Tổng hợp tài liệu :

Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... để đo A TaiLieu.VN B 10 :00 Tiết – Bài AB = ? cm AB = 15 + 15 + = 33 (cm) B m 15 c m 15 c A TaiLieu.VN 10 :00 Tiết – Bài BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho hình sau Hãy cho biết hình thỏa mãn đẳng thức... P M N Hình Hình MP + PN = MN MP + PN ≠ MN M N P Hình TaiLieu.VN MP + NP PN =≠ MP MN MN 10 :00 Tiết – Bài BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài (Bài 46/ 12 1 SGK): Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN = 3cm NK = 6cm Tính... TaiLieu.VN MB = (cm) 10 :00 Tiết – Bài TaiLieu.VN Thước dây 10 :00 Tiết – Bài TaiLieu.VN Thước cuộn 10 :00 Tiết – Bài TaiLieu.VN Thước gấp 10 :00 Tiết – Bài Thước chữ A TaiLieu.VN 10 :00 Tiết – Bài Muốn đo
 • 17
 • 12
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... B TaiLieu.VN BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? Khi điểm nằm hai điểm lại, biết độ dài hai ba đoạn thẳng ta có tính độ dài đoạn thẳng lại khơng? TaiLieu.VN BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? Khi tổng độ dài... TaiLieu.VN 10 15 BÀI 8: KHÌ NÀO THÌ AM + MB = AB? Trong thực tế muốn đo khoảng cách hai điểm mặt đất lớn độ dài thước cuộn sử dụng liên tiếp thước cuộn đo nhiều lần cộng kết lại TaiLieu.VN BÀI 8: KHÌ NÀO... TaiLieu.VN BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM + MB = AB?  Câu hỏi: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng Điểm nằm hai điểm lại nếu: MN + NP = MP  Trả lời: Vì MN + NP = MP nên điểm N nằm hai điểm M P TaiLieu.VN BÀI 8: KHI
 • 22
 • 21
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... chiều rộng lớp học bao nhiêu? Giải: Độ dài phần lại sau lần đo là: 1, 25(m) m 1, 25 = 0,25 Chiều rộng lớp học là: 1, 25 + 0,25 = 5,25 (m) Đáp số: 5,25 m 1, 25 m 1, 25 m 1, 25 m 1, 25 m KHI NÀO THÌ AM... Thước chữ A KHI NÀO THÌ AM + MB = AB VD: Đo khoảng cách hai điểm C D mặt đất nhỏ độ dài thước cuộn + Giữ cố định đầu thước điểm + Căng thước qua điểm thứ hai C m 00 m CD = 18 m 10 D 20 KHI NÀO THÌ... = cm Vậy: EM = MF KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Bài tập 48: Nếu M nằm A B => AM + MB = AB Nếu AM + MB = AB => M nằm A B Em Hà có sợi dây dài 1, 25m, em dùng dây đo chiều rộng lớp học Sau bốn lần căng
 • 16
 • 14
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
...KIỂM TRA BÀI CŨ M A A HÌNH B B M HÌNH Mỗi -hình bao;nhiêu Hãyvẽ đotrên AMcó ; MB AB ? đoạn thẳng ? - So sánh AM + MB với AB ? TaiLieu.VN §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? 1) Khi tổng độ dài... * Học thuộc nhận xét: Khi AM + MB = AB ngược lại * Làm tập: + Bài 48; 49; 51 - SGK + Bài 44; 45; 46; 47 - SBT * Tiết sau luyện tập: chuẩn bị tập thước thẳng có chia khoảng TaiLieu.VN Bài 48:. .. Violet §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? 1) Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB ? A M Điểm M nằm hai điểm A B B AM + MB = AB * Ví dụ Cho N điểm nằm I K Biết IN = 3cm ; NK = 6cm Tính
 • 18
 • 18
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... khoảng cách hai điểm mặt đất 3) Bài tập: Bài tập 1: Bài tập 2: Cho M điểm nằm E F Biết EM = 4cm ; EF = 8cm Tính MF? TaiLieu.VN §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? 1) Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM... * Học thuộc nhận xét: Khi AM + MB = AB ngược lại * Làm tập: + Bài 48; 49; 51 - SGK + Bài 44; 45; 46; 47 - SBT * Tiết sau luyện tập: chuẩn bị tập thước thẳng có chia khoảng TaiLieu.VN Bài 48:. .. dây dài 1, 25m, em dùng dây A§SSSD đo chiều rộng lớp học Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp khoảng cách đầu dây mép tường lại độ dài sợi dây Hỏi chiều rộng lớp học ? A 1, 25 1, 25 1, 25 M N 1, 25 P
 • 20
 • 22
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... lớp học bao nhiêu? Giải: Độ dài phần lại sau lần đo là: 1, 25(m) m 1, 25  0,25 Chiều rộng lớp học là: 1, 25 + 0,25 = 5,25 (m) Đáp số: 5,25 m TaiLieu.VN 1, 25 m 1, 25 m 1, 25 m 1, 25 m 12 Cho hình. .. thứ hai C m 00 m TaiLieu.VN CD = 18 m 10 D 10 20 KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ Cho M nằm A B => AM + MB = AB Cho AM + MB = AB => M nằm A B Bài 47-sgk 3) Bài tập: Bài 46- sgk I N Vì N nằm I K  IN + NK... + PB Do đó: AB = AM + MN + NP + PB (đpcm) 13 TaiLieu.VN Học Làm 47; 48; 49; 50 SGK /12 1 Đọc trước bài: “Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài” 14 TaiLieu.VN 15 TaiLieu.VN
 • 15
 • 25
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... điểm mặt đất: (Sgk /12 0 - 12 1) TaiLieu.VN  Luyện tập: Bài 46/ 12 1 Sgk: I N K Vì N điểm đoạn thẳng IK nên: IN + NK = IK Thay IN= 3cm, NK=6cm, ta có: IK = + = 9(cm) Bài 48 /12 1 Sgk: Em Chiều Hà có... lớp học? 1. Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB ? M A B  Luyện tập: Bài 46/ 12 1 Sgk: I N K  Nhận xét 1: Nếu điểm M nằm hai Vì N điểm đoạn thẳng IK nên: điểm A B AM+MB=AB. .. Nếu AM+MB=AB điểm M IN + NK = IK Thay IN= 3cm, NK=6cm, ta có: nằm hai điểm A B  Kết luận: Nếu điểm M nằm hai điểm IK = + = 9(cm) Bài 48 /12 1 Sgk: A B AM+MB=AB Ngược lại, Chiều rộng lớp học : AM+MB=AB
 • 15
 • 22
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... sát hình cho biết nhận xét em : Đi từ A đến B thỡ theo đoạn đường ngắn C A TaiLieu.VN B • HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ *Học thuộc nhận xét : Khi AM + MB = AB ngược lại * Làm tập: Bài 46, 48,49,50, 51 SGK Bài. .. cách hai điểm mặt đất Hình 50 Thước cuộn kim loại Thước cuộn vải Hình 51 TaiLieu.VN Thước chữ A Bài tập1: Điểm nằm hai điểm lại điểm A,B,C ? Biết AB =4cm ; AC = 5cm ; BC =1cm Giải: Ta có AB +... Khi AM + MB = AB ngược lại * Làm tập: Bài 46, 48,49,50, 51 SGK Bài : 44,45, 46, 47 SBT TaiLieu.VN KHI NÀO THÌ AM+MB=AB I/ Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB Điểm M nằm hai điểm
 • 11
 • 18
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... dài thước phải làmĐo thếliên nào? cộng độ dài lại Cách làm vận dụng kiến thức hình học liên quan đến cộng độ dài hai đoạn thẳng BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM+ MB = AB? Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng... chiều rộng lớp học? Trả lời: Chiều rộng lớp học : 1, 25 +1, 25 × = 5+ 0,25 = 5,25(m) Bài tập: Điểm nằm hai điểm lại ba điểm A, B, C a) Biết AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 1cm b) Biết AB = 1, 8 cm; AC =... AM+ MN +NP +PB =AB B Nhận xét vừa học mở rộng cho việc cộng nhiều đoạn thẳng Bài tập 48( SGK /12 1) Em Hà có sợi dây dài 1, 25m, em dùng dây đo chiều rộng lớp học Sau bốn lần căng dây liên tiếp
 • 32
 • 20
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... TaiLieu.VN Tiết – Bài DẶN DÒ VỀ NHÀ * Nắm vững nhận xét trang 12 0 * Làm tập 47, 48, 49, 50, 51 trang 12 1, 12 2 SGK TaiLieu.VN 10 :00 HƯỚNG DẪN GIẢI Bài tập 48 (SGK /12 1): Em Hà có sợi dây dài 1, 25m, em... thước đo liên tiếp nhiều lần cộng độ dài lại AB = 15 + 15 + = 38 (m) A 15 m 0m TaiLieu.VN 10 15 m B 8m 15 m 10 15 m Các kiến thức cần ghi nhớ Điểm M nằm A B  AM + MB = AB Các loại tập: - Cho ba điểm... = 18 m D 10 20 * Đo khoảng cách hai điểm A B mặt đất lớn độ dài thước: - Gióng đường thẳng qua hai điểm A B - Sử dụng thước đo liên tiếp nhiều lần cộng độ dài lại AB = 15 + 15 + = 38 (m) A 15 m
 • 24
 • 19
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... Ví dụ 1: Cho M nằm A B Biết MB = 4cm, AB = 10 cm Tính AM Giải: Vì M nằm A B nên AM + MB = AB ⇒AM = AB – MB = 10 – = 6cm Vậy AM = 6cm TaiLieu.VN §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB? Luyện tập BT 46: Gọi... + MB = AB? Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất 2m TaiLieu.VN 1m §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB? Củng cố Câu 1: Khi AM + MB = AB? a A, B, M không thẳng hàng b A, B, M thẳng hàng theo thứ...TaiLieu.VN BÀI CŨ: Câu 1: Thế độ dài đoạn thẳng? Độ dài đoạn thẳng khoảng cách hai điểm có khác nhau? Câu 2: Đo độ dài đoạn thẳng AM, MB, AB So sánh AM + MB với AB Vậy AM + MB = AB? TaiLieu.VN §8 KHI NÀO
 • 10
 • 11
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... Phiếu học tập A H1 H2 M Tho¸t B A1 02 13 24 35 B 12 1/ 23AM = 3 41 cm 45 0 1/ AM = 1, 8 cm M MB = 3.2 cm AB = cm 2/AM + MB cm = 3/AM + MB = AB MB = cm AB = cm 2/AM +MB = cm 3/AM + MB ≠ AB Khi AM... Phiếu học tập A M B M A 02 H 113 24 35 40 5 01 12 1/ AM = 1, 8 cm MB = 3.2 cm AB = cm 2/AM + MB = cm 3/AM + MB = AB Tho¸t B H22 34 1/ AM = cm MB = cm AB = cm 2/AM +MB = cm 3/AM + MB ≠ AB Khi AM... AB = 8, ta có: + MB = MB = - MB = (cm) TaiLieu.VN B Bài tập vận dụng Tho¸t Bài (Bài 46 SGK – 12 1) Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng IK I N Giải: Vì N điểm
 • 21
 • 12
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... nhà HỌC THUỘC NHẬN XÉT SGK TRANG 12 0 BÀI TẬP: 47, 48, 49, 51 (SGK – 12 1; 12 2) Luyện tập Bài : Cho điểm M, N, H thẳng hàng, điểm nằm hai điểm lại, biết: a/ MN + NH = MH b/ NH = 2cm, MH = 6cm,... chân thước m, em quan sát cách đo xem cầu rộng m? Bài tập vận dụng Bài (Bài 46 SGK – 12 1) Gọi N điểm đoạn thẳng IK Biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng IK I N Giải: Vì N điểm đoạn... thẳng AB? ?1 SGK T 12 0 : Đo đạc cho biết kết A M B A M B AM = …cm AM =1, 5 … cm cm MB = … MB = 3,5 … cm cm AB = AM + MB = … cm cm AB = … AM + MB = … cm Khi AM + MB = AB ? 1/ Khi tổng độ
 • 21
 • 15
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... cuộn (bằng vải kim loại) - Thước chữ A (khoảng cách chân 1m 2m) TaiLieu.VN 1. Về nhà học Làm tập 46, 48,49,50, 51 trang 12 1 ,12 2 Về nhà học làm tập TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... AM=…… +MB = …… …… 8-3 MB= …………… 5cm Vậy MB= ……… TaiLieu.VN Hướngvào dẫndấu vẽ hình: Điền …… KHI NÀO AM + BM = AB 1. Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM BM độ dài đoạn AB? Nếu điểm M nằm hai điểm... lại? TaiLieu.VN KHI NÀO AM + BM = AB 1. Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn AB? + Cho điểm M nằm hai điểm A B + Đo độ dài đoạn thẳng AM, MB, AB So sánh AM+MB với AB ?1 TaiLieu.VN Vậy
 • 15
 • 25
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... ………………… TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB A M B Nhận xét Bài tập 2: Biết AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 1cm Hỏi điểm nằm hai điểm nào? Vì sao?... không nằm A;B có AM+MB = AB A B AM = 1, 5cm MB = 4,5 cm AB = cm AM + MB� = AB AB Khi M không nằm A B AM + MB � AB TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài đoạn thẳng AM MB độ dài... hai điểm mặt đất Bài giải Vì N điểm đoạn thẳng IK => N nằm I; K => IN + NK = IK Mà IN = 3cm, NK = 6cm => + = IK=> IK = 9cm Vậy IK = 9cm TaiLieu.VN Bài KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ? Khi tổng độ dài
 • 11
 • 20
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... - Trên hình vẽ có đoạn thẳng nào? Kể tên - Đo đoạn thẳng hình vẽ? - So sánh độ dài AB + BC với AC - Rút nhận xét TaiLieu.VN Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM Cho điểm M nằm điểm A B Đo ?1 MB dài... thước cuộn kim Cách đo: loại đểSgk /12 1 đo TaiLieu.VN TaiLieu.VN Cho ba điểm C, O, D thẳng hàng điểm C không nằm O D Cho biết CD = 10 cm, OC = cm Tính OD Cho AI = 1, 8 cm; BI = 2,2 cm; AB = cm Ba... C nằm A B Đ b/ A nằm D C c/ DA = 1cm A C CA d/ DDnằm Đ S B TaiLieu.VN • Làm tập 50, 51, 52 (Sgk) •Làm tập 45, 46, 47, 48, 49, 50 (SBT) •Thực đầy đủ tập phiếu học tập •Chuẩn bị “Vẽ đoạn thẳng
 • 9
 • 26
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... = AB 12 0 10 7 10 2 10 8 10 9 10 3 10 4 10 5 1 06 10 0 10 1 11 7 11 2 11 8 11 9 11 3 11 4 11 5 1 16 11 0 11 1 97 92 87 82 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 67 62 57 52 47 42 37 32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 17 12 98... điểm) 12 0 10 7 10 2 10 8 10 9 10 3 10 4 10 5 1 06 10 0 10 1 11 7 11 2 11 8 11 9 11 3 11 4 11 5 1 16 11 0 11 1 97 92 87 82 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 67 62 57 52 47 42 37 32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 17 12 98... 93 94 95 96 88 89 90 91 83 84 85 86 80 81 68 69 63 64 65 66 58 59 60 61 53 54 55 56 48 49 50 51 43 44 45 46 38 39 40 41 33 34 35 36 30 31 18 19 13 14 15 16 10 11 2 71 065 4398 BÀI 8: I/ Khi tổng
 • 19
 • 22
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB
... Cho hình vẽ: A M B Câu 1: Trên hình vẽ có đoạn thẳng nào? Câu 2: Đo đoạn thẳng hình vẽ ? So sánh độ dài AM + MB với độ dài AB? Giải: A M B Câu 1) Trên hình vẽ có ba đoạn thẳng... chữ A Bài 1 Khi AM + MB = AB? a/ Khi A, M, B theo thứ tự thẳng hàng b/ Khi M, B, A theo thứ tự thẳng hàng c/ Khi B, M, A theo thứ tự thẳng hàng d/ Hai phương án a c Hãy khoanh Nếu TA = 1cm; VA... thẳng AM + MB  AB 1. /Lý thuyết:Nếu điểm M nằm hai điểm A, B  AM + MB = AB 2,/BTVN: Bài tập SGK/ 12 1, 12 2 Làm thêm tập sau: Cho ba điểm N, I, K thẳng hàng Biết IN = 2cm; IK = 6cm Tính độ dài đoạn
 • 26
 • 18
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
... B C D Bài 63 trang 1 26 Bài 65 trang 12 5 Bài 60 trang 12 5 1. Trung điểm cuả đoạn thẳng M A B Trên tia OX vẽ hai điểm A, B cho 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng M trung điểm đoạn thẳng AB Giải ⇔ {... vẽ điểm M cho AM = 2,5cm Cách 2:Gấp giấy Cách 3: Gấp dây AB Vài hình ảnh trung điểm đoạn thẳng thực tế 1. Trung điểm cuả đoạn thẳng A M B 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng M trung điểm đoạn thẳng. .. Bài 65 trang 1 26 1. Trung điểm cuả đoạn thẳng A M A B 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng M trung điểm đoạn thẳng AB ⇔ { MA+MB=A B MA =MB MA = MB = Cách 1: Dùng thước có chia khoảng Trên đoạn thẳng
 • 30
 • 18
 • 0

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm = ABcủa đoạn thẳng OB không ? TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG: A M M trung điểm đoạn thẳng AB B   MA + MB = AB MA = MB AB  MA MB  2 CÁCH VẼ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG:... a )Điểm C trung điểm BD nằm B, D BC = CD C b) Điểm C không trung điểm AB C khơng thuộc đoạn thẳng AB c) Điểm A không trung điểm BC A khơng thuộc đoạn thẳng BC BÀI TẬP 60 (T125-SGK) Đáp án :bài. .. đoạn thẳng AM MB? MA = MB M cách A B  CHÚ Ý: Trung điểm M đoạn thẳng AB gọi Điểm M nằm hai điểm A B MA =MB Điểm M cách A B  điểm đoạn thẳng AB => Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB Trong hình
 • 24
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >