Tổng hợp tài liệu :

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điều tra mức độ sử dụng các chiến lược xã hội của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng anh, trường đại học Đà Nẵng

Điều tra mức độ sử dụng các chiến lược xã hội của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng anh, trường đại học Đà Nẵng
Điều tra mức độ sử dụng các chiến lược xã hội của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng anh, trường đại học Đà Nẵng . Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 344 ĐIỀU TRA VỀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ. thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 347 2.4.1. Mức độ sử dụng chiến lược xã hội trong học tập của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại
 • 5
 • 680
 • 0

Thiết kế hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ trong trường đại học sư phạm TPHCM

Thiết kế hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ trong trường đại học sư phạm TPHCM
Ta đã biết ngoại ngữ là cầu nối quan trọng giúp con người mở mang tri thức và phát triển bản thân, nhất là trong thời đại ngày nay.
 • 101
 • 793
 • 4

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà - Trung tâm thí nghiệm điện

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà - Trung tâm thí nghiệm điện
Để đứng vững, tồn tại và có sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay, trong bối cảnh nước ta hiện nay đang thực hiện bước chuyển đổi cơ chế kinh tế Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước là nghành xây dựng cơ bản nói chung và doanh nghiệp hoạt động xây lắp nói riêng một nghành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của cả nước.
 • 87
 • 385
 • 0

Tóm tắt luận văn hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ thu chi tại trung tâm phát triển phần mềm đại học đà nẵng

Tóm tắt luận văn hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ thu chi tại trung tâm phát triển phần mềm đại học đà nẵng
Kế toán . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTHỊ GIAO TUYỀN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU CHI TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. khoa học và thực tiễn của đề tài Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ thu chi ở Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm Đại Học Đà Nẵng ” đã: - Góp phần
 • 26
 • 818
 • 0

Tài liệu Luận văn:TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC THU - CHI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG pot

Tài liệu Luận văn:TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC THU - CHI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG pot
. khoản thu, chi tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên - ĐHĐN, tôi chọn đề tài “ Tăng cường kiểm soát nội bộ công tác thu, chi tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên- . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN NGỌC QUANG MINH TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC THU - CHI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG
 • 26
 • 508
 • 2

nghiên cứu tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2010 của trung tâm thí nghiệm và khảo sát xd bạch đằng

nghiên cứu tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2010 của trung tâm thí nghiệm và khảo sát xd bạch đằng
. doanh và kết quả sản xuất của Công ty. - Tổ chức và tuyển chọn nhân viên thực hiện nhiệm vụ sản suất kinh doanh của công ty nhằm đáp ứng thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và sự phát triển của Công. trực tiếp đến các hoạt động của công ty. Do vậy doanh thu của công ty năm 2009 có tăng hơn so với năm 2008. Và đến năm 2010, nền kinh tế thế giới nhìn chung đã ổn định, các hoạt động kinh tế. động sản xuất kinh doanh. - Năm 2005: Bằng khen của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng công ty có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2005. - Năm 2006: Bằng khen của phòng
 • 30
 • 205
 • 0

Quản lý dạy học hệ Cao đẳng nghề tại Trung tâm Việt- Nhật, trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản lý dạy học hệ Cao đẳng nghề tại Trung tâm Việt- Nhật, trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
. trình dạy học hệ Cao đẳng nghề tại Trung tâm Việt – Nhật, Trường Đại học công nghiệp Hà Nội. - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dạy học hệ Cao đẳng nghề tại Trung tâm Việt – Nhật, Trường Đại học công. lí luận về quản lý dạy học hệ Cao đẳng nghề trong Trƣờng Đại học * Chƣơng 2: Thực trạng quản lý dạy học hệ Cao đẳng nghề tại Trung tâm việt – Nhật, Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội. * Chƣơng. pháp quản lý dạy học hệ Cao đẳng nghề tại Trung tâm Việt Nhật, Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội. 5 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1.
 • 145
 • 406
 • 0

TRUNG TÂM TT – TL – TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN

TRUNG TÂM TT – TL – TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN
. TRUNG TÂM TT – TL – TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN CN. Vũ Thị Tuyết Nhung Văn hóa đọc – một bộ phận của văn hóa – là một trong những. chí. 2. Các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương Để phát triển văn hóa đọc cho sinh vien có hiệu quả hơn nữa, trung tâm TT TL – TV đã đưa ra một số giải pháp. và phát triển văn hóa đọc cho sinh viên, thông qua việc chủ động cung cấp thông tin. Trung tâm đã chủ động tiếp cận, hình thành và phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.
 • 4
 • 234
 • 6

TRUNG TÂM TT-TL-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

TRUNG TÂM TT-TL-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
. TRUNG TÂM TT-TL-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG CN. Võ Thị Lệ Quyên 1. Đặt vấn đề Trung tâm Thông tin Tư liệu Thư viện Trường Đại học Hùng Vương ra đời, tồn. học phía bắc, Đại học Thái nguyên. Tham gia hội thảo chuyên đề thư viện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Thái nguyên, Tham quan học hỏi kinh nghiệm tại một số trường Đại học: Đại học Nông. Hàng năm, nhà trường cấp nguồn kính phí cho công tác bổ sung vốn tài liệu làm đa dạng và phong phú kho sách. Trung tâm tham gia Hội liên hiệp thư viện các trường đại học phía Bắc. Hàng năm, Trung
 • 4
 • 126
 • 0

TRUNG TÂM TT-TL-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 10 NĂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRUNG TÂM TT-TL-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 10 NĂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
. TRUNG TÂM TT-TL-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 10 NĂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CN. Đỗ Quốc Hùng 1- Tầm quan trọng thư viện trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học: Theo. trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Hùng Vương, 2012 [5] Nguyễn Thanh Nga, Ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,. cứu thông tin tại thư viện trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, 2012 [4] Lê Thị Thu Hằng, Nghiên cứu nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Thư viện trường Đại học
 • 7
 • 182
 • 0

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THƯ VIỆN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THƯ VIỆN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI.
I.Nội dung của đề tàiĐộc giả muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng ký làm thẻ thư viện. Quản lý độc giả: nhập thông tin độc giả khi độc giả đến đăng ký làm thẻ. Các thông tin về độc giả bao gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại riêng, cơ quan công tác, mã đối tượng và những thông tin để xác nhận đọc giả như số chứng minh nhân dân hay sổ hộ chiếu. ..........II.BÀI LÀM 1.Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng2.Các dạng biểu đồa.Biểu đồ USECASE.b.Biểu đồ Lớpc.Biểu đồ tuần tựd.Biểu đồ hoạt động
 • 23
 • 429
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ công tác thu - chi tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵn

Tăng cường kiểm soát nội bộ công tác thu - chi tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵn
... CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU, CHI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊNĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC KHOẢN THU, CHI TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO... trạng công tác KSNB khoản thu chi Trung tâm Đào tạo thường xuyên – ĐHĐN, phát vấn đề tồn tại, từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát khoản thu chi Trung tâm Đào tạo thường xuyên - ĐHĐN... thực trạng hoạt động KSNB khoản thu, chi Trung tâm Đào tạo thường xuyên ĐHĐN, chọn đề tài “ Tăng cường kiểm soát nội công tác thu, chi Trung tâm Đào tạo thường xuyên- ĐHĐN” cho Luận văn Thạc sỹ
 • 26
 • 128
 • 0

BÁO cáo THÍ NGHIỆM ô tô , ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO cáo THÍ NGHIỆM ô tô , ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
... ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ÔTÔ CHẠY TRÊN ĐƯỜNG MÔ PHỎNG TRÊN BỆ THỬ ĐỘNG LỰC HỌC ÔTÔ 48 “ (CD-CHASSIS DYNDMOMETER 48”) Số liệu thí nghiệm : 10 Báo cáo kết thí nghiệm : Đồ thò vận tốc theo thời... Bài : XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA ÔTÔ TRÊN BỆ THỬ ĐỘNG LỰC HỌC ÔTÔ 48” ( CD – CHASSIS DYNDMOMETTER 48”) Số liệu thí nghiệm : STT Lần Lần Tốc độ (km/h ) Lực kéo (N) Công suất (kW) Tiêu... mm Đại học bách kha đà nẵng BÀI 2: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BÁM CỦA ÔTÔ TRÊN BĂNG THỬ PHANH Số liệu thí nghiệm: Bảng 1: Bảng giá trị trọng lượng tô Trọng lượng (kG) Lần Lần Giá trị trung bình 730 720 740
 • 28
 • 132
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế thay thế bộ điều khiển mô hình cánh tay robot tại phòng thí nghiệm của trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên

Nghiên cứu, thiết kế thay thế bộ điều khiển mô hình cánh tay robot tại phòng thí nghiệm của trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên
... 1986 Học viên lớp cao học khoá 14 Kỹ thuật điện tử - Trường đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Hiện công tác Trường đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Xin cam đoan luận văn Nghiên cứu,. .. đích thiết kế điều khiển cho bậc cánh tay Robot bậc tự RD5NT Mơ hình thí nghiệm Cánh tay Robot bậc tự do, nhãn hiệu RD5NT nói riêng mơ hình thí nghiệm trường học, mơ hình hóa cánh tay Robot bậc tự... Đối tượng Bộ điều khiển Bộ điều khiển Thích nghi y + Mơ hình mẫu Hình 1.5a: Hệ thích nghi tham số u + - Bộ điều khiển + - Đối tượng Bộ điều khiển Thích nghi y + Mơ hình mẫu Hình 1.5b: Hệ thích nghi
 • 81
 • 59
 • 0

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC II

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN  THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC II
... động chi phí - Biến phí: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng - Chi phí cố định (định phí) : chi phí sản xuất chung 3.2 Giá thành sản phẩm  Khái niệm Giá thành sản phẩm chi phí sản xuất tính. .. sản xuất sản phẩm trung tâm 32 4.2 Đặc điểm kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kì tính giá thành 33 4.2.1 Đặc điểm kế. .. VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Chi phí sản xuất 17 3.2 Giá thành sản phẩm 18 v 3.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 19 3.4 Nhiệm vụ kế toán việc tổ chức kế tốn chi phí tính giá
 • 101
 • 15
 • 0

Thiết kế chương trình giáo dục trải nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cơ sở tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Sư phạm ĐHĐN

Thiết kế chương trình giáo dục trải nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cơ sở tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Sư phạm ĐHĐN
... việc phòng thí nghiệm, kích thích tư học sinh Chính tơi chọn đề tài: Thiết kế chương trình giáo dục trải nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học sở phòng thí nghiệm trường Đại học. .. học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng” 2 Mục tiêu đồ án - Thiết kế chương trình giáo dục trải nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học sở Nội dung đồ án - Thiết kế chương trình giáo dục trải. .. CỨU KHOA HỌC TRONG DẠY HỌCTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 2.1 Nội dung chương trình - Thời gian: Chương trình thực - Địa điểm: Tại phòng thí nghiệm thuộc khoa Sinh - Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • 48
 • 54
 • 1

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
... VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 1.1-TỔNG QUAN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN 1.1.1-Giới thiệu chung Trung tâm thí nghiệm điện- khoa điện- đại học Bách Khoa Đà Nẵng trung tâm thí. .. 1.1.4-Các phòng thí nghiệm     Phòng thí nghiệm điện tử cơng suất Phòng thí nghiệm mạng điện Phòng thí nghiệm điện cao áp… Xưởng điện 1.2-GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM 1.2.1-Xưởng điện Xưởng điện năm... Nẵng trung tâm thí nghiệm lớn khơng ngừng mở rộng .Trung tâm trực thuộc hoạt động trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng hướng dẫn thầy cô khoa điện trường .Trung tâm phục vụ thí nghiệm, nghiên cứu,thực
 • 29
 • 25
 • 0
1 2 3 4 .. >