Tổng hợp tài liệu :

TOÁN 6 đề CHẴN CL đầu năm THCS NGÔ QUYỀN

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán
. Phòng GD-ĐT Vụ bản Trờng thcs trần huy liệu Đề KIểM TRA chất lợngđầu năm lớp 6 Năm học 2008 2009 Môn: Toán Thời gian: 75 phút A. Phần trắc nghiệm khách. AB = 12 cm So sánh BI và IC. Hớng dẫn chấm Bài kiểm tra chất lợng (lần 1) lớp 6 Năm học 2008- 2009 - Môn toán I. Phần trắc nghiệm: 2 điểm (Mỗi câu đúng
 • 3
 • 1,479
 • 8

Đề KT khảo sát CL đầu năm Sử 6

Đề KT khảo sát CL đầu năm Sử 6
. trờng ptdt nội trú tiên yên Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 - 2009 Môn: Lịch sử 6 - Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm: (4. nội trú tiên yên đáp án và hớng dẫn chấm Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 2009 Môn: Lịch sử 6 - Thời gian: 45 phút Phần i: Trắc nghiệm
 • 2
 • 735
 • 9

De KTKS CL dau nam van 6

De KTKS CL dau nam van 6
. kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 - 2009 Môn: Ngữ văn 6 - Thời gian: 60 phút Phần i: Trắc nghiệm (3,5 điểm) Đọc kỹ câu hỏi sau đó trả lời. và hớng dẫn chấm Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Môn: Ngữ văn 6 - Thời gian: 60 phút Năm học 2008 - 2009 Phần i: Trắc nghiệm (3,5 điểm) câu 1 2 3
 • 2
 • 246
 • 0

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán 2009-2010

Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn toán 2009-2010
. GD-ĐT Vụ bản Trờng thcs trần huy liệu Đề KIểM TRA chất lợngđầu năm lớp 6 Năm học 2009 2010 Môn: Toán Thời gian: 60 phút A. Phần trắc nghiệm khách quan:. diện tích hình tứ giác MNCB. Hớng dẫn chấm Bài kiểm tra chất lợng (lần 1) lớp 6 Năm học 2009- 2010 - Môn toán I.Phần trắc nghiệm: 2.5 điểm (Mỗi câu đúng
 • 3
 • 611
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM VĂN 6 THCS HTN NAM ĐÀN

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM VĂN 6 THCS HTN NAM ĐÀN
. Trờng THCS hng thái nghĩa Lớp: . Họ và tên: . Bài khảo sát chất lợng đầu năm lớp 6 Thời gian: 60 phút Ngày kiểm tra: 10/9/2009 Đề bài: Câu. điểm: Câu 1: ( 1 điểm) Mối phơng án đúng đạt 0,25 điểm. a. Việt Nam (1) ( tính từ); Việt Nam (2) ( danh từ) b. mọc ( động từ) ; bông hoa ( danh từ) Câu
 • 4
 • 567
 • 3

Đề khảo sát đầu năm Toán 6

Đề khảo sát đầu năm Toán 6
. HCN KT 1 1 KN 1 1 Tổng 6 2 4 1 4 4 3 3 17 10 Đề khảo sát đầu năm học 2010 - 2011 môn toán 6 thời gian 90 phút Ngày thi 27 tháng 9 năm 2010 I/ phần trắc. Đề kiểm tra chất lợng đầu năm môn toán 6 - Thời gian: 90 phút ( Năm học 2010 - 2011) Nội dung Chuẩn Hiểu Biết
 • 3
 • 314
 • 1

Toán 5: Đề thi KT đầu năm học 2009-2010

Toán 5: Đề thi KT đầu năm học 2009-2010
. Trờng TH Phờng 6 Họ tên: Lớp: Kỳ thi kiểm tra đầu năm (2009-2010) Ngày thi: 7-9-2009 Môn thi: Toán 5 Thời gian làm bài: 45 phút Phần I: Đánh dấu x trớc kết quả. (1điểm/bài) 4 5 x 3 2 2 3 : 4 5 2. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 3 4 số học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ ? (2 điểm) 3. Hai đội trồng
 • 1
 • 288
 • 0

Toán 2: Đề thi KT đầu năm học 2007-2008

Toán 2: Đề thi KT đầu năm học 2007-2008
. Trờng TH Phờng 6 Họ và tên: Lớp: Kỳ thi kiểm tra chất lợng đầu năm Ngày thi: (2007-2008) Môn thi: Toán 2 Thời gian làm bài: 40 phút 1. a) Viết các số từ 68 đến 75:. lớn: 62 , 78 , 32 , 42. ( 1 điểm) 6. Lớp hai A có tất cả 45 học sinh, trong đó có 21 học sinh gái. Hỏi lớp hai A có bao nhiêu học sinh trai ? ( 2 điểm) 12 5 12 2 5 12 7 12 2
 • 1
 • 108
 • 0

Toán 3: Đề thi KT đầu năm học 2007-2008

Toán 3: Đề thi KT đầu năm học 2007-2008
. Kỳ thi kiểm tra chất lợng đầu năm Ngày thi: (2007-2008) Môn thi: Toán 3 Thời gian làm bài: 40 phút 1. Nối mỗi số với cách đọc số đó: (1 điểm) 505 năm trăm năm mơi 550 năm trăm linh năm 500 năm. quả của phép tính nào ? (2 điểm) 5. Khối lớp ba có tất cả 762 học sinh, trong đó có 528 học sinh nữ. Hỏi khối lớp ba có bao nhiêu học sinh nam ? (2 điểm) 20 : 5 3 x 4 32 : 4 10 x 2 2 1 5 . số với cách đọc số đó: (1 điểm) 505 năm trăm năm mơi 550 năm trăm linh năm 500 năm trăm năm mơi lăm 555 năm trăm 2. Đặt tính rồi tính: 526 + 215 ; 451 217 (1 điểm) 3. a). Tìm x : x - 215
 • 1
 • 181
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HAI MÔN VĂN TOÁN LỚP 6

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HAI MÔN VĂN TOÁN LỚP 6
. Bài Kiểm tra khảo sát chất lợng Đầu năm Lớp 6 Năm học 2009 - 2010 Môn Toán ( Thời gian làm bài 60 phút ) Mỗi bài tập dới đây có nêu kèm theo các câu. kg. Tính số da thu đợc. Bài giải Bài Kiểm tra khảo sát chất lợng Đầu năm Lớp 6 Năm học 2009 - 2010 Môn Toán ( Thời gian làm bài 60 phút ) Mỗi bài tập dới đây có nêu kèm theo các câu. Giá trị của biểu thức 18,3 6, 29 5,09 là. A. 16, 29; B. 16, 47; C. 6, 29. Câu 5: Kết quả của phép nhân: 6, 84 x 3,4 là. A. 2325 ,6; B. 232, 56; C. 23,2 56; D. 2,32 56. Câu 6: Giá trị của biểu thức 103,8
 • 6
 • 267
 • 5

de thi kscl dau nam toan 6

de thi kscl dau nam toan 6
. . b) B = 6 5 9 4 12 11 4 .9 6 .120 8 .3 6 + + . Câu 2. Tìm các số x, y, z biết x: y : z = 2 : 3: 5 và 2x 3y + 4z = 30. Câu 3. Ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với các số 4, 5, 6. Hỏi các đờng. 36 cm 2 . b) So sánh diện tích của hai tam giác AON và BOM. Câu 5. Một trờng tiểu học đầu năm có số học sinh nam và học sinh nữ bằng nhau. Sang học kì hai, trờng nhận thêm 15 bạn nữ và 5 bạn nam. Chứng minh: a) Tam giác DMC cân. b) BE = 2.CD. Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Họ tên học sinh: SBD: Trờng THCS Đề thi khảo sát vào lớp 7 môn Toán Năm học 2013-2014 Thời gian làm
 • 4
 • 327
 • 2

De KT KSCL Dau nam toan 6 2012-2013

De KT KSCL Dau nam toan 6 2012-2013
. lượng đầu năm năm học 2012 – 2013 Môn: Toán-Lớp 6; Thời gian: 60 phút kiểm tra chất lượng đầu năm năm học 2012 – 2013 Môn: Toán-Lớp 6; Thời gian: 60 phút Heát . trống 279,5 ,31 279,49 327,300 327,3 Bài 3: Tính: a) 234,5 + 13,75= ? b) 2 46, 8:4= ? Bài 4: Giải bài toán: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ. ,31 279,49 327,300 327,3 Bài 3: Tính: a) 234,5 + 13,75 = ? b) 2 46, 8 : 4 = ? Bài 4: Giải bài toán: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ
 • 2
 • 197
 • 0

ĐỀ THI CL CUỐI NĂM TOÁN 6. 2010-2011

ĐỀ THI CL CUỐI NĂM TOÁN 6. 2010-2011
. 1 ) 3 6 a x + = Bµi 3 (1,5®iĨm) : khèi 6 trêng A cã 120 häc sinh gåm ba líp : líp 6A 1 chiÕm 1 3 sè häc khèi 6. Sè häc sinh líp 6A 2 chiÕm 3 8 sè khèi 6. Sè cßn l¹i lµ häc sinh líp 6A 3 a). điểm 0,5 điểm 0,25 điểm b) 6 5 1 3 . . 16 8 8 5 16 7 1 8 1 8 + = = 2 a) 1 1 6 3 1 6 x x = = 0,50 điểm 0,50 điểm b) 1 4 5 3 3 6 4 5 1 3 6 3 4 3 3 6 3 3 . 6 4 3 8 x x x x x + = = = = = 0,25 điểm 0,25. trÞ cđa biĨu thøc: 1 1 1 1 1 1 1 1 6 12 20 30 42 56 72 90 B = + + + + + + + 30 0 120 0 x y z 35 0 t z y x H.2 ( ) 2 6 5 3 :5 4 8 8 16 N = + − − 1 2 5 ) 2 2 3 6 b x   + =  ÷   C.Đáp án và
 • 3
 • 138
 • 0

Đề thi KSCL đầu năm lớp 6 môn Ngữ Văn trường THCS Quỳnh Lập

Đề thi KSCL đầu năm lớp 6 môn Ngữ Văn trường THCS Quỳnh Lập
... Giới thi u người thân định tả ( ông bà, anh chị, bố mẹ) b Thân – Tả ngoại hình, tính tình – Kể công việc hàng ngày dành cho gia đình, cho em c Kết – Nêu tình cảm em ————— Tham khảo thêm văn tả... khảo thêm văn tả mẹ Trong gia đình, thương yêu em hết mực, mẹ người gần gũi, chăm sóc em nhiều Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi Với thân hình mảnh mai, thon thả tôn thêm vẻ đẹp sang trọng người mẹ... khách đĩa trái nước mát Mẹ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho nhà, để hai anh em cắp sách đến trường kịp học.Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời
 • 3
 • 388
 • 0

Đề khảo sát đầu năm môn toán 6

Đề khảo sát đầu năm môn toán 6
Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6 Đề khảo sát toán 6
 • 4
 • 244
 • 0

de thi kscl dau nam mon toan 6 truong thcs cam vu nam 2016 2017

de thi kscl dau nam mon toan 6 truong thcs cam vu nam 2016 2017
... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 20 16 – 2017 Mơn : Tốn Bản hướng dẫn gồm 02 trang c d x=7-5 x=2  x 1  8 x  8 x :  8 18 - ( x + 2) = 12 x + = 18-12 =6 x = 6- 2=4  x 5 32 x 15 32 x :... a Vẽ sơ đồ Tổng số phần là: + = Số h/s nam là: 135 : x = 75(hs) Số h/s nữ là: 135 - 75 = 60 (hs) Tổng số lit dầu thùng là: 12,4 + 6, 2 = 18 ,6( lít) Ta có 18 ,6: 0,5 = 37,2 Vậy số chai cần dùng 38 chai...PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS CẨM VŨ Câu (điểm) (2 điểm) Phần 27,47 225 ,6 12,4 phút a b c d b = (1 132 + 868 ) + (879 + 121) = 2000 + 1000 = 3000 = 123:12,3 - 2,3
 • 3
 • 130
 • 0

de thi kscl dau nam toan 6 thcs tan vu 2017 2018

de thi kscl dau nam toan 6 thcs tan vu 2017 2018
... tháng gửi tiết kiệm là: 60 30000 - 60 00000 = 30000 (đồng) Lãi suất tiết kiệm tháng là: 30000 : 60 00000 = 0,005 = 0,5% Sau tháng người gửi tiếp 60 30000 đồng tháng số tiền lãi là: 60 30000 X 0,5 : 100... 2017 - 2018 Mơn : Tốn Bản hướng dẫn gồm 02 trang Nội dung 62 -30:10 =62 -3=59   2 2 :   2 3 52 phút + 10 phút = phút 63 +1234 + 37 = (63 + 37) +1234 = 100 + 1234 = 1334 25x7x4 = (25x4)x7 = 100x7... tiền lãi là: 60 30000 X 0,5 : 100 = 30150 (đồng) Vậy sau tháng gửi 60 00000 đồng người rút gốc lãi số tiền là: 60 30000 + 30150 = 60 60150 (dồng) 0,5 0,25 0,25
 • 3
 • 70
 • 0
1 2 3 4 .. >