Tổng hợp tài liệu :

Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Tăng cường quản chất lượng môi trường trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay

Tăng cường quản lý chất lượng môi trường trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay
Tăng cường quản chất lượng môi trường trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay . về chất lợng và hệ thống quản môi trờng tại các doanh nghiệp công nghiệp việt nam hiện nay I- Thực trạng môi trờng các doanh nghiệp công. tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay. Hoạt động QLMT trong các doanh nghiệp Việt Nam cha thực sự đợc các nhà lãnh đạo quan tâm. Phần lớn các
 • 31
 • 492
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng cộng đồng hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng cộng đồng hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
. trình quản chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất lượng đào tạo. đẳng ở trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. 5.1.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng ở trường Cao đẳng Cộng
 • 134
 • 654
 • 4

Tăng cường quản chất lượng khám chữa bệnh tại khoa Nhi BVĐK TT An Giang

Tăng cường quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại khoa Nhi BVĐK TT An Giang
. Tăng cường quản chất lượng khám chữa bệnh tại khoa Nhi BVĐK TT An Giang NTH: Đinh Thị Bích Loan GVHD: Th.S Phan Thị Hoàng Mai 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG. và quản cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường quản chất lượng khám chữa bệnh tại khoa Nhi BVĐK TT An Giang NTH: Đinh Thị Bích Loan GVHD:. lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường quản chất lượng khám chữa bệnh tại khoa Nhi BVĐK TT An Giang NTH: Đinh Thị Bích Loan GVHD: Th.S Phan Thị Hoàng Mai 9 - Quảng cáo không
 • 23
 • 377
 • 2

tiểu luận cao học môn quản nhà nước Tăng cường quản chất lượng khám chữa bệnh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh an giang

tiểu luận cao học môn quản lý nhà nước Tăng cường quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh an giang
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG KHÁMCHỮA BỆNH1.1Quản nhà nước về khám chữa bệnh1.1.1.Khái niệm Quản là sự tác động có định hướng và tổ chức của chủ thể quản ly1 lênđối tượng quản bằng các phương thức nhất định để đạt tới những mục tiêu nhất định4. Quản nhà nước là một dạng quản xã hội đặc biệt, xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Đó chính là hoạt động quản gắn liển với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước bộ phận quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương đối với xã hội. Quản nhà nước được hiểu trước hết là hoạt động của các cơ quan quyền lức nhà nước thực thi quyền lực nhà nước4. Quản nhà nước về y tế là dạng quản mà trong đó, chủ thể quản chính là nhà nước. Đó là dạng quản xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước bộ máy hành chính nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người trong lĩnh vực hoạt động y tế. Các khái niệm được quy định trong điều 2 của luật khám bệnh chữa bệnh2 Khám bệnh: là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận. Chữa bệnh: là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh. Người bệnh: là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Quản chất lượng khám chữa bệnh:Theo Thông tư 192013TTBYT của Bộ Y Tế, ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc quản chất lượng khám chữa bệnh 3. Điều 1 thông tư này quy định về phạm vi điều chỉnh: thông tư này hướng dẫn việc quản chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (sau đây gọi tắt là quản chất lượng bệnh viện), bao gồm: Nội dung triển khai quản chất lượng bệnh viện. Hệ thống tổ chức quản chất lượng bệnh viện. Trách nhiệm thực hiện quản chất lượng bệnh viện.
 • 20
 • 767
 • 7

Quản chất lượng khám chữa bệnh

Quản lý chất lượng khám chữa bệnh
Chương trình của 2 module Quản bệnh viện và module Kinh tế y tế có rất nhiều nội dung, vấn đề được truyền tải, hầu hết là những vấn đề tiêu biểu, nổi bật của ngành y tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên với thời lượng nội dung cho phép của bài thu hoạch, em xin được trình bày về vấn đề Quản chất lượng trong khám, chữa bệnh. Đây là một vấn đề em quan tâm chý ý bởi lẽ trước đây nó hết sức trừu tượng với em, sau khi được tiếp nhận bài giảng của thầy Lê Trúc Phương, em nhận thấy đây là một vấn đề thú vị, nó như ngọn nguồn của mọi vấn đề xảy ra của ngành y tế. ... tạo chuyên đề quản chất lượng khám chưa bệnh nghiên cứu khoa học quản chất lượng bệnh viện - Hoạt động giám sát, kiểm tra giao ban chuyên đề quản chất lượng khám, chữa bệnh - Hoạt động... phòng quản trị chất lượng, hội đồng quản chất lượng triển khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng - an toàn người bệnh bệnh viện Hình thức tổ chức : - Hội đồng quản - Phòng quản chất lượng. .. Module Quản bệnh viện & Kinh tế y tế 2.6/ Hệ thống quản chất lượng Năm 2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2013/TTBYT hướng dẫn thực quản trị chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bệnh
 • 32
 • 144
 • 0

Hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt NamHợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam ... CHƢƠNG 4: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM 125 4.1 C c định hướng hoàn thiện pháp luật hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh t i việt nam 125... đề ý uận hợp đồng dịch vụ kh m, chữa bệnh Chương 3: Thực tr ng ph p uật Việt Nam hợp đồng dịch vụ kh m, chữa bệnh Chương 4: Hoàn thiện ph p uật hợp đồng dịch vụ kh m, chữa bệnh t i Việt Nam CHƢƠNG... chữa bệnh .26 2.2 Kh i niệm đặc điểm hợp đồng dịch vụ kh m, chữa bệnh .40 2.3 Phân lo i hợp đồng dịch vụ KCB 56 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA
 • 172
 • 97
 • 1

Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... hoàn thiện quản nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.2.2 Nội dung quản nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.3 Kinh nghiệm quản. .. CƠ SỞ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU THU NHẬP CÁ NHÂN 2.1 Những vấn đề thu thu nhập cá nhân quản nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.1.1 Những vấn đề thu thu. .. nghiệm quản nhà nước thu thu nhập cá nhân số nước học cho Việt Nam 2.3.1 Tổng quan kinh nghiệm số nước quản thu thu nhập cá nhân 2.3.2 Bài học quản thu thu nhập cá nhân cho Việt Nam Kết
 • 212
 • 95
 • 0

Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Quản lý di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... QUẢN DI TÍCH LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM 70 3.1 Nguồn lực quản di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam 70 3.2 Các hoạt động quản di tích lưu niệm Chủ tịch. .. quát di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam 34 Tiểu kết 42 CHƯƠNG 2: LƯU NIỆM DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VÀ MƠ HÌNH QUẢN DI TÍCH LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM. .. CỨU VÀ CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN DI TÍCH LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM 12 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 12 1.2 Khái niệm liên quan đến quản di tích lưu niệm
 • 221
 • 104
 • 0

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TRONG BA NĂM QUA

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TRONG BA NĂM QUA
... Trung ương Bệnh viện E * Danh sách BV xếp theo thứ tự bảng chữ TT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Bệnh viện Bệnh viện GTVT Trung ương Bệnh viện K Bệnh viện Lão khoa Trung... 01/20 13/ TT-BYT ngày 11/1/20 13 Bộ Y tế hướng dẫn thực QLCL xét nghiệm Thông tư số 19/20 13/ TT-BYT ngày 12/7/20 13 Bộ Y tế hướng dẫn thực QLCL dịch vụ KB, CB Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/ 12/20 13 ban... nâng cao chất lượng dịch vụ y tế  11  3, 5 Điểm đánh giá chất lượng trung bình bệnh viện tồn quốc năm 2,5 BV tự đánh giá Đoàn đánh giá 1,5 0,5 Năm 20 13 Năm 2014 Năm 2015 12 3, 5 2,5 Năm 20 13 Năm
 • 68
 • 149
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoàn thiện quản đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... tế Việt Nam Đối tư ng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận án công tác quản đầu tư xây dựng khai thác dự án đường cao tốc Việt Nam góc độ chủ đầu tư. .. đánh giá thực trạng cơng tác quản đầu tư xây dựng khai thác dự án đường cao tốc Việt Nam giai đoạn vừa qua để đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản đầu tư xây dựng khai thác đường cao tốc. .. thiện quản đầu tư xây dựng khai thác đường cao tốc Việt Nam chủ đầu tư 104 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản đầu tư xây dựng 104 4.2.1.1.Thành lập công ty chuyên đầu tư xây dựng
 • 209
 • 38
 • 0

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt NamXây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam ... TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM QUẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH SẢN XUẤT CAO SU VIỆT NAM .61 3.1 Tổng quan doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam. .. dựng hệ thống tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam 99 4.2.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm. .. quan hệ nhiệm vụ hệ thống tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản doanh nghiệp sản xuất 40 2.3.3 Phương pháp xác định hệ thống tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản doanh nghiệp sản
 • 267
 • 50
 • 0

Quản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Quản lý dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Quản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt NamQuản dạy học lâm sàng ở các trường Đại học Y Việt Nam ... quản lý, quản d y học quản d y học lâm sàng 43 1.3.2 Vai trò Hiệu trƣởng phân cấp quản quản d y học lâm sàng trƣờng Đại học Y 46 1.3.3 Các chức quản Hiệu trƣởng d y học. .. Những nghiên cứu d y học lâm sàng 1.1.2 Những nghiên cứu quản y học lâm sàng 12 1.2 D y học d y học lâm sàng trƣờng Đại học Y 16 1.2.1 Khái niệm d y học d y học lâm sàng 16... học tập lâm sàng trƣờng Đại học Y Việt Nam 93 2.4 Thực trạng quản d y học lâm sàng trƣờng ĐHY Việt Nam 97 2.4.1 Thực trạng x y dựng kế hoạch d y học lâm sàng trƣờng Đại học Y Việt
 • 269
 • 29
 • 0

Thực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (FULL TEXT)

Thực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (FULL TEXT)
Hiện nay, ngành y tế Việt Nam đã và đang có nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh nhƣ: Mở rộng mạng lƣới bệnh viện vệ tinh; tăng cƣờng chuyển giao ỹ thuật trong các đề án giảm quá tải bệnh viện; cải tiến quy trình cung ứng dịch vụ hám chữa bệnh, đổi mới thái độ và phong cách phục vụ của nhân viên y tế; nâng cao chất lƣợng dịch vụ x t nghiệm; quản chặc chẽ hoạt động hành nghề; thanh toán bảo hiểm y tế; huyến h ch phát triển y tế ngoài công lập; phát triển y học chuyên sâu; ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh… đã thu đƣợc nhiều kết quả tốt trong khám chữa bệnh. Các bệnh viện công lập và tƣ nhân cũng có nhiều giải pháp để cải thiện chất lƣợng khám chữa bệnh nhƣ: Áp dụng các phƣơng pháp bảo đảm chất lƣợng dựa trên chuẩn hóa quy trình chuyên môn và hƣớng dẫn chuyên môn; sử dụng nhóm chất lƣợng, các công cụ chất lƣợng, áp dụng mô hình quản l chất lƣợng đồng bộ (Total Quality Managerment - TQM), chu trình PDCA (Plan-Do-Chec -Act), xây dựng hệ thống chất lƣợng theo ISO 9001 với các KPI (Key Performance Indicators)[13], tiêu chuẩn xét nghiệm TCVN ISO 15189:2014, bộ tiêu chuẩn quốc tế JCI (Joint Commission International), mô hình Six Sigma, mô hình tinh gọn Lean Manufacturing… đang đƣợc một số bệnh viện ở Việt Nam áp dụng để thực hiện cải tiến chất lƣợng (bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhiệt Đới, bệnh viện Trung ƣơng Quân đội 108, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện đa hoa Hoàn Mỹ, bệnh viện Vinmec Times City…). Tuy nhiên, kinh tế xã hội trong nƣớc cũng nhƣ thế giới thƣờng thay đổi nên tác động đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhƣ: Mô hình bệnh tật thay đổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của ngƣời dân ngày càng tăng nên đòi hỏi về chất lƣợng của dịch vụ ngày càng cao hơn. Vì vậy, các bệnh viện cần có những cải thiện nhằm nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh, đặc biệt là quản chất lƣợng khám chữa bệnh. Tùy mục đ ch, thực tế, điều kiện của từng quốc gia, của từng bệnh viện sẽ có cách tiếp cận khác nhau về quản chất lƣợng khám chữa bệnh. Đối với cấp quốc gia là cần xây dựng chiến lƣợc quản l chất lƣợng có thể sử dụng làm hung tham chiếu để đánh giá công tác quản l chất lƣợng hám chữa bệnh, xác định các hoảng trống trong quản l chất lƣợng hám chữa bệnh và các ƣu tiên trong xây dựng các ch nh sách, giải pháp nhằm cải thiện chất lƣợng. Đối với bệnh viện là cần phải cập nhật sự đổi mới, phát triển trong quản chất lƣợng khám chữa bệnh, góp phần bắt kịp xu thế phát triển hiện nay [14]. Nhƣ vậy mới đáp ứng đƣợc nhu cầu cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đầy năng động và với nhiều cơ hội cũng nhƣ những thách thức mới [84]. Bệnh viện quận Thủ Đức nằm ở địa điểm của một quận ven của thành phố Hồ Chí Minh; nhiều công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn và các công ty ở địa phƣơng giáp ranh; và nhu cầu khám chữa bệnh của ngƣời dân là rất lớn. Thực tế, bệnh viện chƣa tạo đƣợc niềm tin cho ngƣời bệnh hi đến khám chữa bệnh đƣợc thể hiện bằng số lƣợt khám chữa bệnh mỗi ngày là khoảng 700 lƣợt/ngày, tỉ lệ chuyển tuyến trên điều trị cao. Năm 2011, với kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện hạng 2, chỉ đáp ứng đƣợc điều trị thông thƣờng cho ngƣời bệnh, công suất sử dụng giƣờng bệnh chỉ đạt khoảng 80%/300 giƣờng kế hoạch. Nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong bệnh viện; có trƣờng hợp tử vong, gây bức xúc cho ngƣời bệnh đƣợc đăng trên thông tin đại chúng. Từ ngày thành lập bệnh viện (năm 2007) đến năm 2011, inh ph đầu tƣ cho các hoạt động của bệnh viện hầu nhƣ không có [2]. Bệnh viện quận Thủ Đức cần nâng cao quản chất lƣợng khám chữa bệnh một cách hiệu quả và mang tính khoa học để tạo nên nền tảng cơ bản là rất quan trọng, nhƣng để làm đƣợc nhƣ vậy cần phải có các hoạt động giải quyết vấn đề của quản chất lƣợng, bằng cách áp dụng các mô hình vào trong việc quản chất lƣợng tốt nhất, mà mô hình Lean cải tiến là tiếp cận phù hợp để thử nghiệm nâng cao quản chất lƣợng khám chữa bệnh trên cơ sở phân tích 6 thành tố cơ bản của mô hình PATH về chất lƣợng bệnh viện, để làm nền tảng xây dựng các chỉ số cụ thể, đánh giá quản chất lƣợng khám chữa bệnh. Chính vì vậy, nghiên cứu đề tài “Thực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản chất lƣợng khám bệnh tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh” là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Bệnh viện quận Thủ Đức vào năm 2017. Nghiên cứu thực hiện nhằm đạt các mục tiêu sau: ... mục tiêu sau: Mô tả thực trạng quản chất lượng khám chữa bệnh tạ gá ệ ệ ệu mơ hình can thiệp nâng cao quản chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện qu n Th c, thành phố Hồ Chí Minh 4 C ƢƠNG... CHỮA BỆNH 71 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MƠ HÌNH CAN THIỆP NÂNG CAO QUẢN CHẤT LƢỢNG KHÁM CHỮA CỦA BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC 86 C ƢƠNG 4: BÀN LU N 100 4.1 THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƢỢNG KHÁM... thiệp nâng cao quản chất lƣợng khám bệnh Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cần thiết phù hợp với tình hình thực tế Bệnh viện quận Thủ Đức vào năm 2017 Nghiên cứu thực nhằm đạt
 • 166
 • 8
 • 0

Quản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập việt nam tt tiếng anh

Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập việt nam tt tiếng anh
... renovate Vietnamese hospitals through mobilizing Government bonds such as Decision No 225/QĐ-TTg and Decision No 47/QĐ-TTg investing in upgrading district hospitals, Decision No 930/QĐ-TTg investing... important sector of Vietnam's health system The Law on Medical Examination and Treatment institutionalizes the views of Vietnamese Government on medical examination and treatment Vietnamese Government... staff or health facilities): paying more attention to the scientific process of health care, the ability to diagnose and treat a case but paying little attention to convenience and even focusing
 • 28
 • 4
 • 0

Quản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập việt nam tt

Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập việt nam tt
... bệnh viện, phân loại bệnh viện, vai trò bệnh viện bệnh viện công lập Việt Nam; khái niệm khám chữa bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, quản chất lượng quản chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; ... quản chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập; Chương 3: Thực trạng quản chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam; Chương 4: Định hướng giải pháp quản chất lượng khám,. .. cường quản chất lượng KCB bệnh viện công lập hiên Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 2.1 Chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện 2.1.1 Bệnh viện
 • 27
 • 6
 • 0

Quản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam

Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam
... bệnh viện, phân loại bệnh viện, vai trò bệnh viện bệnh viện công lập Việt Nam; khái niệm khám chữa bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, quản chất lượng quản chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; ... quản chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập; Chương 3: Thực trạng quản chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam; Chương 4: Định hướng giải pháp quản chất lượng khám,. .. cường quản chất lượng KCB bệnh viện công lập hiên Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 2.1 Chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện 2.1.1 Bệnh viện
 • 27
 • 16
 • 0

Quản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Quản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt NamQuản chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam ... Việt Nam Thứ hai, thực trạng quản chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập bao gồm quản nhà nước quản chất lượng bệnh viện nay? Việc thực thí điểm tiêu chí đánh giá chất lượng khám,. .. chứng quản chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam - Phương pháp điều tra xã hội học: Để xác định thực trạng chất lượng quản chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập cách... chữa bệnh bệnh viện 32 2.2 Quản chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP VIỆT
 • 163
 • 6
 • 0
1 2 3 4 .. >