Tổng hợp tài liệu :

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của cao đặc Kỷ cúc địa hoàng

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học
CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁOPHẦN 1:ĐẶT VẤN ĐỀPHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . tài: Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất l ợng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L. ) sản xuất trên giá thể sinh học .. hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất l ợng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH. - Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh
 • 32
 • 1,274
 • 1

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học
bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học 123doc.vn
 • 32
 • 762
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam
SummaryStudy was carried out on home buffaloes in 11 communes of 3 districts from 3 highland provinces (Phong Tho -Lai Chau; Dien Bien - Dien Bien and Simacai - Lao Cai) of the Northern Viet Nam. Result showed that: The reproduction rate of home buffaloes was high on average 44,84%, some places 50,0%. The age at first calving was 36 - 48 months in 28,17%, > 48 - 60 months in 50,51% anh higher 60 months 19,65%. All most buffaloes had calving interval was from 15 - 21 months (65,98%). Buffaloes showed seasonality in repro`duction with most calvings taking from this October to next January, highest in December. The survival rate of buffaloes caff is high 91,82%, some places above 97,0%. In order to protect and develop home buffaloes quantity and quality: There need a previse technical methods to increase their fertility ability
 • 6
 • 567
 • 1

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò
Nghiên cứu được tiến hành trên 13 bò Vàng, 14 bò Lai Sind và 18 trâu tại một số lò mổ trên địabàn Hà Nội nhằm xác định một số chỉ tiêu chất lượng thịt. Giá trị pH, màu sắc, độ dai, tỷ lệ mất nướcbảo quản và chế biến được xác định trên cơ thăn tại 6 thời điểm khác nhau sau giết thịt. Kết quả chothấy, giá trị pH cơ thăn không có sự sai khác giữa các giống (P>0,05), giảm mạnh trong 36 giờ đầusau giết thịt sau đó ổn định và nằm trong khoảng thịt đạt tiêu chuẩn. Ngược lại, giá trị L*, a* và b* cóxu hướng tăng dần cũng ổn định vào thời điểm 36 giờ, riêng đối với bò Lai Sind ở 48 giờ. Thịt bòVàng và Lai Sind đạt tiêu chuẩn phân loại theo giá trị màu L*, trong khi đó thịt trâu nằm ở ngưỡng tốimàu. Độ dai của bò Lai Sind và trâu đạt giá trị cao nhất ở thời điểm 48 giờ và giảm dần theo thời gianbảo quản. Đối với bò Vàng thì giá trị này giảm liên tục sau giết thịt. Theo phân loại, thịt bò Vàng vàtrâu nằm trong giới hạn độ dai trung gian giữa thịt mềm và dai "Intermediate", còn với bò Lai Sindnằm trong phân loại thịt dai. Tỷ lệ mất nước tăng theo thời gian bảo quản, nhưng không có sự saikhác giữa thời điểm 6 và 8 ngày sau giết thịt (P>0,05). Tỷ lệ mất nước chế biến thấp nhất ở 12 giờ sauvà cao hơn ở các thời điểm tiếp theo, nhưng tỷ lệ này không có sự sai khác ở các thời điểm sau 36giờ. . 0,69 17 36 , 03 ab 0,64 48 gi 13 39,11 a 0,67 14 37 ,80 ab 0,66 17 35 ,97 b 0, 73 6 ngy 13 39, 73 a 0,86 14 38 ,07 ab 0,81 16 36 ,72 b 0,70 8 ngy 13 39,62. Bũ Lai Sind Trõu Thi im n X SE n X SE n X SE L*(Lightness) 12 gi 13 34,07 a 0,75 14 33 ,10 a 0, 73 18 33 ,34 a 0,77 36 gi 13 38, 43 a 1,29 13 34,04 b
 • 8
 • 888
 • 5

Báo cáo " Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò" pptx

Báo cáo
. nhằm khảo sát một số chỉ tiêu chất lợng thịt của bò Vng, bò Lai Sind v trâu Việt Nam. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu Nghiên cứu đã tiến hnh khảo sát một số chỉ tiêu chất. Khoa hc v Phỏt trin 2009: Tp VII, s 1: 17-24 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 17 KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò A Survey on Some Parameters of Beef and Buffalo Meat Quality c Lc 1 ,. 18 trâu nội. 2.2. Phơng pháp Các chỉ tiêu chất lợng thịt đợc xác định theo phơng pháp của Cabaraux v cs. (2003). Phơng pháp chọn, chuẩn bị mẫu thịt v xác định các chỉ tiêu chất lợng thịt
 • 8
 • 613
 • 2

Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx

Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx
. Báo cáo khoa học Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại. năng sinh sản của trâu. Nghiên cứu này đợc tiến hành tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội đang đợc nuôi trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu sốmột số địa phơng thuộc các tỉnh. 20,41 Tỷ lệ nuôi sống nghé sinh Là một trong những chỉ tiêu quyết định đánh giá hiệu quả kinh tế của chăn nuôi trâu sinh sản. Trong cơ chế kinh tế hiện nay, chăn nuôi trâu bò sinh sản là nguồn
 • 7
 • 813
 • 10

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của hai vị thuốc bách bộ và cam thảo bắc trên thị trường hà nội
 • 67
 • 202
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc đương quy và hà thủ ô đỏ trên thị trường hà nội
 • 43
 • 207
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc hoài sơn và hoàng kỳ trên thị trường hà nội
 • 52
 • 238
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của vị thuốc ngưu tất và hồng hoa trên thị trường hà nội
 • 71
 • 194
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
... NGUYỄN THỊ LỤA Tên đề tài: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH VÀ BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA LỢN ĐỰC GIỐNG LANDRACE VÀ PIDU TẠI TRẠI GIA CÔNG CP - HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát số tiêu chất lượng tinh dịch bệnh thường gặp lợn đực giống Landrace PiDu trại gia công công ty CP - huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Do thời gian thực tập có hạn,... bệnh thường gặp lợn đực giống Landrace PiDu trại gia công công ty CP - huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá số tiêu chất lượng tinh
 • 56
 • 214
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của keo lá tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng vô tính ở ba vì hà nội và đồng hới quảng bình

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của keo lá tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng vô tính ở ba vì  hà nội và đồng hới  quảng bình
... phạm vi, địa điểm vật liệu nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các dòng vô tính Keo tràm (Acacia auriculiformis) trồng hai khu khảo nghiệm Ba Vì - Hà Nội Đồng Hới Quảng Bình dòng vô tính ưu trội... pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định mức độ biến dị khả di truyền tiêu sinh trưởng, chất lượng sức khoẻ dòng vô tính Keo tràm gây trồng hai khu khảo nghiệm - Tuyển chọn dòng vô tính. .. Keo tràm (Acacia auriculiformis) khu khảo nghiệm dòng vô tính Ba Vì - Hà Nội v Đồng Hới - Quảng Bình làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ 3 Chương I Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Khái
 • 87
 • 120
 • 0

Nghiên cứu điều chế cao đặc ngũ vị tiêu độc và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng

Nghiên cứu điều chế cao đặc ngũ vị tiêu độc và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng
... nghiên cứu điều chế dạng cao đặc từ phƣơng thuốc làm bán thành phẩm để tiếp tục nghiên cứu bào chế dạng đại tiêu chuẩn hóa cao này, đề tài “ Nghiên cứu điều chế cao Ngũ vị tiêu độc khảo sát số. .. TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI  HOÀNG THỊ HẢO MSV: 1201163 NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CAO ĐẶC NGŨ VỊ TIÊU ĐỘC VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn: TS... dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu điều chế cao đặc thuốc: Chiết xuất nƣớc v ethanol, điều chế dạng cao đặc 2.2.2 Nghiên cứu định tính số thành phần cao đặc bào thuốc dược liệu: - Định tính nhóm chất
 • 67
 • 155
 • 2

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp) ... NGUY N TH L A Tên tài: KH O SÁT M T S TH CH TIÊU CH T L NG G P C A L N NG TINH D CH VÀ B NH C GI NG LANDRACE VÀ PIDU T I TR I GIA CÔNG CP - HUY N L NG S N, T NH HÒA BÌNH KHĨA LU N T T NGHI P H... th : “Kh o sát m t s ch tiêu ch t l ng g p c a l n công ty CP - huy n L ng tinh d ch c gi ng Landrace PiDu t i tr i gia cơng ng S n, t nh Hòa Bình 1.2 M c tiêu yêu c u c a 1.2.1 M c tiêu nghiên... ch tiêu theo dõi * Kh o sát m t s ch tiêu v ch t l ng tinh d ch c a hai gi ng l n Landrace PiDu qua ch tiêu: - Ch tiêu th ng xuyên + Th tích tinh d ch (V) + Màu s c + Mùi + v n + Ho t l c tinh
 • 56
 • 101
 • 0

Nghiên cứu điều chế cao đặc từ vị thuốc ngưu tất di thực trồng tại huyện quản bạ, hà giang và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng

Nghiên cứu điều chế cao đặc từ vị thuốc ngưu tất di thực trồng tại huyện quản bạ, hà giang và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG MSV: 1101540 NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CAO ĐẶC TỪ VỊ THUỐC NGƢU TẤT DI THỰC TRỒNG TẠI HUYỆN QUẢN BẠ, HÀ GIANG VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG KHÓA... thực đề tài Nghiên cứu điều chế cao đặc từ vị thuốc ngƣu tất di thực trồng huyện Quản Bạ, Hà Giang khảo sát số tiêu chất lƣợng” với mục tiêu: - Đánh giá chất lƣợng dƣợc liệu ngƣu tất Công ty... trình thực hành tốt trồng trọt thu hái thuốc (GACP) để nghiên cứu bào chế cao đặc số chế phẩm từ cao đặc Để đảm bảo tiêu chuẩn chất lƣợng cao số chế phẩm từ cao ngƣu tất, việc kiểm tra chất lƣợng
 • 61
 • 20
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của cao đặc Kỷ cúc địa hoàng

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng của cao đặc Kỷ cúc địa hoàng
... nghiên cứu khảo sát tiêu chất lượng dạng cao đặc từ phương thuốc để hoàn thiện tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao đặc thuốc Kỷ cúc địa hoàng, đề tài: Khảo sát số tiêu chất lượng cao đặc Kỷ cúc địa hoàng" ... hai mục tiêu sau: - Khảo sát số tiêu định tính phản ứng hóa học - Khảo sát số tiêu định tính sắc lớp mỏng cao đặc Kỷ cúc địa hoàng CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Vài nét phương thuốc Kỷ cúc địa hoàng. ..BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NIM PHANAKHONE MSV : 1401469 KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CAO ĐẶC KỶ CÚC ĐỊA HỒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS TS Bùi Hồng
 • 50
 • 19
 • 0

Xây dựng một số chỉ tiêu chất lượng của cốm thuốc Kỷ cúc địa hoàng

Xây dựng một số chỉ tiêu chất lượng của cốm thuốc Kỷ cúc địa hoàng
... cứu tiêu chuẩn hóa dạng cốm thuốc Từ lý trên, đề tài Xây dựng số tiêu chất lượng cốm thuốc Kỷ cúc địa hoàng thực nhằm giải mục tiêu sau: - Định tính số thành phần hóa học cốm thuốc vị thuốc. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN Mã sinh viên: 1401281 XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CỐM THUỐC KỶ CÚC ĐỊA HỒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Hồng... Định lượng loganin cốm thuốc CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Phương thuốc Kỷ cúc địa hoàng 1.1.1 Xuất xứ Phương thuốc Kỷ cúc địa hồng có xuất xứ từ “Y CẤP” [8] 1.1.2 Thành phần Thành phần phương thuốc Kỷ
 • 78
 • 99
 • 0
1 2 3 4 .. >