Tổng hợp tài liệu :

Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai và thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty TNHH việt thắng jean đến năm 2021

Thị trường chăn nuôi thức ăn gia súc thức trạng xây dựng quản trị hệ thống kênh phân phối TAGS tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu phương đông

 Thị trường chăn nuôi và thức ăn gia súc và thức trạng xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối TAGS tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu phương đông
Thị trường chăn nuôi thức ăn gia súc thức trạng xây dựng quản trị hệ thống kênh phân phối TAGS tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu phương đông . ChâuThực trạng xây dựng quản trị hệ thống kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu phơng đông2 .1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH. Sau khi xem xét tình hình xây dựng quản trị hệ thống kênh phân phối thức ăn gia súc công ty TNHH xuất nhập khẩu Phơng Đông, tôi nhận thấy
 • 53
 • 618
 • 1

Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An ( TP HCM)

Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An ( TP HCM)
MỤC LỤCChương 1 MỞ ĐẦU 11.1. Lý do chọn đề tài 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 11.3. Nội dung nghiên cứu 11.4. Phương pháp nghiên cứu 21.5. Phạm vi nghiên cứu 2 . Phân tích biến động chi phí GVHD: Võ Nguyên Phương sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An Chương 2CƠ SỞ LÝ LUẬN2.1. Chi phí phân loại chi phí2 .1.1.. biến động chi phí GVHD: Võ Nguyên Phương sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An2 .3. Một số phương pháp phân tích chi phí 2.3.1. Phân tích chi phí
 • 44
 • 871
 • 4

Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An

Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An
Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An . TNHH Việt An Chương 4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT AN 4.1. Khái quát về các loại chi phí phát sinh tại công ty. sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An Tổ chức hạch toán các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tính toán phân tích hoạt động kinh
 • 44
 • 1,363
 • 4

507 Các giải pháp chiến lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty dệt Việt Thắng trong xu thế hội nhập với ngành dệt may thế giới

507 Các giải pháp chiến lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty dệt Việt Thắng trong xu thế hội nhập với ngành dệt may thế giới
507 Các giải pháp chiến lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty dệt Việt Thắng trong xu thế hội nhập với ngành dệt may thế giới
 • 99
 • 374
 • 0

Luận văn " PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT AN " doc

Luận văn
. 4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT AN 20 4.1. Khái quát về các loại chi phí phát sinh tại công ty 20 4.2. Phân tích. tích hiệu quả sử dụng chi phí tại công ty TNHH Việt An 32 4.6.1. Phân tích tỷ suất chi phí đối với chi phí sản xuất 34 4.6.2. Phân tích tỷ suất chi phí
 • 54
 • 570
 • 3

CHUYÊN đề VIỆC áp DỤNG hệ THỐNG sản XUẤT TINH gọn tại CÔNG TY BAO bì ĐÔNG NAM VIỆT

CHUYÊN đề VIỆC áp DỤNG hệ THỐNG sản XUẤT TINH gọn tại CÔNG TY BAO bì ĐÔNG NAM VIỆT
. TRÚC CHUN ĐỀ: VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CƠNG TY BAO BÌ ĐƠNG NAM VIỆT. GVHD: TS. HỒ TIẾN DŨNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2009 Mục lục Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN. VIỆC ÁP DỤNG THỰC TẾ CỦA LEAN 3.1 .Việc áp dụng thực tế của Lean tại Công ty Toyota Bến Thành: 42 3.2 .Việc áp dụng thực tế của Lean trong ngành Dệt may: 43-44 3.3.Ứng dụng Lean trong Công ty bao. Động của Hệ Thống Pull đối với Việc Hoạch Định Sản Xuất 16 Phần lớn các doanh nghiệp sản xuấtViệt Nam đều sử dụng hệ thống hoạch định trung tâm trong đó Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất xây
 • 60
 • 642
 • 8

Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Hóa Nông

Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Hóa Nông
. TOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH 1.1 Khái niệm ý nghĩa: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.1 Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh là hoạt ñộng sản xuất, tiêu. xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh chính sản xuất kinh doanh phụ. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh (lãi hay lỗ về sản phẩm hàng hóa, cung.    ðối tượng: + Kế toán xác ñịnh kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Việt Hóa Nông.    Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: công ty TNHH Việt Hóa Nông + Về thời gian: ñề tài
 • 105
 • 144
 • 0

Luận văn: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng doc

Luận văn: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng doc
. luận về hệ thống mạng lưới bán hàng. Chương II: Thực trạng hệ thống mạng lưới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản. lý luận về hệ thống mạng lưới bán hàng, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng của công ty Kết cấu nội dung được chia thành 3 chương: Chương I: Những cơ sở lý luận. thắng thấy được năng lực kinh doanh thực trạng hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty em đã chọn đề tài " ;Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của
 • 94
 • 301
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh

Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh
Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy, các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra. Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn kết quả sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh, vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh” với mục đích nêu lên một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh nhằm đưa ra những mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực trong tổ chức kế toán tại công ty. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty nhằm giúp công ty đưa ra những quyết định quản lý, kinh doanh kịp thời, tối ưu có hiệu quả . Email: giathinhgt@gmail.com.vn Địa chỉ: 58 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, tp HCM Mã số thuế: 0303776673 Điện thoại: 08 3588 5246 Fax: 08 3588 5246 Nguồn vốn kinh doanh ban đầu của Công. cáo kết quả kinh doanh cho giám đốc công ty.  Phòng thi t kế - Chuyên thi t kế các mặt hàng theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng thi t kế ra những sản phẩm mới độc đáo đáp ứng nhu cầu. 1.1. Giới thi u chung về công ty Công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh được thành lập vào ngày 31/03/2005. Tên công ty: Công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh Email: giathinhgt@gmail.com.vn
 • 142
 • 330
 • 0

Chuyên đề: Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An

Chuyên đề: Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An
Chuyên đề: Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt An nhằm giúp công ty kiểm soát tốt hơn về chi phí, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
 • 10
 • 316
 • 1

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Thắng giai đoạn 2012-2014

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Thắng giai đoạn 2012-2014
. về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp -Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014 -Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. của công ty , tôi tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Thắng giai đoạn 2012-2014 2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung - Đánh giá đúng hiệu. triển . => Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh là đang đánh giá sự tồn tại của chính công ty có phát triển được không hay là phá sản . =>. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thì có
 • 80
 • 217
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV đóng tàu hồng hà

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV đóng tàu hồng hà
... TIấU TH V XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY TNHH MTV ểNG TU HNG H 2.1 Tng quan v cụng ty TNHH MTV úng tu Hng H 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty TNHH MTV úng tu Hng H l doanh nghip Nh nc,... trng k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty TNHH MTV úng tu Hng H Chng III - Hon thin k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty TNHH MTV úng tu Hng H Kt lun Vế TH KIM HU... Khỏi nm doanh thu: Doanh thu l tng giỏ tr cỏc li ớch kinh t doanh nghip thu c k k toỏn, phỏt sinh t cỏc hot ng sn xut kinh doanh (SXKD) thụng thng ca doanh nghip, gúp phn lm tỏng ch s hu Doanh
 • 89
 • 192
 • 0

Báo cáo thực tập QTKD: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hãng sơn Đông Á

Báo cáo thực tập QTKD: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần hãng sơn Đông Á
MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI MỞ ĐẦU2PHẦN 13TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP31.1.Lịch sử hình thành phát triển của doanh nghiệp31.2.Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp51.3.Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp61.4.Tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp9PHẦN 211TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THỜI GIAN QUA112.1.Tình hình hoạt động marketing tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp112.2.Tình hình sử dụng tài sản cố định172.3.Lao động, tiền lương182.4.Tình hình tài chính của doanh nghiệp22PHẦN 324ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN243.1. Đánh giá chung243.2. Một số giải pháp hoàn thiện25KẾT LUẬN27TÀI LIỆU THAM KHẢO28
 • 29
 • 419
 • 0

Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH việt hóa nông

Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH việt hóa nông
... KẾ TOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH 1.1 Khái niệm ý nghĩa: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ ngành sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh phụ Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi hay lỗ sản phẩm hàng hóa, cung ứng lao vụ, dịch vụ) số chênh lệch doanh thu... chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp.Trong báo cáo kết hoạt động kinh doanh tiêu gọi “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Kết hoạt động sản xuất kinh doanh = doanh thu – ( giá vốn hàng
 • 144
 • 65
 • 0

Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific Cloting (Luận văn thạc sĩ)

Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific Cloting (Luận văn thạc sĩ)
Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific Cloting ... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng lực sản xuất kinh doanh công ty TNHH Viet Pacific Clothing - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực sản xuất kinh doanh công ty TNHH Viet Pacific. .. lý công ty 38 3.1.3 Kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH Viet Pacific Clothing 41 3.2 Thực trạng lực sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Viet Pacific Clothing 42 3.2.1 Năng lực. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO THỊ HẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIET PACIFIC CLOTHING Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO
 • 102
 • 68
 • 0

(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific Cloting

(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific Cloting
Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific ClotingNâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Viet Pacific Cloting ... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng lực sản xuất kinh doanh công ty TNHH Viet Pacific Clothing - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực sản xuất kinh doanh công ty TNHH Viet Pacific. .. lý công ty 38 3.1.3 Kết sản xuất kinh doanh công ty TNHH Viet Pacific Clothing 41 3.2 Thực trạng lực sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Viet Pacific Clothing 42 3.2.1 Năng lực. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO THỊ HẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIET PACIFIC CLOTHING Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO
 • 102
 • 43
 • 0

Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty TNHH việt thắng jean đến năm 2021

Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai và thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty TNHH việt thắng jean đến năm 2021
... tài "Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai thực hệ thống sản xuất tinh gọn công ty TNHH Việt Thắng Jean đến năm 2021" nhằm tìm hiểu thực trạng cơng tác tạo động lực để người lao. .. thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động triển khai Lean công ty TNHH Việt Thắng Jean Đề xuất số giải pháp tạo động lực cho người lao động triển khai Lean công ty TNHH Việt Thắng Jean. .. 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động triển khai Lean công ty TNHH Việt Thắng Jean 5  Chương 3: Giải pháp tạo động lực để người lao động tham gia triển khai Lean cty TNHH Việt
 • 117
 • 32
 • 0
1 2 3 4 .. >