Tổng hợp tài liệu :

Tác động của quy mô chính phủ đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Mối quan hệ giữa quy chính phủtăng trưởng kinh tếcác quốc gia ASEAN

Mối quan hệ giữa quy mô chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia ASEAN
Mối quan hệ giữa quy chính phủtăng trưởng kinh tếcác quốc gia ASEAN . Mối quan hệ giữa quy chính phủtăng trưởng kinh tếcác quốc gia ASEAN Tóm tắt  Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế là một vấn đề có nhiều tranh cãi. Các. mối quan hệ phi tuyến giữa quy chính phủtăng trưởng kinh tế cho các nước ASEAN. Câu hỏi nghiên cứu  Liệu có tồn tại một mối quan hệ phi tuyến giữa quy chính phủtăng trưởng kinh. hiện để kiểm định giả thuyết rằng mối quan hệ giữa quy chính phủtăng trưởng kinh tế phi tuyến.  Nghiên cứu này thực hiện cho các nước ASEAN trong giai đoạn 1980-2011. Kết quả thực
 • 32
 • 1,874
 • 10

Tác động của tỷ giá hối đoái thực lên tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm ở việt nam

Tác động của tỷ giá hối đoái thực lên tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm ở việt nam
. các nghiên cu v tác đng cùng chiu ca t giá hi đoái lên tng trng kinh t 27 Bng 2.3. Tng hp các nghiên cu v t giá hi đoái không tác đng lên tng trng kinh t 29 Bng 3.1:. có rt ít nghiên cu thc nghim v tác đng ca t giá hi đoái thc đn tng trng kinh t. Do đó, bài nghiên cu Tác đng ca t giá hi đoái thcăđn tngătrng kinh t nghiên cu. bài nghiên cu nhm nghiên cu tác đng ca t giá hi đoái thc lên tng trng kinh t và chiu hng ca s tác đng y. Do đó, bài nghiên cu đư đa ra hai câu hi nghiên cu sau: (1) T giá
 • 95
 • 258
 • 0

Mối quan hệ giữa phát triển tài chínhtăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế  nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam
. quan v phát trin tài chính 11 2.2.1. Khái nim v phát trin tài chính 11 2.2.2.ăThcăđo phát trin tài chính 12 2.3. Cách thc phát trin tài chính tácăđngăđnătngătrng kinh t 13 2.4.ăSălc. GIÁO DC VÀ ÐÀO TO TRNG ÐI HC KINH T TP. H CHÍ MINH PHAN QUC BÌNH MI QUAN H GIA PHÁT TRIN TÀIăCHệNHăVÀăTNGăTRNG KINH T - NGHIÊN CU THC NGHIM TI VIT NAM . 2.4.ăSălc v mt s nghiên cu liên quan 16 3.ăTịMăLC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHKINH T TI VIT NAM .21 3.1. Tình hình kinh t 21 3.2. Tình hình tài chính 22 4. D LIU,ăMỌăHỊNHăVÀăPHNGăPHỄPăNGHIểNăCU
 • 84
 • 317
 • 0

Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á
...B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH TR N TOÀN TH NG M I QUAN H GI A CHI TIÊU CHÍNH PH VÀ T NG TR NG KINH T : NGHIÊN C U TH C NGHI M T I CÁC QU C GIA KHU V C ÔNG NAM Á Chuyên... kinh t qu c gia khu v c ông Nam Á hay không ? - Tác khu v c ông Nam Á chi u hay ng 1.4 c chi u? Ph m vi nghiên c u it ph t ng tr ng nghiên c u c a lu n v n m i quan h gi a chi tiêu ng kinh t t i... hình nghiên c u khác nhiên ch a th c s có nhi u nghiên c u v khu v c ông Nam Á Các nhà nghiên c u v n không ng ng tranh lu n v vi c gia t ng chi tiêu công hay c t gi m chi tiêu công s có tác d
 • 89
 • 547
 • 1

sự tác động của chính sách tiền tệchính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam
... a sách ti n t sách tài khóa đ n t ng tr ng kinh t Nghiên c u th c nghi m t i Vi t Nam đ c ch n đ nghiên c u v i m c tiêu nghiên c u s tác đ ng c a sách tài khóa sách ti n t đ n t ng tr ng kinh. .. t 37 ng 4: D LI U VÀ K T QU NGHIÊN C U V TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA N T NG TR NG KINH T T I VI T NAM Ch 4.1 D li u nghiên c u Trong nghiên c u này, tác gi xây d ng mô... a sách ti n t , sách tài khóa t ng tr Ch ng 3: Th c tr ng t ng tr ng kinh t ng kinh t , sách ti n t sách tài khóa t i Vi t Nam Trình bày th c tr ng tình hình t ng tr ng kinh t , sách ti n t sách
 • 80
 • 289
 • 1

Tác động của phát triển tài chínhkhu vực sản xuất đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại khu vực châu á thái bình dương

Tác động của phát triển tài chính và khu vực sản xuất đến tăng trưởng kinh tế  bằng chứng thực nghiệm tại khu vực châu á  thái bình dương
... 4.8: Phát triển tài chính, phát triển khu vực sản xuất tăng trưởng kinh tế: sử dụng R&D đại diện cho phát triển khu vực sản xuất giai đoạn 19972014 Bảng 4.9: Phát triển tài chính, khu vực sản xuất. .. hoàn thiện nghiên cứu có, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: Tác động phát triển tài khu vực sản xuất đến tăng trưởng kinh tế - chứng thực nghiệm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 3 1.2 Mục tiêu... xin cam đoan luận văn: Tác động phát triển tài khu vực sản xuất đến tăng trưởng kinh tế - chứng thực nghiệm khu vực Châu Á Thái Bình Dương công trình nghiên cứu tác giả thực theo hướng dẫn người
 • 117
 • 427
 • 0

Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu á có thu nhập thấp luận văn thạc sĩ 2016

Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu á có thu nhập thấp luận văn thạc sĩ 2016
... nghiệm tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế 23 2.3.1 Tác động tuyến tính chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế 23 2.3.2 Tác động phi tuyến tính chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh. .. biến tăng trưởng kinh tế, chi tiêu phủ, độ mở thương mại, lực lượng lao động tỉ lệ lạm phát 2.2 Tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế Tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế vấn... VỀ CHI TIÊU CHÍNH PHỦTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ .7 2.1 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 2.2 Tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế 10 2.2.1 Lý thuyết chi tiêu phủ tăng trưởng
 • 87
 • 400
 • 0

Tác động của quy chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Tác động của quy mô chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á
... phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệm quốc gia khu vực Đông Nam Á ” Qua nghiên cứu tác giả muốn tìm thêm chứng tác động quy phủ nợ công tăng trưởng kinh tế quốc gia khu. .. REM quy 47 phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Bảng 3.3 : Kết hình phi tuyến FEM REM quy 49 phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH SANG TÁC ĐỘNG CỦA QUY CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM
 • 81
 • 368
 • 0

Mối quan hệ giữa phát triển tài chínhtăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới

Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới
... cứu “ Phát triển tài tăng trưởng kinh tế nước phát triển đưa kết luận có mối quan hệ nhân phát triển tài tăng trưởng kinh tế không theo chiều hướng tăng trưởng kinh tế dẫn đến phát triển tài mà... thống tài kinh tế Chính việc xác định mối quan hệ hệ thống tài tăng trưởng kinh tế trở nên khó khăn Do đó, đề tài tập trung xem xét mối quan hệ phát triển hệ thống tài tăng trưởng kinh tế, đồng... là: Có mối quan hệ phi tuyến phát triển tài tăng trưởng kinh tế Xuất hình chữ “U-ngược” mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế Có ngưỡng tối ưu cho hệ thống tài để thúc đẩy kinh tế Nếu
 • 101
 • 386
 • 2

Tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu á

Tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu á
... Tác động đầu tư công đầu tư tư nhân lên tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ quốc gia phát triển Châu Á nhằm tìm mối quan hệ tác động đầu tư công đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh. .. tư công với tăng trưởng kinh tế tác động đầu tư công lên đầu tư tư nhân Đồng thời, dựa sở lý thuyết hình tăng trưởng kinh tế để xây dựng hình thực nghiệm xác định tác động đầu tư công đến. .. cho đầu tư tư nhân, loại đầu tư công khác dễ dẫn đến lấn át đầu tư tư nhân Le Suruga (2005) nghiên cứu Tác động đầu tư công FDI lên tăng trưởng kinh tế nhằm điều tra tác động đầu tư công FDI tăng
 • 85
 • 247
 • 0

Mối quan hệ giữa phát triển tài chínhtăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế  nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam
... số phát triển tài khác nhằm nghiên cứu ảnh hưởng phát triển tài tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực xem xét tác động phát triển tài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. .. chiều phát triển tài tăng trưởng kinh tế dài hạn Việt Nam Các từ khóa: phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, đồng liên kết, Việt Nam 2 GIỚI THIỆU Tăng trưởng kinh tế đề tài nhận nhiều quan. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO TRƢỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN QUỐC BÌNH MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNHTĂNG TRƢỞNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Chuyên
 • 84
 • 405
 • 0

Tác động của chi tiêu chính phủ đến lượng khí thải CO2 nghiên cứu thực nghiệm tại 5 quốc gia asean

Tác động của chi tiêu chính phủ đến lượng khí thải CO2 nghiên cứu thực nghiệm tại 5 quốc gia asean
... lượng khí thải CO2: Nghiên cứu thực nghiệm quốc gia ASEAN nhằm làm rõ tác động Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tìm tác động chi tiêu phủ đến lượng khí thải CO2 cho quốc gia ASEAN. .. - Tác động chi tiêu phủ đến lượng khí thải CO2 quốc gia ASEAN -5 chi u hay ngược chi u? Phương pháp nghiên cứu: Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm xác định tác động chi. .. toàn chi tiêu phủ Theo luận văn xem xét tác động chi tiêu phủ đến khí thải CO2 dạng tổng quát Ý nghĩa thực tiễn đề tài Luận văn với đề tài Tác động chi tiêu phủ đến lượng khí thải CO2: Nghiên cứu
 • 85
 • 377
 • 2

Sự tác động của chính sách tiền tệchính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam
... tài Sự tác động sách tiền tệ sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam chọn để nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu sự tác động sách tài khóa sách tiền tệ đến tăng trưởng. .. hình sách tiền tệ 49 Hình 4.4: Phản ứng xung hình sách tiền tệ sách tài khóa 52 SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆCHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI... thuyết sách tiền tệ sách tài khóa Nghiên cứu thực nghiệm tác giả giới mối quan hệ sách tiền tệ, sách tài khóa tăng trưởng kinh tế Chương 3: Thực trạng tăng trưởng kinh tế, sách tiền tệ sách tài khóa
 • 80
 • 382
 • 0

Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu á có thu nhập thấp

Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu á có thu nhập thấp
... nghiệm tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế 23 2.3.1 Tác động tuyến tính chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế 23 2.3.2 Tác động phi tuyến tính chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh. .. cứu tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế hàm sản xuất tân cổ điển đa biến, với câu hỏi nghiên cứu đặt là: - Chi tiêu phủtác động đến tăng trưởng kinh tế? Chi tiêu phủtác động chi u... biến tăng trưởng kinh tế, chi tiêu phủ, độ mở thương mại, lực lượng lao động tỉ lệ lạm phát 2.2 Tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế Tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế vấn
 • 87
 • 277
 • 0

Tác động của tỷ giá hối đoái thực đến tăng trưởng kinh tế, bằng chứng thực nghiệm tại một số quốc gia trong khu vực ASEAN

Tác động của tỷ giá hối đoái thực đến tăng trưởng kinh tế, bằng chứng thực nghiệm tại một số quốc gia trong khu vực ASEAN
... chế tác động tỷ giá đến kinh tế 2.2 Các lý luận thực nghiệm tác động tỷ giá đến tăng trưởng kinh tế 11 2.3 Một số kết nghiên cứu thực nghiệm tác động tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng kinh. .. thực nghiệm lĩnh vực nhiều tranh cãi Do đó, đề tài nghiên cứu Tác động tỷ giá hối đoái thực đến tăng trưởng kinh tế, chứng thực nghiệm số quốc gia khu vực ASEAN cung cấp chứng thực nghiệm tác. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀ LÊ ANH TÚ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG KHU VỰC
 • 69
 • 262
 • 0

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệm ở các nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)
Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp)Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệmcác nước ASEAN (Khóa luận tốt nghiệp) ... TRƯỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆMCÁC NƯỚC ASEAN Phần lại nghiên cứu trình bày sau: Lý thuyết nợ cơng, tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế trình bày phần thực trạng nợ cơng nước ASEAN. .. nghịch nợ công tăng trưởng nợ công vượt 90% GDP Các tác giả tìm kinh tế nổi, tác động nợ công lớn so với kinh tế phát triển Cụ thể, quy nợ công tăng thêm 10% GDP, tăng trưởng kinh tế suy giảm... sách nước ASEAN giai đoạn 1995 – 2014, từ đưa kết luận mức độ ảnh hưởng nợ công đến tăng trưởng kinh tế Đối tượng mà tác giả muốn nghiên cứu nợ công tăng trưởng kinh tế nước ASEAN chủ yếu, tác
 • 44
 • 191
 • 0

Sự tác động của chính sách tiền tệchính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam
... tài Sự tác động sách tiền tệ sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam chọn để nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu sự tác động sách tài khóa sách tiền tệ đến tăng trưởng. .. hình sách tiền tệ 49 Hình 4.4: Phản ứng xung hình sách tiền tệ sách tài khóa 52 SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆCHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI... thuyết sách tiền tệ sách tài khóa Nghiên cứu thực nghiệm tác giả giới mối quan hệ sách tiền tệ, sách tài khóa tăng trưởng kinh tế Chương 3: Thực trạng tăng trưởng kinh tế, sách tiền tệ sách tài khóa
 • 80
 • 158
 • 0

Tác động của quy chính phủ đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực asean

Tác động của quy mô chính phủ đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực asean
... chứng tác động quy phủ đến tăng trưởng kinh tế, tác giả mong muốn thực nghiên cứu với liệu thu thập quốc gia khu vực ASEAN giai đoạn 2000 – 2014 nhằm xem xét tác động thực quy phủ đến tăng trưởng. .. số nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm mối quan hệ sách tài khóa tăng trưởng kinh tế 15 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA QUY CHÍNH PHÚ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC... kết cho thấy quy phủtác động đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh nghiên cứu gần Rioja & Valev (2004) Anaman (2004) xem xét tác động quy phủ đến tăng trưởng kinh tế quốc gia khu vực Đông Nam
 • 69
 • 121
 • 0

Tác động của quy doanh nghiệp đến tăng trưởng kinh tế của 63 tỉnh thành việt nam giai đoạn 2009 2019

Tác động của quy mô doanh nghiệp đến tăng trưởng kinh tế của 63 tỉnh thành việt nam giai đoạn 2009  2019
... Đánh giá tác động qui doanh nghiệp (bao gồm yếu tố nhƣ tài sản, doanh thu lao động) đến tăng trƣởng kinh tế 63 tỉnh thành Việt nam Đề xuất liên quan đến đóng góp qui doanh nghiệp đến tăng trƣởng...LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Tác động qui doanh nghiệp đến tăng trưởng kinh tế 63 tỉnh thành Việt nam giai đoạn 2009- 2014” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo... quy doanh thu, quy vốn chủ sở hữu Đề tài sử dụng ba yếu tố thuộc quy số lƣợng lao động, tổng tài sản tổng doanh thu để phân tích tác động quy doanh nghiệp tới tăng trƣởng Doanh nghiệp
 • 79
 • 46
 • 0

Tác động của quy chính phủ đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Tác động của quy mô chính phủ đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á
... nhiều Nghiên cứu Nguyễn Thanh Sang tác động quy phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Đơng Nam Á chưa có kết luận xác tác động phi tuyến quy phủ hình tác động cố định tác động. .. phủ đến tăng trưởng kinh tế, tác giả mong muốn thực nghiên cứu với liệu thu thập quốc gia khu vực ASEAN giai đoạn 2000 – 2017 nhằm xem xét tác động thực quy phủ đến tăng trưởng kinh tế. .. lao động theo hình Solow 14 TĨM TẮT Tiêu đề: Tác động quy phủ đến tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu thực nghiệm quốc gia Đông Nam Á Lý lựa chọn đề tài: Tăng trưởng ổn định kinh tế
 • 60
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >