Tổng hợp tài liệu :

Mạch điều áp xoay chiều 1 pha có điều khiển

Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha công suất 3kW dùng để điều chỉnh tốc độ động dị bộ

Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha công suất 3kW dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ
Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha công suất 3kW dùng để điều chỉnh tốc độ động dị bộ . nghiên cứu : „ Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha công suất 3kW dùng để điều chỉnh tốc độ động dị bộ ‟‟ Nội dung của đồ án gồm 3 chương :. 1 : Tổng quan về động dị bộ 2. Chương 2 : Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3. Chương 3 : Xây dựng và thiết kế bộ điều chỉnh điện áp Em xin chân thành
 • 59
 • 1,749
 • 6

THIẾT kế bộ điều áp XOAY CHIỀU một PHA điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG

THIẾT kế bộ điều áp XOAY CHIỀU một PHA điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ
sdwfthkulj . - Điều khiển điện áp đưa vào động cơ. 1.1.2. Nguyên lý điều khiển động xoay chiều một pha Trước đây điều khiển tốc độ động bằng điều khiển điện áp. Giáp 4 - Đồ án môn học số 3- PHẦN I: SỞ LÝ THUYẾT 1.1 .Động điện xoay chiều một pha 1.1.1.Khái niệm Động điện xoay chiều một pha (gọi tắt là động
 • 10
 • 2,677
 • 25

Đề tài Thiết kế bộ điều áp xoay chiều một pha điều khiển tốc độ động điện

Đề tài Thiết kế bộ điều áp xoay chiều một pha điều khiển tốc độ động cơ điện
MỤC LỤC: PHẦN I: SỞ LÝ THUYẾT7 CHƯƠNG I: ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA7 1.1.Khái niệm7 1.2.Nguyên lý điều khiển động xoay chiều một pha. 7 1.3.Một số mạch điều khiển động một pha. 8 CHƯƠNG II: BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU MỘT PHA10 2.1.Đặt vấn đề. 10 2.2.Giới thiệu một số sơ đồ mạch động lực. 10 2.3.Giới thiệu về phần tử bán dẫn triac.13 2.3.1 Cấu tạo và ký hiệu. 13 2.3.2 Đặc tính V-A.14 2.4.Điều áp xoay chiều một pha ứng với tải R-L. 14 PHẦN II: THIẾT KẾ MẠCH18 CHƯƠNG I: THIẾT KẾ18 1.1.Sơ đồ khối18 1.2.Phân tích từng khối18 1.2.1. Khối nguồn. 18 1.2.2 .Mạch lực. 19 1.2.3.Mạch điều khiển. 21 1.2.3.1.Phân tích. 21 1.2.3.2. Nguyên lý hoạt động.22 1.2.3.3.Giới thiệu TCA 785. 23 1.2.3.4.Sơ đồ. 27 CHƯƠNG II: CHẾ TẠO28 2.1.Tính toán thiết kế để chế tạo mô hình. 28 2.1.1.Tính chọn van động lực. 28 2.1.2. Chọn thiết bị bảo vệ.29 2.1.2.1. Bảo vệ quá nhiệt.29 2.1.2.2. Bảo vệ quá dòng điện cho van.30 2.1.2.3. Bảo vệ quá điện áp cho van.30 2.3.Sơ đồ board. 34 2.4.Sơ đồ bố trí thiết bị36 2.5.phương hướng phát triển của đề tài . MẠCH ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU 1 PHA DÙNG TRIAC PHƯƠNG ÁN 1: mạch điều khiển triac dùng R,C Vai trò linh kiện: -Ta Triac điều khiển điện áp trên. điều khiển triac dùng RC Khi công tắc K đóng nguồn cấp u1 hình sin,tại thời điểm u1 đổi dấu triac chưa dẫn,tụ C được nạp. Khi nào đủ điều kiện ,triac được
 • 4
 • 1,171
 • 13

MẠCH ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU 1 PHA DÙNG TRIAC

MẠCH ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU 1 PHA DÙNG TRIAC
Vai trò các linh kiện: -Ta Triac điều khiển điện áp trên đèn -VR Biến trở để điều chỉnh thời gian dẫn của triac -R Điện trở hạn chế -Da Điac định ngưỡng điện áp để triac dẫn -K Công tắc sơ đồ điều khiển này không triệt để, vì ở vùng điện áp nhỏ khi Triac dẫn ít rất khó điều khiển. . số pha nguồn cấp mà ta các bộ điều chỉnh điện áp khác nhau là Điều áp xoay chiều một pha, Điều áp xoay chiều ba pha. 2.2. Giới thiệu một số sơ đồ mạch. thiệu một số sơ đồ mạch động lực Hình 1 giới thiệu một số mạch điều áp xoay chiều một pha. Hình 1a là điều áp xoay chiều điều khiển bằng cách mắc nối tiếp
 • 11
 • 9,389
 • 64

Xây dựng bộ điều khiển ổn định tốc độ cho động dị bộ rotor lồng sóc với mạch động lực sử dụng bộ điều áp xoay chiều ba pha

Xây dựng bộ điều khiển ổn định tốc độ cho động cơ dị bộ rotor lồng sóc với mạch động lực sử dụng bộ điều áp xoay chiều ba pha
. ^3 %>B%d Xây dựng bộ điều khiểm ổn định tốc độ cho động dị bộ rotor lồng sóc với mạch động lực sử dụng bộ điều áp xoay chiều ba pha 2)&3)2_IQPhạm. C)7V@ XXIQZ%L8L(%% f Chương 1: Mô hình động không đồng bộ xoay chiều 3 pha ! 1.1. Vài nét về động không đồng bộ ba pha 1.1.1. Khái niệm "2ghiB%B8. FB%/orB)B%,n4<21A<&S 4~M29g FB%r 1.2. Nguyên lí hoạt động của động không đồng bộ xoay chiều 3 pha rotor lồng sóc "B% 23:P)7(
 • 37
 • 885
 • 16

thiết kế quấn dây máy ổn định điện áp xoay chiều 1 pha

thiết kế quấn dây máy ổn định điện áp xoay chiều 1 pha
.  6V %1 .B<S2+K! 1( )*_ 1( `GaP/# ~G` *1 R@Zi%F$G S vq€+!!S3€+ƒr+q ~G` *1 R@Zi%2G S vq€+ƒ,S3€+ƒ;r+q B$:aE(B<V %1 S2+bB<S2+V %1 )!GaP/P%S " )* S . b# ~G` *1 R@Zi%F$ G S vq€+6IS3€+,r+quq ~G` *1 Zi%2 G 6S vq€+,6S3€+,5r+quq $:aE(B<V %1 S2+bBB<S2+V %1 )GaP/P%S " )* S . cS 3 b# ~G` *1 R@Zi%F$ G S vq€+IS3€+6€r+ququq ~G` *1 R@Zi%F$ G S vq€+6S3€+6,r+ququq "3# o2S[Z7RF#*%ZOHFR@` *1 P=0Fj 1/ MP*#$Fb%Z7R ZHR@` *1 P=0Fj 1/  $‹v$u68  ‹vu68  "7RF#*%ZOR@` *1 P= 1/ 0Fj 1/  & FZ v6q$‹u‹ruπ"  b%Z7RZHR@` *1 P=0Fj 1/ &v{+& FZ . *>$@%+$A,'( #%("yMS2/FzW0-PC0U%R@F8ZB*Fj x  2/P= 1/ h$2Z32/+ x 6 2/Fj 1/ h$2Z32/+ {  C0U%R@P= 1/ h$2Z32/+ { 6 C0U%R@Fj 1/ h$2Z32/+  1% $7# .2/W0F8%*F92Z2/ 1* FS=%J<P$* u(2Z32/b2/W2Z32/F%4*F#<XFbF$+ uH%=P8#0qSH%=HF7*N>Fm$@0fQ*rF#*7 SH%F#<XFh$2Z32/F%4*+ u(S7*NBW1F>*FmS*#$h$b2/x 6 PP20-S2/ %lbS[+ B%+. C+,'($-% (2Z32/WHFF3FZ[SFmSj%W0F#%*W>Jj% SFmZ3SbHFFC%RU%ST$7*)S2/FHF FC%RU%ST$7*)S2/N20-FPCND%Sb+ >$C0-%*aS<X%cWP= 1/ MN>* >$C0-FJS<X%cWFj 1/ MN>*6 3*x†x6‡F$2Z32/FY%2/ 3*xˆx6F$2Z32/%J2/+  1% 7# (2Z32/F%4*W2Z32/ 1* F%C%ZHZ3Sb2/0$#$ 1* F%a/Fj 1/ 0/P= 1/ *%HF*HR@WF#F3/0-$* 07S+‰%Š0bF$RSH%S<XSdFZ2F#20U%R@Sa%` *1 F#WVP9FNfF*LFSOT*3+"/>$*HR@Fj 1/ %RU%SJ j%MURU%SF#F3/Fm/>$P= 1/ P$%/>$Fj 1/ +*HR@P= 1/ 0Fj 1/ FBS<'%N>N2$*+ 
 • 53
 • 605
 • 2

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 15 MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA ppsx

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 15 MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA ppsx
. BÀI 15 MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA I. MỤC TIÊU: - HS biết được công dụng của mạch điều khiển tốc độ động điện xoay chiều một pha. - Hiểu được mạch điều khiển. động cơ. + Điều khiển tần số nguồn điện vào động cơ. Hoạt động 2: Giới thiệu nguyên lí điều khiển tốc độ động điện xoay chiều 1 pha. GV đưa ra sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển tốc độ động. số mạch điều khiển tốc độ động 1 pha. GV giới thiệu mạch điều khiển tốc độ động một pha dùng Triac: III. Một số mạch điều khiển động một pha - Mạch điều
 • 8
 • 6,337
 • 10

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 16 Thực hành: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA(tt) pot

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 16 Thực hành: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA(tt) pot
. BÀI 16 Thực hành: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA (tiết 2) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - HS hiểu và phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc. khiển tốc độ động điện xoay chiều 1 pha 2. Kĩ năng - Lắp được một mạch điều khiển đơn giản. - ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên. điều khiển tốc độ bằng phím bấm. + Máy dao động kí và máy đo tốc độ của quạt (nếu có). 1. Vật liệu thực hành: + Triac BTA6 – 600 (I=4A, U=600V). + Diac DB3 + Tụ 0 ,1 F-300V. + Điện trở 1kΩ
 • 4
 • 1,790
 • 12

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 16 Thực hành: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA potx

Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 16 Thực hành: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA potx
. BÀI 16 Thực hành: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA (tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - HS hiểu và phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc. sĩ số. 2. Tiến trình thực hành Hoạt động 1. Chọn sơ đồ thiết kế mạch điều khiển tốc độ động một pha. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung - GV chia lớp thành 4 nhóm và giao. khiển tốc độ động điện xoay chiều 1 pha 2. Kĩ năng - Lắp được một mạch điều khiển đơn giản. - ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên
 • 4
 • 1,193
 • 6

Điều áp xoay chiều 1 pha

Điều áp xoay chiều 1 pha
. ¸p xoay chiÒu 4.2. Điều áp xoay chiều một pha I. Sơ đồ điều áp xoay chiều một pha II. Điều áp một pha tải thuần trở III. Điều áp một pha tải trở cảm I. S¬ ®å ®iÒu ¸p xoay chiÒu mét pha • H×nh. tiristor Z U 1 c. D 1 T 1 T 2 D 2 2. Điều áp xoay chiều một pha tải thuần trở Khi tải thuần trở hoạt động của sơ đồ hình 4.2 cho điện áp dạng hình 4.3 U U Tải t 1 2 i G1 i G2 T 2 R T 1 U 1 Hình. 60 90 12 0 15 0 18 0 U α U 1 U 3 U 5 U 7 U 0 ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 30 60 90 12 0 15 0 18 0 U α U U 3 U 5 U 7 U 1 ϕ = 0 ϕ = 45 0 ( ) ( ) 12 .4 2 2sin2sin UU i¶t π α−λ+α − π λ = ( ) 11 .4 2 2sin 1UU i¶t π α + π α −=
 • 16
 • 626
 • 11

Điều khiển điều áp xoay chiều 1 pha

Điều khiển điều áp xoay chiều 1 pha
. ®iÒu ¸p xoay chiÒu mét pha I. M¹ch ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n T 1 T 2 D 2 D 1 C 1 C 2 VR R 3 R 1 DA 1 DA 2 R 2 a) U 1 U 2 Z VR R C T D 1 D 3 D 2 D 4 b) U 1 U 2 Z t U U 2 U C c) t 1 t 2 d) D 1 D 3 D 2 D 4 U 1 U 2 Z T VR C R 1 D 0 R 2 UJT H×nh. gi¶n U 1 U 2 Z VR R 2 R 1 C 1 D A T C AT t U U 2 U C U U 2 U C +U DA -U DA t R 1 C 1 d) c) b) U 1 U 2 Z VR R 2 C T AT a) H×nh 43.2 II. Nguyên lí điều khiển Về nguyên lí, mạch điều áp xoay chiều van bán dẫn đ9ợc mắc vào l9ới điện xoay chiều, nên mạch điều khiển hoàn toàn giống nh9 chỉnh l9u k× U v U ®f1 U ®f2 D 1 D 2 VR 1 R 1 R 2 U 1 A 1 + - B R 4 R 5 D 3 Tr 1 C C §9êng cong cña c¸c kh©u H×nh 3 .11 Nguyªn lÝ t¹o ®iÖn ¸p tùa trong ®iÒu ¸p xoay chiÒu γ t U A t t U 1 U B U C III. M¹ch ®iÒu khiÓn vÝ dô U v U ®f1 U ®f2 D 1 D 2 VR 1 R 1 R 2 A A 1 + - B R 3 R 4 D 3 Tr 1 C A 2 - + R 4 U ®k R 5 R 6 A 3 - + D R 7 D 4 D 5 X U T R 5 Tr 2 Tr 3
 • 10
 • 909
 • 9

BÀI THU HOẠCH mô PHỎNG bộ BIẾN đổi điện áp XOAY CHIỀU 1 PHA

BÀI THU HOẠCH mô PHỎNG bộ BIẾN đổi điện áp XOAY CHIỀU 1 PHA
. BÀI THU HOẠCH MÔN: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT BÀI 6: MÔ PHỎNG BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 1 PHA Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng Thanh Lớp: DH11DC BÀI LÀM: Cho mạch biến đổi điện áp xoay chiều. áp xoay chiều 1 pha như hình vẽ. Tiến hành mô phỏng mạch điện theo yêu cầu sau: 1. Vẽ dạng sóng điện áp và dòng điện tải ngõ ra và nhận xét khi góc kích α=30 0 , 60 0 , 90 0 , 12 0 0 , L=50mH,. Vẽ dạng sóng điện áp rơi trên các linh kiện S1 và S2 với giá trị α=90 0 , L=50mH và R=2Ω. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 7. Vẽ dạng sóng điện áp rơi trên
 • 7
 • 1,808
 • 13

mạch điều khiển tốc độ động điện xoay chiều 1 pha

mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều 1 pha
... qui trình thực hành Tiết 1: - Thiết kế mạch điều chỉnh động pha Tiết 2: - Lắp ráp mạch điều khiển động pha - Cho mạch hoạt động hiệu chỉnh Thực hành HĐ2: Hoạt động HS 1- Chọn sơ đồ thiết kế:... định lớp: 2- Bài củ: Để điểu khiển tốc độ động pha ngời ta sử dụng phơng pháp nào? Nêu nhận xét điện áp đa vào động pha điều khiển mạch điện tử? 3- Bài mới: H 1: Hướng dẫn ban đầu - GV giới thiệu... ng/lí hoạt động mạch điều khiển tốc độ động - Từ sơ đồ ng/lí vẽ đợc sơ đồ lắp ráp - Nhận xét học - Dặn dò chuẩn bị dụng cụ *********************************** Tiết 17 4 /12 /2 011 Ngày Bài 16 Thực
 • 3
 • 1,302
 • 6

11 bài TOÁN LIÊN QUAN đến máy PHÁT điện XOAY CHIỀU 1 PHA GIẢI CHI TIẾT

11 bài TOÁN LIÊN QUAN đến máy PHÁT điện XOAY CHIỀU 1 PHA có GIẢI CHI TIẾT
... N k Ví dụ 14 : (ĐH-2 011 ) Một máy phát điện xoay chi u pha phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chi u máy phát sinh tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 10 0 2V Từ... gồm điện trở R =10 0Ω, cuộn dây cảm L=2/π H nối tiếp tụ điện điện dung C = 0 ,1 mF Nối AB với máy phát điện xoay chi u pha gồm 10 cặp cực (điện trở không đáng kể) Khi roto máy phát điện. .. AB gồm điện trở R =10 0Ω, cuộn dây cảm L=2/π H nối tiếp tụ điện điện dung C=0 ,1 mF Nối AB với máy phát điện xoay chi u pha gồm 10 cặp cực (điện trở không đáng kể) Khi roto máy phát điện quay
 • 15
 • 191
 • 5

Đồ án chuyên ngành thiết kế mạch đo áp xoay chiều 3 pha cho bộ khởi động mềm

Đồ án chuyên ngành thiết kế mạch đo áp xoay chiều 3 pha cho bộ khởi động mềm
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHTHIẾT KẾ MẠCH ĐO ÁP XOAY CHIỀU 3 PHA CÁCH LY CHO BỘ KHỞI ĐỘNG MỀMMỤC LỤCDANH SÁCH HÌNH VẼ2LỜI NÓI ĐẦU3CHƯƠNG 1.ĐẶT VẤN ĐỀ41.1.Khởi động mềm41.2.Vấn đề đo điện áp5CHƯƠNG 2.THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ VÀ MÔ PHỎNG62.1.Khối phân áp vào72.2.Khối khuếch đại đo lường72.3.Khối hiệu chỉnh82.4.Khối nguồn92.5.Mô phỏng10CHƯƠNG 3.THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ133.1.Thiết kế mạch in133.2.Quá trình kiểm tra mạch143.3.Kết quả đo với nguồn 3 pha15CHƯƠNG 4.KẾT LUẬN16TÀI LIỆU THAM KHẢO17 ... pha (220/380V), tần số 50Hz đầu điện áp nằm khoảng 0-5V để đưa vào vi điều khiển Đồ án thực bao gồm chương: - Chương 1: Đặt vấn đề: Trình bày khởi động mềm vấn đề đo điện áp - Chương 2: Thiết... mềm mô mạch điện tử Labcenter Electronics, mô cho hầu hết linh kiện điện tử thông dụng Phần mềm bao gồm chương trình: ISIS cho phép mơ mạch ARES dùng để vẽ mạch in Proteus công cụ mô mạch số,
 • 19
 • 83
 • 0

Mạch điều áp xoay chiều 1 pha điều khiển

Mạch điều áp xoay chiều 1 pha có điều khiển
... động Điều khiển điện áp đưa vào động Zf U1 TBB§ U2 i a Z U1 i Z U2 U1 i Z U2 C b Hình 1. 6: Các phương án điều áp pha Hình 1. 6 giới thiệu số mạch điều áp xoay chiều pha Hình 1. 6a điều áp xoay chiều. .. QUAN VỀ ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. 1 Giới thiệu động điện xoay chiều pha 1. 1 .1 Khái niệm Động điện xoay chiều pha (gọi tắt động pha) động điện xoay chiều khơng cổ góp chạy điện pha Loại động điện... Dũng 1. 1.4 Thông số động • • • • • Uđm = 220V f=50Hz Cos φ =0.96 Iđm = 1. 6-3 ,1 A Pđm =0.3 kw 1. 2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ quay động 1. 2 .1 Nguyên lý điều khiển động xoay chiều pha Trước điều
 • 43
 • 184
 • 3
1 2 3 4 .. >