Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu cây Re rừng (Neocinnamomum Delavayi (Lecomte) H. Liu) thu hái ở huyện Quản Bạ, Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây cát sâm thu hái tại bắc giang

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây cát sâm thu hái tại bắc giang
. Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây Cát sâm thu hái tại Bắc Giang đã được thực hiện với các mục tiêu sau: - Mô tả đặc điểm thực vật, giám định tên khoa học, mô tả đặc điểm. 2015 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI PHẠM THỊ VIỆT HỒNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY CÁT SÂM THU HÁI TẠI BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ. pháp nghiên cứu 18 2.3.1. Nghiên cứu về thực vật 18 2.3.2. Nghiên cứu về hóa học 19 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ 22 3.1. Nghiên cứu về thực vật giám định tên khoa học cây Cát sâm
 • 77
 • 983
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây cúc tím thu hái tại thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây cúc tím thu hái tại thái nguyên
. thực vật thành phần hoá học cây cúc tím thu hái tại Thái Nguyên* *, vói nội dung: - Nghiên cứu về mặt thực vật cây cúc tím: Mô tả hình thái, thẩm định lại tên khoa học, đặc điểm vi phẫu thân,. L.) thu hái vào tháng 2 tháng 5 tại Thái Nguyên. Sau khi thu hái dùng cành tưoi mang hoa, ép để lưu mẫu cây, nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm giải phẫu cất tinh dầu. Một phần sấy. TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược NỘI PHÙNG THỊ THƯ NGHIÊN c ú u ĐẶC ĐIỂM THỰC v ậ t v à • • • THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY cúc TÍM THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN (CENTRATHERUMINTERMEDIUM L. ASTERACEAE) (Khóa luận
 • 46
 • 662
 • 1

Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học thân rễ mía dò (costus specisus smith)

Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học thân rễ mía dò (costus specisus smith)
. 3.1 Thân rễ mía dò (tươi) 15 7 3.2 Lát cắt thân rễ mía dò (khô) 15 8 3.3 Vi phẫu thân rễ mía dò 16 9 3.4 Bó libe - gỗ 17 10 3.5 Bột thân rễ Mía dò 18 11 3.6 Đặc điểm bột thân rễ mía dò 18. dụng an toàn, hợp lí hiệu quả, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của thân rễ mía dò (Costus speciosus Smith) với mục tiêu. về đặc điểm thực vật: 13 2.2.2. Nghiên cứu về hóa học: 14 Chương 3. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ BÀN LUẬN 15 3.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT: 15 3.1.1. Đặc điểm thân rễ mía dò: 15 3.1.2. Đặc
 • 70
 • 1,215
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần tinh dầu cây co chuông hôm điện biên

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu cây co chuông hôm ở điện biên
. thành phần tinh dầu của cây Co chuông hôm (Cinnamomum sp.) Điện Biên với các mục tiêu: 1. Nghiên cứu, mô tả các đặc điểm thực vật xác định tên khoa học cây Co chuông hôm. 2. Xác định. tích tinh dầu 22 Bảng 3.1. Hàm lượng tinh dầu các bộ phận của cây 30 Bảng 3.2. Thành phần tinh dầu gỗ rễ Co chuông hôm 31 Bảng 3.3. Thành phần tinh dầu gỗ thân Co chuông hôm 32. dung nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu ………. 20 2.2.1. Nghiên cứu về đặc điểm thực vật ……………………… 20 2.2.2. Nghiên cứu hàm lượng thành phần tinh dầu ………… 20 Chƣơng 3: KẾT QUẢ
 • 57
 • 329
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ở ninh thuận
Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây đa tử biển ( limnocitrus littoralis (miq ) sw ) , họ cam ( rutaceae) ninh thuận
 • 77
 • 627
 • 2

Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi

Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây ngoi
Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây ngoi . nghiên cứu đề tài Góp phần nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây Ngoi (Solanum verbascifoUum L. Solanaceaef^ với các nội dung sau: - Nghiên cứu về đặc điểm thực vật: đặc điểm. Nghiên cứu về đặc điểm thực vật 16 2.2.2. Nghiên cứu thành phần hoá học 17 PHẦN 3: THỤC NGHIỆM KẾT QUẢ 18 3.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm thực vật 18 3.1.1. Đặc điểm hình thái thực vật cây. 4 1.2.4. Thành phần hoá học của chi Soỉanum 4 1.2.5. Tác dụng sinh học của căc loài Soỉanum 8 1.3. Cây Ngoi 11 1.3.1. Đặc điểm thực vật cây Ngoi 11 1.3.2. Phân bố sinh ứiái 12 1.3.3. Thành phần
 • 58
 • 361
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây buởi bung

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây buởi bung
. khô, nghiền bột để nghiên cứu về đặc điểm vi học thành phần hóa học. 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 2.1.2.1. Nghiên cứu về thực vật - Quan sát, mô tả hình thái thực vật cây tại thực địa, thu mẫu. Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật xác định tên khoa học của 2 loài Bưỏd bung. + Nghiên cứu đặc điểm vi học rễ, lá 2 loài nghiên cứu. • Về hoá học: + Xác định hàm lượng phân tích thành. dụng cây thuốc, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học cây Bưỏi bung. Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm hình thái thành phần hoá học
 • 72
 • 736
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của rễ ngưu bàng thu hái tại sapa

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của rễ ngưu bàng thu hái tại sapa
. Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của rễ Ngưu bàng thu hái tại Sapa được tiến hành với các mục tiêu sau: 1. Xác định đặc điểm thực vật tên khoa học của cây Ngưu bàng thu. Phương pháp nghiên cứu 2.1.3.1. Nghiên cứu về thực vật - Nghiên cứu đặc điểm vi học rễ Ngưu bàng theo phương pháp ghi trong [3]. - Quan sát mô tả đặc điểm hình thái thực vật của cây Ngưu bàng theo. 3 1.1.2. Đặc điểm thực vật phân bố của chi Arctium L 3 1.1.3. Đặc điểm thực vật phân bố của loài Arctium lappa L 3 1.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC 4 1.2.1. Trong quả Ngưu bàng (Ngưu bàng tử)
 • 51
 • 345
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa
Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây bạch đồng nữ clerodendrum paniculatum l họ cỏ roi ngựa .
 • 87
 • 241
 • 0
 • Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây tầm gửi (macrosolen cochinchinensis (lour ) van tiegh ), họ tầm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây tầm gửi (macrosolen cochinchinensis (lour ) van tiegh ), họ tầm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít
  . — KHUẤT THƯ NGA m NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÊM THựC VẬT THÀNH PHẨN HOÁ HỌC CÂY TẨM GỬI (MACROSOLEN COCHINCHINENSIS (LOUR. )VAN TIEGH .), HỌ TẨM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT (KHOÁ LUẬN TỐT. nghiên cứu về họ Tầm gửi nói chung Tầm gửi cây Mít nói riêng Việt Nam còn chưa nhiều. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học của Tầm gửi. Tài nguyên Sinh vật, Bộ môn Thực vật trường Đại học Dược Nội GS. Vũ Văn Chuyên, đều định tên khoa học của cây Tầm gửi ký sinh trên cây Mít là: Macrosolen cochinchinensis (Lour. ) van
  • 56
  • 528
  • 0

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học một số loài sa nhân mọc hoang tại xã phước bình, huyện ninh sơn, tỉnh ninh thuận

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học một số loài sa nhân mọc hoang tại xã phước bình, huyện ninh sơn, tỉnh ninh thuận
  ... (2001) [22] nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu loài sa nhân mọc hoang Phước Thành- Ninh Thuận đạt số kết sau: Bảng 1: Thành phần hoá học tinh dầu loài sa nhân Phước Thành: Loài sa nhân Amomum... thái thực vật 33 Trong phần nghiên cứu chúng tôi, mô tả đặc điểm hình thái thực vật, nghiên cứu đặc điểm giải phẫu thực vật loài sa nhân mọc hoang vùng núi thuộc xã Phước Bình, huyện Ninh Sơn, tỉnh. .. kết hợp với Hội Y học cổ truyền Ninh Thuận tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học số loài sa nhân mọc hoang xã Phước Bình, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh T huận ” nằm
  • 51
  • 340
  • 0

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây lá ngón

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây lá ngón
  ... Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học ngón Gelsemium elegans Benth., Loganiaceae ” với nội dung sau: Về mặt thực vật: - Mô tả đặc điểm thực vật, định tên khoa học mẫu nghiên cứu - Xác... pháp nghiên cứu PHẦN THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ 10 3.1 Nghiên cứu đặc điểm thực vật 10 3.1.1 Đặc điểm hình thái ngón 10 3.1.2 Đặc điểm cấu tạo giải phẫu rễ, thân, l 3.1.3 Đặc. .. Về đặc điểm thực vật: Đã lấy mẫu, quan sát đặc điểm thực vật nghiên cứu Giáo sư Vũ Văn Chuyên định tên khoa học mẫu nghiên cứu là: Gelsemium elegans (Benth.), Loganiaceae Đã xác định đặc điểm
  • 43
  • 327
  • 0

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây chua me đất hoa vàng (oxalis corniculata l )

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây chua me đất hoa vàng (oxalis corniculata l )
  ... me đất hoa vàng làm thuốc Việt Nam, đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.) thực nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm thực vật xác... phẫu thân Chua me đất hoa 19 21 vàng Hình 3.4 Đặc điểm vi phẫu Chua me đất hoa vàng 22 Hình 3.5 Đặc điểm bột toàn Chua me đất hoa vàng 23 Hình 3.6 Sơ đồ chiết xuất Chua me đất hoa vàng 30 Hình... HỌC QUỐC GIA NỘI KHOA Y DƢỢC LÊ THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY CHUA ME ĐẤT HOA VÀNG (Oxalis corniculata L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH DƢỢC HỌC Khóa:
  • 52
  • 283
  • 0

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)
  ... phẫu thân Chua me đất hoa 19 21 vàng Hình 3.4 Đặc điểm vi phẫu Chua me đất hoa vàng 22 Hình 3.5 Đặc điểm bột toàn Chua me đất hoa vàng 23 Hình 3.6 Sơ đồ chiết xuất Chua me đất hoa vàng 30 Hình... HỌC QUỐC GIA NỘI KHOA Y DƢỢC LÊ THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY CHUA ME ĐẤT HOA VÀNG (Oxalis corniculata L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH DƢỢC HỌC Khóa:... trắng vân hồng, Chua me đất hoa hồng (Oxalis corymbosa L.), Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.) Me đất đỏ (Oxalis deppei L.), có loài dùng làm thuốc Cây Chua me đất hoa vàng loài hay gặp
  • 52
  • 70
  • 0

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học cây lá đắng

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây lá đắng
  ... thời nghiên cứu tạo tiền đề cho nghiên cứu Xuất phát từ bối cảnh đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học Lá Đắng với mục tiêu sau: - Mô tả đặc điểm thực vật, đặc điểm. .. điểm vi học đắng - Xác định số thành phần hoá học đắng Để thực mục tiêu đó, đề tài tiến hành số nội dung sau: Về mặt thực vật:  Mô tả đặc điểm thực vật giám định tên khoa học loài nghiên cứu ... 2.2.NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Nội dung nghiên cứu 2.2.1.1 Nghiên cứu thực vật 15 - Mô tả đặc điểm hình thái mẫu nghiên cứu - Làm vi phẫu rễ, thân, quan sát, mô tả đặc điểm vi phẫu
  • 60
  • 1,187
  • 8

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần tinh dầu của cây riềng dài lông mép ( Alpinia blepharocalyx K.Schum.var.Blepharocalyx), Họ gừng ( Zingiberaceae)

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu của cây riềng dài lông mép ( Alpinia blepharocalyx K.Schum.var.Blepharocalyx), Họ gừng ( Zingiberaceae)
  ... người thầy t n t y truyền cho nhi t huy t trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ su t trình thực khóa luận T i xin chân thành cảm ơn NCS Nguyễn Thanh T ng, DS Nguyễn Văn Phương t n thể thầy cơ, anh chị kỹ thu t. .. nồi c t tinh dầu thể t ch l t, b t sứ, chày, cối, thuyền t n, khay tráng men… v Máy móc, thi t bị: • Máy xay • T sấy, bếp điện • Cân kĩ thu t Sartorius TE412 • Bộ dụng cụ c t tinh dầu theo Dược... dầu khơng t ng lên (thời gian c t khoảng 5-6 giờ) Đọc thể t ch tinh dầu sau c t • Xác định hàm lượng tinh dầu theo t lệ phần trăm thể t ch khối lượng dược liệu khô tuy t đối theo công thức: 18
  • 68
  • 24
  • 1

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần tinh dầu cây nhàn châu mia ( Elssholtzia ciliata (thunb.) Hyland.) Sa Pa

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu cây nhàn châu mia ( Elssholtzia ciliata (thunb.) Hyland.) ở Sa Pa
  ... .13 Đối tượng nghiên cứu 13 Nguyên vật liệu, thi t bị .13 2.2.1 Hóa chất, dung môi 13 2.2.2 Dụng cụ, thi t bị, máy móc: 13 Nội dung nghiên cứu ... quan tâm giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới DS Phạm Thị Linh Giang, DS Lê Thi n Kim, Bộ môn Thực vật NCS Nguyễn Thanh Tùng, Bộ môn Dược liệu, trường Đại học Dược Nội góp... chỗ dựa tinh thần em gặp khó khăn học tập sống Nội, tháng năm 2019 Sinh viên Lưu Thị Phương Nga MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ ĐẶT VẤN ĐỀ
  • 55
  • 24
  • 0

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần tinh dầu cây Re rừng (Neocinnamomum Delavayi (Lecomte) H. Liu) thu hái huyện Quản Bạ, Giang

  Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần tinh dầu cây Re rừng (Neocinnamomum Delavayi (Lecomte) H. Liu) thu hái ở huyện Quản Bạ, Hà Giang
  ... HỌC DƯỢC NỘI PHẠM VIỆT HÙNG Mã sinh viên: 1401321 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÀNH PHẦN TINH DẦU CÂY RE RỪNG (NEOCINNAMOMUM DELAVAYI (LECOMTE) H LIU) THU HÁI HUYỆN QUẢN BẠ, GIANG KHÓA... học Re rừng − Xác định tên khoa học Re rừng 2.2.2 Nghiên cứu thành phần tinh dầu thay đổi theo thời gian − Định tính thành phần hố học Re rừngNghiên cứu khác hàm lượng thành phần tinh dầu. .. phần tinh dầu Re rừng 29 3.2 Bàn luận 36 3.2.1 Nghiên cứu đặc điểm thực vật 36 3.2.2 Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu 36 3.2.3 Nghiên cứu hàm lượng thành phần
  • 69
  • 20
  • 0
  1 2 3 4 .. >