Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ và tăng sinh tế bào thần kinh của rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) wettst) trên mô hình chuột nhắt mất tế bào thần kinh bởi Trimethyltin

Nghiên cứu tác dụng cai nghiện của kẹo cao su có chứa nicotin đến người hút thuốc lá

Nghiên cứu tác dụng cai nghiện của kẹo cao su có chứa nicotin đến người hút thuốc lá
. nhai kẹo cao su có chứa nicotin 17 3.5. Nghiên cứu tác dụng cai nghiện của kẹo cao su có chứa nicotin đến người hút thuốc lá. 18 3.6. Kết quả điều tra ý kiến người tiêu dùng về sản phẩm kẹo cao. + Áp su t 9 mmHg, nhiệt độ 105 – 110 0 C. 2.3. Nghiên cứu tác dụng cai nghiện của kẹo cao su có chứa nicotin đến người hút thuốc lá. Tiêu chuẩn lựa chọn người tham gia thử nghiệm: - Người. nicotin trong sản phẩm kẹo cao su được giải phóng từ từ trong quá trình nhai. - Nghiên cứu tác dụng cai nghiện của kẹo cao su có chứa nicotin đến người hút thuốc lá. - Kích thước bao bì hơi
 • 35
 • 596
 • 0

nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm

nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm
. cơ chế tác dụng của BBT trên thực nghiệm. Do vậy, đề tài Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc BBT trên thực nghiệm được thực hiện với 2. Đánh giá tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của bài thuốc BBT trên hình gây tăng cholesterol máu ngoại sinh nội sinh. 2. Đánh giá tác dụng giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc BBT trên mô. DC HC C TRUYN VIT NAM B MễN PHNG T V TH THUN NGHIÊN CứU TáC DụNG ĐIềU CHỉNH RốI LOạN LIPID MáU GIảM XƠ VữA MạCH MáU CủA BàI THUốC BBT TRÊN THựC NGHIệM LUN N BC S CHUYấN KHOA CP II H NI - 2012 1 B
 • 108
 • 440
 • 0

nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm (2)

nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm (2)
. cơ chế tác dụng của BBT trên thực nghiệm. Do vậy, đề tài Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc BBT trên thực nghiệm được thực hiện với 2. Đánh giá tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của bài thuốc BBT trên hình gây tăng cholesterol máu ngoại sinh nội sinh. 2. Đánh giá tác dụng giảm xơ vữa mạch máu của bài thuốc BBT trên mô. DC HC C TRUYN VIT NAM B MễN PHNG T V TH THUN NGHIÊN CứU TáC DụNG ĐIềU CHỉNH RốI LOạN LIPID MáU GIảM XƠ VữA MạCH MáU CủA BàI THUốC BBT TRÊN THựC NGHIệM LUN N BC S CHUYấN KHOA CP II H NI - 2012 1 B
 • 108
 • 527
 • 3

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị mất vùng khứu giác tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của rau đắng biển (bacopamonnieri (linn) wettst)

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị mất vùng khứu giác và tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của rau đắng biển (bacopamonnieri (linn) wettst)
. HƯƠNG GIANG NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN CHUỘT BỊ MẤT VÙNG KHỨU GIÁC TÁC DỤNG BẢO VỆ TẾ BÀO THẦN KINH CỦA RAU ĐẮNG BIỂN (BACOPA MONNIERI (LINN) WETTST) LUẬN. tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị mất vùng khứu giác tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của cây rau đắng biển (Bacopa monnieri (Linn) wettst) Với mục tiêu cụ thể: - Đánh giá tác dụng. Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ bằng thử nghiệm mê lộ chữ (Y maze test – YM) 52 4.2.3 Đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của rau đắng biển bằng hình gây độc tế bào NG 108-15
 • 74
 • 845
 • 6

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị thiếu máu não cục bộ khả năng ức chế acetylcholinesterase của rau đắng biển (bacopa monnieri (linn) wettst)

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị thiếu máu não cục bộ và khả năng ức chế acetylcholinesterase của rau đắng biển (bacopa monnieri (linn) wettst)
. TRANG NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN CHUỘT BỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ACETYLCHOLINESTERASE CỦA RAU ĐẮNG BIỂN (BACOPA MONNIERI( LINN.) WETTST) LUẬN. hội của loài cây này. Vì vậy chúng tối tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị thiếu máu não cục bộ khả năng ức chế acetylcholinesterase của rau đắng. (Linn) Wettst) theo hướng làm thuốc chữa bệnh Alzheimer”. Đề tài Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị thiếu máu não cục bộ khả năng ức chế acetylcholinesterase của rau đắng biển
 • 70
 • 746
 • 3

Đánh giá tác dụng cải thiện sa sút trí nhớ thực nghiệm của 1 tetrahydropalmatin

Đánh giá tác dụng cải thiện sa sút trí nhớ thực nghiệm của 1 tetrahydropalmatin
. của l-THP, chúng tôi tiến hành đề thực hiện đề tài: Đánh giá tác dụng cải thiện sa sút trí nhớ thực nghiệm của l- tetrahydropalmatin với hai mục tiêu: 1. Đánh giá tác dụng cải thiện sa sút. tác dụng dược lý của l-THP. 15 1. 3.2 .1. Tác dụng ức chế thần kinh trung ương 15 1. 3.2.2. Tác dụng giải lo âu 15 1. 3.2.3. Tác dụng an thần 16 1. 3.2.4. Ảnh hưởng trên hoạt động tự nhiên 16 1. 3.2.5 2.2 .1. Các thí nghiệm trong nghiên cứu điều kiện nghiên cứu 20 2.2.2. Đánh giá tác dụng cải thiện sa sút trí nhớ in vivo bằng test mê lộ nước Morris 21 2.2.2 .1. Phương pháp gây sa sút trí nhớ
 • 59
 • 285
 • 2

Nghiên cứu thành phần hóa học khả năng cải thiện hội chứng tự kỷ trên thực nghiệm của phân đoạn n butanol từ cao chiết athanol cây rau đắng biển bacopa monnieri (l ) wettst

Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng cải thiện hội chứng tự kỷ trên thực nghiệm của phân đoạn n butanol từ cao chiết athanol cây rau đắng biển bacopa monnieri (l ) wettst
. phân đoạn n- butanol từ cao chiết ethanol của cây rau đắng biển Bacopa monnieri (L. ) Wettst Cao rau đắng biển cao khô phân đoạn n- butanol từ cao chiết ethanol của cây rau đắng biển Bacopa monnieri. monnieri (L. ) Wettst. - Nghiên cứu khả năng cải thiện hội chứng tự kỷ trên động vật thực nghiệm của phân đoạn n – butanol từ cao chiết ethanol cây Rau đắng biển Bacopa monnieri (L. ) Wettst. . t cao chit ethanol cây Rau ng bin Bacopa monnieri (L. ) Wettst. Với 2 mục tiêu: - Nghiên cứu thành phần hóa học của phân đoạn n – butanol từ cao chiết ethanol cây Rau đắng biển Bacopa monnieri
 • 51
 • 533
 • 3

Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa động mạch của chế phẩm SAD trên động vật thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu và giảm xơ vữa động mạch của chế phẩm SAD trên động vật thực nghiệm
... sản phẩm có nguồn gốc từ dƣợc liệu việc điều trị rối loạn lipid máu, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa động mạch chế phẩm SAD động vật thực nghiệm ... phải tiến hành nghiên cứu hình chuyên đánh giá tác dụng lipid Do vậy, đề tài Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu giảm xơ vữa động mạch chế phẩm SAD động vật thực nghiệm cần thiết... giá tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu hình nội sinh ngoại sinh SAD động vật thực nghiệm Đánh giá tác dụng giảm xơ vữa động mạch SAD động vật thực nghiệm Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Hội chứng rối
 • 90
 • 709
 • 1

Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam

Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện tại các doanh nghiệp Việt Nam đang áp dụng kế toán tuân thủ chuẩn mực k ế toán Việt Nam chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Đã có 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành trên cơ sở vận dụng có chọn lọc chuẩn mực kế toán quốc tế, phù hợp với điều kiện kinh tế tại Việt Nam. Từ năm 2001 - khi ban hành chu ẩn mực kế toán Việt Nam đầu tiên đến nay, chế độ kế toán thực tiễn công tác kế toán đã có sự thay đổi đáng kể, từng bước hội nhập với thông lệ kế toán quốc tế. Chất l ượng thông tin kế toán cải thiện trên phương diện công khai, minh bạch, góp phần công bằng thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Hội đồng chuẩn mực k ế toán quốc tế (IASB) đã ban hành chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 (IAS 36) – Giảm giá trị tài sản lần đầu vào tháng 6/1998, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/1999. Đến nay, IASB đã có một số lần sửa đổi bổ sung IAS 36 đã được nhiều nước trên thế giới như Mỹ, các nước thuộc liên minh Châu Âu, Úc, Niu zi lân, Trung Quốc, Malaysia, H ồng Kông, Đài Loan,….áp dụng. Bộ Tài chính đã nghiên cứu soạn thảo chuẩn mực kế toán giảm giá trị tài sản, nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành chính thức tại Việt Nam. IAS 36 yêu cầu gía trị ghi sổ của tài sản, trong đó bao gồm tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) không được vượt quá giá trị có thể thu hồi. Nếu giá trị ghi sổ của TSC ĐHH cao hơn giá trị có thể thu hồi thì tài sản đó phải ghi giảm giá trị. IAS 36 là m ột trong những chuẩn mực kế toán quốc tế rất quan trọng. Gía trị TSCĐHH ghi giảm sẽ ảnh hưởng đến thông tin tài chính trọng yếu của doanh nghiệp như tổng TSCĐHH, tổng tài sản, kết quả kinh doanh, vốn chủ sở hữu. tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), t ỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE),…. Thông tin giảm giá trị TSCĐHH trong kế toán Việt Nam hiện nay vẫn còn bị bỏ ngỏ. TSCĐHH được ghi nhận ban đầu theo chỉ tiêu nguyên giá. Trong thời gian sử dụng giá trị tài sản TSCĐHH được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh thông qua kh ấu hao. Gía trị TSCĐHH trên Bảng cân đối kế toán được xác định bằng nguyên giá tr ừ (-) khấu hao lũy kế. Như vậy, thông tin về TSCĐHH trên bảng cân đối kế toán phụ thu ộc hoàn toàn vào chỉ tiêu nguyên giá giá trị khấu hao trong quá trình sử dụng. Gía tr ị TSCĐHH được công bố mang nặng tính bảo thủ, kiên định theo giá trị đã đầu tư, giá trị đã phân bổ trong quá khứ. Đối với những khoản đầu tư gía trị lớn nhưng kém hi ệu quả được vốn hóa bằng TSCĐHH sẽ làm cho tổng gía trị tài sản của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính cao một cách bất hợp lý, hơn nữa doanh nghiệp sẽ phải gánh những khoản chi phí khấu hao lớn ở những kỳ sau. Do chưa thực hiện kế toán giảm giá trị TSCĐHH nên mặc dù đã thực hiện đúng qui định của chế độ kế toán nhưng số liệu kế toán TSCĐHH vẫn che giấu hiện tượng giá trị tài sản lớn được báo cáo nhưng gía trị có thể thu hồi rất thấp. Xu hướng của các chuẩn mực kế toán quốc tế mới được ban hành quan tâm hơn đến nhu cầu thông tin tài chính của các đối tượng ngoài doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả nhu cầu thông tin về giá trị thực của tài sản. Nhiều loại tài sản đã được điều chỉnh giảm trị khi có dấu hiệu giảm giá bằng các bút toán của kế toán như lập dự phòng gi ảm giá hang tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. TSCĐHH là một khoản đầu tư lớn của các doanh nghiệp (DN) nhưng thời gian sử dụng lâu dài nên sự giảm giá trị thường được nhận biết một cách chậm trễ hoặc th ậm chí bị cố tình che giấu thông tin. Do chưa thực hiện kế toán giảm giá trị TSC ĐHH nên các đối tượng sử dụng thông tin tài chính ngoài doanh nghiệp chỉ có thông tin khi doanh nghiệp thông báo một khoản lỗ lớn khi thanh lý TSCĐHH với giá th ấp hơn nhiều so với giá trị còn lại trên sổ kế toán. Các doanh nghiệp Việt Nam rất cần thiết thực hiện kế toán giảm giá trị tài sản vì những lý do sau đây. Thứ nhất, dấu hiệu giảm giá tài sản đối với giá trị tài sản lớn đã xuất hiện ở một số doanh nghiêp. Doanh nghiệp mua tài sản cố định giá trị lớn, nh ưng không phát huy được giá trị sử dụng. Qua thời gian, những tài sản cố định này d ần dần bị hỏng hóc trở thành các tài sản chờ thanh lý. Gía trị có thể thu hồi được của những tài sản cố định này rất nhỏ so với giá trị trên sổ kế toán. Theo Báo Giao thông vận tải, nhiều con tầu mua năm 2008 giá từ 70-80 triệu USD, giờ chỉ còn bán được 6-7 triệu USD, hầu hết tầu được chào bán với giá rẻ chỉ cao hơn giá tầu bán lâý sắt vụn. Những tài sản này đã hội tụ phần lớn dấu hiệu cần thiết phải ghi giảm giá trị taì s ản nhưng không được xem xét ghi nhận nên số liệu TSCĐHH trên Báo cáo tài chính (BCTC) cao h ơn nhiều lần gía trị doanh nghiệp có thể thu hồi. Thứ hai nguyên t ắc thận trọng nguyên tắc trọng yếu của kế toán đòi hỏi sự cần thiết thực hiện kế toán gi ảm giá trị TSCĐHH. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu không đánh giá cao hơn giá trị tài sản ghi nhận các khoản chi phí khi có bằng chứng về khả năng có thể phát sinh. Trong điều kiện kinh tế khó khăn trong sau khủng hoảng tài chính, thông tin k ế toán về sự suy giảm giá trị tài sản đảm bảo nguyên tắc thận trọng của kế toán, góp phần cảnh báo sớm cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán như các nhà đầu tư, ngân hàng các đối tác. Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin ho ặc thiếu tính chính xác của thông tin có thể làm sai lệch đáng kể đến báo cáo tài chính làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Khi thiếu thông tin về giảm giá trị tài sản mặc dù thực tế đã phát sinh, báo cáo tài chính đã thổi phồng giá trị tài sản thực của doanh nghiệp. Hệ lụy từ việc thông tin về tài sản quá cao so với giá trị tài sản thực rất tiêu cực cho các bên có liên quan trong nền kinh tế như ngân hàng, các nhà đầu tư. Gía trị tài sản ghi nhận quá cao chỉ được nhận ra khi phát sinh sự cố đối với doanh nghiệp như mất khả năng thanh toán các kho ản nợ, sự cố khi sử dụng tài sản, hoặc khi có các sự vụ thanh tra kiểm tra,…Phải chăng sự phát hiện tài sản bị giảm giá tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là quá mu ộn. Thông tin kế toán về giảm giá trị tài sản cố định tại Việt Nam hiện nay là không có, làm phát sinh rủi ro cho người sử dụng thông tin kế toán. Thứ ba, việc xem xét dấu hiệu giảm giá ghi nhận giá trị TSCĐHH bị giảm được thực hiện định kỳ trước khi l ập báo cáo tài chính sẽ góp phần cải thiện lòng tin vào thông tin TSCĐHH mà doanh nghi ệp công bố. Thứ tư là tăng cường tính minh bạch, công khai, giảm thiểu thông tin mang tính nội gián. Sẽ không công bằng khi một số đối tượng biết trước giá trị TSCĐHH của doanh nghiệp bị giảm khi thanh lý những TSCĐHH này sẽ làm cho doanh nghiệp sẽ phải gánh một khoản lỗ khổng lồ. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 – Giảm giá trị tài sản đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc thực hiện tại các nước cũng phát sinh nhiều vấn đề như tính tuân thủ qui định của chuẩn mực không cao, chuẩn mực bị lợi dụng cho hành vi cơ hội,…Do đó, tác giả nhận thấy việc ban hành thực hi ện kế toán giảm giá trị tài sản áp dụng đối với đối tượng cụ thể TSCĐHH tại Việt Nam là rất cần thiết nhưng cần có sự nghiên cứu sâu để thực hiện một cách hiệu quả. Xu ất phát từ thực tế trên, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam” làm luận án tiến sĩ.
 • 137
 • 585
 • 4

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị mất vùng khứu giác tác dụng bảo vệ thần kinh của cao saponin toàn phần từ cây chè đắng (ilex kudingcha c j tseng)

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị mất vùng khứu giác và tác dụng bảo vệ thần kinh của cao saponin toàn phần từ cây chè đắng (ilex kudingcha c j tseng)
... bị vùng khứu gi c t c dụng bảo vệ thần kinh cao saponin toàn phần từ chè đắng (Ilex kudingcha C. J Tseng) với m c tiêu: Đánh giá t c dụng c i thiện trí nhớ cao saponin toàn phần từ chè đắng chuột. .. D C ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI H C DƯ C HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGHIÊN C U T C DỤNG C I THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN CHUỘT BỊ MẤT VÙNG KHỨU GI C T C DỤNG BẢO VỆ THẦN KINH C A CAO SAPONIN TOÀN PHẦN... đ c ELISA Thermo Labsystem Thermo, Đ c trang thiết bị kh c 21 2.2 Phương pháp nghiên c u Thiết kế nghiên c u Nghiên c u t c dụng c i thiện trí nhớ chuột bị vùng khứu gi c t c dụng bảo vệ thần
 • 74
 • 113
 • 0

Ứng dụng nhựa macroporous d101 trong làm giàu bacosid từ rau đắng biển (bacopa monnieri l )

Ứng dụng nhựa macroporous d101 trong làm giàu bacosid từ rau đắng biển (bacopa monnieri l )
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI L ƠNG THÙY NHUNG Mã sinh viên: 1301303 ỨNG DỤNG NHỰA MACROPOROUS D101 TRONG L M GIÀU BACOSID TỪ RAU ĐẮNG BIỂN (BACOPA MONNIERI L. ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người... tài Ứng dụng nhựa macroporous D101 l m giàu bacosid từ rau đắng biển, Bacopa monnieri L. ” với mục tiêu sau: Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ giải hấp phụ bacosid l n hạt nhựa macroporous. .. macroporous D101 Xây dựng quy trình ứng dụng hạt nhựa macroporous D101 l m giàu bacosid từ dịch chiết rau đắng biển CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Rau đắng biển 1.1.1 Tên gọi Tên khoa học: Bacopa monnieri L Tên
 • 54
 • 145
 • 0

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị thiếu máu não cục bộ khả năng ức chế acetylcholinesterase của rau đắng biển (bacopa monnieri (linn) wetts

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ trên chuột bị thiếu máu não cục bộ và khả năng ức chế acetylcholinesterase của rau đắng biển (bacopa monnieri (linn) wetts
... chúng tối tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí nhớ chuột bị thiếu máu não cục khả ức chế acetylcholinesterase rau đắng biển (Bacopa monnieri (Linn) Wettst)”, nằm khuôn... nhớ chuột bị thiếu máu não cục khả ức chế acetylcholinesterase rau đắng biển (Bacopa monnieri (Linn) Wettst)” tiến hành với hai mục tiêu: Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ rau đắng biển chuột. .. phi BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN MINH TRANG NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN CHUỘT BỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ACETYLCHOLINESTERASE CỦA
 • 70
 • 41
 • 0

Ứng dụng nhựa macroporous d101 trong làm giàu bacosid từ rau đắng biển (bacopa monnieri l )

Ứng dụng nhựa macroporous d101 trong làm giàu bacosid từ rau đắng biển (bacopa monnieri l )
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI L ƠNG THÙY NHUNG Mã sinh viên: 1301303 ỨNG DỤNG NHỰA MACROPOROUS D101 TRONG L M GIÀU BACOSID TỪ RAU ĐẮNG BIỂN (BACOPA MONNIERI L. ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người... tài Ứng dụng nhựa macroporous D101 l m giàu bacosid từ rau đắng biển, Bacopa monnieri L. ” với mục tiêu sau: Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ giải hấp phụ bacosid l n hạt nhựa macroporous. .. macroporous D101 Xây dựng quy trình ứng dụng hạt nhựa macroporous D101 l m giàu bacosid từ dịch chiết rau đắng biển CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Rau đắng biển 1.1.1 Tên gọi Tên khoa học: Bacopa monnieri L Tên
 • 54
 • 7
 • 0

Nghiên cứu tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ tăng sinh tế bào thần kinh của rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) wettst) trên hình chuột nhắt mất tế bào thần kinh bởi Trimethyltin

Nghiên cứu tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ và tăng sinh tế bào thần kinh của rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) wettst) trên mô hình chuột nhắt mất tế bào thần kinh bởi Trimethyltin
... (Bacopa monnieri (L.) Wettst) hình chuột nhắt tế bào thần kinh trimethyltin Đánh giá tác dụng tăng sinh tế bào thần kinh cao chiết từ Rau đắng biển hình chuột nhắt tế bào thần kinh trimethyltin. .. giá tác dụng cải thiện trí nhớ cao chiết từ Rau đắng biển chuột bị tế bào thần kinh trimethyltin Đánh giá tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ thử nghiệm vị trí đồ vật Đánh giá tác dụng cải thiện. .. giá tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ cao chiết Rau đắng biển chuột bị tế bào thần kinh Trimethyltin 27 3.1.1 Đánh giá tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ cao chiết Rau đắng biển thử
 • 60
 • 21
 • 0

NGHIÊN cứu tác DỤNG cải THIỆN TRÍ NHỚ của LH08 TRÊN HÌNH THỰC NGHIỆM CHUỘT NHẮT TRẮNG SA sút TRÍ TUỆ

NGHIÊN cứu tác DỤNG cải THIỆN TRÍ NHỚ của LH08 TRÊN mô HÌNH THỰC NGHIỆM CHUỘT NHẮT TRẮNG SA sút TRÍ TUỆ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ PHAN THU HẰNG NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ CỦA LH08 TRÊN HÌNH THỰC NGHIỆM CHUỘT NHẮT TRẮNG SA SÚT TRÍ TUỆ Chuyên ngành : Sinh lý học Mã số : 60720106... phục vụ nghiên cứu 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Xây dựng hình sa sút trí tuệ chuột nhắt trắng 35 2.3.2 Khảo sát tác dụng chế phẩm LH08 hình gây sa sút trí tuệ ... 4.2 Tác dụng chế phẩm LH08 hình gây sa sút trí tuệ 79 4.2.1 Tác dụng chế phẩm LH08 hình gây sa sút trí tuệ kẹp động mạch cảnh hai bên 79 4.2.2 Tác dụng chế phẩm LH08 hình
 • 115
 • 5
 • 0
1 2 3 4 .. >