Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và thành phần hóa học của lá cây Bao tử trồng ở tỉnh Nam Định Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong

NGHIÊN cứu đặc điểm THỰC vật THÀNH PHẦN hóa học của XOÀI TRÒN yên CHÂU, sơn LA

NGHIÊN cứu đặc điểm THỰC vật và THÀNH PHẦN hóa học của lá XOÀI TRÒN yên CHÂU, sơn LA
Xoài tròn (Mangifera indica L.) một đặc sản của tỉnh Sơn La, nổi tiếng trên cả nước. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ khai thác quả xoài tròn, còn cành, cây xoài tròn thông qua việc tỉa cành hàng năm đều không được sử dụng. Để có thể làm tăng giá trị sử dụng nguồn nguyên liệu lớn, xoài tròn (Mangifera indica L.) của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, góp phần xóa đói, giảm nghèo các tỉnh vùng sâu, vùng xa, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của Xoài tròn Yên Châu, Sơn La” với 2 mục tiêu chính: một giám định được tên khoa học của cây Xoài tròn Yên Châu dựa trên các nghiên cứu về đặc điểm hình thái vi học; hai xác định được sự có mặt hàm lượng của mangiferin trong xoài.Sau một thời gian nghiên cứu chúng tôi đã thu được các kết quả sau:Về thực vậtĐã mô tả đặc điểm hình thái giám định tên khoa học cho cây xoài tròn thu hái tại huyện Yên Châu, Sơn La loài Mangifera indica L., họ Anacardiaceae.Mô tả chi tiết đặc điểm vi phẫu gân lá, cuống đặc điểm bột của cây xoài tròn Yên Châu, Sơn La góp phần làm cơ sở cho việc kiểm nghiệm tiêu chuẩn hóa dược liệu sau này.Về hóa họcBằng phản ứng hóa học đã xác định được trong xoài tròn Yên Châu có các thành phần: flavonoid, tanin, carotenoid, steroidtriterpen, đường khử.Kết quả định tính bằng sắc kí lớp mỏng có so sánh với mangiferin chuẩn, khai triển hệ dung môi EtOAcHCOOHH2O 10:1,5:1 cho thấy trong xoài tròn Yên Châu, Sơn La có mangiferin. Đã khảo sát khả năng chiết xuất mangiferin của hỗn hợp dung môi EtOHH2O bằng SKLM HPLC, nhận thấy EtOH 70o dung môi có khả năng chiết mangiferin tốt nhất.Bằng phương pháp HPLC, đã khảo sát hàm lượng mangiferin trong xoài tròn Yên Châu, Sơn La: bánh tẻ có hàm lượng mangiferin cao nhất (7,39%), tiếp đến xoài non (6,78%) xoài già (6,47%). Đã tiến hành chiết xuất, tinh chế xác định được cấu trúc của mangiferin từ xoài tròn Yên Châu, Sơn La. . điểm thực vật thành phần hóa học của Xoài tròn Yên Châu, Sơn La với 2 mục tiêu chính: một giám định được tên khoa học của cây Xoài tròn Yên Châu dựa trên các nghiên cứu về đặc điểm. NỘI NGUYỄN THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT & THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XOÀI TRÒN YÊN CHÂU, SƠN LA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS. Đỗ Quyên Nơi thựchiện: Bộ môn Dược. ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT & THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XOÀI TRÒN YÊN CHÂU, SƠN LA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI-2013 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC
 • 75
 • 3,982
 • 38

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, trình tự ADN hàm lượng rotundin trong một số loài stephania lour việt nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, trình tự ADN và hàm lượng rotundin trong một số loài stephania lour ở việt nam
. Nghiên cứu đặc điểm hình thái 2 thực vật, trình tự ADN hàm lƣợng rotundin trong một số loài Stephania Lour. Việt Nam được thực hiện với các mục tiêu sau: - Mô tả đặc điểm hình thái. thái thực vật giám định tên khoa học của một số loài trong chi Stephania Lour. Việt Nam. - Xác định trình tự ADN của các loài Stephania Lour. nghiên cứu. - Định lượng hàm lượng rotundin trong. DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THU HẰNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THỰC VẬT, TRÌNH TỰ ADN HÀM LƯỢNG ROTUNDIN TRONG MỘT SỐ LOÀI STEPHANIA LOUR.
 • 78
 • 501
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1
Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 1 . (1 0,8 2% ), KCl ( 4,2 % ), K2SO4 ( 2,4 8%) chất tro không tan 8 0,2 4%. [1 ], [16 ], [2 2 ]. 1. 3. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CÔNG DỤNG. 1. 3 .1. Tác dụng dược lý [I ],{ 17 ], [ 21 ],[ 22]. ■ Alcaloid toàn phần của mức. thử UV: Ultraviolet 1. 2.3. Gôm[l ], [16 ], [22] Chất gôm màu nâu, vị đắng, có tỷ trọng 1, 0 92; chỉ số acid 6 5,2 8; chỉ số ester 10 6; chỉ số xà phòng 17 1, 4 2 chỉ số acetyl 15 0,5 2. 1. 2.4. Glycosid. [1 ], [22]. Gần. 2 1. 1.3. Đặc điểm thực vật loài H. antidysenterica. 2 1. 2. Những nghiên cứu về thành phần hoá học. 3 1. 2 .1. Alcaloid 4 1. 2.2. Chất nhựa 4 1. 2.3. Gôm 5 1. 2.4. Glycosid 5 1. 2.5 Các chất vô cơ 5 1. 3.
 • 31
 • 495
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2
Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, thành phần hóa học của cây crinum SP6 , amaryllidaceae phần 2 . 12. 50 15 23 971.1 4946. 422 39.3 329 10.63 16 23 9 92. 1 4 925 .430 39.1660 5. 32 17 24 013 .2 4904.450 38.99 92 1.78 DU=C;/Bruker/XWIN-NMR, USER=VH_KINH, NAME=KINH_HM 1, EXPN0= 3, PR0CN0=1 Fl =21 5.OOOppm,. 10.65 13 23 938.8 4978.617 39.5889 0.80 14 23 950.0 4967.418 39.4999 12. 50 15 23 971.1 4946. 422 39.3 329 10.63 16 23 9 92. 1 4 925 .430 39.1660 5. 32 17 24 013 .2 4904.450 38.99 92 1.78 DU=C:/Bruker/XWIN-NMR, USER=VH_KINH,. USER=VH_KINH, NAME=KINH_HM 1, EXPN0= 3, PR0CN0=1 Fl =21 5.000ppm, F2=-5.000ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400 # ADDRESS FREQUENCY INTENSITY [Hz] [PPM] 1 13318.1 15 323 .27 2 121 .8474 5.98 2 14046.3 14655.991 116.5414 5.51 3 1 424 2.0 14476.641
 • 39
 • 268
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của sa kê

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá sa kê
. hành thực hiện đề tài Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của Sa kê với những mục tiêu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây Sa kê. 2 2. Nghiên cứu về thành phần. Sa kê: Mô tả đặc điểm hình thái cây Sa kê, phân biệt cây Sa kê cây Mít nài về đặc điểm hình thái; đặc điểm vi phẫu lá, thân cây Sa kê; đặc điểm bột lá, bột thân cây Sa kê. 3. Nghiên cứu thành. phần hóa học của Sa kê. Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, đề tài được tiến hành với các nội dung sau: 1. Giám định tên khoa học mẫu nghiên cứu. 2. Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây Sa
 • 71
 • 2,462
 • 13

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên
. sau; 1. Nghiên cứu xác định tên khoa học, đặc điểm hình thái giải phẫu cây Gừng gió giám định tên khoa học; 2. Định tính các nhóm chất trong cây Gừng gió; 3. Nghiên cứu thành phần tinh dầu cây gừng. mục đích vậ^rên, chúng tôi tiến hành thực hiện khoá luận Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật tinh dầu của cây Gừng gió Thái Nguyên , nhằm mục đích góp phần bổ sung dược liệu cho kho. THU HẢNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM h ìn h t h á i thực v ậ t , TINH DẦU CỦA CÂY GÙNG GIÓ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Dược SỸ ĐẠI H (2003-2007) Người hướng dẫn: Nơi thực hiện: Thời gian thực hiện: TSKH.
 • 50
 • 634
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên
Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, tinh dầu của cây gừng gió thái nguyên . sau; 1. Nghiên cứu xác định tên khoa học, đặc điểm hình thái giải phẫu cây Gừng gió giám định tên khoa học; 2. Định tính các nhóm chất trong cây Gừng gió; 3. Nghiên cứu thành phần tinh dầu cây gừng. mục đích vậ^rên, chúng tôi tiến hành thực hiện khoá luận Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật tinh dầu của cây Gừng gió Thái Nguyên , nhằm mục đích góp phần bổ sung dược liệu cho kho. THU HẢNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM h ìn h t h á i thực v ậ t , TINH DẦU CỦA CÂY GÙNG GIÓ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Dược SỸ ĐẠI H (2003-2007) Người hướng dẫn: Nơi thực hiện: Thời gian thực hiện: TSKH.
 • 50
 • 567
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên
Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của cây cẩm xôi thu hái tại thái nguyên
 • 49
 • 293
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá trà hoa dormoy
Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của trà hoa dormoy . điểm thực vật cây Trà hoa Dormoy 4. Thành phần hoá học 4.1. Thành phần hoá học của họ Chè 4.2. Thành phần hoá học của một số loài thuộc chi Camellia 5. Tác dụng công dụng . Phần II: Thực. Phần I: Tổng quan 1. Vị trí phân loại của chi Camellia 2. Phân bố của họ C hè 3. Đặc điểm thực vật 3.1. Đặc điểm thực vật của họ Chè 3.2. Đặc điểm thực vật chi Camellia 3.3. Đặc điểm. kết quả 1. Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu 1.1. Nguyên liệu nghiên cứu 1.2. Phương pháp nghiên cứu 2. Thực nghiệm kết quả 2.1. Nghiên cứu về đặc điểm thực vật 2.1.1. Đặc điểm
 • 62
 • 528
 • 2

Góp phần nghiên cứu hình thái thực vật thành phần hóa học cây crinum SP5 , amaryllidaceae

Góp phần nghiên cứu hình thái thực vật và thành phần hóa học cây crinum SP5 , amaryllidaceae
... thờm loi: Crinum zeylanicum (L.) L : Chuụi nuục, Tfch lan (gục Phi chõu) Hiờn cụ mot sụ loi dang duoc nghiờn cuu nhu: Crinum spl., Amaryllidaceae Crinum sp2., Amaryllidaceae Crinum sp3., Amaryllidaceae. .. sõt (Crinum latifolium L., Crinum asiaticum L., Crinum amabile Donn., Crinum spl., Crinum sp2 ), cao lõ cỹa loi Crinum latifolium L., Crinum spl., Crinum sp2 v dich chiột cao alcaloid ton phn cỹa... ton phn lõ cõy Crinum sp5 ho Amaryllidaceae l 0,37 0,03 % - Bng sõc k lụp mụng dõ phõt hiờn lõ cõy Crinum sp5 ho Amaryllidaceae cụ ft nhõt vờt chõt - Tự lõ cõy Crinum sp5 ho Amaryllidaceae dõ
 • 39
 • 325
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật thành phần hóa học cây loa kèn đỏ (hippeastrum equestre (ait) herb amaryllidaceae)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và thành phần hóa học cây loa kèn đỏ (hippeastrum equestre (ait) herb amaryllidaceae)
... thâi thuc vât thành phànhoc cüa Loa kèn âơ (Hippeastrum equestre (Ait) Herb Amaryllidaceae) Vơi hai mue tiêu sau: Mơ ta dâc diëm hỵnh thâi thuc vât cüa Nghiên cuu sa bơ vê thành phân hô... hỵnh ânh so sânh dâ xâc dinh rơ nc ta duoc goi vơi tên Loa kèn Tên khoa hoc là: Hippeastrum equestre (Ait) Herb Amaryllidaceae • Loa kèn dơ loai thâo sơng nhiêu nâm Thân hành, âo thân hỵnh càu,... DE XT Trên dây nhüng két q nghiên cüu ban dàu vê Loa kèn dơ (Hippeastriim equestre ho Amaryllidaceae) Chüng tơi thây ràng cân nghiên cüu sâu thêm vê dâc diëm vi hoc, thành phânhoc tâc dung
 • 39
 • 850
 • 1

nghien cuu dac diem hinh thai thuc vat thanh phan hoa hoc cua cay crinum sp6 amaryllidaceae phan 2

nghien cuu dac diem hinh thai thuc vat thanh phan hoa hoc cua cay crinum sp6 amaryllidaceae phan 2
... 25 9 .20 26 0 .20 26 1 .20 26 7.30 26 8.30 26 9 .20 27 0 .20 27 1 .20 D-DIP1 12. D m/ z 591 9 52 356 20 6 374 24 3 581 700 367 623 579 698 22 5.15 22 6.15 22 7.15 22 8.15 22 9.15 23 0 .25 23 1 .25 23 2.15 23 3 .25 321 1 92 229 ... 24 2 .20 1079 24 3 .20 334 24 4 .20 1711 24 5 .20 498 24 6 .20 23 3 25 2 .20 171 25 3 .20 24 3 25 4 .20 376 25 5 .20 604 Scan 20 (0. 724 min) : RM2 m/z abund 327 .25 328 .25 329 .25 21 9.15 m/ z 27 2 .20 27 3 .20 27 4 .20 27 9 .20 ... 314 24 0 25 0 521 324 354 420 169.15 170.05 171.15 m/ z 21 3.15 21 4.15 21 7.15 21 8.15 21 9.05 22 0.15 22 2 .25 23 9.10 24 1.10 24 2.10 569 20 9 570 abund 26 3 197 22 1 25 4 25 7 24 6 21 2 23 5 22 29 4 92 181.15 1 82. 15
 • 26
 • 256
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của cây dâu tằm ( morus alba l )

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( morus alba l )
...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA Y DƯỢC ĐỖ THỊ NGHĨA TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY DÂU TẰM (Morus alba L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC Khóa QH.2012.Y... giải phẫu phận trên, dựa vào ý kiến chuyên gia thực vật học, khẳng định tên khoa học mẫu Dâu tằm là: Morus alba L., họ Moraceae (Dâu tằm) 3.2 Kết nghiên cứu thành phần hóa họcĐịnh tính glycosid... phần cung cấp sở tiền đề cho việc ứng dụng nguyên liệu Dâu tằm chăm sóc sức khỏe, lựa chọn tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu thành phần hóa học dâu tằm ( Morus alba L.) với mục tiêu sau: Nghiên
 • 72
 • 490
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của cây diễn (dicliptera chinensis (l ) nees)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây lá diễn (dicliptera chinensis (l ) nees)
... luận văn với đề tài Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) có mục tiêu: 1 Xác định đặc điểm thực vật xác định tên khoa học diễn trồng huyện...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA Y DƯỢC Người thực hiện: PHẠM KIM THOA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY DIỄN (Dicliptera chinensis (L.) Nees) KHOÁ LUẬN... đồ phân lập chất 18 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ BÀN LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu thực vậtĐặc điểm thực vật: Cây diễn hay địa phương gọi gan heo có đặc điểm thực vật: thân thảo nửa bụi (1), cao 30-80
 • 52
 • 276
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của cây dâu tằm ( Morus alba L.)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)
... 116 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA Y DƯỢC ĐỖ THỊ NGHĨA TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY DÂU TẰM (Morus alba L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC Khóa QH.2012.Y... giải phẫu phận trên, dựa vào ý kiến chuyên gia thực vật học, khẳng định tên khoa học mẫu Dâu tằm là: Morus alba L., họ Moraceae (Dâu tằm) 3.2 Kết nghiên cứu thành phần hóa họcĐịnh tính glycosid... phần cung cấp sở tiền đề cho việc ứng dụng nguyên liệu Dâu tằm chăm sóc sức khỏe, lựa chọn tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu thành phần hóa học dâu tằm ( Morus alba L.) với mục tiêu sau: Nghiên
 • 72
 • 122
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của cây diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)
... Page of 116 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA Y DƯỢC Người thực hiện: PHẠM KIM THOA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY DIỄN (Dicliptera chinensis (L.) Nees) KHOÁ LUẬN... Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) có mục tiêu: Footer Page of 116 Header Page 10 of 116 Xác định đặc điểm thực vật xác định tên khoa học. .. Header Page 27 of 116 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ BÀN LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu thực vậtĐặc điểm thực vật: Cây diễn hay địa phương gọi gan heo có đặc điểm thực vật: thân thảo nửa bụi (1), cao 30-80
 • 52
 • 90
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của một loài giảo cổ lam bắc sơn (lạng sơn)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của một loài giảo cổ lam ở bắc sơn (lạng sơn)
... thấy khác biệt đặc điểm thực vật dự đoán khác biệt thành phần hố học, chúng tơi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hố học lồi Giảo cổ lam Bắc Sơn (Lạng Sơn) " Đề tài có...BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐẶNG DUY VIỆT Mã sinh viên: 1301474 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA MỘT LỒI GIẢO CỔ LAM BẮC SƠN (LẠNG SƠN) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC... chuyến thực địa huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, đồn nghiên cứu Bộ mơn Thực vật - Trường Đại học Dược Hà Nội phát thấy lồi Giảo cổ lam có nhiều đặc điểm thực vật khác loài sử dụng phổ biến, đặc biệt
 • 49
 • 151
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của một loài giảo cổ lam bắc sơn (lạng sơn)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của một loài giảo cổ lam ở bắc sơn (lạng sơn)
... thấy khác biệt đặc điểm thực vật dự đoán khác biệt thành phần hố học, chúng tơi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hố học lồi Giảo cổ lam Bắc Sơn (Lạng Sơn) " Đề tài có...BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐẶNG DUY VIỆT Mã sinh viên: 1301474 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA MỘT LỒI GIẢO CỔ LAM BẮC SƠN (LẠNG SƠN) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC... chuyến thực địa huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, đồn nghiên cứu Bộ mơn Thực vật - Trường Đại học Dược Hà Nội phát thấy lồi Giảo cổ lam có nhiều đặc điểm thực vật khác loài sử dụng phổ biến, đặc biệt
 • 49
 • 39
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của một loài giảo cổ lam bắc sơn (lạng sơn)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của một loài giảo cổ lam ở bắc sơn (lạng sơn)
... thấy khác biệt đặc điểm thực vật dự đoán khác biệt thành phần hố học, chúng tơi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hố học lồi Giảo cổ lam Bắc Sơn (Lạng Sơn) " Đề tài có...BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐẶNG DUY VIỆT Mã sinh viên: 1301474 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA MỘT LỒI GIẢO CỔ LAM BẮC SƠN (LẠNG SƠN) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC... chuyến thực địa huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, đồn nghiên cứu Bộ mơn Thực vật - Trường Đại học Dược Hà Nội phát thấy lồi Giảo cổ lam có nhiều đặc điểm thực vật khác loài sử dụng phổ biến, đặc biệt
 • 49
 • 8
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật thành phần hóa học của cây Bao tử trồng tỉnh Nam Định Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và thành phần hóa học của lá cây Bao tử trồng ở tỉnh Nam Định Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong
... hành thực đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học Bao tử trồng tỉnh Nam Định [Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong] ” với mục tiêu sau: Mơ tả đặc điểm hình thái thực vật Bao tử Định. .. HỌC DƢỢC HÀ NỘI ĐỖ THỊ MAI HƢƠNG Mã sinh viên: 1502027 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA CÂY BAO TỬ TRỒNG TỈNH NAM ĐỊNH [Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton. .. dày [5] Tuy nhiên, Việt Nam đến nghiên cứu cụ thể đặc điểm thực vật thành phần hóa học Bao tử hạn chế Để góp phần cung cấp sở tiền đề cho việc ứng dụng nguyên liệu Bao tử chăm sóc sức khỏe, chúng
 • 57
 • 30
 • 0
1 2 3 4 .. >