Tổng hợp tài liệu :

VẬT lý hạt NHÂN moi

Bài tập Vật hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án
Bài tập Vật hạt nhân có đáp án . nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt nhân Pa và Hạt nhân Ra D. Không có cặp hạt nhân nào có. Những hạt nhân nào có cùng số prôtôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt
 • 11
 • 7,804
 • 37

Vật hạt nhân thuyết và bài tập

Vật Lý hạt nhân lý thuyết và bài tập
Vật hạt nhân thuyết và bài tập . hai hạt và bài toán một hạt bay vào va chạm với một hạt đứng yên sinh ra hai hạt. IV. BÀI TẬP ÔN LUYỆN Bài tự luận: Thuviendientu.org 9.1. Hạt nhân. H0. . 3. Phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân là tƣơng tác của các hạt nhân dẫn đến sự tạo thành các hạt nhân khác. Trong phản ứng hạt nhân, khối lƣợng có
 • 17
 • 6,031
 • 46

Tài liệu vật hạt nhân

Tài liệu vật lý hạt nhân
Tài liệu vật hạt nhân . hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng.D Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền hơn. 89/ Xét pjản ứng: A --> B+α. Hạt nhân mẹ. Phản ứng hạt nhân là: A Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo sự tỏa nhiệt.B Sự tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành hai hạt nhân khác.C
 • 26
 • 907
 • 2

Vật Hạt Nhân

Vật lý Hạt Nhân
Vật Hạt Nhân . với hạt nhân mẹ B: Hạt nhân con tiến hai ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹC: Hạt nhân con lùi một ô trong bảng HTTH so với hạt nhân mẹD: Hạt nhân con. với hạt nhân mẹB: Hạt nhân con tiến 3 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹC: Hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân
 • 20
 • 545
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Hạt nhân có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Hạt nhân có đáp án . C. Hạt nhân Pa và Hạt nhân Ra D. Không có cặp hạt nhân nào có cùng số prôtôn 30. Những hạt nhân nào có cùng số nơtrôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra. Những hạt nhân nào có cùng số prôtôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt
 • 12
 • 6,817
 • 87

Vật hạt nhân

Vật lý hạt nhân
Khái Quát Về vật hạt nhân - 1 vật hạt nhân là một ngành của vật đi sâu nghiên cứu về hạt nhân của nguyên tử (gọi tắt là hạt nhân), mô tả và tìm ra các cấu trúc, tính chất . Hữu Thắng Vật Hạt nhân - 4 - CHƯƠNG I: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HẠT NHÂN BỀN I CẤU TẠO HẠT NHÂN Hạt nhân được cấu tạo từ các hạt cơ bản. Trong các hạt nhân đồng khối nhẹ, có những cặp hạt nhân mà số proton của hạt nhân này bằng số neutron của hạt nhân kia, ta gọi đó là các hạt nhân gương.Ví
 • 121
 • 983
 • 32

Vật hạt nhân

Vật lý hạt nhân
vật hạt nhân là một nhánh của vật đi sâu nghiên cứu về hạt nhân của nguyên tử (gọi tắt là hạt nhân). vật hạt nhân gồm 3 phần: mô tả các hạt cơ bản ( prôtôn và nơtrôn) . Trình bày về đặc tính của p, n trong hạt nhân nguyên tử ?Câu 29: Lực hạt nhân là gì ? Đặc điểm của lực hạt nhân ? Lực hạt nhân được xác định như thế nào ?CHƯƠNG. Ngân hàng đề thi môn: Vật nguyên tử và hạt nhânLÝ THUYẾTCHƯƠNG I: CÁC MẪU NGUYÊN TỬ THEO THUẾT CỔ ĐIỂNCâu 1: - Trình bày thí nghiệm
 • 24
 • 611
 • 1

Đề cương học phần Vật hạt nhân- Khoa Vật lý- Đại Học Đà Lạt

Đề cương học phần Vật lý hạt nhân- Khoa Vật lý- Đại Học Đà Lạt
Đề cương học phần Vật hạt nhân- Khoa Vật lý- Đại Học Đà Lạt . về Vật lượng tử, Cơ học lượng tử, Vật nguyên tử. 8. Mục tiêu học phần: Học phần vật hạt nhân là một trong những học phần thuộc vòng vật đại. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành : VẬT CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: VẬT HẠT NHÂN 2. Mã số học phần : VL 2 109 3. Tên học phần bằng
 • 4
 • 861
 • 6

Thiết kế các bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm vật hạt nhân

Thiết kế các bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân
Thiết kế các bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm vật hạt nhân . đào tào. Chính vì do trên mà em đã chọn đề tài “THIẾT KẾ CÁC BÀI THÍ NGHIỆM CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT HẠT NHÂN TRƯỜNG ĐẠI. 8K. - Thiết kế 5 bài thí nghiệm dựa trên các thiết bị ghi đo trong phòng thí nghiệm vật hạt nhân. 2. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận
 • 77
 • 850
 • 0

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 1

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 1
Báo cáo thực hành vật hạt nhân . 10 00v, t = 12 s,∆E = 0 .1. U(v) 0 .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 N 73 11 3 95 10 1 12 9 14 3 16 7 18 7 17 9 19 4 U(v) 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9. U(v) 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2 N 12 519 12 083 11 554 10 789 10 285 96 71 9638 90 61 8656 8303 U(v) 2 .1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 N 80 61 7607
 • 28
 • 12,027
 • 2

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 2

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 2
Báo cáo thực hành vật hạt nhân 123doc.vn
 • 6
 • 3,249
 • 1

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 3

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 3
Báo cáo thực hành vật hạt nhân . 2420 2452 136 3 130 8 1055 685 239 0 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân 23 Đồ thò : Hình 7 .3 N 0 1000 2000 30 00 4000 5000. báo cáo thực hành vật hạt nhân 22 +Làm trơn 7 điểm: U(v) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 30 75 30 40 1 731 14 63 2228 1240 727 284 3
 • 19
 • 3,388
 • 15

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 4

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 4
Báo cáo thực hành vật hạt nhân . 1 .4 10798 4. 0 49 35 6.6 149 3 9.2 4 1.5 10285 4. 1 48 11 6.7 1377 9.3 6 1.6 9671 4. 2 46 71 6.8 1197 9 .4 3 1.7 9368 4. 3 44 75 6.9 11 04 9.5 7 1.8 9061 4. 4 44 54. 4. 7 35 7.3 40 9.9 2.2 128 4. 8 37 7 .4 28 10. 2.3 144 4. 9 34 7.5 22 2 .4 90 5.0 44 7.6 30 2.5 108 5.1 36 7.7 25 10 Bản báo cáo thực hành vật hạt nhân
 • 15
 • 1,737
 • 3

Báo cáo thực hành vật hạt nhân 5

Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân 5
Báo cáo thực hành vật hạt nhân . 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 Số đếm 33149 2100614 652 9820 8022 63 85 5106 358 7 256 5 1799 Volt 5. 5 6 6 .5 7 7 .5 8 8 .5 9 9 .5 10 Số đếm 1074 57 5 330 173 32. 126 490 258 172 84 59 39 157 0 0 Volt 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 Số đếm 170 304 228 1 65 121 90 59 54 37 31 Volt 5. 5 6 6 .5 7 7 .5 8 8 .5 9 9 .5 10 Số đếm
 • 23
 • 1,432
 • 2

Ôn thi tốt nghiệp (Vật hạt nhân)

Ôn thi tốt nghiệp (Vật lý hạt nhân)
. 34 :Hạt nhân 31 15 P có : A. 31 prôtôn và 15 nơtrôn B. 15 prôtôn và 31 nơtrôn C. 16 prôtôn và 15 nơtron D. 15 prôtôn và 16 nơtron Câu 35: Cho phản ứng hạt. phản ứng hạt nhân xPbP + 205 82 209 84 ;thì x là: A .hạt B .hạt C.nơtron D.prôton Câu16.Trong phản ứng hạt nhân xNC + 14 7 14 6 ;thì x là: A .hạt B .hạt C.nơtron
 • 7
 • 439
 • 2

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu
. 27 Co 60 cã cÊu t¹o gåm: A. 33 pr«ton vµ 27 n¬tron; B. 27 pr«ton vµ 60 n¬tron C. 27 pr«ton vµ 33 n¬tron; D. 33 pr«ton vµ 27 n¬tron 11. H¹t nh©n 27 Co 60. thống tu n hoàn so với hạt nhân mẹ. Trong phân rã - hoặc + hạt nhân con tiến hoặc lùi một ô trong bẳng hệ thống tu n hoàn so với hạt nhân mẹ. Trong phân
 • 30
 • 975
 • 3

Trắc nghiệm LTĐH - Vật hạt nhân

Trắc nghiệm LTĐH - Vật lý hạt nhân
. 2 hạt nhân ta dựa vào đại lượng. A. Số khối A của hạt nhân B. Độ hụt khối hạt nhân C. Năng lượng liên kết hạt nhân D. Năng lượng liên kết riêng hạt nhân. prôtôn 6. Đường kính của các hạt nhân nguyên tử cỡ. A. 10 -6 – 10 -9 m B. 10 -3 – 10 -8 m C. 10 -1 4 – 10 -1 5 m D. 10 -1 6 – 10 -2 0 m 7. Chọn câu trả lời đúng
 • 7
 • 761
 • 5

tổng kết chương 9: vật hạt nhân

tổng kết chương 9: vật lý hạt nhân
. Tổng kết chương Vật 12 (version 2008) Thực hiện: Trương Thành Lâm Trang 1 / 2 CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ ……o0o…… Cấu tạo hạt nhân: - Được. liên kết riêng. (MeV) càng lớn thì hạt nhân liên kết càng bền. (1MeV = 1,6. ) Phản ứng hạt nhân: A + B = C + D + Phản ứng thu năng lượng: nếu các hạt nhân
 • 2
 • 616
 • 6

VẬT hạt NHÂN moi

VẬT lý hạt NHÂN moi
Bài tập vật hạt nhân có lời giải, trắc nghiệm đầy đủ các mức độ phù hợp cho các bạn học sinh ôn tập chương.Giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài tập.Bao gồm trắc nghiệm tự luận và bài tập giúp các bạn bao quát kiến thức chương vật hạt nhân ... 6,02.10 mol Số hạt nhân nguyên tử có 100g iốt phóng xạ ( bao nhiêu? A 3,592.102 3hạt B 4,595.102 3hạt C 4,952 102 3hạt D.5,426 102 3hạt 20 Chọn câu Hạt nhân liti có prơtơn nơtron Hạt nhân có kí hiệu... )là Li A B C D 21 Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prơtơn 125 nơtron Hạt nhân ngun tử có kí hiệu nào? A 125 12 Pb B 12 125 Pb C 22 Cho hạt nhân ngun tử có kí hiệu tương ứng hạt nhân đồng vị? A D... phân rã phóng xạ 12 Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng bảo toàn? A Tổng số prôtôn B Tổng số nuclôn C Tổng số nơtron D Tổng khối lượng hạt nhân 13 Các phản ứng hạt nhân không tuân thủ theo định luật
 • 7
 • 12
 • 0
1 2 3 4 .. >