Tổng hợp tài liệu :

Nhiệm vụ của đoàn thanh niên vladimir ilyich lenin

Chức năng nhiệm vụ của ban thanh tra giáo dục

Chức năng nhiệm vụ của ban thanh tra giáo dục
Chức năng nhiệm vụ của ban thanh tra giáo dục . PHẦN I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN THANH TRA GIÁO DỤC 1.1. Chức năng: Tổ chức tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (sau. quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. 1.2. Nhiệm vụ: 1.2.1. Nhiệm vụ Thanh tra Giáo dục. a. Thanh tra việc thực hiện chính
 • 18
 • 2,893
 • 18

Mối quan hệ giữa nhân hội theo triết học Mác Lênin thực tiễn xây dựng lối sống mới của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nay

Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác – Lênin và thực tiễn xây dựng lối sống mới  của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nay
Cho đến nay, xây dựng lối sống mới trở thành một trong những mục tiêucủa xây dựng xã hội mới ở nước ta . từ năm 2002 đến nay CHƯƠNG 2 THỰC TIỂN XÂY DỰNG LỐI SỐNG MỚI CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH AN GIANG TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY 2.1 Thực tiễn xây. triết học Mác – Lênin và thực tiễn xây dựng lối sống mới của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nay . 2. Mục đích và nhiệm
 • 52
 • 1,188
 • 0

NQDN ket nap Dang cua Doan Thanh Nien - Mau 4

NQDN ket nap Dang cua Doan Thanh Nien - Mau 4
. Phờng Thanh Lơng -- -- - o0o -- - -- Số: . -NQ/ ĐTN Thanh Lơng, ngày . tháng . năm Nghị Quyết Giới thiệu Đoàn viên u tú vào Đảng Kính gửi: - Chi ủy Chi bộ -. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Hai Bà Trng BCH Đoàn Phờng Thanh Lơng -- -- - o0o -- - -- Số: . -NQ/ ĐTN Thanh Lơng, ngày . tháng . năm Biên bản họp Giới thiệu
 • 4
 • 1,104
 • 1

Những vấn đề cơ bản của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Những vấn đề cơ bản của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
. Những vấn đề cơ bản của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1.Chi Đoàn được thành lập như thế nào? Trả lời: Chi Đoàn được thành theo. thống của chi đoàn: Ghi những thành tích những truyền thống tốt đẹp của chi đoàn, những gương đoàn viên điển hình, những hình ảnh trong hoạt động của chi đoàn
 • 5
 • 1,654
 • 8

Kế họch tổ chức cua đoàn thanh niên Hai phòng

Kế họch tổ chức cua đoàn thanh niên Hai phòng
. thành phố lần thứ XI. Phương châm: “Mỗi Đoàn cơ sở một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn một phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một hành động học tập và. Cuộc vận động… Thanh niên tiên tiến được lựa chọn phải thực sự điển hình, có sức lan toả trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên. 4. Tổ chức các hoạt động
 • 3
 • 544
 • 0

Sự ra đời của đoàn thanh nien

Sự ra đời của đoàn thanh nien
. chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự. công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên
 • 1
 • 391
 • 0

Luận văn quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của đoàn thanh niên tại tỉnh hòa bình

Luận văn quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của đoàn thanh niên tại tỉnh hòa bình
luận văn . NGUYỄN GIA QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH NHẬN ỦY THÁC CHO VAY TÍN DỤNG ƯU ðÃI ðỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA ðOÀN THANH NIÊN TẠI TỈNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH. chung về nghèo ñói và hộ nghèo 7 2.1.3 Tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo 10 2.1.4 Quản lý chương trình nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu ñãi ñối với hộ nghèo
 • 111
 • 665
 • 4

bộ tài liệu tập huấn công tác văn phòng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

bộ tài liệu tập huấn công tác văn phòng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
. tài liệu Hội nghị Công tác Văn phòng toàn quốc năm 2006 1- Chơng trình Hội nghị. 2- Báo cáo công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay. 3- Công tác văn bản của Đoàn; . Công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay Tài liệu hội nghị công tác Văn phòng toàn quốc tháng 6/2006 Phần thứ nhất Kết quả công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn. Ytế; Tài vụ; Phòng công tác Đoàn phía Nam và Nhà khách thanh niên, với 85 cán bộ, công nhân viên. Văn phòng Đoàn cấp tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thờng có bộ phận tổng hợp, hành chính,
 • 100
 • 1,155
 • 2

Báo cáo khoa học : Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ việt nam của đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng

Báo cáo khoa học : Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ việt nam của đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng
Đề tài Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ việt nam của đoàn thanh niên thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng thuộc công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ . thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng Và DI TíCH LịCH Sử CáCH MạNG 1.1. Một số khái niệm liên quan về giáo dục, truyền thống và giáo dục truyền thống cách mạng. . dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử cách mạng. Chơng 3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng. liên quan đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua hệ thống bảo tàng Và DI TíCH LịCH Sử CáCH MạNG 8 1.1. Một số khái niệm liên quan về giáo dục, truyền
 • 83
 • 1,797
 • 8

Một số giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Một số giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới
. hợp thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông. động của Đoàn thanh niên trên địa bàn nông thôn Phần 3: Một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới 13 PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Một. chế; giải pháp cụ thể phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 11 - Đối tượng nghiên cứu: các giải pháp phát huy vai trò của
 • 189
 • 3,522
 • 23

Tiểu luận: Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh (Nghiên cứu trường hợp Trường Trung Học Phổ Thông Sào Báy Kim Bôi Hòa Bình)

Tiểu luận: Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh (Nghiên cứu trường hợp Trường Trung Học Phổ Thông Sào Báy Kim Bôi Hòa Bình)
Tiểu luận: Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh (Nghiên cứu trường hợp Trường Trung Học Phổ Thông Sào Báy Kim Bôi Hòa Bình)iểu luận: Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh (Nghiên cứu trường hợp Trường Trung Học Phổ Thông Sào Báy Kim Bôi Hòa Bình) nhằm vận dụng lý thuyết, khái niệm và phương pháp nghiên cứu xã hội dưới góc độ nghiên cứu xã hội học giáo dục. . Tiểu luận Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh ( Nghiên cứu trường hợp Trường Trung Học Phổ Thông Sào Báy - Kim Bôi – Hòa Bình). vai trò của Đoàn Thanh Niên trong việc giáo dục tư tưởng , đạo đức, lối sống cho học sinh. 4. Mục tiêu nghiên cứu Chỉ ra được vai trò của Đoàn Thanh Niên trong việc giáo dục tư tư ng, đạo. giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh nghiên cứu trường trung học phổ thông Sào Báy. 2. Câu hỏi nghiên cứu Đoàn thanh niên có vai trò như thế nào trong việc giáo dục tư tưởng, đạo
 • 34
 • 1,412
 • 1

LUẬN VĂN: Quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước hiện nay doc

LUẬN VĂN: Quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước hiện nay doc
. LUẬN VĂN: Quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước hiện nay MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đoàn. quy hoạch cán bộ; quy hoạch cán bộ đoàn cấp dưới chưa là cơ sở cho quy hoạch cấp trên và quy hoạch cấp trên chưa tạo động lực cho quy hoạch cán bộ đoàn cấp dưới bởi công tác quy hoạch cán bộ. tác quy hoạch cán bộ chuyên trách của Đoàn cấp huyện, đồng thời đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm làm tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn thanh niên cấp huyện ở tỉnh Bình Phước
 • 102
 • 1,140
 • 4

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
. quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Từ ngày 26/3/1931. Thanh niên phản đế Đông Dương Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh Từ. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thứ sáu, 29.02.2008, 02:58pm (GMT+7) Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến
 • 2
 • 728
 • 1

một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng

một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng
. đối nữ sinh viên và công tác nữ sinh viên. 2- Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2.1- Đẩy mạnh công. cứu giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác nữ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 2- Thực trạng công tác nữ sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh. công tác phụ nữ. III- Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên. IV- Một số định hướng, quan điểm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác nữ sinh viên.
 • 197
 • 306
 • 0

nhiệm vụ của đoàn thanh niên

nhiệm vụ của đoàn thanh niên
. nhưng nếu Đoàn thanh niên gánh vác nhiệm vụ đó, nếu toàn thể thanh niên lao động vì lợi ích chung, thì Đoàn thanh niên đó, gồm 40 vạn nam nữ thanh niên, sẽ có quyền gọi là Đoàn thanh niên cộng. chúng ta phải dạy những gì và thanh niên phải học như thế nào nếu họ thật sự muốn tỏ ra xứng đáng với danh hiệu thanh niên cộng sản, và chúng ta phải chuẩn bị cho thanh niên như thế nào để cho. như vậy cũng chưa đủ. Phải làm thế nào để thế hệ thanh niên đảm đương công việc này. Chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ các nam nữ thanh niên thuộc Đoàn thanh niên tự nhủ rằng: đây là công việc của chúng
 • 12
 • 486
 • 0

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phương hướng nhiệm vụ của đoàn thanh niên

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phương hướng nhiệm vụ của đoàn thanh niên
. học và kết nạp Đoàn viên năm học 2015 - 2016. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm học 20 14 - 2015, phương hướng hoạt động công tác Đoàn và PTTN năm học 2015 - 2016 của BCH đoàn. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẠM TẤU Số: /BC-ĐTN Trạm Tấu, ngày tháng năm 2015 BÁO CÁO Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 20 14 - 2015. phương hướng, nhiệm. 25, 74 74 73,27 0 0 0 0 Toàn trường 347 4 1,15 69 19,89 248 71 ,47 36 7 ,49 0 0 4/ Về công tác xây dựng tổ chức ĐoànĐoàn tham gia xây dựng Đảng - Chỉ đạo tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn
 • 11
 • 10,324
 • 11

Nhiệm vụ của đoàn thanh niên vladimir ilyich lenin

Nhiệm vụ của đoàn thanh niên  vladimir ilyich lenin
... vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin thêm kết tốt đẹp Đoàn niên cộng sản phải tham gia tích cực vào cơng việc Mỗi tổ chức hay chi đoàn Đoàn niên phải coi nhiệm vụ nhiệm vụ thân Đồn niên. .. nghĩa Đó đặc trưng chủ yếu nhiệm vụ Đoàn niên cộng sản tổ chức niên cộng sản Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Xã hội cũ xây dựng nguyên... tập hợp lực lượng lại Thế hệ có nhiệm vụ phức tạp Nhiệm vụ đồng chí khơng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin phải tập hợp tất lực lượng
 • 15
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >