Tổng hợp tài liệu :

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
. góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong 6 Tiết 4: Định luật phản xạ. tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới. Ta có tia phản xạ. VinaPhong 8 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh
 • 9
 • 11,713
 • 15

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng ( Trường PTCS Mịnh Tiến - Hữu Lũng - LS)

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng ( Trường PTCS Mịnh Tiến - Hữu Lũng - LS)
. phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o 60 o 45 o 30 o VinaPhong 5 Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ. góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong 6 Tiết 4: Định luật phản xạ
 • 9
 • 2,606
 • 3

Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng
. gọi là góc phản xạ. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng a) Dự đoán xem góc phản xạ a) Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ. tia phản xạ IR . Hãy vẽ tia phản xạ IR Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng III- Vận dụng : III- Vận dụng : C4. C4. Hình
 • 12
 • 4,300
 • 16

Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
. tượng phản xạ ánh sáng. 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ. xác định bằng góc nhọn IR: tia phản xạ SIN = i gọi là góc tới NIR = i’: gọi là góc phản xạ I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ
 • 11
 • 1,572
 • 13

Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng

Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng
. luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm N I S R Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm 1-Tia phản xạ nằm. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như thế nào? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng: II. Định
 • 39
 • 1,137
 • 2

Vật 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng pdf

Vật lý 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng pdf
. 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 1 Môn: Vật Lớp :7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1. Kiến thức  Biết vật cho ánh sánh phản xạ tốt  Thấy được sự phản xạ ánh sáng. . định luật phản xạ ánh sáng. 2.Kỹ năng  Làm thí nghiệm: Quan sát, khái quát, ghi kết quả, đưa ra kết luận.  Áp dụng kiến thức để vẽ tia sáng tới, phản xạ gương, xác định góc. II. CƠ SỞ VẬT. Bài 2: Tia tới SI, tia phản xạ I'S bởi gương phẳng. Vẽ tia SI, IS' và gương phẳng. S' S S' S S' S Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
 • 8
 • 4,213
 • 2

bài giảng vật 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng
. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG BÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 7 R i i’ S I N 0 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 180 Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I. Gương phẳng: Quan. gọi là góc phản xạ I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. - Góc phản xạ luôn luôn. tới 3. Định luật phản xạ ánh sáng? 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ. C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: Bài 4: - Góc phản xạ luôn
 • 11
 • 7,564
 • 0

Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng
. tới? II. Định luật phản xạ ánh sáng: Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o S I N R i i’ Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o 60 o 45 o 30 o Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn góc tới bằng II. Định. bằng II. Định luật phản xạ ánh sáng: 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? II. Định luật phản xạ ánh sáng: 3. §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng -Tia phản xạ nằm trong cùng. phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến II. Định luật phản xạ ánh sáng: Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN = i gọi là góc tới Phương của tia phản xạ được xác định
 • 20
 • 476
 • 3

BÀI 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN xạ ÁNH SÁNG

BÀI 4  ĐỊNH LUẬT PHẢN xạ ÁNH SÁNG
... góc phản xạ Kết luận: Góc phản xạ luôn góc tới S N R I S N R I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I.Gương phẳng Gương soi có mặt gương mặt phẳng nhẵn bóng nên gọi gương phẳng II .Định luật phản xạ. .. hình 4. 2 Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm Thông báo: Hiện tượng tia sáng sau tới mặt gương phẳng bị hắt lại theo hướng xác định gọi phản xạ ánh sáng, tia sáng bị hắt lại gọi tia phản xạ H 4: ... HĐ5: Phát biểu định luật Người ta làm thí nghiệm với môi trường suốt đồng tính khác đưa đến kết luận không khí Do kết luận có ý nghĩa khái quát coi định luật gọi định luật phản xạ ánh sáng HĐ6: Qui
 • 5
 • 508
 • 0

bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài 4 định luật phản xạ ánh sáng
... phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? S Góc tới i Góc phản xạ i’... phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i Góc phản xạ i’... 60o 60o 45 o 45 o 30o 30o S N Kết luận: Góc phản xạ luôn góc tới R i i’ I I Gương phẳng: Hình vẽ biểu diễn gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Tia phản xạ nằm
 • 21
 • 273
 • 0

Bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4 định luật phản xạ ánh sáng
... tia sáng phản xạ gương phẳng 2.Biết xác đònh tia tới, tia phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ thí nghiệm 3.Phát biểu đònh luật phản xạ ánh sáng 4. Biết ứng dụng đònh luật phản xạ ánh sáng. .. sáng để thay đổi hướng tia sáng theo ý muốn II CHUẨN BỊ: Đối với nhóm học sinh: Một gương phẳng có giá đỡ thẳng đứng, đèn pin có chắn đục lỗ để tạo tia sáng (chùm sáng hẹp song song), tờ giấy
 • 3
 • 251
 • 0

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng
... Hiện tượng tia sáng sau tới mặt gương bị hắt lại theo hướng xác định gọi là tượng phản xạ ánh sáng - Tia sáng bị hắt lại gọi là tia phản xạ * Qui ước: SI: tia tới IR: tia phản xạ N S... phẳng M S a Hãy vẽ tia phản xạ IR N i i’ I R M III Vận dụng: N R S I C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M b Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng... góc tới i = 400 Vẽ tia phản xạ IR và nêu cách vẽ I – Gương phẳng II – Định luật phản xạ ánh sáng III– Vận dụng III Vận dụng: C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương
 • 21
 • 384
 • 0

giai bai tap sgk vat ly lop 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sang

giai bai tap sgk vat ly lop 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sang
... phí Hướng dẫn giải: Vẽ tia phản xạ IR mặt phẳng tờ giấy cho góc RIN = SIN Bài C4 trang 14 sgk vật lí C4 Trên hình 4. 4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a) Vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới... Hướng dẫn giải: a) B1: Vẽ pháp tuyến IN b) B2: Vẽ tia phản xạ IR cho góc phản xạ i' góc tới i (Hình 4. 3) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật,
 • 3
 • 101
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... vẽ tiếp tia phản xạ tính góc phản xạ Giải Góc tới 60 độ nên theo định luật phản xạ ánh sáng i=i’=60 độ Vậy góc phản xạ 60 độ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 4.2 Chiếu tia sáng lên gương... gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi tia phản xạ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? C2 Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt... nhau, Kết luận : kết vào bảng bên Góc phản xạ i’ 60 45 30 Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng Làm thí nghiệm với môi trường suốt
 • 12
 • 6
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Góc tới i 60o I 45o i’ i R S N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương... gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR I R - Tia sáng bị hắt lại IR gọi tia phản xạ - Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng TaiLieu.VN I S S II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt... II Định luật phản xạ ánh sáng: Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? Phương tia tới xác định góc nhọn SIN = i gọi góc tới Phương tia phản xạ xác định góc nhọn NIR = i’: gọi góc phản xạ
 • 16
 • 26
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? 2.Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới ? Định luật phản xạ ánh sáng. .. gương tia sáng bị hắt lại ,cho tia IR gọi tia phản xạ Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí... góc phản xạ? b.Thí nghiệm kiểm tra Kết luận : Góc phản xạ ln ln bằnggóc tới TaiLieu.VN Tiết : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Gương phẳng II Định luật phản xạ ánh sáng *Thí nghiệm :SGK 1.Tia phản
 • 15
 • 27
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... - Những vật xem gương phẳng - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng - Học cũ - Làm tập SBT - Chuẩn bị trước “Ảnh vật tạo gương phẳng” CÁC HÌNH ANH LIÊN QUAN TỚI HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ ÁNH SÁNG ... Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ góc tới Ta có tia phản xạ IR 170 180 120 130 140 150 160 C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng M M C4: Trên hình 4.4 vẽ tia sáng tới SI... nhận xét? Nhận xét: Tia sáng từ đèn phát là mặt tờ giấy, gặp gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR - Tia sáng bị hắt lại SR gọi tia phản xạ - Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng C2: Cho tia SI
 • 17
 • 18
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... o 30 R I ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng? -Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến - Góc phản xạ ln ln... tượng phản xạ ánh Tia phản xạ nằm mặt phẳng với sáng đường tia tới - TaiLieu.VN pháp tuyến s R N ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm.. .Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG N S R 70 80 90 100 110 60 120 50 130 40 30 140 i i’ 20 150 160 10 170 180 I Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Hình vật quan sát
 • 11
 • 21
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... góc phản xạ i’ = 400, thu I TaiLieu.VN được tia phản xạ IR I Gương phẳng: Quan sát: Kết luận: II Định lut phn x anh sang Thớ nghim: Định luật phản xạ ánh sáng Biểu diễn gơng phẳng tia sáng. .. N TaiLieu.VN 30o Góc phản xạ i’ Góc tới i Góc phản xạ i’ 60o 60o 45o 45o 30o 30o Kết ḷn: Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm cựng mặt phẳng... xác định gọi tượng phản xạ ánh sáng I I Tia sỏng bị hắt lại được gọi tia phản xạ SI: tia tới TaiLieu.VN IR: Tia phản xạ R S S C2: Cho tia SI là mặt tờ giấy Hãy quan sát cho biết tia phản xạ
 • 22
 • 12
 • 0

Bài giảng Vật 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng a) Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? C2: Tia phản xạ nằm... góc phản xạ Góc phản xạ ln ln ……………….góc tới Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: - Hiện tượng tia sáng sau chiếu tới... Hình vẽ biểu diễn gương phẳng Tiết 4- Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Hiện tượng phản xạ ánh sáng : a Thí nghiệm: ( H 4.2 SGK/
 • 10
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >