Tổng hợp tài liệu :

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Tiểu luận khủng hoảng tài chính mexico 1994 và tác động tới việt nam

Tiểu luận khủng hoảng tài chính mexico 1994 và tác động tới việt nam
Khủng hoảng tiền tệ Mexico đồng peso năm 1994 và tác động tới Việt Nam. Việc Mỹ nâng lãi suất đã khiến đồng peso Mexico mất giá nhanh chóng và châm ngòi cho dòng thoái vốn tại khắp khu vực Mỹ Latin. Chỉ trong vòng 3 tháng, đồng nội tệ Mexico giảm 53% so với USD, kéo theo đó là cuộc suy thoái kinh tế được đánh giá coi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới kể từ những năm 1930 . 11/1993 Mexico tham gia APEC – Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 4 /1994 Mexico trở thành thành viên thứ 25 của OECD tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Vào tháng 1 năm 1994, Mexico. nghiệp và ngân hàng của Mexico xấu đi. Hậu quả là nền kinh tế Mexico rơi vào khủng hoảng thực sự CHƯƠNG 2: NGUYÊN NHÂN CUỘC KHỦNG HOẢNG MEXICO 1994 9 Khủng hoảng tiền tệ ở Mexico bắt nguồn từ sự. vãng lai của Mexico đã tăng từ 1,4% GDP trong năm 1988 đến 7,7% GDP trong năm 1994. Bảng 1: Thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai của Mexico từ năm 1988 -1994 Nguồn: Ngân hàng Trung ương Mexico 2.1.2
 • 34
 • 701
 • 0

Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt NamTrách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam ... i hi u qu tài cơng ty cơng ty niêm y t Vi t Nam hay khơng? (2) Có m i quan h gi a trách nhi m xã h i r i ro công ty công ty công ty niêm y t Vi t Nam hay không? (3) Các cơng ty niêm y t có cơng... qu tài i v i cơng ty niêm y t th gi l a ch n ch v ng v n Vi t Nam tác Trách nhi m xã h i hi u qu tài chính: b ng ch ng t ng nghiên c u cho nghiên c u công ty niêm y t Vi t Nam 1.3 Câu h i nghiên... tài c a công ty niêm y t Vi t Nam m t nhi m v có b ng ch ng b t bu c cho dù trách nhi m xã h i c th c hi n i khơng Vi t Nam D a vào nh ng l p lu n nghiên c u v trách nhi m xã h i Nam, tác gi th
 • 231
 • 96
 • 0

Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... Hay nói cách khác rủi ro tín dụng xuất phát từ rủi ro đặc trưng hoạt động ngân hàng 4 Trong phạm vi luận án tập trung kiểm định tác động nhóm nhân tố: Rủi ro vĩ mơ rủi ro từ đặc trưng hoạt động... liền với rủi ro tín dụng 25 2.2.3.1 Chu kỳ kinh tế rủi ro tín dụng 27 2.2.3.2 Rủi ro tiền tệ rủi ro tín dụng 28 2.2.3.3 Rủi ro thị trường bất động sản rủi ro tín dụng... Việt Nam Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm Và câu hỏi đáng xem xét đâu cách kiểm sốt rủi ro tín dụng phù hợp? Xét phương diện học thuật, việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro
 • 250
 • 76
 • 0

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: MỐI QUAN HỆ VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG – TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 62.34.05.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... nhiệm xã hội doanh nghiệp thành công hiệu hoạt động doanh nghiệp (Weber, 2008) Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nhỏ vừa Để doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh mạnh so với doanh nghiệp... NGƠ THỊ ÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2018 14 - 15 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ kinh tế “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp:
 • 231
 • 78
 • 0

Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... Tôi xin cam đoan luận án Tiến sĩ khoa học “Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại phương pháp sinh học điều kiện Việt Nam cơng trình nghiên cứu thực Các kết quả, số liệu luận án hoàn toàn trung thực... LUẬN ÁN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN ... Việt Nam 36 Kết luận chƣơng 39 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CƠNG NGHỆ SINH HỌC KỲ KHÍ CHẤT HỮU CƠ THU KHÍ SINH HỌC .41 2.1 Cơ sở lý thuyết trình chuyển hóa sinh
 • 151
 • 83
 • 0

Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán việt nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp việt nam (Luận án tiến sĩ)

Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán việt nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp việt nam (Luận án tiến sĩ)
Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán việt nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp việt nam (Luận án tiến sĩ)Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán việt nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp việt nam (Luận án tiến sĩ)Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán việt nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp việt nam (Luận án tiến sĩ) ... trạng chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế số doanh nghiệp Việt Nam .86 3.2.3.2 Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế Công... thức mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải công tác chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi công tác chuyển đổi BCTC sang. .. mục BCTC hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam / Chế độ kế toán Việt Nam / Thông tư hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế / BCTC quốc tế Thực trạng chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang
 • 223
 • 77
 • 0

Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)
Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ) ... VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TỐN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP – TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG... thực luận án Những nhận xét, đánh giá thầy, đặc biệt gợi ý hướng giải vấn đề suốt tiến trình nghiên cứu, thực học vô quý giá không cho việc thực luận án mà công việc sống Để hồn thành luận án này,... độ hồn thành luận án tiến sĩ Trong trình học tập nâng cao trình độ chương trình nghiên cứu sinh, tơi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích giúp tơi nâng cao trình độ hồn thành luận án tiến sĩ Vì vậy,
 • 291
 • 83
 • 0

Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... bồi thường thi t hại theo quy định Công ước bồi thường thi t hại hạt nhân Ngoài quy phạm tập quán quốc tế trách nhiệm quốc gia thi t hại hạt nhân xun biên giới, Alexandre Kiss phân tích quy định... trình hạt nhân Anh Các quy định Anh liên quan tới ATHN Vai trò việc thi t lập văn hóa an tồn Thực tiễn hợp tác lĩnh vực hạt nhân Anh quốc gia khác Cơ chế bồi thường thi t hại hạt nhân Anh Đưa số... sánh, đánh giá ưu điểm, hạn chế pháp luật quốc gia rút học kinh nghiệm Kết hợp với việc đánh giá cách khách quan thực tiễn pháp luật Việt Nam vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, luận án
 • 212
 • 119
 • 0

Nghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam ... hành vi vốn chưa hồn thiện Vi t Nam 1.3 Mục tiêu nghiên cứu luận án Từ hàm ý kết thực nghiệm trước đây, luận án tập trung vào “Nghiên cứu hành vi nhà quản trị vi c định tài – doanh nghiệp Vi t Nam ... Long NGHIÊN CỨU HÀNH VI QUÁ TỰ TIN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TRONG VI C RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VI T NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 93 40201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người... xin cam đoan Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu hành vi tự tin nhà quản trị vi c định tài doanh nghiệp Vi t Nam cơng trình nghiên cứu tác giả thực Các thơng tin số liệu sử dụng luận án giai đoạn từ 2007-2016
 • 172
 • 60
 • 0

ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)
ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ... động can thiệp trung hòa Việt Nam 108 4.1.3.1 Dấu hiệu nhận biết hoạt động can thiệp trung hòa 108 4.1.3.2 Các cơng cụ can thiệp trung hòa Việt Nam 110 4.2 KINH NGHIỆM CAN THIỆP TRUNG. .. NGHIỆM CHO VIỆT NAM 120 4.2.1 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa NHTW số nước 120 4.2.1.1 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Trung Quốc 121 4.2.1.2 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Ấn Độ... nghiệm can thiệp trung hòa Hàn Quốc 127 4.2.1.4 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Thái Lan 129 4.2.1.5 Kinh nghiệm can thiệp trung hòa Slovenia 132 4.2.2 Nhận xét chung hoạt động can
 • 254
 • 68
 • 0

Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt NamPháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt Nam ... biển - Thực trạng pháp luật Việt Nam thực tiễn thực thi pháp luật Việt Nam quản lý tài nguyên dầu khí Pháp luật Việt Nam quản lý tài nguyên khoáng sản biển Việt Nam bao gồm hai nhóm, thứ quy định... Việt Nam, phạm vi nghiên cứu luận án tập trung phân tích quy định pháp luật Việt Nam thực tiễn thực thi pháp luật Việt Nam quản lý tài nguyên dầu khí Mục đíc v n iệm vụ nghiên cứu luận án Mục... VIỆT NAM 98 4.1 Pháp luật quản lý tài nguyên dầu khí Việt Nam 100 4.1.1 Khái quát tiềm năn dầu khí Việt Nam 100 4.1.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý tài nguyên dầu khí Việt Nam
 • 220
 • 17
 • 0

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)
ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM. ... UNGC WTO Tiếng Việt Lợi nhuận /Doanh thu Sở giao dịch chứng khốn Nam Thái Bình Dương Sản xuất Hội kế toán kiểm toán Việt Nam Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Chuẩn mực kế toán Việt Nam Ủy... buộc thông tin phi tài giới .3 Các nghiên cứu cơng bố bắt buộc thơng tin phi tài Việt Nam Các nghiên cứu công bố tự nguyện thơng tin phi tài Các nghiên cứu công bố tự nguyện thông tin phi tài... thơng tin phi tài 23 2.1.2 Vai trò thơng tin phi tài 25 2.1.3 Đối tượng sử dụng thông tin phi tài 26 2.1.4 Các hình thức CBTT phi tài 27 2.2 Các hướng dẫn CBTT phi
 • 161
 • 37
 • 1

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt NamNghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam ... ĐẾN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 93 40 121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN... VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Nghiên cứu nhân tố tác động đến lực đổi doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao số tỉnh trọng điểm miền Nam. .. chỉnh kiểm định miền Nam Việt Nam, nhân tố hỗ trợ từ Chính phủ, nguồn nhân lực nội lực đổi 4) Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lực đổi tương quan so sánh doanh nghiệp nội địa doanh nghiệp FDI
 • 334
 • 27
 • 0

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam ... TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TỐN CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ : 934.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS HÀ XUÂN... lợi để tơi hồn thành luận án Tác giả bày tỏ lòng biết ơn tới chuyên gia, lãnh đạo kế toán viên doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho tác giả hoàn thành luận án Sau cùng, lời cảm ơn đặc... tốn Úc ASC Chu n hóa chu n mực kế toán BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCTC Báo cáo tài BTC Bộ Tài CCPS Cơng cụ phái sinh CCTC Cơng cụ tài CCTCPS Cơng cụ tài phái sinh CMKT Chu n mực kế tốn C TT Công
 • 232
 • 33
 • 0

Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt NamMối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam ... cụ thể sau đây: (1) Xác định kiểm định mối quan hệ của yếu tố tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam (2) Xác định kiểm định mối. .. hành vi dự định tài trợ thể thao, mối quan hệ giữa yếu tố ảnh hưởng đến dự định tài trợ thể thao, đồng thời, khám phá yếu tố quan hệ liên quan đến dự định tài trợ thể thao. .. cứu hành vi dự định tài trợ thể thao, vai trò tác đợng của ́u tớ đến hành vi dự định tài trợ Đồng thời, khám phá yếu tố mối quan hệ liên quan đến dự định tài trợ thể thao bối
 • 315
 • 21
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa Nghiên cứu tại Việt Nam ... nghịch tỷ lệ vốn nhà nước DN kết kinh doanh Khi đánh giá kết kết kinh doanh doanh nghiệp cổ phần hóa, nghiên cứu giới Việt Nam thường đo lường kết kinh doanh doanh nghiệp cổ phần hóa mối quan... định kết kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân hóa theo cách bán cổ phần rộng rãi cơng chúng có kết hoạt động kinh doanh tốt so với doanh nghiệp tư nhân hóa theo phương pháp khác bán khép... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HỒ XUÂN TIẾN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA: NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH DOANH THƯƠNG
 • 235
 • 12
 • 0

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt NamNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt NamNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt NamNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt NamNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt NamNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt NamNhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam ... gia vào vi c sử dụng trực tiếp HTTTKT nhà quản lý có tham gia sử dụng HTTTKT mơi trường ERP doanh nghiệp Vi t Nam 3.3 Phạm vi nghiên cứu: Vi c khảo sát thu thập liệu thực doanh nghiệp Vi t Nam, ... thơng tin kế tốn sử dụng, qua ảnh hưởng đến mục tiêu hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Quá trình sử dụng hệ thống nhân vi n sở để doanh nghiệp đánh giá kết thực công vi c họ, nâng cao hành vi. .. HTTTKT giới vi vii Phụ lục 4: Tổng kết nghiên cứu liên quan đến HTTTKT Vi t Nam Phụ lục 5: Tổng kết nghiên cứu HTTT ERP Vi t Nam 12 Phụ lục 6: Phiếu khảo sát hành vi sử dụng HTTTKT
 • 210
 • 36
 • 0

Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt NamGiá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam ... nghiệp ngành bán lẻ Việt Nam nói chung lĩnh vực siêu thị bán lẻ Việt Nam nói riêng 1.4 Phạm vi phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu luận án tập trung vào thị trường bán lẻ Việt Nam mà cụ thể... Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ năm 2015 đạt 110 tỷ USD (Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, 2015) Thị trường bán lẻ màu mỡ thu hút ngày đông nhà bán lẻ lẫn nước tham gia Môt số hệ thống siêu thị bán lẻ... ngành siêu thị bán lẻ Ngành siêu thị bán lẻ Việt Nam có phát triển vượt bậc năm qua Hơn mười năm kể từ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa theo
 • 240
 • 33
 • 0

Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt NamNhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam ... tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi QTLN công ty sản xuất niêm yết Vi t Nam tác giả lựa chọn làm luận án tiến sĩ lý sau: Thứ nhất, hành vi quản trị lợi nhuận gây tổn thất... REVi  RECi EXPi  PAYi DEPi  RETi    1  2  3   it REVi REVi REVi REVi Với: - REV= doanh thu bán hàng - REC = Phải thu khách hàng - EXP = Tổng giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng... hành vi QTLN Vi t Nam Những đóng góp nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu “khám phá đo lường nhân tố tổng hợp đại diện QTCT tác động đến hành vi QTLN” CTSXNY Vi t Nam, kết nghiên cứu luận án
 • 245
 • 25
 • 0

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt NamTác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến sự ổn định của ngân hàng thương mại Nghiên cứu tại Việt Nam ... ix TÓM TẮT LUẬN ÁN BẰNG TIẾNG VIỆT Tiêu đề: Tác động đa dạng hóa cạnh tranh đến ổn định ngân hàng thương mại: Nghiên cứu Việt Nam Tóm tắt: Luận án nghiên cứu tác động ĐDH cạnh tranh đến ổn định... TỪ NHU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA VÀ CẠNH TRANH ĐẾN ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH : 93.40.201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI... ảnh hưởng Mục tiêu chung luận án thực đánh giá mức độ ảnh hưởng ĐDH cạnh tranh đến ổn định NHTM Việt Nam Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với mơ hình hồi quy đa biến liệu bảng, kết hợp phương
 • 215
 • 6
 • 0
1 2 3 4 .. >