁC 1/ Tam giác ABC gì? 2/ Vẽ tam giác Ví dụ: Vẽ tam giác ABC biết cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm * Cách vẽ A A B... hàng? 2/ Vẽ điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đoạn thẳng AB, BC, CA 3/ Cho biết hình tạo đoạn thẳng AB, BC, CA có dạng hình ? BÀI 9: TAM GIÁC 1) Tam giác ABC gì? a) Định nghĩa: Tam giác ABC hình
 • 18
 • 27
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 9: Tam giác

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 9: Tam giác
... Nhỏ Bài Bài TAM GIÁC 1) Tam giác ? 2) Vẽ tam giác Ví dụ: Vẽ tam giác ABC biết ba cạnh BC = cm, AB = cm, AC = 2cm * Cách vẽ: •Vẽ đoạn thẳng BC = cm T Nhỏ Bài TAM GIÁC 1) Tam giác ? 2) Vẽ tam giác: ... Nhỏ Bài TAM GIÁC 1) Tam giác ? 2) Vẽ tam giác: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC biết ba cạnh BC = cm, AB = cm, AC = 2cm * Cách vẽ: B C * Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm T Nhỏ Bài TAM GIÁC 1) Tam giác ? 2) ... Vẽ tam giác: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC biết ba cạnh BC = cm, AB = cm, AC = 2cm * Cách vẽ: B C * Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm T Nhỏ Bài TAM GIÁC 1) Tam giác ? 2) Vẽ tam giác: Ví dụ: Vẽ tam giác
 • 16
 • 27
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 9: Tam giác

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 9: Tam giác
... ABC C Bài tập :Trong hình sau ,hình cho ta tam giác ,hình khơng ? Vì sao? STT a Hình vẽ A Đáp án Khơng tam giác ba C điểm A,B,C thẳng hàng B B b A Không tam giác có đoạn thẳng C B c Có tam giác. .. BC Lấy điểm M nằm tam giác Vẽ tia AM, BM, CM B A M C 2) Vẽ tam giác: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh: BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm Cách vẽ: 2) Vẽ tam giác: Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba... nhóm :2 phút Nhóm 1:Tìm yếu tố cho tam giác ABI Xem hình 55(SGK) Nhóm Tìm điền2,3bảng sauyếu : tố cho tam giác AIC Nhóm 4: Tìm yếu tố cho tam giác ABC Tên tam giác Tên ba đỉnh B Tên ba góc I Hình
 • 14
 • 23
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc
... o 60 O o x I TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GĨC LÀ GÌ ? Tia phân giác góc tia nằm hai cạnh góc O tạo với hai cạnh hai góc Tia Oz tia phân giác xOy: Tia Oz nằm hai tia Ox Oy zOx = zOy y z x Quan sát hình. .. Nhận xét: - Mỗi góc ( khơng phải góc bẹt) có tia phân giác c Vẽ tia phân giác ? y O x t ẹ b c ó g a củ Hai tia Ot, Ot’ tia phân giác góc bẹt xOy Góc bẹt có hai tia phân giác hai tia đối t x O t’... số đo 64 0 Ta có: xOz = zOy Mà xOz + zOy = 64 0 64 Suy xOz = = 320 II CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Cách vẽ: - Vẽ xOy = 64 0 - Vẽ tia Oz nằm tia Ox Oy y cho xOz = 320 z o o 32 O 64 o 32 x Gấp
 • 23
 • 24
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc
... tia phân giác t Hai tia Ot, Ot’ tia phân giác góc bẹt xOy x O t’ y Góc bẹt có hai tia phân giác hai tia đối c Chú ý: Đường thẳng chứa tia phân giác góc đường phân giác góc y O z’ z z 32o 32o x... giác góc AOB * Các khẳng định sau hay sai ? Vì ? Nhận Biết m 45 H1 On tia phân giác góc mOp n Đ p b a H2 Ob tia phân giác góc aOc c � H3 S C � E D � OE tia phân giác góc COD Đ Cách vẽ tia phân giác. .. 140 20 140 50 130 30 z 110 170 180 x Bài 6: Tia phân giác góc ? Định nghĩa: (SGK) y z O Oz tia phân giác góc xOy x Tia Oz nằm tia Ox Oy �  zOy � xOz B A O Khi cân thăng kim trùng với tia phân giác
 • 18
 • 32
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc
... góc bẹt) có tia phân giác y Bài 6: ? TIA PHÂN GIÁC CỦA GĨC Hãy vẽ tia phân giác góc bẹt xÂy t x  A t’ y Bài 6: TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC Chú ý: t x A t ’ t y x A y t’ Đường thẳng chứa tia phân giác. .. tên tia phân giác góc sau z A * Ay tia phân giác xAz * MC tia phân giác DMB Q B C t N M  P x O y * PQ tia phân giác MPN * Ot tia phân giác xOy Trong hình vẽ sau, hình cho thấy tia AP tia phân. .. gì? y ( SGK Tia – trang 8 5của ) phân giác góc ? z O x * Tia Oz tia phân giác xƠy : * Tia Oz nằm tia Ox tia Oy * xƠz = zƠy Tia phân giác góc tia nằm hai cạnh góc tạo với hai cạnh hai góc M y x D
 • 20
 • 26
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz
... d) Hai góc vừa kề nhau, vừa bù hai góc kề bù Bài tập: Gho hình vẽ sau, mối quan hệ góc hình? z O y 60 0 x Hình a 300 Hình b 800 1000 Hình c 60 0 120 0 Hình d Điền tiếp vào dấu …… ? a/ Nếu tia AE... góc kề bù 2) Các em phải nhận biết được: + Hai góc kề + Hai góc phụ + Hai góc bù + Hai góc kề bù Học theo SGK + Vở ghi CÔNG Làm tập 19, 20 , 21 ,22 , 23 / 82 SGK VIỆC Hướng dẫn tập 23 / 82_ SGK Ở P... vừa kề nhau, vừa bù hai góc kề bù Thay IOA = 480 vào (2) ta được: BOI = 120 Khi tổng số đo hai góc xOy yOz số đo góc xOz? QUA QUABÀI BÀIHỌC HỌCHÔM HÔMNAY NAYCÁC CÁCEM EM CẦN PHẢI LƯUTHUỘC Ý NHỮNG
 • 13
 • 25
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz
... 1 06 26 71 24 36 65 75 80 97 22 27 46 55 93 98 1873 13 23 43 62 86 638 57 104 117 108 114 120 101 100 99 HẾT 16 19 58 82 91 12 35 49 60 67 74 81 85 84 88 87 5 96 11 14 18 21 20 29 33 37 39 41 44... 29 33 37 39 41 44 47 51 50 54 53 61 64 66 70 69 72 76 89 95 429 77 15 25 30 34 45 52 63 8332GIỜ 10 31 68 28 40 56 90 794 32 42 48 78 THẢO LUẬN NHÓM Thời gian : 2 Nội dung: Điền vào chỗ … a) Góc... yOz với xOz y x xOy = 27 o 27 0 O z y x xOy = 27 o 27 0 O z y x xOy = 27 o yOz = 63 o xOy + yOz = xOz 27 900 63 0 O z y x xOy = 27 o yOz = 63 o xOy + yOz = xOz 27 900 63 0 O z BÀI 4: Khi xOy + yOz = xOz
 • 29
 • 24
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz
... 30 O 11 22 450 3 x 10 10 BÀI 4: Khi tổng số đo hai góc xOy yOz số đo góc xOz? ?1/SGK/80 *NHẬN (Sgk) XÉT: Tia Oy nằm hai tia Ox Oz Bài 1: Cho hình vẽ Với hình vẽ bên ta phát biểu nhận xét nào? ·... góc bù Hai góc kề bù Hai góc kề bù có tổng số đo 1800 Về nhà Học theo SGK + Vở ghi Làm tập 20 , 21 , 22 , 23 / 82 SGK Hướng dẫn tập 23 / 82_ SGK P Q 33 M x 580 A Trước hết ta tính N NAP; sau tính PAQ... ABC ;CBD kề bù 110 700 C D C A 33o 147o B D Bài tập: Cho hỡnh vẽ sau, mối quan hệ góc hỡnh? z y 60 0 O x Hình a 300 Hình b 800 1000 Hình c 60 0 120 0 Hình d Điền tiếp vào dấu … để đáp án a/ Nếu
 • 12
 • 27
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 4: Khi nào xOy+yOz=xOz
... 300 40 70 70 100 10 z 100 H.b 20 10 y z x y x O H.c 180 O H.a �  30 �  700 xOy xOz 160 170 O x 90 12 150 140170 130 160 30 40 10 20 50 30 60 60 50 80 90 150 1 020 14 11 13 y z � � � � � � yOz... 120 0 BOI �  450 KOA A � ? Tinh.KOB � AOI  ? � ? BOA I K O B DẶN DÒ - Học theo SGK ghi - BTVN : Bài 19 ;20 ;21 ;22 /SGK/tr 82 ... O Hai góc kề bù có tổng số đo độ? b Bài 22 b(SGK-tr 82) c a Viết tên cặp góc bù A d Bài 18(SBT-tr55) Hai tia OI, OK đối Tia OI cắt đoạn thẳng AB I Biết �  120 0 BOI �  450 KOA A � ? Tinh.KOB
 • 13
 • 25
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 3: Số đo góc

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 3: Số đo góc
... -Mỗi góc có số đo, số đo góc bẹt 1800 -Số đo góc khơng vượt 1800 BÀI SỐ ĐO GÓC ?1 Đo độ mở kéo (h11), compa (h. 12) 60 0 540 Hình 11 Hình 12 SỐ ĐO GĨC Chú ý: a) Trên thước đo góc người ta ghi số. .. kim tạo thành góc. Tìm số đo góc lúc giờ, giờ, giờ, giờ, 10 Đáp án Góc lúc có số đo 60 0 Góc lúc có số đo 900 Góc lúc có số đo 1500 Góc lúc có số đo 1800 Góc lúc 10 có số đo 60 0 SỐ ĐO GÓC CÓ THỂ EM... 1hiểu số đobài xáchọc: định Để đo độ dài đo n thẳng người ta dùng Bàithước 3: đo độ dài Vậy để đo góc người ta dùng dụng cụ gì? Và cách đo nào? SỐ ĐO GÓC BÀI SỐ ĐO GÓC ĐO GĨC a, Dụng cụ đo Hãy
 • 21
 • 28
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 3: Số đo góc

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 3: Số đo góc
... so sánh số đo hai góc +Hai góc có số đo hai góc +Trong hai góc khơng nhau, góc có số đo lớn góc lớn ngược lại góc có số đo nhỏ góc nhỏ ?2 Ở hình, điểm I trung điểm đo n thẳng BC Hãy đo để kiểm... b HÌNH a HÌNH aIb = 740 I 740 a b ĐO GÓC: a) Dụng cụ đo: b) Đơn vị đo góc: c) Cách đo: d) Nhận xét: Mỗi góc có số đo Số đo góc bẹt 1800 Góc có hai cạnh hai tia trùng gọi góc khơng” Số đo góc. .. 1350 25 0 góc tù góc nhọn góc vng 1350 góc bẹt Xác định số đo góc ACI I 20 0 450 A 900 C ĐO GÓC: SO SÁNH HAI GÓC: GĨC VNG GĨC NHỌN GĨC TÙ: Góc vng HÌNH Góc nhọn HÌNH x x O y xOy = 900 = 1v O Góc
 • 28
 • 22
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng
... 1: NỬA MẶT PHẲNG Nửa mặt phẳng bờ a : Trang giấy, mặt bảng, mặt tường phẳng … hình ảnh mặt phẳng Mặt phẳng khơng giới hạn phía 1: NỬA MẶT PHẲNG Nửa mặt phẳng bờ a : a bờ a Hình gồm... tia tia 1 ,2, 3,4,5 1 ,2, 3,4,5 trang trang 73 73 Chuẩn bị ** cho cho §§ 22 :: góc góc Bài 2: Hãy nêu số hình ảnh mặt phẳng Bài làm Trang giấy, mặt bảng, mặt tường phẳng … hình ảnh mặt phẳng ... Hình gồm đường thẳng a phần mặt phẳng bị chia a gọi nửa mặt phẳng bờ a * Hai nửa mặt phẳng đối hai nửa mặt phẳng có bờ chung * Bất kì đường thẳng bờ chung hai nửa mặt phẳng đối a N M ° (I) ° (II)
 • 14
 • 19
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng
... nửa mặt phẳng đối không ? Nhận xét -Bất kì đường thẳng nằm mặt phẳng bờ chung hai…………………… nửa mặt phẳng đối Bài 1: NỬA MẶT PHẲNG 1/ Nửa mặt phẳng bờ a : Ta gọi nửa mặt phẳng (I) nửa mặt phẳng bờ... AB điểm nằm A, B Bài tập 2: A d B C Hãy gọi tên hai nửa mặt phẳng đối bờ d ? Nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm A Nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm B Bài tập3 : Hãy tia nằm hai tia lại hình sau B A O E... Bài 1: NỬA MẶT PHẲNG 1/ Nửa mặt phẳng bờ a Bài tập : Hãy vẽ đường thẳng trang giấy,sau gấp giấy theo đường thẳng vẽ Trải giấy mặt bàn quan sát xem đường thẳng có phải hình ảnh bờ chung hai nửa mặt
 • 19
 • 18
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng
.. .Bài NỬA MẶT PHẲNG 1) Nửa mặt phẳng bờ a 2) Tia nằm hai tia a 1) Nửa mặt phẳng bờ a: a Hình gồm đường thẳng a phần mặt phẳng bị chia đường thẳng a đươcgọi nửa mặt phẳng bờ a Hai nửa mặt phẳng. .. P với đường thẳng a? Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điển thẳng thẳng N với a?a? đường thẳng a?P -Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M -Nửa mặt phẳng I nửa mặt phẳng đối nửa mặt phẳng II Hãy vẽ ba tia... giấy lên mặt bàn Quan sát nếp gấp cho nhận xét Đáp án Nếp gấp hình ảnh bờ chung hai nửa mặt phẳng đối 2) Điền vào chỗ trống phát biểu sau: a/ Hai nửa mặt phẳng đối hai nửa chung bờ mặt phẳng có………………………
 • 18
 • 24
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
... KIỂM TRA BÀI CŨ Cho hình vẽ: Đáp án: AOB = 450 AOC = 1350 Hãy viết tên góc cho biết số đo chúng ? BOC = 900 § 5: VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng: Ví dụ 1: Cho tia Ox Vẽ góc xOy Hãy... Ox ta vẽ tia Oy để xOy = m0 ? § 5: VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng Ví dụ 1: (SGKtr83) y Để vẽ góc ABC em tiến hành nào? 500 O + Vẽ tia BC (hay tia BA) x Ví dụ 2: Vẽ góc ABC biết ABC... 500 thước đo góc Góc xOy góc cần vẽ § 5: VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng y Ví dụ 1: (SGKtr83) y O O m0 m0 x 500 x * Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy cho xOy
 • 15
 • 29
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
... BIẾT SỐ ĐO Bài tập: Vẽ góc ABC có số đo 60 0 Trong cách vẽ sau cách đúng? Cách sai? Vì sao? C 12 C 12 60 15 15 60 30 30 B 180 A 12 60 30 180 B B A C 150 180 A BÀI : VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ hai góc. .. góc 500 BÀI : VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300 Giải: + Vẽ tia BC  A  300 B C 22 7 8 + Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 300 10 góc phải vẽ ABC 9 10 BÀI : VẼ GÓC CHO BIẾT... tìm hiểu học hơm Bài  y O x BÀI : VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng xOy = 400 Ví dụ : Cho tia Ox Vẽ góc xOy cho * Cách vẽ: Đặt thước đo góc nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox cho: O tia
 • 16
 • 24
 • 0

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm
... - ? = §1 Làm quen với số nguyên âm §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Các ví dụ -1, - 2, - 3, - 4, gọi  Các số số nguyên âm Cách đọc: -1 : âm hay trừ -2 : âm hay trừ -3 : âm hay trừ -4 : âm hay trừ... điểm R biểu diễn số: -2 R P -4 -3 -2 Q -1 Bài 1-SGK /68 : a) 4 4 3 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 a) b) c) -3 C -2 C 0 C b) Nhiệt độ... hội đầu tiên, biết diễn năm 7 76 trước công nguyên Củng cố: Các số gọi số nguyên âm ? Các số -: 1; 2- ; 3… - gọi số nguyên âm 2. Trong thực tế ta dùng số nguyên âm nào? a) Để nhiệt độ 0° C b)
 • 38
 • 10
 • 0

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm
... sang phải §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM  Cách vẽ trục số: -4 -3 -2 -1 §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM -5 -4 -3 -2 -1 ?.4 -1 -2 -3 §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Các điểm A, B, C,D trước số hình 33... biểu diễn số nào? A B -6 -2 C D Điểm A biểu diễn sớ -6 Kí hiệu: A( -6) B( -2) ; C(1); D(5) §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Bài 2 /68 (sgk) Đọc độ cao các địa điểm sau §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Đỉnh... dùng số nguyên âm ??? §1 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Giới thiệu số nguyên âm: Các số :- 1; - ; - 3….gọi là các số nguyên âm Cách đọc: Số Cách đọc -1 -2 Âm Âm hai (Trừ 1) (Trừ 2) -3 Âm ba (Trừ
 • 38
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >