Tổng hợp tài liệu :

Đề KT HK i môn sinh học lớp 7 có ma trận, đáp án; trắc nghiệm và tự luận

DE KT HK I MON KHOA HOC

DE KT HK I MON KHOA HOC
. ĐỀ THI MƠN : KHOA HỌC HỌC KÌ I- KH I 5 NĂM HỌC: 2010 - 2011 Khoanh vào chữ c i trước câu trả l i đúng: Câu 1: Khi một em bé m i sinh, dựa vào cơ. béo D. Vi-ta-min mu i khoáng Câu 6: Ở tu i già, chúng ta ph i làm gì để kéo d i tu i thọ? A. Rèn luyện thân thể B. Ăn uống i u độ C. Tham gia các hoạt
 • 2
 • 227
 • 0

KTHKI lop 7 co ma tran,dap an

KTHKI lop 7 co ma tran,dap an
. hospital II. Match each object to the correct items (1p) Math paint, pencils, paper Art map, globe, atlas Music graphs, equations, calculator Geography piano,. Music-------->piano, guitar, songbooks Geography------>map, globe, atlas III. (2®iÓm ) Mçi ý ®óng 0,25® §¸p ¸n: 1reads 2is cooking 3, play 4, are doing 5,is leaning
 • 3
 • 205
 • 0

Đề thi định kỳ lần II sinh học lớp 7 ma trận

Đề thi định kỳ lần II sinh học lớp 7 có ma trận
. 60.5Tổng 7 câu 30 % 2 câu 50% 1 câu 20% HẾT ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 - 2010MÔN: SINH HỌC 7 THỜI GIAN : 45 phút( Không kể thời gian giao đề) I >. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN: SINH HỌC 7 Nội dung Các mức độ nhận thứcNhận biết Thông
 • 3
 • 400
 • 3

Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)
C©u 1 : (2,0 ®iÓm): Khi quan sát bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của một đứa trẻ, người ta đếm được 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính chỉ 1 chiếc.Đứa trẻ đó là trai hay gái? Bị mắc bệnh gì ? Biểu hiện của bệnh đó ? chế hình thành đứa trẻ mắc bệnh đó. . không chín cùng một lúc 0,25 0,25 0,25 0,25 D BĐỀ Ự Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 2 (1 điểm) a (0 ,8đ) b (0 ,2đ) * - Thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn. năng vận chuyển các chất - thể phân giải để cung cấp năng lượng cho thể. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Câu 6 (1 ,5điểm) - Phản. ging, cỏc th h sau con cỏi sinh trng, phỏt trin yu, sc 0,5 Các đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) (2 ,0® ) 1,0đ đẻ giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non. * Ở chim
 • 23
 • 13,825
 • 54

De khao sat chat luong dau nam lop 10 co ma tran; dap an,

De khao sat chat luong dau nam lop 10 co ma tran; dap an,
. thức Số câu:1 Số điểm:1 Tỉ lệ 10% Số câu:1 Số điểm:1 1 Tổng 5 2 2 1 10 SỞ GD ĐÀO TẠO SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT GIA PHÙ MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian:. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian: 45 phút Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ. ∞ ∞ 0,5 b 0,5 0 ▪ ▪O A B C 3 ,P S T Q⇔ ⇔ 0,5 4 a) Tứ giác ABOC · · 90ABO ACO= = o 0,5 · · 180ABO ACO ⇒ + = o Vậy tứ giác ABOC nội tiếp 0,5 b) AB AC AO OB AO OC − = + − − uuur uuur uuur
 • 5
 • 549
 • 4

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 kì 2

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 kì 2
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC KÌ 2 LỚP 7 1/ Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước và. Hệ sinh dục: chưa phân hóa –> tuyến sinh dục không ống dẫn –> tuyến sinh dục ống dẫn 24 / Các hình thức sinh sản ở động vật: - Sinh sản vô tính:là hthức sinh sản không tế bào sinh. biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên các biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ. Nêu ưu điểm hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học. * Khái niệm: Là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản
 • 8
 • 2,869
 • 126

Đề kiểm tra môn sinh học lớp 6 ma trận sưu tầm tham khảo

Đề kiểm tra môn sinh học lớp 6 có ma trận sưu tầm tham khảo
. Đề kiểm tra môn Sinh 6 - Trờng THCS Thanh Hồng Đề kiểm tra 45 phút - Năm học 2012 - 2013 Môn : Sinh học - Lớp 6. 1. Ma trận : Ma trận Đề kiểm tra Mức độ Chủ đề ( nội dung) Nhận. 1 Tổng điểm 2 4 4 100% 20 40 40 Giáo viên thực hiện : Hoàng Thị Hơng - 1 - Đề kiểm tra môn Sinh 6 - Trờng THCS Thanh Hồng 2. Đề bài : Câu 1( 2đ ): Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lỡng tính. viên thực hiện : Hoàng Thị Hơng - 2 - Đề kiểm tra môn Sinh 6 - Trờng THCS Thanh Hồng 3. Hớng dẫn chấm : Câu Nội dung Điểm Câu 1(2đ) - Căn cứ vào quan sinh sản để phân biệt hoa đơn tính
 • 3
 • 493
 • 1

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 6 ma trận

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 6 có ma trận
. ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 2 A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) Các mức độ nhận thức Các chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng. TL TNKQ TL Chương VI Hoa sinh sản hữu tính Câu 2. 6 0,5 Câu 2. 9 0,5 2 câu 1,0 Chương VII Quả hạt Câu 2. 1 0,5 Câu 2. 7 Câu 2. 8 1,0 3 câu 1,5 Chương. VIII Các nhóm TV Câu 2. 2 0,5 Câu 2. 3 Câu 2. 10 Câu 1 2, 0 Câu 2. 4 0,5 5 câu 3,0 Chương IX Vai trò của TV Câu 3 Câu 4 2, 0 Câu 6 1,0 3 câu 3,0
 • 3
 • 191
 • 0

ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015

ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM và tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015
ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ĐỀ THI +đáp án TRẮC NGHIỆM tự LUẬN THI CÔNG CHỨC 2015 CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG xã hội TỈNH TT HUẾ 2015 ... DỤNG CÔNG CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Kỳ thi ngày 17 tháng 01 năm 2015 ĐÁP ÁN Môn thi viết: Chuyên ngành Lao động- Thương binh Xã hội. .. sinh: Số báo danh: ĐỀ CHÍNH THỨC THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Kỳ thi ngày 17 tháng 01 năm 2015 Đề thi trắc nghiệm môn: Chuyên ngành Lao động - Thương binh Xã hội Thời gian làm bài: 45 phút... Thừa Thi n Huế? a Giám đốc Sở Lao động- Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thi n Huế b Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thi n Huế c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thi n Huế d Cả a, b, c UBND TỈNH
 • 26
 • 442
 • 0

De KT HK i mon sinh HOC 9

De KT HK i mon sinh HOC 9
... Thường biến - Thường biến biến đ i kiểu hình Đột biến - Đột biến biến đ i sở vật chất tính di truyền - Phát sinh đồng loạt theo hướng - Đột biến xuất v i tần số thấp, tương ứng v i i u kiện m i trường... CHẤM I. TRẮC NGHIỆM ( đ) M i câu trả l i 0,5đ Câu h i Đáp án A C B A B D II.TỰ LUẬN : ( đ) Câu 1: - Thường biến biến đ i kiểu hình kiểu gen, phát sinh đ i sống cá thể ảnh hưởng trực tiếp m i trường... Nhận biết Chương I Các TN thí nghiệm Men đen câu (7 tiết) TL Thông hiểu TN TL 1câu= 0,5đ Chương II Nhiễm sắc thể (7 tiết) Vận dụng cấp độ thấp TN TL 1câu câu=2 đ câu 1câu = 0,5đ Chương III: ADN
 • 4
 • 75
 • 0

Đề kiểm tra môn sinh học lớp 8 ma trận đáp án

Đề kiểm tra môn sinh học lớp 8 có ma trận và đáp án
... nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra - Xây dựng lòng tin, tính đoán HS giải vấn đề II.HÌNH THỨC : Kiểm tra tự luận III LẬP MA TRẬN : IV ĐỀ KIỂM TRA : V ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT : Đáp án biểu điểm chi... tượng học sinh TB - KHÁ - Xây dựng lòng tin tính đoán HS giải vấn đề - Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc khoa học II Hình thức đề : tự luận III Ma trận đề kiểm tra: IV Đề kiểm tra V Đáp án biểu... lòng tin, tính đoán HS giải vấn đề II.HÌNH THỨC : Kiểm tra tự luận III LẬP MA TRẬN : IV ĐỀ KIỂM TRA : V ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT : Đáp án biểu điểm chi tiết : Hướng dẫn học nhà : - Xem trước
 • 143
 • 367
 • 0

Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - đề: 01 - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp DE THI HKI SINH 7

Đề thi học kì I Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - Mã đề: 01 - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp DE THI HKI SINH 7
.. .Trường THCS Tân Tiến Họ Tên HS:…………………… Lớp: …… i m trắc nghiệm Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: Th i gian kiểm tra: 45 phút Năm học: 2016 - 20 17 L i phê đề: 02 Duyệt đề A/ PHẦN... làm gì? Trường THCS Tân Tiến Họ Tên HS:…………………… Lớp: …… i m trắc nghiệm Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: Th i gian kiểm tra: 45 phút Năm học: 2016 - 20 17 L i phê đề: 02 Duyệt đề B PHẦN... HS:…………………… Lớp: …… i m trắc nghiệm Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: Th i gian kiểm tra: 45 phút Năm học: 2016 - 20 17 L i phê đề: 01 Duyệt đề B PHẦN TỰ LUẬN (6 I M) Câu 1: (1,5 i m) Trùng kiết
 • 6
 • 107
 • 1

Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - đề: 7I - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 1

Đề thi học kì I Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - Mã đề: 7I - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 1
... tên:……………………… Lớp: 7i m: L i phê thầy(cô): NĂM HỌC 2 01 6-2 0 17 - Tiết: 18 Môn: Sinh học - Th i gian: 45 phút đề 7I II Tự Luận (6 i m) Câu 1: (0 ,75 i m) Quan sát hình cho biết động vật khác v i thực... trứng giun (qua rau sống, i, …) Biện pháp phòng chống bệnh giun: - Giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh m i trường, kết hợp v i vệ sinh xã h i cộng đồng - Ăn uống hợp vệ sinh - Uống thuốc tẩy giun... roi, trùng giày, … Em cho biết a) Động vật nguyên sinh đặc i m chung? b) Trùng kiết lị gây h i sức khỏe ngư i? Để phòng tránh trùng kiết lị ký sinh, cần ph i ăn uống nào? Câu 3: (0 ,75 i m)
 • 3
 • 86
 • 0

Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - đề: 7II - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 2

Đề thi học kì I Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - Mã đề: 7II - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 2
... tên:……………………… Lớp: 7i m: L i phê thầy(cô): NĂM HỌC 20 1 6 -2 0 17 - Tiết: 18 Môn: Sinh học - Th i gian: 45 phút đề 7II II Tự Luận (6 i m) Câu 1: (0 ,75 i m) Quan sát hình cho biết động vật khác v i thực... vào miệng để khép kín vòng đ i - Biện pháp phòng chống bệnh giun: + Giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh m i trường, kết hợp v i vệ sinh xã h i cộng đồng + Ăn uống hợp vệ sinh + Uống thuốc tẩy giun... nghi v i đ i sống ký sinh là: - Mắt lông b i tiêu giảm - Giác bám, quan sinh dục, ruột phân nhánh phát triển b) - Giun gây cho trẻ em ngứa ngáy, trẻ đưa tay g i Do th i quen mút tay, liền đưa
 • 3
 • 104
 • 0

Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - đề: 7III - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 3

Đề thi học kì I Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - Mã đề: 7III - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 3
... tên:……………………… Lớp: 7i m: L i phê thầy(cô): NĂM HỌC 201 6-2 0 17 - Tiết: 18 Môn: Sinh học - Th i gian: 45 phút đề 7III II Tự Luận (6 i m) Câu 1: (0 ,75 i m) Quan sát hình cho biết động vật khác v i thực... i, …) Biện pháp phòng chống bệnh giun: - Giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh m i trường, kết hợp v i vệ sinh xã h i cộng đồng - Ăn uống hợp vệ sinh - Uống thuốc tẩy giun định kì Tổng cộng i m... sớm hành tinh, nhà khoa học phát chúng tương đ i muộn Hầu hết động vật nguyên sinh không nhìn thấy mắt thường Qua kính hiển vi thấy giọt nước ao, hồ … gi i động vật nguyên sinh v i lo i thường
 • 3
 • 39
 • 0

Đề thi họcI Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - đề: 7IV - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 4

Đề thi học kì I Môn: Sinh học – Lớp: 7 Trường THCS Tân Tiến - Mã đề: 7IV - Bài giảng tổng hợpBài giảng tổng hợp KT GHKI sh 7 4
... tên:……………………… Lớp: 7i m: L i phê thầy(cô): NĂM HỌC 201 6-2 0 17 - Tiết: 18 Môn: Sinh học - Th i gian: 45 phút đề 7IV II Tự Luận (6 i m) Câu 1: (0 ,75 i m) Quan sát hình cho biết động vật khác v i thực... vào miệng để khép kín vòng đ i - Biện pháp phòng chống bệnh giun: + Giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh m i trường, kết hợp v i vệ sinh xã h i cộng đồng + Ăn uống hợp vệ sinh + Uống thuốc tẩy giun... thích nghi v i đ i sống ký sinh là: - Mắt lông b i tiêu giảm - Giác bám, quan sinh dục, ruột phân nhánh phát triển b) - Giun gây cho trẻ em ngứa ngáy, trẻ đưa tay g i Do th i quen mút tay, liền đưa
 • 3
 • 53
 • 0

Đề KT HK 1 môn sinh học lớp 6 ma trận đáp án trắc nghiệm tự luận

Đề KT HK 1 môn sinh học lớp 6 có ma trận và đáp án trắc nghiệm và tự luận
I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp HS biết được:Cấu tạo tế bào thực vật, sự phân chia tế bào, các loại rễ, các miền rễ, sự hút nước muối khoáng, cấu tạo của thân, vận chuyển các chất trong thân…2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng duy, làm việc độc lập.3. Thái độ: Trung thực, tích cực, nghiêm túc.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra viết, kết hợp TNKQ Tự luận (30% TNKQ, 70% TL)III. MA TRẬN (Trang sau)Các chủ đề chínhCác mức độ nhận thứcTổngNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng ở mức cao hơnTNTLTNTLTNTLTNTLCấu tạo tế bào Chức năng của TBSố câu11Số điểm0,50,5Rễ Phân biệt các loại rễ Biến dạng của rễ Đặc điểm của rễ, các miền của rễ.Số câu1124Số điểm0,50,534Thân Chức năng của mạch gỗ Sự phát triển của thân Biến dạng của thân Biết được ý nghĩa của bấm ngọn, tỉa cànhSố câu11114Số điểm0,50,50,523,5Lá Biết khái niệm quang hợp trình bày sơ đồ quang hợpSố câu11Số điểm22Tổng số câuSố điểmTỉ lệ %31,515%5660%22,525%1010100%IV. ĐỀ KIỂM TRAA. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Bào quan nào điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?A. Không bào B. Lục lạpC. Ti thể D. NhânCâu 2: Có mấy loại rễ chính?A. 1 B. 2C. 3 D. 4Câu 3: Chức năng của mạch gỗ là: A. Vận chuyển cấc chất. B. Vận chuyển nước muối khoáng. C. Vận chuyển các chất hữu cơ. D. Cả a,b,c đều đúng.Câu 4: Củ Sắn thuộc loại rễ biến dạng nào?A. Rễ móc B. Rễ thởC. Rễ củ D. Rễ giác mútCâu 5: Thân dài ra do đâu?A. Mô phân sinh ngọn B. Tầng sinh trụC. Tầng sinh vỏ D. Cả A, B, C đều saiCâu 6: Củ Khoai tây thuộc loại thân biến dạng nào?A. Thân củ B. Thân rễC. Thân mọng nước D. Thân hànhB. Phần tự luận (7 điểm)Câu 7: (1,5 điểm). Trình bày đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm? Kể tên 3 cây có rễ cọc, 3 cây có rễ chùm?Câu 8: (1,5 điểm). Rễ gồm những miền nào? Trình bày chức năng của mỗi miền?Câu 9: (2 điểm).Trong trồng trọt bấm ngọn, tỉa cành lợi gì? Những loại cây nào bấm ngọn tỉa cành. Cho ví dụ?Câu 10: (2 điểm). Trình bày khái niệm quang hợp ? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp? V. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤMA. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)Câu 123456Đáp ánDBBCAAĐiểm0,50,50,50,50,50,5B. Phần tự luận. (7 điểm)CâuĐáp ánĐiểmCâu 71,5 điểm Rễ cọc rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất nhiều rễ con mọc xiênVD: cây nhãn, bưởi, rau cải… Rễ chùm gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùmVD: cây hành, tỏi, lúa…0,50,250,50,25Câu 81,5 điểm Rễ gồm 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ. Chức năng: + Miền trưởng thành chức năng dẫn truyền. + Miền hút chức năng hút nước muối khoáng hòa tan. + Miền sinh trưởng giúp rễ dài ra. + Miền chóp rễ chức năng bảo vệ cho đầu rễ.0,50,250,250,250,25Câu 92 điểm Bấm ngọn tỉa cành nhằm tăng năng xuất cây trồng. Bấm ngọn đối với cây lấy quả, hạt hay lá. vd: mông tơi, chè, hoa hồng… Tỉa cành đối với cây lấy gỗ, sợi.vd: bạch đàn, lim, đây… 0,50,50,250,50,25 Câu 102 điểm Quang hợp là quá trình lá cây nhờ chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột nhả khí ôxi. Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. ánh sángNước + Khí cacbonic Tinh bột + Khí oxi chất diệp lục 11LÃNH ĐẠO DUYỆTNGƯỜI RA ĐỀNGƯỜI THẨM ĐỊNH ... đồ tóm tắt trình quang hợp? V ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM A Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu Đáp án D B B Điểm 0,5 0,5 0,5 C 0,5 A 0,5 B Phần tự luận (7 điểm) Câu Đáp án - Rễ cọc có rễ to khỏe đâm... 0,5 4 - Biến dạng thân - Biết ý nghĩa bấm ngọn, tỉa cành 1 0,5 3,5 2,5 25% 10 10 10 0% IV ĐỀ KIỂM TRA A Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Bào quan điều khiển mọi hoạt động sống tế bào? A Không... khoáng C Vận chuyển chất hữu D Cả a,b,c Câu 4: Củ Sắn thuộc loại rễ biến dạng nào? A Rễ móc B Rễ thơ C Rễ củ D Rễ giác mút Câu 5: Thân dài đâu? A Mô phân sinh B Tầng sinh trụ C Tầng sinh
 • 6
 • 16
 • 0

Đề KT HK i môn sinh học lớp 7 ma trận, đáp án; trắc nghiệm tự luận

Đề KT HK i môn sinh học lớp 7 có ma trận, đáp án; trắc nghiệm và tự luận
I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết được môi trường sống đặc điểm của các loài thuộc ngành giun. Trình bày được đặc điểm cấu tạo của giun đất, lợi ích của giun đất đối với trồng trọt. Trình bày được vai trò thực tiễn của sâu bọ. Nêu các biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường.2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng duy, làm việc độc lập.3. Thái độ: Ý thức làm bài nghiêm túc, tự giác.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra viết, kết hợp 30% trắc nghiệm với 70% tự luậnIII. MA TRẬN (Trang sau)Các chủ đề chínhCác mức độ nhận thứcTổngNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng ở mức cao hơnTNTLTNTLTNTLTNTLĐộng vật nguyên sinh Hình thức sinh sản của đv nguyên sinh Lối sống của động vật nguyên sinh.Số câu112Số điểm0,50,51 Ruột khoang Đặc điểm của san hô.Số câu1 1 Số điểm0,5 0,5 Giáp xác Chức năng các phần phụ của tôm Đặc điểm sống của tôm.Số câu2 2 Số điểm1 1Giun tròn Kí sinh của giun đũaSố câu1 1Số điểm0,5 0,5Giun đốt Đặc điểm của giun đốt Đặc điểm sống của giun đấtSố câu1 1 2Số điểm2 2 4Sâu bọ Vai trò, biện pháp phòng chống sâu bọ Biện pháp phòng chống sâu bọSố câu12 121 Số điểm2 13 Tổng số câuSố điểmTỉ lệ %31,515%3,5550%22,525%12110%910100%IV. ĐỀ KIỂM TRAA. Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là ?A.Trùng giày, trùng kiết lịB.Trùng biến hình, trùng sốt rétC.Trùng sốt rét, trùng kiết lịD.Trùng roi xanh, trùng giàyCâu 2. Động vật nguyên sinh nào dưới đây có hình thức sinh sản phân đôi và tiếp hợp?A.Trùng giàyB.Trùng biến hìnhC.Trùng sốt rétD.Trùng roi xanhCâu 3. Đặc điểm không có của san hô là ?A.Cơ thể đối xứng tỏa trònB.Sống di chuyển thường xuyênC.Kiểu ruột hình túiD.Sống tập đoànCâu 4. Các phần phụ có chức năng giữ và xử lí mồi ở tôm là ?A.Các chân hàmB.Các chân ngựcC.Các chân bơiD.Tấm láiCâu 5. Người ta thường câu tôm vào thời gian nào trong ngày ?A.Sáng sớmB.Buổi trưaC.Chập tốiD.Buổi chiềuCâu 6. Nơi kí sinh của giun đũa là ?A.Ruột nonB.Ruột giàC.Ruột thẳngD.Tá tràngB. Phần tự luận (7 điểm)Câu 7 (2 điểm): Đặc điểm cấu tạo ngoài của Giun đất thích nghi với lối sống chui rúc ở đất như thế nào ?Câu 8 (3 điểm): Trình bày vai trò thực tiễn của sâu bọ ? Ở địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? Câu 9 (2 điểm): Vì sao nói: “Giun đất là lưỡi cày muôn thủa của nhà nông”? V. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤMA. Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu123456Đáp ánCABACAĐiểm0,50,50,50,50,50,5B. Phần tự luận (7 điểm)CâuĐáp ánĐiểmCâu 7(2 điểm) Đặc điểm cấu tạo ngoài của Giun đất thích nghi với lối sống chui rúc trong đất:+ thể dài gồm nhiều đốt+ Phần đầu miệng thành phát triển+ Vòng tơ ở xung quanh mỗi đốt+ Thành thể khả năng chun giãn0,50,50,50,5Câu 8(3 điểm) Vai trò thực tiễn của sâu bọ:+ Làm thuốc chữa bệnh+ Thụ phấn cho cây trồng+ Diệt các sâu hại.+ Làm thực phẩm. Các biện pháp chống sâu bọ hại nhưng an toàn với môi trường:+ Bẫy đèn diệt bươm bướm, nuôi tạo điều kiện giúp thiên địch phát triển. Bắt sâu bọ…0,50,50,50,51Câu 9(2 điểm) Nói: “Giun đất là lưỡi cày muôn thủa của nhà nông” vì: Giun đất tiêu hóa bằng đất. Sự di chuyển, chui rúc trong đất làm cho đất tơi xốp, thoáng khí Giúp cho rễ cây hô hấp dễ dàng hơn, nên cây sinh trưởng phát triển tốt.0,50,750,75LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆTNGƯỜI RA ĐỀNGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ ... 100% IV ĐỀ KIỂM TRA A Phần trắc nghiệm (3 i m) Câu Các động vật nguyên sinh sống kí sinh ? A Trùng giày, trùng kiết li B Trùng biến hình, trùng sốt rét C Trùng sốt rét, trùng kiết li... Ngư i ta thường câu tôm vào th i gian ngày ? A Sáng sớm B Buô i trưa C Chập t i D Buô i chiều Câu N isinh giun đũa ? A Ruột non B Ruột già C Ruột thẳng D Tá tràng B Phần tự luận (7 i m)... Bẫy đèn diệt bươm bướm, nu i tạo i ̀u kiện giúp thiên đich phát triển Bắt sâu bọ… - No i: “Giun đất lươ i cày mn thủa nhà nơng” vì: - Giun đất tiêu hóa đất Câu - Sự di chuyển, chui rúc đất
 • 5
 • 18
 • 0

Đề KT HK i môn hoá học lớp 8 ma trận, đáp án; trắc nghiệm tự luận

Đề KT HK i môn hoá học lớp 8 có ma trận, đáp án; trắc nghiệm và tự luận
I. MỤC TIÊU1. Kiến thức Học sinh biết cách phân loại chất, phát biểu được nội dung định luật bảo toàn khối lượng. Học sinh hiểu được cách lập CTHH của hợp chất khi đã biết hóa trị các nguyên tố cấu tạo nên chất, cách tính phân tử khối của chất cách viết chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Học sinh vận dụng kiến thức đã học để lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng tính toán hóa học.2. Kĩ năng Rèn kĩ năng lập công thức hóa học, lập phương trình hóa học tính toán hóa học.3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức cẩn thận trong khi viết công thức hóa học, phương trình hóa học khi tính toán, tự giác trong khi làm bài.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra viết, kết hợp 30% trắc nghiệm 70% tự luậnIII. MA TRẬN ĐỀ (Trang sau)Mức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngVận dụng thấpVận dụng caoTNTLTNTLTNTLTNTLChất nguyên tử phân tử Biết cách phân loại chất, biết được đơn chất là gì, hợp chất là gì. Hiểu được cách viết nào chỉ 2 nguyên tử H. Viết được CTHH của hợp chất khi biết hóa trị các nguyên tố cấu tạo nên chất Tính được phân tử khối của H2 Số câu1214Số điểm2114 Phản ứng hóa học Phát biểu được nội dung định luật BTKL Lập được PTHH theo sơ đồ phản ứngSố câu112Số điểm123Mol tính toán hóa học Tính khối lượng, thể tích, số mol khi biết đại lượng liên quan. Tính khối lượng của chất khí một cách gián tiếp Số câu112Số điểm213Tổng số câuSố điểmTỉ lệ 2330%3220%2440%1110%810100%IV. ĐỀ KIỂM TRAA. Trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp ở trong ngoặc (hợp chất, nguyên tố hóa học, đơn chất) để điền vào chỗ trống trong câu sau ?Chất được phân chia thành hai loại lớn là...............................và................................ Đơn chất được tạo nên từ một.........................., còn...........................được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Câu 2: Cách viết 2O chỉ ý gì ?A. Hai nguyên tử oxi C. Ba nguyên tử oxi B. Hai phân tử oxi D. Hai nguyên tố oxiCâu 3: Phân tử khối của khí Hiđro là ?A. 1 đvC ; B. 2đvC ; C. 3 đvC ; D. 4 đvCB. Tự luận (7 điểm)Câu 4 (1 điểm): Hãy viết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi:a) Al (III) Ob) C (IV) Hc) Fe (III) nhóm (OH) (I)d) Ba (II) nhóm (PO4) (III)Câu 5 (1 điểm): Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.Câu 6 ( 2 điểm): Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:a) P + O2  P2O5 b) Ba + O2  BaOc) P2O5 + H2O  H3PO4d) Zn + HCl  ZnCl2 + H2Câu 7 (2 điểm): Hãy tínha) Số mol của 140 g Fe; 73 g HClb) Thể tích khí (đktc) của 0,25 mol CO2c) Khối lượng của 0,5 mol NaClCâu 8 (1 điểm): Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi khí sau để chúng cùng thể tích khí là 5,6 lít ở đktca) CO2 ; b) O2V. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤMA. Trắc nghiệm (3 điểm)Câu123Đáp ánThứ tự điền là: đơn chất, hợp chất (hay ngược lại: hợp chất, đơn chất), nguyên tố hóa học, hợp chất.ABĐiểm0,5 điểm 1 cụm từ đúng0,50,5B. Tự luận (7 điểm)CâuĐáp ánĐiểmCâu 4(1 điểm)a) Al2O3b) CH4c) Fe(OH)3d) Ba3(PO4)20,250,250,250,25Câu 5 (1điểm)Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.1Câu 6( 2 điểm)a) 4P + 5O2 2P2O5 b) 2Ba + O2 2BaOc) P2O5 + 3H2O 2H3PO4d) Zn + 2HCl ZnCl2 + H20,50,50,50,5Câu 7 (2điểm)a) Số mol của 140 g Fe là: nFe = mFe : MFe = 140 : 56 = 2,5 (mol) Số mol của 73 g HCl là: nHCl = mHCl : MHCl = 73 : 36,5 = 2 (mol)b) Thể tích khí (đktc) của 0,25 mol CO2 là: VCO = nCO . 22,4 = 0,25 . 22,4 = 5,6 (lít)c) Khối lượng của 0,5 mol NaCl là: mNaCl = nNaCl . MNaCl = ¬ 0,5 . 58,5 = 29,25 (g)0,50,50,50,5 ... tạo b i: a) Al (III) O b) C (IV) H c) Fe (III) nhóm (OH) (I) d) Ba (II) nhóm (PO4) (III) Câu (1 i m): Phát biểu n i dung định luật bảo toàn kh i lượng Câu ( i m): Lập phương trình hóa học theo... đồ phản ứng - Tính kh i lượng, thể tích, số mol biết đ i lượng liên quan 2 40% - Tính kh i lượng chất khí cách gián tiếp 1 1 10% 10 100% IV ĐỀ KIỂM TRA A Trắc nghiệm (3 i m) Câu 1: Hãy chọn cụm... nguyên tử oxi C Ba nguyên tử oxi B Hai phân tử oxi D Hai nguyên tố oxi Câu 3: Phân tử kh i khí Hiđro ? A đvC ; B 2đvC ; C đvC ; D đvC B Tự luận (7 i m) Câu (1 i m): Hãy viết cơng thức hóa học hợp
 • 5
 • 19
 • 0

Đề KT HK i môn sinh học lớp 8 ma trận, đáp án; trắc nghiệm tự luận

Đề KT HK i môn sinh học lớp 8 có ma trận, đáp án; trắc nghiệm và tự luận
I. MỤC TIÊU1. Kiến thức Học sinh biết khái niệm về mô, chức năng của cột sống, biết phổi là nơi diễn ra sự trao đổi khí giữa thể với môi trường bên ngoài Học sinh hiểu được phản xạ là gì ? Các yếu tố của một cung phản xạ hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi nào? Học sinh vận dụng kiến thức đã học để đưa ra được các biện pháp bảo vệ thể tránh các tác nhân hại cho tim mạch, giải thích được vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi2. Kĩ năng HS kĩ năng trình bày bài, phân tích.3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức cẩn thận tự giác trong khi làm bài.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra viết, kết hợp 30% trắc nghiệm 70% tự luậnIII. MA TRẬN ĐỀ (Trang sau)Mức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngVận dụng thấpVận dụng caoTNTLTNTLTNTLTNTLKhái quát về thể người Khái niệm mô Hiểu được phản xạ là gì ? Các yếu tố của một cung phản xạSố câu112Số điểm0,51,52Vận động Chức năng của cột sống Xương to ra bề ngang là nhờ đâuSố câu112Số điểm0,50,51Tuần hoàn Biết được đông máu liên quan đến yếu tố nào của máu Biện pháp bảo vệ thể tránh các tác nhân hại cho tim mạch Giải thích được vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi Số câu1113Số điểm0,52,514Hô hấp Biết phổi là nơi diễn ra sự trao đổi khí giữa thể với môi trường bên ngoài Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi nàoSố câu112Số điểm0,50,51Tiêu hóa Biết được các hoạt động tiêu hóa vai trò của các hoạt động đóSố câu11Số điểm22Tổng số câuSố điểmTỉ lệ 4220%44,545%12,525%1110%1010100%IV. ĐỀ KIỂM TRAA. Trắc nghiệm (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.Câu 1. Chức năng của cột sống là :A. Bảo vệ tim, phổi các quan ở phía trên khoang bụngB. Giúp thể đứng thẳng, gắn với xương sườn xương ức tạo thành lồng ngực, bảo vệ tim, phổi.C. Giúp thể đứng thẳng lao độngD. Bảo đảm cho thể vận động được dễ dàng.Câu 2. Một tập hợp tế bào chuyên hoá, cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định gọi là: A. Tế bào. B. Mô. C. quan. D. Hệ quan.Câu 3. Xương to ra về bề ngang là nhờ:A. Sự phân chia của mô xương cứng. B. Sự phân chia của các tế bào xương.C. Tấm sụn ở hai đầu xương D. Mô xương xốp.Câu 4. Chức năng quan trọng nhất của hệ hô hấp là sự trao đổi khí giữa thể với môi trường bên ngoài diễn ra ở :A. Khoang mũi B. Thanh quản C. Khí quản phế quản D. PhổiCâu 5. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi :A. Thở sâu giảm nhịp thở B. Thở bình thường C. Tăng nhịp thở D. Cả A, B, C đề saiCâu 6. Quá trình đông máu sự tham gia của?A. Hồng cầu B. Bạch Cầu C. Tiểu cầu D. Huyết tươngB. Tự luận (7 điểm)Câu 7 (1,5 điểm): Phản xạ là gì ? Một cung phản xạ gồm mấy yếu tố ? đó là những yếu tố nào ?Câu 8 (2,5 điểm): Trình bày các biện pháp bảo vệ thể tránh các tác nhân hại cho tim mạchCâu 9 (2 điểm): Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? Tiêu hóa vai trò gì đối với thể người?Câu 10 (1 điểm): Hãy giải thích vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi ?V. ĐÁP ÁN THANG ĐIỂMA. Trắc nghiệm (3 điểm)Câu123456Đáp ánBBBDACĐiểm0,50,50,50,50,50,5B. Tự luận (7 điểm)CâuĐáp ánĐiểmCâu 7(1,5 điểm) Phản xạ là phản ứng của thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố là: quan thụ cảm, nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm quan phản ứng.0,750,75Câu 8 (2,5 điểm)Các biện pháp bảo vệ thể tránh các tác nhân hại cho tim mạch: Khắc phục hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim huyết áp không mong muốn+ Không sử dụng các chất kích thích hại như thuốc lá, rượu, ....+ Cần kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm để nếu phát hiện khuyết tật liên quan đến tim mạch sẽ được chữa trị kịp thời hay chế độ hoạt động sinh hoạt phù hợp theo lời khuyên của bác sĩ.+ Khi bị sốc hặc stress cần điều chỉnh thể kịp thời Cần tiêm phòng các bệnh hại cho tim mạch như thương hàn,... điều trị kịp thời các chứng bệnh như cúm, thấp khớp... Hạn chế ăn các thức ăn hại cho tim mạch như mỡ động vật.0,50,250,50,250,50,5Câu 9 (2 điểm) Những hoạt động của quá trình tiêu hóa:+ Ăn uống+ Đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa+ Tiêu hóa thức ăn+ Hấp thụ các chất dinh dưỡng+ Thải phân Vai trò của tiêu hóa đối với thể người:Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng thể thể hấp thụ được qua thành ruột thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.0,20,20,20,20,21Mức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngVận dụng thấpVận dụng caoTNTLTNTLTNTLTNTLChất nguyên tử phân tử Biết cách phân loại chất, biết được đơn chất là gì, hợp chất là gì. Hiểu được cách viết nào chỉ 2 nguyên tử H. Viết được CTHH của hợp chất khi biết hóa trị các nguyên tố cấu tạo nên chất Tính được phân tử khối của H2 Số câu1214Số điểm2114 Phản ứng hóa học Phát biểu được nội dung định luật BTKL Lập được PTHH theo sơ đồ phản ứngSố câu112Số điểm123Mol tính toán hóa học Tính khối lượng, thể tích, số mol khi biết đại lượng liên quan. Tính khối lượng của chất khí một cách gián tiếp Số câu112Số điểm213Tổng số câuSố điểmTỉ lệ 2330%3220%2440%1110%810100%IV. ĐỀ KIỂM TRAA. Trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp ở trong ngoặc (hợp chất, nguyên tố hóa học, đơn chất) để điền vào chỗ trống trong câu sau ?Chất được phân chia thành hai loại lớn là...............................và................................ Đơn chất được tạo nên từ một.........................., còn...........................được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Câu 2: Cách viết 2O chỉ ý gì ?A. Hai nguyên tử oxi C. Ba nguyên tử oxi B. Hai phân tử oxi D. Hai nguyên tố oxiCâu 3: Phân tử khối của khí Hiđro là ?A. 1 đvC ; B. 2đvC ; C. 3 đvC ; D. 4 đvCB. Tự luận (7 điểm)Câu 4 (1 điểm): Hãy viết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi:a) Al (III) Ob) C (IV) Hc) Fe (III) nhóm (OH) (I)d) Ba (II) nhóm (PO4) (III)Câu 5 (1 điểm): Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.Câu 6 ( 2 điểm): Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:a) P + O2  P2O5 b) Ba + O2  BaOc) P2O5 + H2O  H3PO4d) Zn + HCl  ZnCl2 + H2Câu 7 (2 điểm): Hãy tínha) Số mol của 140 g Fe; 73 g HClb) Thể tích khí (đktc) của 0,25 mol CO2c) Khối lượng của 0,5 mol NaClCâu 8 (1 điểm): Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi khí sau để chúng cùng thể tích khí là 5,6 lít ở đktca) CO2 ; b) O2V. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤMA. Trắc nghiệm (3 điểm)Câu123Đáp ánThứ tự điền là: đơn chất, hợp chất (hay ngược lại: hợp chất, đơn chất), nguyên tố hóa học, hợp chất.ABĐiểm0,5 điểm 1 cụm từ đúng0,50,5B. Tự luận (7 điểm)CâuĐáp ánĐiểmCâu 4(1 điểm)a) Al2O3b) CH4c) Fe(OH)3d) Ba3(PO4)20,250,250,250,25Câu 5 (1điểm)Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.1Câu 6( 2 điểm)a) 4P + 5O2 2P2O5 b) 2Ba + O2 2BaOc) P2O5 + 3H2O 2H3PO4d) Zn + 2HCl ZnCl2 + H20,50,50,50,5Câu 7 (2điểm)a) Số mol của 140 g Fe là: nFe = mFe : MFe = 140 : 56 = 2,5 (mol) Số mol của 73 g HCl là: nHCl = mHCl : MHCl = 73 : 36,5 = 2 (mol)b) Thể tích khí (đktc) của 0,25 mol CO2 là: VCO = nCO . 22,4 = 0,25 . 22,4 = 5,6 (lít)c) Khối lượng của 0,5 mol NaCl là: mNaCl = nNaCl . MNaCl = ¬ 0,5 . 58,5 = 29,25 (g)0,50,50,50,5 ... suốt nhân h i đ i cho tim khơng mệt mạch m i 1 2,5 Hô hấp Số câu Số i m - Biết ph i n i diễn trao đ i khí thể v i m i trường bên ng i 0,5 Tiêu hóa Số câu Số i m Tổng số câu Số i m Tỉ lệ... m i ? V ĐÁP ÁN THANG I M A Trắc nghiệm (3 i m) Câu Đáp án B B B D A C i m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 B Tự luận (7 i m) Câu Đáp án i m - Phản xạ phản ứng thể trả l i kích thích 0,75 m i trường... biện pháp bảo vệ thể tránh tác nhân h i cho tim mạch Câu (2 i m): Q trình tiêu hóa gồm hoạt động nào? Tiêu hóa vai trò thể ngư i? Câu 10 (1 i m): Hãy gi i thích tim hoạt động suốt đời
 • 7
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >