Tổng hợp tài liệu :

TOAN VE SO THAP PHAN TOAN NANG CAO LOP 5

bai tap toan nang cao lop 5 1

bai tap toan nang cao lop 5 1
Rất hay
 • 12
 • 10,003
 • 87

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P2) Bài 16 : Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận pdf

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P2) Bài 16 : Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận pdf
. BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P2) Bài 16 : Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 5 km/giờ. Về đến nhà lập tức tôi đạp xe đến bưu đi n với vận tốc 15 km/giờ. Biết rằng quãng đường từ nhà. tới trường ngắn hơn quãng đường từ nhà đến bưu đi n 3 km. Tổng thời gian tôi đi từ trường về nhà và từ nhà đến bưu đi n là 1 giờ 32 phút. Bạn hãy tính quãng đường từ nhà tôi đến trường. Bài. khác theo đề bài nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ, do đó 5 quyển ứng với : 1 - 4 /5 = 1 /5 (số vở của Toán) Số vở của Toán là : 5 : 1 /5 = 25 (quyển) Số
 • 12
 • 1,780
 • 3

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P3) Bài 28 : Bạn hãy cắt một hình vuông có diện ppt

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P3) Bài 28 : Bạn hãy cắt một hình vuông có diện ppt
. BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P3) Bài 28 : Bạn hãy cắt một hình vuông có diện tích bằng 5 / 8 diện tích của một tấm bìa hình vuông cho trước. Bài giải : Chia cạnh tấm bìa hình vuông. số tự nhiên. Bài giải : Diện tích hình thang là : (3 + 2) x 2 : 2 = 5 (m 2 ) Chia hình thang đó thành 5 tam giác có diện tích bằng nhau thì diện tích một tam giác là : 5 : 5 = 1 (m 2 ). Các. Bạn hãy tính chu vi của hình có từ một hình vuông bị cắt mất đi một phần bởi một đường gấp khúc gồm các đoạn song song với cạnh hình vuông. Bài giải : Ta kí hiệu các điểm như hình vẽ sau :
 • 12
 • 2,711
 • 12

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P7) Bài 118 : Một tờ giấy hình vuông có diện tích potx

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P7) Bài 118 : Một tờ giấy hình vuông có diện tích potx
. BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P7) Bài 118 : Một tờ giấy hình vuông có diện tích là 72 cm 2 thì đường chéo của tờ giấy đó dài bao nhiêu ? Bài giải : Gọi tờ giấy hình vuông là ABCD 5A và lớp 5B trồng được nhiều hơn số cây của lớp 5B và 5C là 3 cây nên số cây của lớp 5A hơn số cây của lớp 5C là 3 cây. Số cây của lớp 5B và 5C trồng được nhiều hơn số cây của lớp 5A và 5C. cây của lớp 5A là : 12 + 3 = 15 (cây). Số cây của lớp 5B là : 15 + 1 = 16 (cây). Cách 2 : Hai lần tổng số cây của 3 lớp là : 43 x 2 = 86 (cây). Ta có đồ : Số cây của lớp 5A và 5C trồng
 • 15
 • 2,182
 • 6

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P6) ppt

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P6) ppt
. BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 (P6) Bài 86: Có hai cái đồng hồ cát 4 phút và 7 phút. Có thể dùng hai cái đồng hồ này để đo thời gian 9 phút được không? Bài giải: Có nhiều. lên là: 25 - 20 = 5 (người) Số người từ 20 tuổi trở xuống là: 25 - 15 = 10 (người) Số người ít hơn 30 tuổi là: 10 + 10 = 20 (người) Số người nhiều hơn 20 tuổi là: 10 + 5 = 15 (người) Vậy. làm 2 chìa. Bài 93: Một phân xưởng có 25 người. Hỏi rằng trong phân xưởng đó có thể có 20 người ít hơn 30 tuổi và 15 người nhiều hơn 20 tuổi được không? Bài giải: Vì chỉ có 25 người, mà trong
 • 11
 • 3,778
 • 30

Toán nâng cao lớp 5

Toán nâng cao lớp 5
MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH NHANH(PHÂN SỐ, CHỮ SỐ TẬN CÙNG, TÌM X, DẤU HIỆU CHIA HẾT)Đề bàiĐáp ánBµi 1: TÝnh biÓu thøc sau mét c¸ch hîp lÝ nhÊt:a) b) A = + + + ......+ + a) Ph©n tÝch mÉu sè ta cã:1997 1996 – 1995 1996 = 1996 (1997 1995) = 1996 2.Ph©n tÝch tö sè ta cã:1998 1996 + 1997 11 + 1985 = 1998 1996 + (1996 + 1) 11 + 1985= 1998 1996 + 1996 11 + 11 +1985 = 1998 1996 + 1996 11 +1996= 1996 (1998 + 11 + 1 ) = 1996 2010.VËy gi¸ trÞ ph©n sè trªn lµ: = 1005.b) A = + + + ......+ + Ta cã: 2 x A = 1 + + + + ......+ A = 2 x A – A = 1 + + + + .....+ + + + ......+ + ; A = 1 A = Bài 2 : Tính nhanh tổng sau : Đặt tổng trên bằng A ta có :Bµi 3:a) Kh«ng lµm tÝnh h•y so s¸nh:A = 1991 x 1999 vµ B = 1995 x 1995b) TÝnh nhanh biÓu thøc sau: C¸ch 1: = = a) So s¸nh A vµ B: B = 1995 x 1995A = 1991 x 1999 = 1995 x (1991+4) = 1991 x (1995 + 4) = 1995 x 1991 + 1995 x 4 = 1991 x 1995 + 1991 x 4V× 1991 x 1995 = 1995 x 1991 vµ 1991 x 4 < 1995 x 4nªn 1991 x 1999 < 1995 x 1995C¸ch 2: NhËn xÐt ; ; ; ; C = = = C¸ch 3: NhËn xÐt: Do ®ã Do ®ã: Cø theo quy luËt nµy ta cã:C = = = Bµi 4 : Cho S = H•y so s¸nh S vµ .XÐt c¸c sè h¹ng cña tæng ta thÊy : . Ta cã : > x10 > Nªn S > .Bài 5 :Tính nhanh:a)( 1+3+5+7+…+2003+2005) x (125 125 x 127 – 127 127 x 125)b) a) Ta có:125 125x127 – 127 127x125 = 1001x125x127 – 1001x127x125 = 0 . nên : (1+3+5+...+2005)(125 125x127 – 127 127x125) = 0 Bµi 6: Kh«ng quy ®ång tö sè vµ mÉu sè. H•y so s¸nh:a ; b a Ta cã: ; v× hai ph©n sè cã cïng tö sè, ph©n sè nµo cã mÉu sè bÐ h¬n lµ ph©n sè lín h¬n. Suy ra: b suy ra Bài 7 : Cho 7 phân số : Thăng chọn được hai phân số mà tổng có giá trị lớn nhất. Long chọn hai phân số mà tổng có giá trị nhỏ nhất. Tính tổng 4 phân số mà Thăng và Long đã chọn. Vậy ta sắp xếp được như sau : Tổng hai phân số có giá trị lớn nhất là : Tổng hai phân số có giá trị nhỏ nhất là : Do đó tổng bốn phân số mà Thăng và Long đã chọn là : Bài 8 : Cho tổng : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49 + 50.Liệu có thể liên tục thay hai số bất kì bằng hiệu của chúng cho tới khi được kết quả là 0 hay không ? Bài giải : Ta đặt A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49 + 50. Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 50 có 50 số, trong đó số các số lẻ bằng số các số chẵn nên có 50 : 2 = 25 (số lẻ). Vậy A là một số lẻ. Gọi a và b là hai số bất kì của A, khi thay tổng a + b bằng hiệu a b thì A giảm đi : (a + b) (a b) = 2 x b tức là giảm đi một số chẵn. Hiệu của một số lẻ và một số chẵn luôn là một số lẻ nên sau mỗi lần thay, tổng mới vẫn là một số lẻ. Vì vậy không bao giờ nhận được kết quả là 0. Bài 9 : Viết liên tiếp các số từ trái sang phải theo cách sau : Số đầu tiên là 1, số thứ hai là 2, số thứ ba là chữ số tận cùng của tổng số thứ nhất và số thứ hai, số thứ tư là chữ số tận cùng của tổng số thứ hai và số thứ ba. Cứ tiếp tục như thế ta được dãy các số như sau : 1235831459437...... Trong dãy trên có xuất hiện số 2005 hay không ? Giả sử trong số tạo bởi cách viết như trên có xuất hiện nhóm chữ 2005 thì ta có : 2 + 0 là số có chữ số tận cùng là 0 (vô lí). Vậy trong dãy trên không thể xuất hiện số 2005.Bµi 10: T×m x sao cho:1,2 x ( 0,05 ) = 1,44 1,2 x ( 0,05 ) = 1,44( 0,05) = 1,44 : 1,2 0,05 = 1,2 nên = 1,2 + 0,05 = 1,25 do đó 2,4 x X – 0,23 = 1,25 x X2,4 x X –1,25 x X = 0,23 nên X x (2,4 1,25 ) = 0,23 X = 0,23 : 1,15 Vậy X= 0,2Bài 11: a) Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào x thì được: 3,15 x X > 15,5 3,15b) Tìm số tự nhiên x biết rằng: c) 75% X + X + X = 30a) Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào x thì được: (0, 75 đ) X > 15,5 3,15Hai tích có thừa số () giống nhau thì tích nào lớn hơn sẽ có thừa số còn lại lớn hơn.Vậy; X > 15,5 mà vì X là số tự nhiên bé nhất nên X = 16b) Tìm số tự nhiên x biết rằng: ( 0, 75đ) ; ; 1< x< 3 ; Vậy x = 2c) 0,75 X + 0,75 X + 1 X = 30 (0,75 + 0,75 + 1) X = 30 ; 2,5 X = 30 X = 30 : 2,5 ; X= 12 . (1 25 1 25 x 127 127 127 x 1 25) b) 5x1 25, 0:6,6x5,0:88,88x3,3 25, 0:2,13x2x44,44x2,0:8,19 a) Ta cú: 1 25 125x127 127 127x1 25 = 1001x125x127 1001x127x1 25 = 0 . nờn : (1+3 +5+ +20 05) (1 25 125x127 . và B: B = 19 95 x 19 95 A = 1991 x 1999 = 19 95 x (1991+4) = 1991 x (19 95 + 4) = 19 95 x 1991 + 19 95 x 4 = 1991 x 19 95 + 1991 x 4 Vì 1991 x 19 95 = 19 95 x 1991 và 1991 x 4 < 19 95 x 4 nên 1991. (1+3 +5+ +20 05) (1 25 125x127 127 127x1 25) = 0 3 2x3,3 8,19 5x2x4x2,13x88,88x3,3 4x2,13x88,88x5x8,19 5x8x6,6x2x88,88x3,3 4x2,13x88,88x5x8,19 5x1 25, 0:6,6x5,0:88,88x3,3 25, 0:2,13x2x44,44x2,0:8,19 )b === = Bài
 • 6
 • 6,715
 • 64

Toán nâng cao lớp 5

Toán nâng cao lớp 5
. mét A.9,1 25 B.8.1 25 C. 8. 25 D.8.16666 Phần 2:(8 điểm) 1.Đặt tính rồi tính(2 điểm) 458 .234 69 35. 65 Nâng cao: **.*94+6.89=89.786 , dấu*là? + 953 .87 - 7 856 .96 2. Điền dấu (1 điểm) 56 .89 56 .891 7-4 .5. trăm 5 chục 6đơn vò 2. Số 7nghìn, 5 đơn vò, 6 phần trăm, 9 phần nghìn và 8 chục viết là? A.70 05, 698 B.70 85, 069 C. 756 98 D.7 05, 698 3.Điền dấu 0 ,56 89 4%? A.< B.> C.= D.Không có dấu nào. 4. 5. Đề cương ôn toán lớp 5 Tên: Lớp: Phần 1: Trắc Nghiệm( 2 điểm, 1 câu 0 .5 iểm) 1. Số 0.7 856 đọc là: A.bảy nghìn tám trăm năm mươi sáu B.không phẩy
 • 1
 • 1,150
 • 6

sáng kiến kinh nghiệm CÁCH DẠY PHÉP CHIAVỚI SỐ THẬP PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 5 DỄ HIỂU HƠN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

sáng kiến kinh nghiệm CÁCH DẠY PHÉP CHIAVỚI SỐ THẬP PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 5 DỄ HIỂU HƠN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
. một số thập phân; - Chia số tự nhiên cho số thập phân. - Chia số thập phân cho số thập phân. 2. Tìm hiểu yêu cầu cơ bản của phần phép chia với số thập phân. Học sinh biết thực hiện phép chia thơng. tiện khi học phép chia số thập phân cho số thập phân. 5. Dạng 5: Chia số thập phân cho số thập phân VD: 123 ,56 : 6,2 6 Cách 1 : Vận dụng kiến thức đã học ở bài trớc nhân số bị chia và số chia. KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I. Đánh giá xếp loại HĐKH trường Tiểu .học Đinh Bộ Lĩnh 1. Tên đề tài: Cách dạy phép chia với số thập phân cho học sinh lớp 5 dễ hiểu hơn góp phần năng cao chất lượng
 • 12
 • 461
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 5 C TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TÂN I

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 5 C TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TÂN I
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀMỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 5 CTRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TÂN ITên đề tài: Một số biện pháp hình thành kĩ năng “nhân, chia số thập phân” cho HS lớp 5C Trường Tiểu học Phước Tân I.Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thiện Phúc .Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phước Tân I.Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ:Năm học 2011 2012 là năm học tiếp tục thực hiện đề án Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của UBND tỉnh Khánh Hoà… Trong đó giáo dục tiểu học trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Bậc Tiểu học được coi là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Vì thế giáo dục tiểu học phải chuẩn bị tốt về mọi mặt để học sinh tiếp tục học tốt lên các lớp trên.Mục tiêu của trường tiểu học được cụ thể hoá trong từng môn học, từng lớp học. Hiện nay chất lượng học tập của các bộ môn nói chung và chất lượng bộ môn Toán nói riêng đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Một thực tế đã chứng minh rằng đa số các em kém toán là do hổng kiến thức ở lớp dưới, học sinh không tìm ra được phương pháp học tập phù hợp cho nên khi làm toán nhiều lúc các em còn lúng túng. Bản thân tôi đã trực tiếp giảng dạy Lớp 5 tôi thấy trong chương trình Toán 5 phần số thập phân học sinh làm còn yếu, cụ thể khi dạy các bài về: Phép nhân, phép chia số thập phân. Là người giáo viên ở Bậc Tiểu học, tôi xác định: để đạt được mục tiêu giáo dục thì phải đổi mới phương pháp dạy học. Tôi đã cố gắng học hỏi, tìm tòi những sáng kiến về sự đổi mới cả về hình thức, phương pháp dạy các môn học ở Bậc Tiểu học với mục tiêu Dạy ít học nhiều, hướng vào người học và Học sinh phải là chủ thể của quá trình học tập. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp học sinh học tập có kết quả tốt nhất. Khi dạy môn Toán, tôi luôn suy nghĩ, tìm cách đưa học sinh nắm bắt được những kiến thức toán học, tiếp thu các kĩ năng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.Chương trình Toán bậc Tiểu học theo nội dung đổi mới cơ bản hoàn thành việc dạy số tự nhiên. Học sinh đã được học và thực hiện thành thạo 4 phép tính: cộng, trừ, nhân, chia. Nội dung về số tự nhiên ở các lớp trước đó làm tiền đề cho Lớp 5 học về số thập phân và các phép tính về số thập phân.Nội dung về số thập phân, các phép tính về số thập phân là một trong những nội dung trọng tâm của lớp cuối cấp bậc Tiểu học. Trong chương trình Toán 5, sau khi học xong khái niệm về số thập phân, đọc, viết, so sánh, cộng, trừ số thập phân, các em được học về các phép tính về số thập phân. . phân. 2- Phép chia: - Chia số thập phân cho số tự nhiên. - Chia số tự nhiên cho số tự nhiên, thương tìm được là số thập phân. - Chia số tự nhiên cho số thập phân. - Chia số thập phân cho số thập. 0. Khi HS đã so sánh, phán đoán được như vậy tôi đã cho HS thực hiện 2 phép tính trên và tôi nhấn mạnh cho HS ghi nhớ: Khi thực hiện chia số thập phân cho số tự nhiên mà phần nguyên nhỏ hơn số chia. kĩ năng “nhân, chia số thập phân” cho HS lớp 5C Trường Tiểu học Phước Tân I. SÁNG KI N KINH NGHIỆM VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG "NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN " CHO HỌC SINH LỚP
 • 16
 • 568
 • 1

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy phép chia số thập phân cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy phép chia số thập phân cho học sinh lớp 5
... thập phân gồm có bài: - Chia số thập phân cho số tự nhiên; - Chia số thập phân cho 10,100,1000 ; - Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thơng tìm đợc số thập phân; - Chia số tự nhiên cho số thập. .. học sinh đa dạng chia số thập phân cho số thập phân: 57 ,0 : 9 ,5 Từ giáo viên hớng dẫn học sinh chuyển thành phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên cách nhân số bị chia số chia với 10 Ta đợc: 57 0... cách làm học sinh không nhầm tìm số d phép chia có d, đảm bảo quán việc thêm chữ số vào số bị chia Với cách dạy học sinh thuận tiện học phép chia số thập phân cho số thập phân Dạng 5: Chia sè
 • 18
 • 144
 • 0

Bài tập toán nâng cao lớp 5-phần 4

Bài tập toán nâng cao lớp 5-phần 4
... 18 = 42 Số dư : 42 - = 41 Số bị chia : 42 x 15 + 41 = 671 Bài 18: Số táo An, Bình Chi An cho 17 quả, Bình cho 19 lúc số táo Chi gấp lần tổng số táo lại An Bình Hỏi lúc đầu bạn có táo ? Bài giải:... hai người độ tuổi Bài 12: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tích 30 24 Bài giải: Giả sử số 10 tích 10 x 10 x 10 x 10 = 10000 mà 10000 > 30 24 nên số tự nhiên liên tiếp phải bé 10 Vì 30 24 có tận nên số... phải bé 5, lớn Nếu số phải tìm 1; 2; 3; thì: x x x = 24 < 30 24 (loại) Nếu số phải tìm 6; 7; 8; thì: x x x = 30 24 (đúng) Vậy số phải tìm 6; 7; 8; Bài 13: Có loại que với số lượng độ dài sau: - 16
 • 7
 • 34
 • 0

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học về phép công số thập phân cho học sinh lớp 5

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học về phép công số thập phân cho học sinh lớp 5
... sinh mắc sai lầm thực phép cộng số thập phân, năm học 2018- 2019 chọn đề tài: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học Phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 làm đề tài nghiên cứu 1.2... hành, học sinh nắm hàng số thập phân Mặt khác trước học phép cộng hai số thập phân, cho em ôn lại cấu trúc số thập phân Tôi cho học sinh nêu loạt ví dụ số thập phân Sau lựa chọn số thập phân dạng... hai số thập phân dạy khái niệm số thập phân, hàng số thập phân giúp học sinh nắm cấu tạo số thập phân, em phải có kĩ xác định hàng số thập phân, đặc biệt hàng phần thập phân Để làm điều đó, dạy
 • 21
 • 7
 • 0

TOAN VE SO THAP PHAN TOAN NANG CAO LOP 5

TOAN VE SO THAP PHAN TOAN NANG CAO LOP 5
... 12,6 x 3 /5 = 7 ,56 (m) Sợi dây thứ ba dài là: 7 ,56 x 1 ,5 = 11,34 (m) Ba sợi dây dài số m là: 12,6 + 7 ,56 + 11,34 = 31 ,5 (m) Trung bình sợi dây dài số mét là: 31 ,5 : = 10 ,5 (m) Đáp số: 10 ,5 m Bài... là: 692,22 – 100 ,56 = 59 1,66 6THƯ VIỆN SEN VÀNG TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂNTOÁN NÂNG CAO LỚP Số hạng bị viết nhầm là: 59 1,66 : = 65, 74 Số hạng lại là: 100 ,56 – 65, 74 = 34,82 Đáp số: 65, 74 34,82 Bài... thứ hai là: 8,2 x ¾ = 6, 15 (tạ) Số gạo cửa hàng chưa bán là: 8,2 – 6, 15 = 2, 05 (tạ) = 2 05 (kg) Đáp số: 2 05 kg Bài 5: Ở xí nghiệp may, trung bình may 12 quần áo phải dùng 45m vải Hỏi xí nghiệp muốn
 • 8
 • 14
 • 0
1 2 3 4 .. >