Tổng hợp tài liệu :

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 cụm thanh xuân cầu giấy có lời giải

Đề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc Giang

Đề thi HSG Toán 12 năm 2018 – 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng – Bắc Giang
... cạnh AD=BC= ; AC=BD= ; AB=CD= Thể tích tứ diện ABCD bằng: 2047 2074 2740 2470 A B C D 12 12 12 12 2 Câu 24: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f     f '  x   x  f  x   với x   Giá... giác đều, mặt phẳng (SAB) vng góc với đáy, đáy trung điểm BC SD Khoảng cách DM C  C a D a Câu 26: Phương trình x  1 x  8.3x  1 x   m nghiệm : 13 A 12  m  B 12  m  C 12 ... 2s giá trị bằng: A 4m / s B 6m / s C 12m / s D 8m / s x 3 x Câu 13: Phương trình 5x  2000 nghiệm viết dạng x   log a b với a, b hai số nguyên dương ước chung lớn nhỏ 10 Khi a 
 • 5
 • 212
 • 0

Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà Nội (Có đáp án)

Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phùng Khắc Khoan – Hà Nội (Có đáp án)
Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà NộiĐề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà Nội ... ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN -THẠCH THẤT- ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Năm học: 2018 - 2019 Mơn: Tốn Thời gian: 150 phút Câu 1.1 (3,0 đ) 1) Cho hàm số y...    10  BC    2 x  y  4x  y     2   x  y  x  y  25  10 0,5 0,5 0,5 0,5  x2  y2  x  y    x2  y2  4x  y      x  y  20   x  y  10 9 y  60 y  100 ...    x  y  20   x  y  10 9 y  60 y  100  y  12 y  40  y    x  y  10    x  y  10 10 y  50 y  55   53 5  ,y x  2   53 5  KL : … ,y x  2  0,5 0,5
 • 4
 • 145
 • 0

Đề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc Giang (Có đáp án)

Đề thi HSG Toán 12 năm 2018 – 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng – Bắc Giang (Có đáp án)
Đề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc GiangĐề thi HSG Toán 12 năm 2018 2019 cụm trường THPT huyện Yên Dũng Bắc Giang ... cạnh AD=BC= ; AC=BD= ; AB=CD= Thể tích tứ diện ABCD bằng: 2047 2074 2740 2470 A B C D 12 12 12 12 2 Câu 24: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f     f '  x   x  f  x   với x   Giá... giác đều, mặt phẳng (SAB) vng góc với đáy, đáy trung điểm BC SD Khoảng cách DM C  C a D a Câu 26: Phương trình x  1 x  8.3x  1 x   m nghiệm : 13 A 12  m  B 12  m  C 12 ... 2s giá trị bằng: A 4m / s B 6m / s C 12m / s D 8m / s x 3 x Câu 13: Phương trình 5x  2000 nghiệm viết dạng x   log a b với a, b hai số nguyên dương ước chung lớn nhỏ 10 Khi a 
 • 5
 • 183
 • 2

Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình
... B TỰ LUẬN (4 điểm) Bài : Với giả thi t biểu thức nghĩa rút gọn: A  C M  m  D m  y x2  8x  x2  Tìm M  m D M  m  10 cos x  cos x  cos x  cos10 x sin x  sin x  sin x  sin10... 4m  2mx  giá trị nguyên thuộc khoảng  10; 10  3x   x  tham số m để hệ vô nghiệm? A 18 B Câu 19: Cho phương trình: A m   m   C 10 x2  B D 1   1  3m   x    3m  Tìm... Tìm giá trị m để bất phương trình m²x² + 2(m 2)x + < vô nghiệm A m ≤ m ≠ B m ≥ C m < m ≠ A 2 B   C D m > Câu 15: Cho bất phương trình x² 5x + x  < Số nghiệm nguyên bất phương trình :
 • 2
 • 11
 • 0

Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 2019 trường Phùng Khắc Khoan Hà Nội

Đề thi HSG Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phùng Khắc Khoan – Hà Nội
... ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN -THẠCH THẤT- ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Năm học: 2018 - 2019 Mơn: Tốn Thời gian: 150 phút Câu 1.1 (3,0 đ) 1) Cho hàm số y...    10  BC    2 x  y  4x  y     2   x  y  x  y  25  10 0,5 0,5 0,5 0,5  x2  y2  x  y    x2  y2  4x  y      x  y  20   x  y  10 9 y  60 y  100 ...    x  y  20   x  y  10 9 y  60 y  100  y  12 y  40  y    x  y  10    x  y  10 10 y  50 y  55   53 5  ,y x  2   53 5  KL : … ,y x  2  0,5 0,5
 • 4
 • 8
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 cụm THPT bắc bộ lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019  cụm THPT bắc bộ  có lời giải
... (http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Trang  1  y  1  y y   x  Câu Giải hệ phương trình... trên, cách điền mà bảng vuông 1 4, 1  chứa đủ ký tự A, B, C, D ? b) Chứng minh với cách điền thỏa mãn đề bảng vng cho: i) Ln cột bảng mà từ chọn 76 cặp tốt ii) Ln bảng tốt Lời giải. .. sử cặp  A; B  ,  A; C  khơng  C; D  ,  B; D  Ta hai khả năng: - Nếu  A; D  khơng  B; C  , cặp 76 cặp ký tự A ; số lần ký tự A xuất tối đa 50, vơ lý - Nếu
 • 8
 • 11
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 THPT nam tiền hải thái bình lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019  THPT nam tiền hải  thái bình  có lời giải
...(http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu (4 điểm)Cho hàm số y  x2  2mx  2m2  4m đồ thị...  0;   3  10 chia ABC thành hai phần tỉ số diện tích (phần chứa điểm B diện tích nhỏ 11 diện tích phần chứa điểm C ) Gọi A  a ; b  a  Tính T  a  b2 Lời giải Ta có: AB   3;6... C  4;  5 E  ;  phương trình x  y   3 3 Ta có: Gọi D  x ; y  chân đường phân giác góc BAC d A, BC  DB SABD  10   Ta có: SADC d A, BC DC 11   DB 10 10    DB   DC với
 • 7
 • 9
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 THPT nguyễn đức cảnh thái bình lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019  THPT nguyễn đức cảnh  thái bình  có lời giải
... Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2-D 3-A 4-A 5-C 6-D 7-B 8-C 9-D 10- B 11-D 12-B 13-C 14-B 15-C 16-C 17-B 18-D 19-C 20-D (http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file... x    5 Câu 12 Trong hộp 45 bóng màu, 20 bóng màu đỏ, 15 bóng màu xanh 10 bóng màu vàng Cần lấy bóng để chắn bóng màu lấy A 26 C 28 B D Lời giải Chọn B Theo Nguyên lý Dirichlet,... 10 II PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: cos x  cos8 x  cos9 x  cos10 x sin x  sin x  sin x  sin10 x Lời giải Với giả thi t biểu thức nghĩa rút gọn: A  Trang 13 A cos x  cos8 x  cos9 x  cos10
 • 16
 • 16
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 cụm thanh xuân cầu giấy lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 cụm thanh xuân cầu giấy  có lời giải
...(http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Cho hàm số y  x  x  a) Lập bảng biến thi n vẽ đồ...  Lời giải Do a  cm, b  2cm, c   cm nên b cạnh nhỏ ba cạnh tam giác Từ góc B góc số đo nhỏ tam giác Áp dụng hệ định lý Cosin tam giác ABC ta có: Trang   a  c  b2    Vậy góc B có. ..  tọa độ đỉnh I 1;1 ; trục đối xứng đường thẳng x   P  qua điểm A  0;  ; B  2;  Trang b) Tìm m để phương trình  x2  x   m  hai nghiệm x1 x2 thỏa mãn x1  1   x2 Lời giải
 • 8
 • 9
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 cụm THPT hà đông hoài đức lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 cụm THPT hà đông hoài đức  có lời giải
...(http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1a Tìm m để phương trình... ta AHMK hình vng Suy AH  AK  3t (cm)  M   3t;3t  , N  100 ;4t  (Nói thêm trường hợp M  A tọa độ M đúng) Khi MN  100  3t   t  10t  600t  100 00  10  t  30   100 0  100 0,...   m   x  2m   ( m tham số) hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn: x1  x2  Lời giải Ta x1  x2    x1  x2 Do đó, phương trình mx   m   x  2m   hai nghiệm x1 , x2  m  m 
 • 6
 • 9
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 đan phượng hà nội lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 đan phượng  hà nội  có lời giải
... 201820182019 2019  Vậy GTNN P  20182019   x  2018    y  2019     201820182019 2019  Cách Từ giả thi t áp dụng BĐT Cauchy - Schwarz ta 2018 2019   2018 2019. .. 20182019    x  0; y   x  2018  2018 2019   1   Dấu xảy  y  y  2019  x   2018 2019   y  x Vậy giá trị nhỏ P  20182019     201820182019 2019   x  2018. .. cho số dương 2018 y 2019 x ; ta x y 2018 y 2019 x   2018. 2019 x y Do P   x  2018    y  2019       x  0; y    2018 2019  1 20182019 , dấu xảy  y  x  2018 y 2019 x  
 • 12
 • 9
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 sở GDĐT hà nam lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 sở GDĐT hà nam  có lời giải
... liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm (http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT...  2m   m2  10m    2  m  10  x  1  M  1;  1  A  Với m  , 1 trở thành: x  x     (loại) x   N  2;   B  x  6  M  6;   Với m  10 , 1 trở thành: x  x ...    xy   5  Ta     x2  y   x    5    y    Vậy M  m  2344 825 Câu 2.1 Giải phương trình  x  1 x  x  25  23x  13 Lời giải Ta  x  1 x  x  25
 • 11
 • 15
 • 1

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 sở GDĐT hải dương lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 sở GDĐT hải dương  có lời giải
... Giám thị coi thi số 1: Giám thị coi thi số 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN (Hướng...  z  (4) Mặt khác, x, y, z số dương nên ta có: x  y  z  xy  yz  zx  x  y  z  3( xy  yz  zx)  Nên bất đẳng thức (4) Từ (1), (2), (3) (4), ta điều phải chứng minh Đẳng thức xảy x... mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ABC cân A Đường thẳng AB phương trình x  y   , đường thẳng AC phương trình x  y   Biết điểm M (1 ;10) thuộc cạnh BC , tìm tọa độ đỉnh A, B, C  Câu III.3
 • 8
 • 12
 • 0

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 2019 THPT yên phong 2 bắc ninh lời giải

Đề thi HSG toán 10 năm 2018 – 2019 THPT yên phong 2  bắc ninh  có lời giải
...  t2 20 18. 20 19   t , liên tục 20 18; 20 19 nghịch biến t t  Maxg(t)  g (20 18)  20 18; 20 19  Max g(t)  g (20 19)  g (20 18)   20 18; 20 19  20 18; 20 19  Ming(t)  g (20 19)  1  20 18; 20 19 ...  20 18, b  20 19 , ta max f (x,y,z)  x  y  z  20 18 4036 Cách 2: Ta 20 18. 20 19  xy (x y)  20 18. 20 19  xy xy (Theo BDT AM-GM) Đặt t  xy, (20 18  t  20 19) , gt x, y  20 18; 20 19 20 18. 20 19. .. Câu (2 điểm) Cho x, y, z  20 18; 20 19 Tìm giá trị lớn biểu thức:  f( x, y, z)  20 18. 20 19  xy (x y)z  20 18. 20 19  yz (y z)x  20 18. 20 19  zx (z x)y Lời giải Cách 1: Ta chứng minh với:
 • 8
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >