Tổng hợp tài liệu :

Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo góc

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học âm, vần

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học âm, vần
. TP RẠCH GIÁ. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : Sử dụng phần mềm Microsoft Office PowerPoint ĐỂ DẠY ÂM , VẦN LỚP 1 TIỂU HỌC Người viết : Đỗ Thị Phương Hoa Đơn. đổi mới phương pháp dạy học , đổi mới hình thức tổ chức dạy học , đa dạng hóa các hoạt động học tập của HS trong từng tiết dạy để tạo ra môi trường học tập
 • 9
 • 1,354
 • 13

Sáng kiến kinh nghiệm: " VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG CHUYÊN SÂU" ppt

Sáng kiến kinh nghiệm:
. PHÁP. 4.PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ. 5.KẾT LUẬN. ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG CHUYÊN SÂU I.ĐẶT VẤN ĐỀ: Phương pháp dạy học theo. những phương pháp dạy học theo hường phát huy tính tích cực của học sinh trong đó có phương pháp dạy học theo nhóm và giáo viên cũng đã vận dụng trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên vận dụng phương. NHÌ NĂM HỌC: 2007-2008 DÀN Ý 1.ĐẶT VẤN ĐỀ. 2.NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG GIẢNG DẠY THEO NHÓM TRONG GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG CHUYÊN SÂU.
 • 7
 • 1,068
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm " Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường trung học phổ thông " pps

Sáng kiến kinh nghiệm
. sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phơng pháp dạy học dự án vào trờng trung học phổ thông năm học 2009 - 2010 2 Mở đầu Đổi mới phơng pháp dạy học là. học dự án là phơng pháp dạy học tích cực trong đó ngời học tự xây dựng kiến thức và kĩ năng của mình thông qua việc thực hiện một dự án cụ thể. Dự án này, gọi là dự án dạy học hoặc dự án học tập,. của việc học tập của họ. 6. So sánh phơng pháp dạy học dự án và phơng pháp truyền thống Dạy học truyền thống Dạy học dự án Mục tiêu Học sinh thuộc và nhớ kiến thức, biết vận dụng kiến thức
 • 9
 • 1,206
 • 22

Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội lớp 1 ppt

Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội lớp 1 ppt
. Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội lớp 1 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT TRONG DẠY HỌC TƯ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 1. A. Phần mở đầu 1. 1. Lý do. sát trong dạy học TN&XH. - Phạm vi: Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1. 4. Giả thuyết khoa học Môn TN&XH lớp 1 cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản đầu tiên về con người và sức khỏe,. sử dụng phương pháp quan sát có hiệu quả trong daỵ học môn TN&XH lớp 1. Tạo hứng thú học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy học. 3. Đối tượng – phạm vi - Đối tượng: phương pháp
 • 3
 • 1,224
 • 6

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9
. pháp tích cc trong vic dy hc sinh hc lp 9 3. Mc ích yêu cu - Hc sinh khi 9 trng THCS Bãi Cháy, hc kì I nm hc 2008 – 20 09 $ nm !c tình hình hc tp ca hc sinh khi 9. trong gi dy sinh hc  trng THCS. $ tài này da trên c# s thc ti%n trong quá trình ging dy môn sinh hc lp 8 ,9 ti trng THCS Bãi Cháy Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 20 09. % SL % SL % SL % 1 9a1 33 15 45,45 10 30,3 7 21,2 1 3 2 9a2 34 0 0 10 29, 4 15 44,1 9 26,5 3 9a3 34 3 8,8 8 23,5 11 32,4 12 35,3 4 9a4 32 1 3,1 7 21 ,9 11 34,4 13 40,6
 • 19
 • 571
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề
. thức nêu giả thuyết và giải quyết vấn đề. Mức độ 4: Học sinh độc lập phát hiện vấn đề nêu lên và giải quyết. 3. Ứng dụng dạy học giải quyết vấn đề và các giải pháp khi dạy phần di truyền. 5 Nội. với việc sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề đối với hai lớp tiến hành thí nghiệm qua các lần thực hiện. Hơn thế qua 4 năm nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn để trong. câu hỏi nêu vấn đề. 2.5 Mức độ dạy học giải quyết vấn đề. Mức độ 1: Giáo viên thực hiện toàn bộ các bước đặt vấn đề, phát biểu vấn đề và giải quyết vấn đề nên gọi là thông báo nêu vấn đề. Mức độ
 • 17
 • 534
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng phương pháp tích cực để giải toán đơn có lời văn cho học sinh lớp 3

sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng phương pháp tích cực để giải toán đơn có lời văn cho học sinh lớp 3
. kiện mẫu, học sinh thờng lúng túng. b. giải quyết vấn đề I. đề xuất các giải pháp biện pháp thực hiện áp dụng phơng pháp tích cực vào dạy học giải toán đơn có lời văn cho học sinh lớp 3 Trong. trên tôi đã nhận thấy rằng: áp dụng phơng pháp tích cực để dạy toán đơn có lời văn cho học sinh lớp 3 là một phơng pháp hay, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả dạy học tốt. Do thời gian nghiên. đồng chí giáo viên dạy lớp 3, có thêm biện pháp dạy giải toán đơn có văn cho học sinh tôi xin đợc đề xuất phơng pháp và biện pháp dạy học nh sau: - Trong quá trình dạy học, giáo viên cần kết
 • 8
 • 378
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học bài chu vi hình tròn

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học bài chu vi hình tròn
. Vận dụng phơng pháp dạy học tích cực trong dạy học bàI chu vi hình tròn (Sách giáo khoa toán 5, trang 134) I. Bản chất của phơng pháp dạy học tích cực trong dạy Học toán ở tiểu học Phơng. chất của từng loại bài dạy, giáo vi n có thể xây dựng quy trình trình các bớc vận dụng phơng pháp dạy học tích cực vào trong quá trình dạy học của mình. Dạy học bài chu vi hình tròn có thể tiến. giáo vi n; môi trờng hởng đến giáo vi n, học sinh, phơng pháp học, phơng pháp dạy. II. Cách thiết kế bài " ;chu vi hình tròn " trong sách giáo khoa toán 5 1. Tóm tắt nội dung bài dạy: Trong
 • 7
 • 346
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LINH HOẠT VÀO DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG LỚP 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LINH HOẠT VÀO DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG LỚP 1
. vận dụng kiến vào quá trình thực hành kỹ thuật. Bởi vậy khi dạy học thủ công GV cần kết hợp linh hoạt nhiều phơng pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học song GV cần chú ý dến 2 phơng pháp đặc. sau: 8 n Số HS của lớp : 17 em Khi cha áp dụng PPDH linh hot Khi đã áp dụng PPDH linh hot Số HS % Số HS % Hoàn thành tốt 0 0 2 11 ,8 Hoàn thành 11 64,7 15 88,2 Cha hoàn thành 6 35,3 0 0 2. Bài học: Từ kết. III: KT LUN 1. Kết quả đối chứng: Qua một thời gian vận dụng phơng pháp dạy học nêu trên với phân môn thủ công tôi thấy hầu hết các em rất yêu thích môn học hồi hộp chờ đón môn học vào thứ 6
 • 9
 • 428
 • 5

sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp tư duy cách giải quyết vấn đề dưới nhiều góc độ khi giải toán

sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp tư duy cách giải quyết vấn đề dưới nhiều góc độ khi giải toán
. cao). 1 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1 .Giải pháp thực hiện Để giải quyết vấn đề đó tôi đề xuất ý tư ng sau: Cung cấp cho học sinh không chỉ kiến thức mà cả phương pháp suy luận, khả năng tư duy. Từ những. phái triển tư duy trừu tư ng và tư duy sáng tạo . • Biết cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ . • Giúp học sinh có khả năng tổng quát hoá các vấn đề (lối tư duy xây dựng ). Nhìn lại kết quả. với cách giải là áp dụng thuật toán có sẵn. Nhưng nếu suy nghĩ ta sẽ: * Tìm thấy nhiều cách giải thú vị. * Đồng thời từ bài này đặt ra nhiều bài toán nâng cao, tổng quát thành nhiều bài toán
 • 25
 • 229
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề để dạy ngôn ngữ lập trình Pascal

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề để dạy ngôn ngữ lập trình Pascal
Tên SKKN: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ ĐỂ DẠY NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCALI.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITin học không giống như những môn học khác như Toán, Lý, Giáo dục công dân hay Ngữ văn. Tin học (hay Computer Science) là một ngành học về các lý thuyết cơ bản của dữ liệu và các tính toán với các dữ liệu đó. Hay gần đây được một số mô tả như học về tư duy của thuật toán. Các khái niệm khác còn được thấy tùy theo từng nhóm nghiên cứu về lãnh vực này.Theo quan sát, thống kê của cá nhân có đến 90% học sinh THPT không thích học Tin học, học sinh khối xã hội cảm thấy khó hiểu, trừu tượng còn khối tự nhiên quá căng thẳng cho nội dung Toán, Lý, Hóa, các môn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học, do vậy nếu không có đam mê khoa học máy tính thì sẽ học vì nhiệm vụ. 10% còn lại ban đầu do cảm thấy sự hấp dẫn bên ngoài (phim ảnh, XH đề cao CNTT....) sau 1 thời gian không thấy như tưởng tượng cũng chán nản, vì vậy giáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc khơi dậy hứng thú cho học sinh. Quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề (Problem Based Learning PBL) là cơ sở để đổi mới phương pháp dạy học. Quan điểm này có cơ sở lý luận từ việc nhận thức quá trình dạy học là quá trình có hai chủ thể: Thầy và trò. Cả hai chủ thể này đều chủ động, tích cực, bằng hoạt động của mình hướng tới tri thức, thầy thì hoạt động truyền đạt tri thức, còn Trò thì hoạt động chiếm lĩnh tri thức và biến nó thành vốn hiểu biết của mình để tiếp tục hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn… Đây là quan điểm dạy học được đa số các nước có nền giáo dục tiên tiến quan tâm nghiên cứu và áp dụng. II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI1.Cơ sở lý luận:PBL là hoạt động học tập trong bối cảnh thực tiễn, bởi các vấn đề thực tiễn được lựa chọn cẩn thận, và được xây dựng dưới dạng những câu hỏi, những vấn đề, hay những nhiệm vụ thực tiễn, nhằm giúp cho người học tiếp nhận tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề, tăng cường năng lực tự học và khả năng làm việc theo nhóm.Phương pháp PBL hướng đến các mục tiêu :•Giúp người học nắm chắc kiến thức theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Điều này có được là do trong quá trình tìm hiểu và giải quyết vấn đề, người học hoàn toàn chủ động trong việc xác định những nội dung có liên quan để nghiên cứu, tìm hiểu, và vận dụng.•Giúp người học phát triển năng lực đọc tài liệu, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng xã hội như: làm việc nhóm, thuyết trình, tranh luận, thương lượng,… Những kỹ năng này được hình thành trong quá trình người học nghiên cứu, vận dụng tài liệu, làm việc cùng với nhóm để giải quyết vấn đề và sau đó là trình bày kết quả trước tập thể lớp.•Người học sẽ cảm thấy gắn bó và yêu thích môn học và sự học, thấy được những giá trị của hoạt động nhóm đối với bản thân. Sự thay đổi về thái độ như vậy sẽ diễn ra từng bước theo quá trình phát triển của phương pháp dạy học nếu được tổ chức có hiệu quả. . ngành đào tạo: Điện tử - Viễn thông III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Tin học Số năm có kinh nghiệm: 10 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 2 BM02-LLKHSKKN Tên. trình (NNLT) , chủ yếu đi vào pascal. Để học tốt môn NNLT PASCAL, học sinh cần phải có các kiến thức nền tảng sau: - Kiến thức toán học. - Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính. Môn NNLT PASCAL. nhiều môn học, do đó là một lựa chọn cho môn học NNLT PASCAL. 5 Thông thường, môn NNLT PASCAL cũng như các môn học về lập trình khác thường được dạy theo lối cổ điển: thầy cô thuyết giảng, học sinh
 • 16
 • 521
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng phương pháp “lấy học sinh là trung tâm” môn tiếng anh

Sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng phương pháp “lấy học sinh là trung tâm” môn tiếng anh
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngày nay khoa học kỹ thuật càng phát triển, để bắt kịp thời đại, đất nước ta phải mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới mà Tiếng Anh là một trong những phương tiện quan trọng để gắn kết tình hữu nghị và sự kết giao về kinh tế với các nước. Mặt khác Tiếng Anh giúp chúng ta nắm bắt được vô vàn kiến thức của nhân loại trên toàn thế giới qua các tài liệu được dịch bằng ngôn ngữ này. Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ có thể phát huy nền văn hóa truyền thống bởi vì thông qua Tiếng Anh chúng ta đã quảng bá nền văn hóa bản sắc dân tộc cũng như nền văn chương của đất nước mình.Với công việc, Tiếng Anh cũng là phương tiện quan trọng giúp phát triển khả năng nghề nghiệp cho mỗi cá nhân. Học sinh lớp 6 là khối đầu cấp, đa số các em mới bắt đầu làm quen với môn học giống như các em đang bi bô tập nói vậy. Do môn học mới nhiều em e ngại và bỡ ngỡ khi làm quen, đa số đều lơ là trong việc học từ, cấu trúc câu. Nhiều học sinh ở khối 7, khối 8 và khối 9 đã làm quen được một hai năm, nhưng đa số các em rất lười học, hổng kiến thức từ lớp dưới rất nhiều; học sinh trở nên lười, không ham học, và mất tập trung dẫn đến trong các tiết học các em không tham gia tích cực, không phát huy hết khả năng của mình. Hơn thế nữa thực tế các phương tiện liên quan còn hạn chế, nên các giáo viên cũng phải sáng tạo thêm những đồ dùng dạy học để thu hút các em vào bài học. Hầu hết các gia đình của học sinh đều làm nông và công nghiệp nên việc dành thời gian để giúp đỡ các em còn hạn chế nên nhiều em sao nhãng việc học, lười học bài cũ và chuẩn bị bài mới vì đối với bộ môn này học sinh phải rèn luyện nhiều thì các em mới có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ một cách thành thạo và làm bài tốt, đặc biệt là phát huy tính tích cực của mình trong các tiết học. Vì vậy giáo viên vừa là người truyền đạt kiến thức vừa là người quản trò hết sức quan trọng trong một tiết học, luôn có phương pháp thu hút các em vào môn học, nhất là một môn ngoại ngữ để phát huy tính tích cực của các em trong khả năng giao tiếp giúp các em sử dụng được kiến thức vừa mới học luyện được từ và mẫu câu mà các em học qua các tiết. Có thu hút các em vào tiết học thì các em mới thể hiện được sự đam mê vào môn học, từ đó các em tự ý thức và có ý thức trong việc ôn tập và chuẩn bị bài mới. Tất cả những điều này đều giúp các em học tốt. Đó là lý do mà tôi chọn đề tài này. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:1. Cơ sở lý luận: Để “Phát huy tính tích cực của học sinh trong khả năng giao tiếp” bằng Tiếng Anh trong quá trình dạy học giáo viên phải truyền tải được trọng tâm của bài học, các dạng câu để học sinh có thể sử dụng và phát biểu được một câu hoàn chỉnh thì trước hết phải cung cấp từ vựng cho học trò biết phát âm, nghĩa và cách dùng của nó. Giao tiếp là phát ngôn, vì vậy việc sử dụng từ chính xác là hết sức quan trọng. Qua việc nắm bắt, sử dụng từ và cấu trúc thành thạo thì học sinh sẽ bắt kiến thức được nhanh hơn. Áp dụng phương pháp mới trong việc giảng dạy môn Tiếng Anh đã phát huy được tính tích cực của học sinh, gây hứng thú hơn trong mỗi tiết học, như vậy đòi hỏi người giáo viên phải luôn thiết kế được những hoạt động phù hợp làm cho các em chủ động trong môn học của mình. Hầu hết các em rất ngại phát biểu trước lớp vì vậy với đề tài này cùng với phương pháp mới sẽ tạo cho các em khả năng giao tiếp một cách nhuần nhuyễn, mà phương pháp mới học sinh có vai trò trung tâm của mọi hoạt động, các em nói nhiều sẽ tự tin hơn trong học tập. Việc cho các em luyện theo cặp, theo nhóm, khích lệ cho các em có tinh thần tham gia tiết học, đó là điều quan trọng nhằm giúp các em nói được và chính xác hơn, tự tin hơn.2. Nội dung, biện pháp thực hiện giải pháp của đề tài:a) Nội dung: Những vốn liếng tri thức đã được tích lũy cùng với những suy nghĩ trăn trở nhiệt tâm của người giáo viên dạy Tiếng Anh tôi đã thực hiện qua quá trình giảng dạy như sau:+ Trước hết điều mà tôi quan tâm đối với các em là làm sao cho các em luôn có sự tự tin và hứng thú trong việc môn ngoại ngữ hết sức mới mẻ. Ngay tiết đầu tiên của chương trình tôi đã dạy cho các em phương pháp để học môn này như thế nào giúp các em định hình phương pháp học tập phù hợp.+ Để giúp các em tự tin trong việc học trong giao tiếp ngoại ngữ, nói chuyện gần gũi khuyến khích các em để các em không cảm thấy sợ hay lo lắng về môn học này. Áp dụng phương pháp “lấy học sinh là trung tâm” trong các hoạt động, tôi luôn thiết kế các hoạt động phù hợp với bài học giúp các em phát huy được khả năng của mình. Trong các tiết học tôi luôn khuyến khích cho các em bằng những điểm tốt. Điều này cũng thực sự quan trọng thu hút các em phát biểu.+ Điều quan trọng nữa là trong các tiết dạy tôi đều sử dụng đồ dùng dạy học như: tranh, bảng phụ, đài, vật thật phù hợp để các em nắm kiến thức nhanh hơn nhất là các từ vựng nhưng bên cạnh đó chúng cũng có vai trò quan trọng vì đó là phương tiện để các em luyện mẫu câu nhanh hơn .+ Bên cạnh đó sau mỗi lần dạy cấu trúc câu tôi đều thiết kế các hoạt đông như trò chơi, hoạt động theo nhóm, theo cặp,….. cho các em nắm vững và luyện tập thành thạo từ đó các em sẽ tự tin vào bản thân trong giao tiếp ngôn ngữ mới.
 • 13
 • 331
 • 0

SKKN sáng kiến kinh ngiệm sử dụng phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, áp dụng cho tiết 57 – dấu của tam thức bậc hai, đại số lớp 10

SKKN sáng kiến kinh ngiệm sử dụng phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, áp dụng cho tiết 57 – dấu của tam thức bậc hai, đại số lớp 10
... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƢỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CHO TIẾT 57 - DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI, ĐẠI SỐ LỚP 10 Họ tên: Hồ Văn Quảng Chức vụ : Giáo viên SKKN thuộc... Ở lớp áp dụng phƣơng pháp dạy học theo hƣớng nghiên cứu học, đại đa số học sinh tiếp thu vận dung kiến thức học tốt Tỉ lệ học sinh Yếu giảm (chỉ 2.2%) đạt điểm giỏi (86.4% lớp Ban TN 63.0% lớp. .. dạy lớp 10A6 (Ban KHTN) ; lớp 10A3 (Ban bản) Qua so sánh đối chiếu với lớp dạy theo phƣơng pháp truyền thống (10A5 – Ban KHTN 10A2- Ban bản) tiết dạy, có bảng số liệu sau: 12 Lớp dạy học theo phương
 • 15
 • 321
 • 1

SKKN sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy tích hợp vào một số bài dạy tiếng anh bậc THPT

SKKN sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy tích hợp vào một số bài dạy tiếng anh bậc THPT
... Thanh – Trƣờng THPT Triệu Quang Phục Áp dụng dạy học tích hợp vào số dạy môn Tiếng Anh bậc THPT II NỘI DUNG GIẢI PHÁP II.1 Dạy học tích hợp II.1.1 Khái niệm dạy học tích hợp Khái niệm dạy học tích. .. thời kiến thức kỹ sống dễ dàng tích hợp Sau cụ thể hóa số nội dung tích hợp đó: GV: Nguyễn Thị Kim Thanh – Trƣờng THPT Triệu Quang Phục 14 Áp dụng dạy học tích hợp vào số dạy môn Tiếng Anh bậc THPT. .. hiệu Sáng kiến kinh nghiệm mang tên "Áp dụng phương pháp dạy học tích hợp vào số dạy môn Tiếng Anh bậc THPT kinh nghiệm đƣợc đúc rút từ trình nghiên cứu thực nghiệm giảng dạy nhiều năm thân GV:
 • 37
 • 345
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử lớp 8, phần lịch sử thế giới cận đ

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử lớp 8, phần lịch sử thế giới cận đ
... nêu vấn đ việc đ t câu hỏi mà tạo tình có vấn đ ’ Như tính có vấn đ cốt lõi dạy học nêu vấn đ , khơng có tình có vấn đ khơng có dạy học nêu vấn đ Từ diễn tả tình có vấn đ học tập lịch sử: ... lịch sử học đ giải vấn đ thực tiễn đ t ra, từ thể kiến vấn đ lịch sử Như vậy, dạy học nêu vấn đ đ phát huy tính tích cực theo đ nh hướng phát triển lực học sinh nhằm phát triển lực tư duy,... III Hiệu dự kiến đ t Qua thực tế giảng dạy áp dụng Phương pháp dạy học nêu vấn đ đ theo đ nh hướng phát triển lực học sinh dạy học lịch sử ” thấy hiệu chất lượng học tập lịch sử học sinh nâng
 • 12
 • 50
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích hợp trong dạy Tiếng Anh 10

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích hợp trong dạy Tiếng Anh 10
... trò tích cực học sinh, giáo viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp Tuy nhiên không thiết phải áp dụng tất thủ thuật nêu vào đơn vị học mà quan trọng việc lựa chọn sử dụng linh hoạt phương. .. động học sinh hiểu ý nghĩa từ Ví d : - nod: gật đầu - blow out the canddle: thổi nến - point at: vào… - recite a poem: ngâm thơ - lull: ru (ngủ) 10 Translation (Dịch nghĩa) Cách áp dụng để dạy. .. sinh học tập tích cực hơn, có hứng thú học tập hơn, học sinh chủ động tiếp thu kiến thức giáo viên truyền tải nội dụng đọc đến học sinh dễ dàng hơn, giúp khai thác nội dung đọc hiểu theo phương pháp
 • 8
 • 81
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo góc

Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo góc
MỤC LỤCA.Phần mở đầu12. Mục đích nghiên cứu23. Thời gian địa điểm24. Đóng góp mới về mặt thực tiễn2B. Phần nội dung……2I.Tổng quan21. Cơ sở lý luận….22. Cơ sở thực tiễn5II. Nội dung nghiên cứu61. Thực trạng62. Các giải pháp……………..……113. Kết quả22C. Phần kết luận, kiến nghị23I. Kết luận23IV. Tài liệu tham khảo Phụ lục.25A.Phần mở đầu 1.Lí do chọn đề tàiMở đầu của sáng kiến kinh nghiệm tôi xin được trích dẫn một đoạn trong bài Đổi mới căn bản, toàn diện để hoàn thiện một nền giáo dục và đào tạo Việt Nam nhân bản (Tạp chí Cộng sản, số 88572016), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Ngày nay, khi tri thức đã trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế tri thức thì các nước trên thế giới đều ý thức được rằng giáo dục là đòn bẩy quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển xã hội bền vững. Nhận thức sâu sắc về điều đó, việc đổi mới tư duy giáo dục trong thời đại tri thức nhằm đáp ứng sự thay đổi của cuộc sống là một tất yếu, bởi vì khi hệ thống tri thức có những thay đổi thì sớm hoặc muộn, nhanh hoặc chậm, năng lực tư duy và hoạt động của con người cũng phải thay đổi. Đời sống hiện thực biến đổi luôn đặt ra những vấn đề mới, buộc con người phải suy nghĩ, tìm kiếm những lời giải đáp và những phương tiện để giải quyết vấn đề. Những tri thức mới ra đời bổ sung và bồi đắp cho hệ thống tri thức đã có, làm thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi từng phần thế giới quan, dẫn đến thay đổi cả phương thức hoạt động của con người và cộng đồng. Theo đó, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng bối cảnh của thời đại, nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu giáo dục phổ thông, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, phù hợp với nội dung giáo dục từng cấp, lớp được xem như một điều kiện có tính tiên quyết, nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 29NQTW ngày 4112013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.Như vậy với người giáo viên nói chung và giáo viên hóa học nói riêng vấn đề đổi mới phương pháp dạy học yêu cầu mỗi giáo viên từ việc hiểu rõ tinh thần đổi mới thì cần nghiên cứu sâu về các phương pháp dạy học tích cực bởi PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Trong những năm gần đây, việc đổi mới phương pháp đang được triển khai rộng rãi, nhiều giáo viên viết những sáng kiến hay tham luận về những phương pháp này, nhưng học sinh và điều kiện mỗi trường khác nhau nên việc áp dụng các phương pháp theo tôi hiểu cần phải linh động. Khi dạy ở trường THCS Thị Trấn Bình Liêu tôi luôn đặt ra các câu hỏi, có rất nhiều phương pháo dạy học vậy lựa chọn phương pháp này trong bài học nhử thế nào thì phù hợp? với những phương pháp dạy học tích cực thì áp dụng vào tổ chức lớp học như thế nào? làm sao có thể giúp học sinh hoạt động tích cực trong cả tiết học và chiếm lĩnh kiến thức một cách hiệu quả? Làm sao tiết học được đúng nghĩa là lấy học sinh làm trung tâm?... Chính vì vậy tôi đã chọn một vài phương pháp để đầu tư tìm hiểu kĩ hơn, và trong đề tài này tôi đã chọn phương pháp dạy học theo góc là một phương pháptheo tôi thấy áp dụng rất hiệu quả trong môn hóa học để phát huy được các năng lực của học sinh. Trong đề tài “Kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo góc ở trường THCS Thị trấn Bình Liêu” này tôi đưa ra đã áp dụng dạy học sinh từ năm 20152016, có thể nói đâyphương pháp dạy học tích cực rèn luyện cho các em khả năng làm việc nhóm, nâng cao hứng thú tìm hiểu môn học này cho học sinh. Qua đề tài này, tôi mong muốn giúp giáo viên chủ động hơn khi tiến hành giảng dạy một số bài. Gây hứng thú học tập cao cho học sinh trong học tập môn Hoá học để làm sao môn hóa học sẽ không phải môn học khó và khô khan.2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lý luận dạy học, lý thuyết về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, phương pháp dạy học theo góc kết hợp việc hỗ trợ một số kĩ thật dạy học, từ đó áp dụng phù hợp với đặc điểm học sinh của trường, xây dựng giáo án, rút kinh nghiệm để linh hoạt phương pháp với các đối tượng học sinh khác nhau, giúp cho học sinh chủ động hơn trong lĩnh hội kiến thức. Tạo cho học sinh lòng yêu thích bộ môn. 3. Thời gian địa điểmNăm học 2017 – 2018; tại trường THCS Thị Trấn – Bình Liêu – Quảng Ninh.4. Đóng góp mới về mặt thực tiễn Qua quá trình nghiên cứu và tổ chức thực nghiệm, đề tài đã có những đóng góp sau: Tổng quan về bản chất của phương pháp dạy học theo góc trong dạy học Hóa học ở trường THCS. Sử dụng phương pháp dạy học theo góc và kĩ thuật hợp tác nhóm trong trong dạy học hóa học. Thiết kế áp dụng một giáo án mẫu bài “Nhôm” môn hóa học 9 có sử dụng phương pháp dạy học theo góc. Áp dụng vào giảng dạy và rút kinh nghiệm trong tổ bộ môn của trường THCS Thị Trấn Bình Liêu. B. Phần nội dungI. Tổng quan1. Cơ sở lý luận1.1. Khái quát chung về dạy học tích cực.Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.Tích cực trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực.PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, nhưng ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng giáo viên chưa đáp ứng được, hoặc có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng PPDH tích cực nhưng không thành công vì học sinh chưa thích ứng, vẫn quen với lối học tập thụ động. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao. Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công. Như vậy, việc dùng thuật ngữ Dạyhọc tích cực để phân biệt với Dạyhọc thụ động.Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực: Dạyhọc thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.Một nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả ghi nhớ kiến thức của học sinh trong dạy học tích cực theo kết quat mô tả trong tháp hiệu quả học tập.Một số mô hình tháp học tập: sự tập trung và nhớ của người học tăng lên theo các hoạt động đa dạng. Như vậy nếu quá trình tiếp thu kiến thức của HS thụ động thì kết quả ghi nhớ rất nhỏ. Việc thảo luận nhóm, được làm thực hành và đặc biệt khi hướng dẫn và truyền đạt cho bạn khác thì hiệu quả thu nhận và nhớ kiến thức rất lớn.1.2. Dạy học theo gócHọc theo góc còn được gọi là “ trạm học tập” hay “ trung tâm học tập” là một phương pháp dạy học theo đó học sinh thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học nhưng cùng hướng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong cách học khác nhau.Mục đích là để học sinh được thực hành, khám phá và trải nghiệm qua mỗi hoạt động. Dạy học theo góc đa dạng về nội dung và hình thức hoạt động. Dạy học theo góc kích thích HS tích cực học thông qua hoạt động. Là một môi trường học tập với cấu trúc được xác định cụ thể.
 • 28
 • 48
 • 0
1 2 3 4 .. >