Tổng hợp tài liệu :

Slide trình bày con người và văn hóa công ty Samsung

Đạo đức kinh doanh Văn hóa Công ty

Đạo đức kinh doanh và Văn hóa Công ty
Đạo đức kinh doanh Văn hóa Công ty . University of Technology and Education Faculty of Economics Tiểu luận : Đạo đức kinh doanh Văn hóa Công. sẻ phân tích kinh nghiệm thành công của một công ty bảo hiểm Mỹ qua đó, gợi mở những đề xuất để triển khai trong thực tiễn kinh doanh của các công
 • 10
 • 1,105
 • 16

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VĂN HOÁ CÔNG TY pptx

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HOÁ CÔNG TY pptx
. wWw.VipLam.Net ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VĂN HOÁ CÔNG TY CHƯƠNG I: Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức trong kinh doanh PHẦN A: Trắc Nghiệm Câu 1: Những tuyên bố. cụ thể là đúng hay sai là hợp đạo đức hay phi đạo đức của tổ chức. Như vậy đạo đức kinh doanh tập trung chủ yếu vào các vấn đề đạo đức của tổ chức như pháp lý đạo lý, đến những người hữu quan. Sai wWw.VipLam.Net Bốn nghĩa vụ xã hội cơ bản trong kinh doanh là gồm kinh tế, pháp lý, đạo đức nhân văn trong đó. - Nghĩa vụ kinh tế: Thực hiện nghĩa vụ kinh tế là để đảm bảo sự tồn tại của DN. -
 • 11
 • 3,537
 • 21

đề tài những đặc trưng cơ bản về con người văn hóa của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hiện nay

đề tài những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hiện nay
. cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là Những đặc trưng cơ bản về con người cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay . Con người cộng đồng người. ngoài Về văn hóa những đặc trưng cơ bản của con người cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có một số tác giả là người Việt người nước ngoài nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu người. Những đặc trưng chung của các cá nhân của cộng đồng NVNONN……. 90 2. Những đặc trưng cơ bản về văn hóa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ……………………………………………………………………… 94 2.1. Đặc trưng về
 • 346
 • 626
 • 1

Quan niệm của Osho về con người văn hóa trong tình yêu chân chính từ giới tính đến thần tính

Quan niệm của Osho về con người và văn hóa trong tình yêu chân chính từ giới tính đến thần tính
. QUAN NIÈM CUA OSHO VE CON NGUOI VA VÀN HOÀ TRONG TÌNH YÉU CHÀN CHINH: TU GIOÌ TINH DÉN THAN TINH TS. LE TEI TUYÉT HANH Bó món Ngón ngù vd Vàn hóa Viit Nam I. . kbdng thien kién. II. QUAN NIÉM CÙA OSHO VE CON NGLTÒI VA VÀN HOÀ TRONG TÌNH YÉU CHÀN CHÌNH: TQ GIÒI TINH DÉN THAN TÌNH 1. Giói tinh - nguon goc cùa tình yèu - Gidi tinh là. nào de pbàt trién thànb con ngudi chàn tbue. (tr. 210) Muc dich giào due Con ngudi co vàn hoà trong tuong lai = con ngudi nhàn tinh, con ngudi than tinh Con ngudi thirc thu: Cài
 • 9
 • 244
 • 0

Con người văn hóa trong phân tâm học Freud

Con người và văn hóa trong phân tâm học Freud
. niệm triết học về con ngƣời văn hóa trong phân tâm học Freud. - Làm rõ quan niệm siêu tâm lý học với tƣ cách là quan niệm triết học về con ngƣời văn hóa trong phân tâm học Freud. - Bƣớc. 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN  TẠ THỊ VÂNCON NGƯỜI VĂN HOÁ TRONG PHÂN TÂM HỌC FREUD LUẬN VĂN THẠC SỸ TRIẾT HỌC CHUYÊN. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN  TẠ THỊ VÂNCON NGƯỜI VĂN HOÁ TRONG PHÂN TÂM HỌC FREUD LUẬN VĂN THẠC SỸ TRIẾT HỌC
 • 96
 • 749
 • 5

Đề tài về Đạo đức kinh doanh văn hóa công ty

Đề tài về Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
. của các chủ thể kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính là đạo đức đợc vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh. Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức nghề nghiệp: Đạo đức kinh doanh có tính đặc. hợp lẽ phải, hành vi đạo lý đúng đắn tồn tại bên trên luật. 1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh 1.2.1 Lịch sử đạo đức kinh doanh: Đạo đức kinh doanh xuất phát từ thực tiễn kinh doanh trong các thời. trình đạo đức hiệu quả trong doanh nghiệp. Những nội dung cơ bản: Khái luận về đạo đức kinh doanh. Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh. Phơng pháp phân tích xây dựng đạo đức kinh doanh.
 • 130
 • 3,004
 • 2

sơ đồ cấu trúc văn hóa công ty

sơ đồ cấu trúc và văn hóa công ty
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộThành công của mỗi cá nhân không chỉ phụ thuộc vào năng lực trình độ chuyên môn, mà còn ở các mối quan hệ cá nhân của người đó. 10 mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện được kỹ năng tạo và· xây dựng các mối quan hệ nơi công sở.
 • 13
 • 548
 • 0

Quan điểm của phân tâm học về con người văn hóa - văn minh

Quan điểm của phân tâm học về con người và văn hóa - văn minh
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với tính cách là sản phẩm tinh thần của thời đại, sự ra đời của phân tâm học (psychoanalysis) xét đến cùng là nhằm tìm kiếm những lời giải cho những vấn đề của thời đại lúc bấy giờ, nhất là khắc phục sự tha hoá về tinh thần sự ức chế của con người trong xã hội phương Tây thế kỷ XX. Có thể khẳng định rằng, những thành tựu khoa học kỹ thuật ở cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt của xã hội phương Tây. Một mặt, khoa học kỹ thuật mang đến một đời sống tiện nghi, nhưng mặt khác, nó cũng làm nảy sinh sự lệ thuộc tha hoá về tinh thần của con người hiện đại. Sự ra đời của Phân tâm học là hướng đến giải phóng con người khỏi những ức chế dồn nén bên trong của đời sống tâm thần. Nhờ sự tìm tòi, nghiên cứu một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, Sigmund Freud đã xây dựng nên học thuyết phân tâm học – một trong những học thuyết có ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống hiện đại. Về điều này, trong Lời giới thiệu cuốn Phân tâm học nhập môn, Jostein Gaarger đã viết: “Thực vậy, tất cả mọi lĩnh vực tri thức của con người như văn chương, nghệ thuật, tôn giáo, nhân chủng học, giáo dục, luật pháp, xã hội học, luật học, sử học những môn về xã hội hay cá nhân khác đều chịu ảnh hưởng của học thuyết Freud” [41, tr. iv]. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, lý thuyết phân tâm học đã có những sự phát triển phong phú hơn rất nhiều, chứ không còn đóng khung trong những điều mà người ta từng hình dung về nó như lúc ban đầu, đó là một phương pháp chữa trị hysteria. Trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, khoảng cách văn hóa Đông – Tây ngày càng có sự giao thoa hướng lại gần nhau. Bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc phát triển con người xã hội thì sự hội nhập phát triển này cũng dẫn tới những nguy cơ mới như: nạn ô nhiễm môi trường, sự mất cân bằng sinh thái, khủng hoảng tài nguyên, đối diện với tình trạng bùng nổ dân số, đại dịch,… hơn nữa đó là tình trạng mất cân bằng tâm lý do đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân, gia đình, sức ép công việc, sự bất ổn bạo động về chính trị, chiến tranh những di chứng của nó để lại,…đó là những điều làm cho con người ngày càng trở nên tha hóa ngày càng đánh mất mình trong xã hội. Trong một thế giới đầy biến động như thế, con người cần hiểu rõ hơn về chính mình và những gì con người làm ra trong xã hội. Đặt trong bối cảnh ấy, chúng tôi cho rằng, nghiên cứu vấn đề con người và văn hóavăn minh tiếp cận từ góc độ phân tâm học giúp chúng ta có cái nhìn khách quan biện chứng trong đời sống con người xã hội, góp phần làm phong phú hơn vào kho tàng lý luận cũng như ý nghĩa thực tiễn. Vì thế, khi trả lời phóng viên báo Nhân Đạo năm 1969, Hồ Chí Minh từng nói rằng, “có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh của chúng tôi, chúng tôi phải xây dựng đất nước trước hết bằng văn hóa”, nó chính là nền tảng cốt lõi của lối sống, hành vi ứng xử, đạo đức, phương thức hoạt động sống với sự định hướng giá trị mang lại ý nghĩa cho tồn tại con người xã hội. Việc tiếp cận để làm sáng tỏ quan điểm phân tâm học về con người văn hóa – văn minh nhằm chắt lọc để tiếp thu phát huy những yếu tố tích cực, nhận diện nhằm phê phán, khắc phục những yếu tố chưa hợp lý, qua đó làm phong phú hơn hiểu biết của chúng ta về con người văn hóavăn minh. Phân tâm học ra đời được xem như đã “uốn cong” tư duy nhân loại sang một hướng khác, bởi lẽ nó đã phá bỏ những tín điều mang tính truyền thống, đồng thời cung cấp những phương án giải quyết mới cho vấn đề này để khắc phục sự khủng hoảng tinh thần của con người trong xã hội. Quả thực, sức ảnh hưởng của phân tâm học đối với xã hội hiện đại lớn đến mức khó có thể đo lường một cách chính xác, nhưng sự hoài nghi về học thuyết này cũng không ít, nhất là ở các nước phương Đông Hồi giáo. Phần đông họ chỉ xem phân tâm học như là học thuyết về tình dục. Chính những hiểu biết quy giản (một cách đơn giản) này phần nào làm cho phân tâm học mất đi tính khoa học của nó. Do đó, việc tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu vấn đề về con người văn hoá - văn minh trong phân tâm học, theo chúng tôi, là cần thiết nhằm đạt đến một nhận thức đầy đủ toàn diện hơn của phân tâm học về vấn đề này. Từ những nhận thức trên, chúng tôi chọn vấn đề “Quan điểm của Phân tâm học về con người văn hoávăn minh” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Triết học.
 • 165
 • 429
 • 1

Chuyên Đề Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Văn Hóa

Chuyên Đề Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Văn Hóa
... cách mạng xã hội 1.2.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 1.2.1 Xây dựng ngườivấn đề có ý nghĩa chiến lược a) Nguyên nhân: Con người vừa động lực, vừa mục tiêu cách mạng: … b) Phẩm... Minh định nghĩa người… - Bản chất người, theo Hồ Chí Minh là… 1.1.2.Về vị trí người giới… 1.1.3.Về vai trò mgười… 1.1.4.Về nghĩa vụ người… 1.1.5 Về quyền người… 1.1.6.Về lợi ích người… 1.1.7 Về ứng... 1.2.2 Xây dựng người phát triển toàn diện a) Phải hiểu sâu sắc điểm xuất phát người Việt Nam: - Con người lịch sử cụ thể… - Mỗi người có: thiện, ác, tốt, xấu, hay, dở; có điều kiện, hoàn cảnh
 • 14
 • 257
 • 0

TIỂU LUẬN tâm lý học văn hóa mối QUAN hệ GIỮA CON NGƯỜI văn hóa ý NGHĨA TRONG sự PHÁT TRIỂN văn hóa gắn với sự HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN tâm lý học văn hóa  mối QUAN hệ GIỮA CON NGƯỜI và văn hóa  ý NGHĨA TRONG sự PHÁT TRIỂN văn hóa gắn với sự HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY
Văn hóa là phạm trù thuộc về con người, của con người, loài người, do con người sáng tạo ra, vì cuộc sống sự phát triển, hoàn thiện của chính mình, làm cho con người trở thành Người, làm cho con người trở nên Người hơn, là tính người, chất người. Mục tiêu nội dung cốt lõi quan trọng nhất trong xây dựng văn hóa là xây dựng con người nhân cách. Văn hóa con người là hai mặt của cùng một vấn đề. Mục tiêu quan trọng nhất của văn hóacon người. Mục tiêu quan trọng nhất của vấn đề con ngườivăn hóa. ... triển văn hóa hoàn thiện nhân cách người xây dựng người để phát triển văn hóa Quan điểm đạo cho thấy, mối liên hệ bên mật thiết, gắn bó chặt chẽ, tách rời văn hóa với người, người với văn hóa, ... sử phát triển người loài người Con người tạo văn hóa văn hóa làm cho người thành người Tóm lại, Văn hóa sản phẩm loài người, văn hóa tạo phát triển quan hệ qua lại người xã hội Song, văn hóa. .. qui định mối quan hệ người với người Đó mối quan hệ vật chất, quan hệ tinh thần người với người Quan hệ người với người xã hội đương đại qui định chất người suy đến quan hệ vật chất, quan hệ kinh
 • 24
 • 390
 • 6

Chuyên Đề Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Văn Hóa

Chuyên Đề Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Văn Hóa
... cách mạng xã hội 1.2.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 1.2.1 Xây dựng ngườivấn đề có ý nghĩa chiến lược a) Nguyên nhân: Con người vừa động lực, vừa mục tiêu cách mạng: … b) Phẩm... Minh định nghĩa người… - Bản chất người, theo Hồ Chí Minh là… 1.1.2.Về vị trí người giới… 1.1.3.Về vai trò mgười… 1.1.4.Về nghĩa vụ người… 1.1.5 Về quyền người… 1.1.6.Về lợi ích người… 1.1.7 Về ứng... 1.2.2 Xây dựng người phát triển toàn diện a) Phải hiểu sâu sắc điểm xuất phát người Việt Nam: - Con người lịch sử cụ thể… - Mỗi người có: thiện, ác, tốt, xấu, hay, dở; có điều kiện, hoàn cảnh
 • 14
 • 148
 • 0

TIỂU LUẬN một số QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về văn hóa, vận DỤNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CON NGƯỜI văn hóa TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  một số QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về văn hóa, vận DỤNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CON NGƯỜI và văn hóa TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Theo tinh thần Hồ Chí Minh, vai trò của văn hóa là động lực của cách mạng trước hết thể hiện ở chỗ nó là nền tảng tinh thần của xã hội tạo ra sức mạnh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng đất nước. Văn hóa có vị trí ngang hàng các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, thích ứng những nhu cầu đòi hỏi của sự sinh tồn. Những thành tố trong cấu trúc văn hóa như chủ nghĩa dân tộc mà hạt nhân là lòng yêu nước tinh thần dân tộc, tinh thần độc lập tự cường, tự tôn dân tộc, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, v.v.. tạo ra sức mạnh to lớn trong sự nghiệp dựng nước giữ nước, thắng giặc ngoại xâm nội xâm. Đó chính là sự thắng lợi của “văn minh đối với bạo tàn”. ... mặt văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VĂN HOÁ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY Những vấn đề đặt với văn hóa người Việt Nam kỷ nguyên toàn cầu hóa. .. Đại tư ng Võ Nguyên Giáp: “Thế giới đổi thay, tư tưởng Hồ Chí Minh sống kho tàng văn hóa nhân loại” Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu di sản văn hóa khứ mà văn hóa tư ng lai Hồ Chí Minh. .. định chiến lược văn hóa chưa ngang tầm vị trí, vai trò văn hóa đời sống Trong việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa nhận thức đầy đủ khai thác hết giá trị văn hóa Hồ Chí Minh Còn bộc lộ
 • 19
 • 296
 • 0

Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hóa công ty kinh tế quốc dân

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty kinh tế quốc dân
... khác Đạo đức kinh doanh gắn chặt với khái niệm trách nhiệm đạo đức với việc định phạm vi công ty Các hội nghị đạo đức kinh doanh thường xuyên tổ chức 1.2.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh Đạo đức kinh. .. hành vi đạo lý đắn tồn bên luật 1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh 1.2.1 Lịch sử đạo đức kinh doanh: Đạo đức kinh doanh xuất phát từ thực tiễn kinh doanh thời kỳ lịch sử: Khoảng 4000 năm trước công. .. kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh Đạo đức kinh doanh đạo đức vận dụng vào hoạt động kinh doanh Đạo đức kinh
 • 168
 • 628
 • 5

con người văn hóa

con người và văn hóa
... bai t h a m l u a n t h i i v i ve "Dao tao cong nghe cong trinh thdi dai todn cau hoa" K h i xem xet n a n g liic canh t r a n h t r o n g dao tao cong nghe ciia M y t r o n g boi canh toan cau... hoc M y chiem t d i 30% so'liidng cac bai bao va cong t r i n h khoa hoc cong bo' t r e n dien d a n quo'c te, va chiem t d i 44% tong so cac cong t r i n h diidc t r i c h d i n nhieu n h a... i i n g dang hen k e t h i e u qua giiia dai hoc va cong nghiep difdc ngifdi M y sang tao r a la "quan he t h a m v a n (consulternships) cong nghiep - dai hoc" Cac tac gia triJdng dai hoc M
 • 42
 • 7
 • 0

Slide trình bày con người văn hóa công ty Samsung

Slide trình bày con người và văn hóa công ty Samsung
Slide trình bày con người văn hóa công ty SamsungEmphasizes the integration and flexibility of internal organization, with utmost importance in interpersonal relationship. Harmonyunitycooperation and team work are the key values and shows high consideration and interest in members. ... Harmony/unity/cooperation and team work are the key values and shows high consideration and interest in members Characterized by adaptability to external environment, change and flexibility In order... the Samsung s Operational Power? 16 Innovation Management pair of Wheels of running Bicycle not to fall down Samsung 17 ■ Innovation - Target : P Product Process Personnel - Tool : CSD Creativity... (Relationshiporiented) Flexibility Adhocracy (Innovation) 4.1 4.0 3.6 3.5 External Internal 3.5 3.7 3.8 Hierarchy 3.9 Market (Resultoriented) Control AS-IS Emphasizes the integration and flexibility of internal
 • 23
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >