Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất và tinh chế acid glycyrrhizic từ Cam thảo

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện . ---------* --------- Đặng Hoài Nam NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chuyên ngành: Thiế t bị mạ. ---------* --------- Đặng Hoài Nam NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chuyên ngành: Thiế t bị
 • 137
 • 1,237
 • 6

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện.pdf . ---------* --------- Đặng Hoài Nam NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chuyên ngành: Thiế t bị mạ. ---------* --------- Đặng Hoài Nam NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chuyên ngành: Thiế t bị
 • 137
 • 776
 • 3

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già
. Acetobacter xylinum có thể lên men tạo thạch dừa tốt nhất. 4. Tình hình nghiên cứu - Qua q trình nghiên cứu các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tìm ra được cách để giải quyết vấn đề trên là sử dụng vi. xylinum để lên men nước dừa già tạo ra một món ăn đó là thạch dừa. Vì vậy sản xuất thạch dừa đã giải quyết được các vấn đề đặc ra là tận dụng nước dừa già để giải quyết vấn đề ơ nhiễm mơi trường. - Thu thập nước dừa già là phế phẩm của các xí nghiệp nạo xấy cơm dừa, cơ sở sản xuất kẹo dừa, dầu dừa, … - Nghiên cứu bổ sung các chất thêm vào mơi trường nhằm tạo ra mơi trường tối ưu để vi
 • 55
 • 744
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx
. riêng. Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điện. Việc nghiên cứu thành công luận văn sẽ giúp ích cho ngành điện. 3.3 Mô phỏng động sự sụp đổ điện áp 75 3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sụp đổ điện áp của hệ thống điện “BPA” 75 3.3.1.1 Mô tả hệ thống điện “BPA” 75 3.3.1.2 Ảnh hưởng của các loại. Hoài Nam NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chuyên ngành: Thiế t bị mạ ng và nhà má y điệ n LUẬN VĂN THẠC SĨ:
 • 137
 • 430
 • 2

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men thạch dừa trên môi trường nước dừa già
. cấu trúc của thạch dừa 36 2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến q trình hình thành thạch dừa 37 2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến q trình hình thành thạch dừa 37 2.3. Lên men 38 . 41 3.4. Ảnh hưởng của pH đến sự hình thành thạch dừa khi ni cấy trong mơi trường nước dừa già sau 15 ngày lên men. 42 3.5. Quy trình sản xuất thạch dừa thơ 44 3.6. Thu nhận thạch dừa thơ 45. xuất thạch dừa 32 Hình 3.1. quy trình sản xuất thạch dừa 44 Hình 3.2. Lên men thạch dừa (a,b) 45 Hình 3.3. Thạch dừa thơ 46 Hình 3.3. Quy trình chế biến từ thạch dừa thơ sang thạch dừa thành
 • 65
 • 569
 • 1

luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu.DOC

luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu.DOC
. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá tình lê n men nước giải khát kombucha từ chè ph ệu” . Mục tiêu của tài Tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước giải khát kombucha. độ đến quá trình lên men nước gi khát. - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến qu trình l ân men nước gả hát . - Lập quy trình sản xuất nước giải khát kombucha từ chè h liệu . Ý nghĩa khoa học, ý. giả hát. - Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường đến quá trình lên nước giả hát. - Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ men giống đến quá trình lên men nước giả hát. - Nghiên cứu ảnh hưởng của
 • 83
 • 718
 • 4

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định canxi trong nước bằng EDTA

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định canxi trong nước bằng EDTA
... dung nghiên cứu Thực nghiệm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định canxi nước EDTA - Khảo sát ảnh hưởng pH - Khảo sát ảnh hưởng Cu2+, có ảnh hưởng (Bảng 3.5 hình 3.1) - Khảo sát ảnh hưởng. .. nguyên tố kim loại tác dụng với axit etylen diamin tetra axetic (EDTA) gây ảnh hưởng đến việc xác định nồng độ canxi nước Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến trình xác định canxi. .. sai số thống kê phương pháp Xây dựng quy trình phân tích canxi nước Áp dụng quy trình phân tích số mẫu nước thực tế 2.5 Thực nghiệm nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định canxi nước EDTA
 • 52
 • 504
 • 1

A STUDY ON FACTORS THAT AFFECT ON THE FIXED BED GASIFICATION PROCESS NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH KHÍ hóa TRẤU TẦNG cố ĐỊNH

A STUDY ON FACTORS THAT AFFECT ON THE FIXED BED GASIFICATION PROCESS  NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH KHÍ hóa TRẤU TẦNG cố ĐỊNH
... the material and the volume of material - Heat total value Qh [Kcal]: Heat total of husk is calculated basing on the weight of consumed husk mh [kg] and the heat value per each mass unit of the. .. influence on combustion process, so in the gasification system, the moisture of the fuel is a vital parameter Relative humidity of the material is as the ratio between the amount of moisture contained... equipment was unable to operate and the gasification could not take place Obviously, it was the large amount of water stored inside the input fuel prevented the flame of gasification Although the lower
 • 6
 • 215
 • 0

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Sản Xuất Chao Bằng Bacillus Subtilis

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Sản Xuất Chao Bằng Bacillus Subtilis
... 36 4.1 Ảnh hưởng nhiệt độ pH đến tăng trưởng B subtilis 36 4.2 Ảnh hưởng nhiệt độ pH đến hoạt tính protease B subtilis 40 4.3 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch muối lên thời gian làm chín chao 42... nành coi nguyên liệu quan trọng, để sản xuất dầu thực vật sản xuất loại sản phẩm lên men Trước sản xuất chao ta cần nguyên liệu đậu hũ Đậu hũ sản phẩm sản xuất từ đậu nành Đậu hũ có nhiều dạng... mềm sản xuất nhiều nước ta Trung Quốc sản xuất loại, Nhật sản xuất nhiều loại đậu hũ lụa 2.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất đậu hũ [1] Quy trình công nghệ phương pháp xay ướt Giải thích quy trình
 • 56
 • 528
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐỔ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... 3.3.1.3 Ảnh hưởng điều áp tải (ULTC) đến sụp đổ 81 điện áp 3.3.1.4 Ảnh hưởng giới hạn kích từ (OEL) ULTC đến sụp đổ điện áp 84 3.3.1.5 Ảnh hưởng phụ tải động 89 3.3.2 Mô sụp đổ điện áp hệ thống điện. .. Tóm tắt qui trình tính toán mô cố 71 3.3 Mô động sụp đổ điện áp 75 3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sụp đổ điện áp hệ thống 75 điện “BPA” 3.3.1.1 Mô tả hệ thống điện “BPA” 75 3.3.1.2 Ảnh hưởng loại... nghiên cứu ổn định điện áp nhu cầu cấp thiết HTĐ nói chung HTĐ Việt Nam nói riêng Trong đề tài nghiên cứuyếu tố ảnh hưởng đến trình sụp đổ điện áp hệ thống điện Việc nghiên cứu thành công luận
 • 137
 • 269
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger
... thích hợp ñể chủng nấm mốc Aspergillus niger có khả sinh tổng hợp enzym Glucose oxidase ngoại bào với hoạt ñộ cao ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu ñối tượng chủng nấm mốc Aspergillus niger. .. Các thông số ảnh hưởng ñến trình sản xuất enzym GOD 1.6 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC NGOÀI NƯỚC 1.6.1 Một số công trình nghiên cứu nước 1.6.2 Một số công trình nghiên cứu nước CHƯƠNG... tổng hợp enzym Glucose oxidase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sinh trưởng sinh tổng hợp enzym GOD chủng nấm mốc Aspergillus niger theo thời gian - Xác ñịnh
 • 26
 • 243
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến nước cam cô đặc. (Khóa luận tốt nghiệp) ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN NƢỚC CAM CƠ ĐẶC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành:... ảnh hưởng thời gian đến trình cô đặc chân không nước cam 31 4.3 Kết nghiên cứu chế độ trùng thích hợp cho chế biến nước cam đặc 33 viii 4.4 Xây dựng quy trình chế biến. .. nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố q trình đặc chân không 30 4.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng áp suất nhiệt độ tương ứng q trình đặc chân khơng đến chất lượng sản phẩm 30 4.2.2 Kết ảnh
 • 58
 • 107
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến rượu vang thanh long. (Khóa luận tốt nghiệp) ... NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN RƢỢU VANG THANH LONG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành:... tiêu thụ rượu vang Việt Nam .18 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men rượu vang 19 2.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ .19 2.3.2 .Ảnh hưởng nồng độ rượu .20 2.3.3 Ảnh hưởng pH... 4.10 Ảnh hưởng tỷ lệ men đến chất lượng sản phẩm 52 Bảng 4.11 Ảnh hưởng thời gian lên men đến chất lượng sản phẩm 53 Bảng 4.12 Ảnh hưởng pH dịch đến chất lượng sản phẩm 54 Bảng 4.13 Ảnh hưởng
 • 103
 • 105
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất cao giàu saponin từ ngưu tất (achyranthes bidentata blume)

Nghiên cứu tối ưu hóa một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất cao giàu saponin từ ngưu tất (achyranthes bidentata blume)
... giàu saponin từ Ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume) với mục tiêu là: Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến quy trình chiết xuất saponin từ rễ Ngưu tất Tối ưu hóa quy trình chiết xuất saponin từ. .. ANH Mã sinh viên: 1301009 NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHIẾT XUẤT CAO GIÀU SAPONIN TỪ NGƯU TẤT (ACHYRANTHES BIDENTATA BLUME) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng... 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến trình chiết xuất saponin tổng từ rễ ngưu tất đồ phân tích Ishikawa thực để tìm thơng số ảnh hưởng đến q trình chiết saponin tổng phương pháp chiết
 • 56
 • 189
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triến không ngừng của xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, dường như chất lượng cuộc sống ngày càng được xã hội quan tâm bàn luận về nó. Những sản phẩm có chất lượng cao như đồ uống, thức ăn không thể thiếu trong đời sống hằng ngày để rùi làm cho cuộc sống của tất cả mọi người ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các sản phẩm ngành thực phẩm nước ta đã không ngừng gia tăng phát triển trong đó có ngành sản xuất đồ uống. Kombucha là loại nước giải khát đáp ứng các yêu cầu như vậy, một loại đồ uống lên men dịch chiết từchè xanh hay chè đen nhờ nấm chè (hệ cộng sinh giữa vi khuẩn nấm men), cũng được xem là một trong các loại thực phẩm có lợi kể trên. Trong quá trình lên men, sự phát triển của nấm chè đã tạo ra loại đồ uống giải khát, vừa tốt cho sức khoẻ vừa ức chế hiệu quả sự phát triển của các vi sinh vật có hại. Thành phần chủ yếu của Nấm chè là nấm men vi khuẩn axetic.Kombucha là sản phẩm nước giải khát hoàn toàn mang tính tự nhiên,không sử dụng hóa chất, giàu chất dinh dưỡng,rất tốt cho sức khỏe nếu uống điều độ. Rất thích hợp cho người tiêu dùng cả với giới trẻ, người già, phụ nữ trẻ em. Điều đặc biệt trong loại nước này là chúng ta dùng chè phế liệu làm nguyên liệu để sản xuất,một loại nguyên liệu rẻ tiền rất dồi dào trong ngành chế biến chè. Nhưng để tạo chỗ đứng trên thị trường,để lan tỏa rộng khắp mọi miền để tất cả mọi người biết đến,yêu thích sử dụng quả thực không phải là vấn đề đơn giản. Vậy nên ngay từ đầu xâm nhập vào thị trường thì buộc nó phải thể hiện rõ đây là sản phẩm không chỉ chất lượng cao mà còn an toàn,hấp dẫn khách hàng. Để làm được tất cả các điều này chúng em đã tiến hành nghiên cưú tìm ra các phương hướng để tạo ra được loại nước giải khát có chất lượng cao nhưng giá thành thì hợp lí. Chính vì thế tên đề tài của em là: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước giải khát kombucha từ chè phế liệu”.
 • 65
 • 55
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết tinh sạch enzyme protease từ nội tạng cá basa

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzyme protease từ nội tạng cá basa
... tài Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến trình tách chiết tinh enzyme protease từ nội tạng cá Basa MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : B Mục đích chung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình tách chiết tinh enzyme. .. enzyme từ nội tạng cá, tính chất enzyme NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : C Xác định quy trình tách chiết tinh enzyme protease từ nội tạng cá : - Xác định tỷ lệ dung môi chiết : mẫu - Xác định dung môi chiết enzyme. .. PHÁP NGHIÊN CỨU : D Phương pháp tách chiết, thu nhận tinh enzyme protease : - Chiết rút thu dịch chiết - Thu nhận chế phẩm enzyme protease - Tinh enzyme protease sắc ký lọc gel - Phân tách enzyme
 • 95
 • 101
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất tinh chế acid glycyrrhizic từ Cam thảo

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất và tinh chế acid glycyrrhizic từ Cam thảo
... trường chiết xuất GA từ Cam thảo, đề tài Nghiên cứu số yếu tố ảnh hướng đến trình chiết xuất tinh chế acid Glycyrrhizic từ Cam thảo thực với mục tiêu: Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình chiết. .. NỘI ĐỖ NGỌC QUỲNH Mã sinh viên: 1401510 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHIẾT XUẤT TINH CHẾ ACID GLYCYRRHIZIC TỪ CAM THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Bùi... chiết xuất GA từ Cam thảo Khảo sát số loại nhựa để tinh chế làm giàu GA từ dịch chiết Cam thảo CHƯƠNG TỔNG QUAN Tổng quan Cam thảo 1.1 1.1.1 Phân loại thực vật Cam thảo có tên Bắc Cam thảo, Cam thảo,
 • 58
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >