Tổng hợp tài liệu :

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC XÃ HỘI

Thiết kế giáo trình tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 2 ngành thư viện trường cao đẳng sư phạm trung ương

Thiết kế giáo trình tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 2 ngành thư viện trường cao đẳng sư phạm trung ương
. syllabuses 12 1 .2. 4. Approaches to language syllabus design 12 1 .2. 4.1. Language - centered approach 12 1 .2. 4 .2. Skills- centered approach 12 1 .2. 4.3. Learning-. 193.4 .2. Sentences 193.4 .2. 1. Simple and complex sentences 193.4 .2. 2. Active vs. passive sentences 20 3.4.3. Text 20 3.4.3.1. Organization of information 20 3.4.3 .2.
 • 78
 • 1,554
 • 0

thiết kế chương trình quản lý học tập theo tín chỉ

thiết kế chương trình quản lý học tập theo tín chỉ
. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGĐề tài : Thiết kế chương trình quản lý học tập theo tín. xếp lớp, khoa.• Hệ thống quản lý giảng viên: Danh sách giảng viên, khoa.• Hệ thống quản lý học tập: Quản lý điểm, kế hoạch học tập giảng dạy của sinh viên
 • 32
 • 841
 • 0

nghiên cứu tổng quan hệ thống giám sát trạm nén khí .thiết kế chương trình điều khiển giám sát cho trạm nén khí nhiều máy nén

nghiên cứu tổng quan hệ thống giám sát trạm nén khí .thiết kế chương trình điều khiển giám sát cho trạm nén khí có nhiều máy nén
. hệ thống giám sát trạm nén khí .Thiết kế chơng trình điều khiển giám sát cho trạm nén khí nhiều máy nén đợc giao với các yêu cầu sau:- Trình bày. về máy nén khí, các trang thiết bị phục vụ cho quá trình vận hành và tự động hoá hệ thống trạm khí nén. - Từ những yêu cầu về giám sát và bảo vệ trạm khí
 • 31
 • 650
 • 5

nghiên cứu tổng quan về công nghệ máy cán dây. thiết kế chương trình điều khiển truyền động cho các động thực hiện

nghiên cứu tổng quan về công nghệ máy cán dây. thiết kế chương trình điều khiển truyền động cho các động cơ thực hiện
. Đề tài: Nghiên cứu tổng quan về công nghệ máy cán dây. Thiết kế chương trình điều khiển truyền động cho các động thực hiện. ”LỜI MỞ ĐẦU. tiếp các phần ứng với nhau.1.2. Động truyền động trong dây truyền cán. 1.2.1. Truyền động điện xoay chiều cho máy cán dây. Một số máy cán dây dùng truyền
 • 36
 • 895
 • 2

Xây dựng chương trình xếp lịch trực nhật cho sinh viêncác lớp học tín chỉ trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Xây dựng chương trình xếp lịch trực nhật cho sinh viên ở các lớp học tín chỉ trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Xây dựng chương trình xếp lịch trực nhật cho sinh viêncác lớp học tín chỉ trường Đại học Dân lập Hải Phòng . CHƢƠNG TRÌNH XẾP LỊCH TRỰC NHẬT CHO SINH VIÊNCÁC LỚP HỌC TÍN CHỈ TRƢỜNG ĐHDL HP 1. LẬP RA PHIẾU PHÂN CÔNG TRỰC NHẬT 2. KIỂM TRA VIỆC TRỰC NHẬT THEO LỊCH. khóa biểu học của mỗi sinh viên 0 CHƢƠNG TRÌNH XẾP LỊCH TRỰC NHẬT CHO SINH VIÊN Ở CÁC LỚP HỌC TÍN CHỈ TRƢỜNG ĐHDL HP BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN 18
 • 69
 • 678
 • 0

Báo cáo " Các yếu tố cần thiết trong thiết kế và xây dựng chương trình ngoại khoá nghe ‐ nói cho sinh viên năm thứ II " ppt

Báo cáo
. TạpchíKhoahọcĐHQGHN, Ngoại ngữ23(2007)10 1‐1 06   101 Các yếu tố cần thiết trong thiết kế và xây dựng chương trình ngoại khoá nghe ‐ nói cho sinh viên năm thứ II  KhoaNgônngữ và Văn hoáAnh ‐ Mỹ NguyễnThịVượng *, ,LâmThịPhúcHân KhoaNgônngữ và VănhoáAnh ‐ Mỹ, TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội,144XuânThuỷ,CầuGiấy,HàNội,ViệtNam Nhậnngày1tháng6 năm 2007 Tómtắt. Bàiviếtnêura các yếu tố cơbản trong thiết kế và xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung và chương trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ II KhoaNgônngữ và Văn hóaAnh ‐ Mỹ,TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội.Những yếu tố nàyrấtquan trọng trong việclàm cho chương trình trởnên thiết thực và thự ctếkhinógiúp sinh viên mộtcách cóhiệuquả trong việcpháttriển các kỹnăngngônngữ,tínhtựgiác trong họctập và cảsựtựtin và tinhthầnhợptácvới các sinh viên khác. Trong sốbẩy yếu tố đượcđềcậpđếnthì yếu tố ngônngữ, vănhóa,giáodục và yếu tố ngườihọcđượcchútrọnghơn.Lýdo các yếu tố này cần được quan tâmkhi xây dựng một chương trình ngônngữđượcphântíchkỹ trong bàiviết.   1.Mởđầu *  Khi thiết kế và xây dựng một chương trình dạy ngoại ngữ nói chung, chương trình ngoại khóa. hoáAnh ‐ Mỹ NguyễnThịVượng *, ,LâmThịPhúcHân KhoaNgônngữ và VănhoáAnh ‐ Mỹ, TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội,144XuânThuỷ,CầuGiấy,HàNội,ViệtNam Nhậnngày1tháng6 năm 2007 Tómtắt. Bàiviếtnêura các yếu tố cơbản trong thiết kế và xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung và chương trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ II KhoaNgônngữ và Văn hóaAnh ‐ Mỹ,TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội.Những yếu tố nàyrấtquan trọng trong việclàm cho chương trình trởnên thiết thực và thự ctếkhinógiúp sinh viên mộtcách cóhiệuquả trong việcpháttriển các kỹnăngngônngữ,tínhtựgiác trong họctập và cảsựtựtin và tinhthầnhợptácvới các sinh viên khác. Trong sốbẩy yếu tố đượcđềcậpđếnthì yếu tố ngônngữ, vănhóa,giáodục và yếu tố ngườihọcđượcchútrọnghơn.Lýdo các yếu tố này cần được quan tâmkhi xây dựng một chương trình ngônngữđượcphântíchkỹ trong bàiviết.   1.Mởđầu *  Khi thiết kế và xây dựng một chương trình dạy ngoại ngữ nói chung, chương trình ngoại khóa. Tácgiảliênhệ.ĐT:8 4‐4 ‐7 544748. tố cơbản trong thiết kế và xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung  và chương trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ II KhoaNgônngữ và VănhóaAnhMỹ. 2. Yếu tố ngônngữ(languagefactors) Đây
 • 6
 • 490
 • 0

nghiên cứu khái quát về hệ thống bơm chất lỏng lên bồn hở. thiết kế chương trình điều khiển tự động cho trạm nhiều bơm

nghiên cứu khái quát về hệ thống bơm chất lỏng lên bồn hở. thiết kế chương trình điều khiển tự động cho trạm có nhiều bơm
. tácQ UK"8•5. UK"8l. qTheo loại chất lỏng được chuyển bằng bơm : UK"+". UK"+"#DcE&(D. + Theo cách hút của bơm: UH"=@",+%^*F @F*‚*$. =. UK"6(1-Pm,. UK"6()-m##. qTheo cách dẫn chất lỏng vào bánh công tác: UK"@B7 ?-"  @. UK"@. qTheo kết cấu của vỏ: UK". d.+ D'(2,6(2)B#(**B#3-E} (,EE&E%9P4&(9P.~#= '(26(14FB(2+  4I. v_^%" qTheo lưu lượng của bơm: UK"(-QQ{Wa Z o UK"(-(/QQ{a Z o M4=QN(2O5P RQSTUVW T  UK"(-QQ|a Z o qPhân
 • 36
 • 973
 • 12

Sáng kiến kinh nghiệm-thiết kế bài giảng thực hành thí nghiệm VL 10

Sáng kiến kinh nghiệm-thiết kế bài giảng thực hành thí nghiệm VL 10
. rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm, thực hành, đảm bảo tính khách quan, chính xác của bài thí nghiệm thực hành. - Dựa trên sở lý thuyết của các bài thí nghiệm, thực hành và những thí nghiệm hiện có. dung sáng kiến I. Yêu cầu chung đối với các bài thí nghiệm, thực hành: 1. Đối với giáo viên: + Chuẩn bị sở lý thuyết thực hành, + Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm, thực hành và không gian thí nghiệm, . Luyến 7 Sáng kiến: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm, thực hành vật lý 10 Giáo viên, trớc khi yêu cầu học sinh lắp ráp thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm, nên giúp học sinh tìm hiểu kỹ hơn các thiết bị thí
 • 11
 • 542
 • 2

biện pháp quản lí thực tập của sinh viên ngành quản lí văn hóa, khoa hội, trường cao đẳng hải dương

biện pháp quản lí thực tập của sinh viên ngành quản lí văn hóa, khoa xã hội, trường cao đẳng hải dương
. của ngành Quản lí văn hóa thuộc Khoa hội, Trường Cao đẳng Hải Dương 22 2.2. Khảo sát về quản lí hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lí văn hóa Khoa hội, Trường Cao đẳng Hải Dương. tập của sinh viên ngành Quản lí văn hóa thuộc Khoa hội, Trường Cao đẳng Hải Dương 4.3. Đề xuất các biện pháp quản lí góp phần nâng cao hiệu quả thực tập của sinh viên Khoa hội, Trường Cao. quản lí thực tập của sinh viên ngành Quản lí văn hóa Khoa hội, Trường Cao đẳng Hải Dương. Chương 3: Đề xuất một số biện pháp quản lí nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động thực tập cho sinh viên
 • 99
 • 543
 • 2

Designing an English syllabus for the third year students at FLD, Nghe An Teacher Training College = Thiết kế chương trình môn Văn học Anh cho sinh viên năm thứ

Designing an English syllabus for the third year students at FLD, Nghe An Teacher Training College = Thiết kế chương trình môn Văn học Anh cho sinh viên năm thứ
. SYLLABUS FOR THE THIRD YEAR STUDENTS AT FLD, NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE (Thiết kế chương trình môn Văn học Anh cho sinh viên năm thứ ba Khoa Ngoại ngữ trường CĐSP Nghệ An. ) M.A. GRADUATE STUDIES ********************* THÁI THỊ MAI LIÊN DESIGNING AN ENGLISH SYLLABUS FOR THE THIRD YEAR STUDENTS AT FLD, NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE (Thiết kế chương trình môn. believed that if the minor thesis Designing an English Literature Syllabus for the 3 rd year students at Nghe An Teacher Training College is completed, the situation will be improved, the teaching
 • 54
 • 524
 • 0

Nghiên cứu sở ngôn ngữ của việc thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên tiếng Anh quan hệ quốc tế năm thứ 3 Học viện Ngoại giao Việt Nam

Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ của việc thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên tiếng Anh quan hệ quốc tế năm thứ 3 Học viện Ngoại giao Việt Nam
. FOR 3 RD YEAR STUDENTS OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL RELATIONS AT DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM NGHIÊN CỨU SỞ NGÔN NGỮ CỦA VIỆC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN. VIÊN TIẾNG ANH QUAN HỆ QUỐC TẾ NĂM THỨ 3 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM MINOR PROGRAMME THESIS FIELD: Methodology Field code: 601410 SUPERVISOR: Ass.Prof.Dr.TRAN HUU MANH. APPENDICES 19 19 19 20 20 20 21 21 23 24 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 32 37 38 38 38 39 39 40 42 42 42 42 43 43 45 45 45 46 46 47 iv
 • 66
 • 427
 • 0

Phân tích nhu cầu nhằm thiết kế một chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Phân tích nhu cầu nhằm thiết kế một chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
. NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT UNIVERSITY OF ECONOMIC AND TECHNICAL INDUSTRIES PHÂN TÍCH NHU CẦU NHẰM THIẾT KẾ MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI. NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT UNIVERSITY OF ECONOMIC AND TECHNICAL INDUSTRIES PHÂN TÍCH NHU CẦU NHẰM THIẾT KẾ MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP M.A. Minor Thesis Field: English Methodology Code: 60 14 10
 • 58
 • 792
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –Thiết kế quá trình đọc - hiểu văn bản để tăng cường hiệu quả giờ dạy văn ở lớp 9 THCS

Sáng kiến kinh nghiệm –Thiết kế quá trình đọc - hiểu văn bản để tăng cường hiệu quả giờ dạy văn ở lớp 9 THCS
. kết luận I.Bài học kinh nghiệm: Để tăng cờng hiệu quả của giờ dạy văn (Đọc - Hiểu văn bản) bậc THCS nói chung và giờ dạy văn ở lớp 9 nói riêng theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học hiện nay. thích). - Nhắc HS chuẩn bị Đọc - Hiểu văn bản "Viếng lăng Bác" của Viễn Phơng. C. Kết quả ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: Với việc áp dụng đề tài "Thiết kế quá trình Đọc - Hiểu văn bản. đồng nghiệp, trên đây tôi đã đa ra một vài ý kiến nhỏ về việc "Thiết kế quá trình Đọc - Hiểu văn bản để tăng cờng hiệu quả giờ dạy Văn ở lớp 9 THCS (Qua tác phẩm "Mùa xuân nho nhỏ" của
 • 16
 • 375
 • 0

Thiết kế các bài thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh

Thiết kế các bài thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh
Thiết kế các bài thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh
 • 131
 • 663
 • 0

Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ) ... Thơng tin chung: - Tên đề tài: Thiết kế chƣơng trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số trƣờng đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên - Mã số: ĐH2011-09-02 - Chủ nhiệm: Nguyễn Thị... trạng phát âm tiếng Anh nhóm sinh viên dân tộc Tày, Nùng học tập số trƣờng Đại học Thái Nguyên - Tổng hợp, phân tích lỡi phát âm, nói tiếng Anh - Xây dựng chƣơng trình luyện âm chi tiết cho ngƣời... đƣa đề tài phát âm tiếng Anh sinh viên dân tộc thiểu số để từ năm thứ lựa chọn tài liệu xây dựng chƣơng trình phát âm phù hợp với ngƣời học địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu –
 • 22
 • 97
 • 0

Thiết kế chương trình phát âm tiếng anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc đại học thái nguyên

Thiết kế chương trình phát âm tiếng anh cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học trực thuộc đại học thái nguyên
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA NGOAI NGƯ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học trực thuộc. .. khó khăn luyện phát âm tiếng Anh sinh viên dân tộc thiểu số số trường đại học ĐH Thái Nguyên, từ xây dựng chương trình tự học luyện âm cho sinh viên phù hợp với đặc điểm người học đặc điểm vùng... nói tếng Anh qua việc học luyện âm Kết nghiên cứu: - Nghiên cứu trạng phát âm tếng Anh nhóm sinh viên dân tộc Tày, Nùng học tập số trường Đại học Thái Ngun - Tổng hợp, phân tích lỡi phát âm, nói
 • 21
 • 82
 • 0

LUẬN văn thực trạng giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các sở bảo trợ hội

LUẬN văn thực trạng giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội
MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1Chương 1: SỞ LLUẬN VGIÁO DỤC HA NHẬP Ở TRƯỜNGTIU HỌC CHO TRM MỒ CI SỐNG TẠI CÁC SỞ BẢOTRỢ HỘI91.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề91.1.1. Nghiên cứu về giáo dục hòa nhập91.1.2. Nghiên cứu về giáo dục hòa nhập cho trẻ em mồ côi171.2. Các khái niệm bản của đề tài231.2.1. Khái niệm trẻ em mồ côi (Orphaned children)231.2.2. Khái niệm sở bảo trợ hội (Social Protection Centrer or SocialSponsor Center)231.2.3. Khái niệm giáo dục hoà nhập (Inclusive education)241.3. Đặc điểm của trẻ em mồ côi sống tại các sở bảo trợ hội đangtheo học tiểu học261.3.1. Đặc điểm t mhộih àn cảnh xuất thân261.3.2. Đặc điểm về môi trường sống và phát triển281.3.3. Đặc điểm năngc h nh thành th àn cảnhất th nà môitrường sống291. .uánh giáo dục hòa nhậởư ngiểu học choẻ em mồ c isống ại các sở bảo trợ hội301.4.1. Ý nghĩa giáục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côisống t i các sở bảo trợ hội311.4.2. Mục tiêu giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côisống t i các sở bảo trợ hội311.4.3. Ng y n t c giáục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồcôi sống t i các sở bảo trợ hội321.4.4. Nội dung giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côisống t i các sở bảo trợ hội32 1.4.5. Phương pháp à các h nh thức tổ chức giáo dục hòa nhập ở trườngtiểu học cho trẻ em mồ côi sống t i các sở bảo trợ hội .............................391.4.6. Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập ở trường tiểu họccho trẻ em mồ côi sống ti các sở bảo trợ hội ........................................461.4.7. Các yếu tổ ảnh hưởng tới giáo dục hòa nhập ở trường tiểu họccho trẻ em mồ côi sống ti các sở bảo trợ hội ........................................49Kluận Chương 1..................................................................................................52Chương 2: TH C TRẠNG GIÁO DỤC H A NHẬP Ở TRƯỜNG TI UHỌC CHO TRM MỒ C I SỐNG TẠI CÁC SỞ ẢO TRỢHỘI..........532.1. Khái quát chung về quá trình khảo sát ..........................................................532.1.1. Giới thiệu về địa bàn khảo sát và nghiên cứu ........................................532.1.2.ục tià đối tượng khảo sát ..............................................................542.1.3. Nội dung khảo sát ...................................................................................552.2. K t quả khảo sát ...............................................................................................552.2.1. Thc trng năngc hòa nhập ở trường tiểu học của trẻ em mồcôi sống ti các sở bảo trợ hội ...............................................................552.2.2. Thc trng quá trình giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học của trẻem mồ côi sống t i các sở bảo trợ hội ....................................................60Kluận Chương 2..................................................................................................76Chương 3:IỆN PHÁP GIÁO DỤC H A NHẬP Ở TRƯỜNG TI U HỌCCHO TRM MỒ C I SỐNG TẠI CÁC SỞ ẢO TRỢHỘI ................773.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp thực hiện giáo dục hoà nhập cấptiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các sở bảo trợ hội ..............................773.1.1. Đảm bảo tôn trọng s khác biệt .............................................................773.1.2. Đảm bảo phù hợp mục tiêu giáo dục hòa nhập cấp tiểu học .................773.1.3. Đảm bảo phù hợp nguyên t c giáo dục hòa nhập cấp tiểu học .............783.1.4. Đảm bảo tính mục đích ..........................................................................783.1.5. Đảm bảo tính th c tiễn ...........................................................................783.2. Các biện pháp giáo dục hòa nhậ ở ư ng iểu học cho trẻ em mồcôi sống tại các sở bảo trợ hội ...........................................................................79 3.2.1. Nhóm biện pháp 1: Xây d ng môi trường hòa nhập cho học sinh ởtrường tiểu học793.2.2. Nhóm biện pháp 2: Hỗ trợ năngc h a nhập ở trường tiểu họccho trẻ em mồ côi sống t i các sở bảo trợ hội913.2.3. Nhóm biệều kiện thực hiện giáo dục hòanhập ở trường tiểu học cho trẻtởtr106K t luận Chương 3112Chương: THC NGHIỆMIỆN PHÁP GIÁO DỤC HÒA NHẬP ỞTRƯỜNG TIU HỌC CHO TREM MỒ CÔI SỐNG TẠI CÁC SỞBẢO TRỢ HỘI1134.1. Khái quát chung về thực nghiệm sưhạm1134.1.1. Mục đích th c nghiệm1134.1.2. Đối tượng th c nghiệm1144.1.3. Nội dung th c nghiệm1144.1.4. Tichí đánh giá kết quả th c nghiệm1154.1.5. Các bước tiến hành th c nghiệm1184.2. K t quả thực nghiệm1204.2.1. Kết quả khảsát trước th c nghiệm1204.2.2. Kết quả khảo sát sau th c nghiệm129K t luận Chương142KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ143DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐCNGỐ147TÀI LIỆU THAM KHẢO147PHỤ LỤC1PL NHỮNG KHIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮTChữ vi ắNội dungCSBTXHCơ sở bảo trợ hộiGDGiáo dụcGDHNGiáo dục hòa nhậpGVGiáo viênHSHọc sinhKHGDCNKế hoạch giáo dục cá nhânNBTNgười bảo trợNXBNhà xuất bảnPLPhụ lụcTEMCTrẻ em mồ côiTHTiểu họcTHCSTrung học sởTHPTTrung học phổ thôngTN:Thực nghiệmTTBTXHTrung tâm bảo trợ hộiUNESCOTổ chức giáo dục, khoa học và văn hóacủa Liên hiệp quốcUNICEFQũy nhi đồng Liên hiệp quốcVDVí dụ DANH MỤC CÁCẢNGBảng 2.1.Kết quả khảo sát việc chấp hành nội quy, nền nếp của TEMC57Bảng 2.2.Kết quả khảo sát tính tích cực của TEMC với việc học tập64Bảng 2.3.Kết quả khảo sát sự tương tác và hỗ trợ giữa HS với nhau tronghọc tập65Bảng 2.4.Cơ sở vật chất phục vụ GDHN cho TEMC73Bảng 2.5.Khảo sát mức độ tham gia của các tổ chức trong công tác GDHN74Bảng 4.1.Kết quả khả năng hòa nhập trước TN của TEMC lớp 4G120Bảng 4.2.Kết quả kiểm tra khả năng hòa nhập trước thực nghiệm của lớp4G (tính theo %)121Bảng 4.3.Kết quả điểm đánh giá mức độ tổn thương của TEMC trước thực nghiệm122Bảng 4.4.Kết quả điểm đánh kỹ năng giao tiếp của TEMC trước thực nghiệm123Bảng 4.5.Mức độ đánh giá kỹ năng giao tiếp của HS lớp 4 trước thực nghiệm124Bảng 4.6.Kết quả đánh giá tính tuân thủ của HS lớp 4 trước thực nghiệm125Bảng 4.7.Mức độ đánh giá tính tuân thủ của HS lớp 4 trước thực nghiệm126Bảng 4.8.Đánh giá kết quả môn học tập của TEMC lớp 4G trước thực nghiệm127Bảng 4.9.Mức độ kết quả học tập của TEMC lớp 4G127Bảng 4.10.Kết quả điểm đánh giá tổn thương tâm lý của TEMC sau TN129Bảng 4.11.Tỷ lệ bị tổn thương tâm lý của TEMC ở các khối lớp sau thực nghiệm130Bảng 4.12.Kết quả kỹ năng giao tiếp của TEMC lớp 4 sau thực nghiệm131Bảng 4.13.Mức độ kỹ năng giao tiếp của TEMC lớp 4 sau thực nghiệm132Bảng 4.14.Kết quả tính tuân thủ của TEMC lớp 4 sau thực nghiệm133Bảng 4.15.Mức độ tính tuân thủ của TEMC lớp 4 sau thực nghiệm134Bảng 4.16.Kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 4135Bảng 4.17.Kết quả khả năng hòa nhập sau thực nghiệm của lớp 4G136Bảng 4.18.Mức độ khả năng hòa nhập sau TN của lớp 4G (tính theo %)137Bảng 4.19.Kết quả khả năng hòa nhập trước và sau TN của lớp 4G137Bảng 4.20.Tổng hợp nguyên nhân chưa hòa nhập sau thực nghiệm của lớp 4G138Bảng 4.21.Kết quả GDHN trước và sau TN của lớp 4G so với các lớp đối chứng139 Biểu đồ 2.1.Biểu đồ 2.2.Biểu đồ 2.3.Biểu đồ 2.4.Biểu đồ 2.5.Biểu đồ 2.6.Biểu đồ 2.7.Biểu đồ 2.8.Biểu đồ 2.9.Biểu đồ 2.10.Biểu đồ 2.11.Biểu đồ 2.12.Biểu đồ 2.13.Biểu đồ 4.1.Biểu đồ 4.2.Biểu đồ 4.3.Biểu đồ 4.4.Biểu đồ 4.5. DANH MỤC CÁCIU ĐỒKết quả học tập năm học 2014 2015 của TEMC56Học lực của TEMC so với các bạn trong lớp56Kết quả khảo sát sự hòa nhập tâm lý – hội của TEMC58Kết quả khảo sát nội dung về “tìm hiểu khả năng và nhu cầu”của TEMC60Kết quả khảo sát các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cho TEMCtrong trường TH61Kết quả khảo sát điều chỉnh nội dung chương trình và xâydựng KHGDCN cho TEMC63Kết quả khảo sát sự tương tác và hỗ trợ giữa GV và HS trong dạy học66Kết quả khảo các phương pháp GDHN đặc thù cho TEMC67Kết quả khảo các hình thức GDHN cho TEMC68Thực trạng kiểm tra đánh giá trong dạy học hòa nhập69Các hình thức tiếp nhận thông tin về GDHN của đội ngũ GV70Kết quả khảo sát về tính kỷ luật lớp học dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau71Kết quả khảo sát về sự quan tâm và hỗ trợ của nhà trường đốivới TEMC72Kết quả mức độ tổn thương tâm lý của lớp 4 trước thực nghiệm122Kết quả mức độ tổn thương tâm lý của lớp 4 sau thực nghiệm130Kết quả kỹ năng giao tiếp của TEMC lớp 4 trước và sau TN132Kết quả tính tuân thủ của TEMC lớp 4 trước và sau TN134Kết quả GDHN trước và sau TN của lớp 4G so với các lớp đối chứng140 1MỞ ĐẦU1. Tính cấhicủa vấn đề nghiên cứu1.1. Về lý luậnViệt Nam là một quốc gia tích cực trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về GDHN cho trẻ em, trong đó đối tượng TEMC. Trong Kế hoạch hành động vì trẻ em của ngành giáo dục giai đoạn 2 1 2 2 số 1 KHBGDĐT đã đề cập đến việc đ y mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng tỷ lệ huy động học sinh đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Trong đó, đặc biệt chúýđến nhóm trẻ em hoàn cảnh khó khăn đến trường, Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trương thực hiện các chính sách học bổng, miễn giảm học phí đối với trẻ em hoàn cảnh khó khăn 12.Thông tư số 2 TTBGDĐT quy định về GDHN cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, cụ thể là TEMC không nơi nương tựa, trẻ em người dân tộc thiểu sốchưa biết tiếng Việt, trẻ em lang thang đường phố trở thành đối tượng trẻ em được đặc biệt quan tâm về GDHN hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2 1 .Điều quantrọng nhất trong Thông tư này chính là việc đề cập đến quyền được GDHN của TEMC nói riêng, trẻ em hoàn cảnh khó khăn nói chung 10: “Ngoại các quyền như những trẻ em bình thường khác, trẻ em hoàn cảnh khó khăn được hưởng những quyền sau: (1) quyền nhập học tại các sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; (2) Tuổi đi học của trẻ em hoàn cảnh khó khăn thể cao hơn tuổi quy định; (3) Được quan tâm giúp đỡ và cung cấp thông tin; được tôn trọng và đối xử bình đẳng trong học tập và trong các hoạt động khác; (4) Được học tập phù hợp với trình độ, năng lực cá nhân; được giúp đỡ đặc biệt để đạt được các kỹ năng cần thiết trong học tậpsinh hoạt (nếu cần); (5) Trẻ em hoàn cảnh khó khăn không thể đáp ứng yêu cầu của môn học, hoặc hoạt động giáo dục thì người đứng đầu sở giáo dục quyết định việc miễn, giảm môn học, hoạt động giáo dục đó; (6) Được xét miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác; được cấp sách giáo khoa, học ph m, hỗ trợ sinh hoạt khác theo quy định của nhà nước”.Điều 11 trong Luật phổ cập tiểu học nêu r : “Trẻ em là con liệt s , thương binh nặng, trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khó khăn đặc biệt, Nhà nước và hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cần thiết để đạt được trình 2độ giáo dục tiểu học”5. Trong Luật Giáo dục 60 của Việt Nam cũng nhấnmạnh: “ ọi tổ chức, gia đ nh à côngn trách nhiệm t điề kiện chcácthànhi n của gia đ nh trng độ t ổi qy định, chăms nghiệp giá ục, phốihợpới nhà trường thc hiện môi trường giá ục,y ưng môi trường giáụcành m nh à an t àn” (Điều 12). Trong đó Luật giáo dục nhấn mạnh đến nhóm trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bao gồm TEMC, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ emkhuyết tật, tàn tật…). Điều luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em lưu ý r : Phải t điề kiện ch trẻ em h àn cảnh đặc biệt khó khăn được học tập h à nhập h ặc được học ở sở giá ục ch y n biệt.Lứa tuổi tiểu học (711 tuổi) là lứa tuổi những thay đổi đáng kể về mặt sinh học và hội đầu đời con người. Đặc trưng tâm lý độ tuổi này là các em rất đa cảm, dễ xúc động. Những hành động thô bạo hoặc những chia cắt tình cảm đều gây tổn thương và để lại trong tâm trí của các em những ám ảnh khó phai nhạt. Vì thế cho nên đối với trẻ em hoàn cảnh đặc biệt nói chung, TEMC nói riêng lứa tuổi này rất cần sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi các em đến trường tiểu học. Theo các chuyên gia về giáo dục, sau khi mồ côi cha m , trẻ em càng sớm được hòa nhập với mọi người trong môi trường sống và trường học thì các nguy không hòa nhập được của các em càng sớm được đ y lùi và bản thân các em cũng thích nghi nhanh hơn. Ngược lại, sau khi mồ côi cha m , nếu để các em sống độc, tự phát, thiếu sự quan tâm của người lớn thì những nguy về rối loạn nhân cách cũng như không hòa nhập môi trường sống và trường học ở các em là rất cao.ề mặt định hướng chủ trương, chính sáchà t mứa t ổià nhưậynhưngấn đềHN chTC ở trường tiểhọcưới góc độận giáụcn à mảngận h àn t àn bị bng .1.2. Về thực tiễnTEMC đang sống tại các CSBTXH là đối tượng trẻ em không cha m , không được sống cùng người thân, không gia đình mà dựa hoàn toàn vào các tổ chức bảo trợ hội. Trong Dự thảo Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp hội giaiđoạn 2 152020 và tầm nhìn đến 2 của Bộ Lao động Thương binh và hội trình Chính phủ, năm 2 15, Việt Nam 11. 65 TEMC hiện đang sống tại 41 CSBTXH trong cả nước 26.Thực tế cho thấy, TEMC đang sống tại các CSBTXH thường tâm lý bất ổn khi đến trường học vì luôn cảm giác mình không cha m và không một gia đình bình thường như những trẻ em khác. Các em thường 3sống khép mình, ít tiếp xúc với mọi người và ít tham gia các hoạt động tập thể. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập, rèn luyện và phát triển nhân cách. Hơn nữa, TEMC thường thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sự hoà nhập với môi trường hội.Vì vậy, TEMC rất cần những người thương yêu, trách nhiệm với các em thay thế cha m và gia đình từ phía GV, nhà trường, CSBTXH cũng như toàn hội.Khi trẻ em không được hoà nhập trong các hệ thống hội thường tìm cách để hoà nhập vào những hệ thống không được hội chấp nhận, chẳng hạn như vào băng đảng trên đường phố, các em nguy trở thành nhóm trẻ không được hoà nhập lớn nhất.Việc triển khai GDHN ở nhà trường TH cho TEMC hiện còn tồn tại rất nhiều những vấn đề cần phải được quan tâm giải quyết như: môi trường giáo dục hiện nayởcác trường TH chưa được thực hiện quy củ theo hệ thống, chủ trương chính sách chưa được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, việc thực hiện GDHN đến đối tượng học sinh còn bỏ lửng, chưa sự phối hợp và hỗ trợ nhiều của các tổ chức bên ngoài với nhà trường trong việc GDHN. Vì vậy, TEMC đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình hoà nhập, đặc biệt là ở nhà trường TH– môi trường hội hóa bắt buộc đầu tiên của mỗi cá nhân.X ất phát tnhữngtr n, tôi đchọn đề tài: “iáục h à nhập ởtrường tiểhọc chtrẻ em mồ côi sống t i các sở bảtrợhội”àm đề tàinghi n cứsinh của m nh.2. Mục đích nghiên cứuĐề xuất các biện pháp GDHN ở trường TH cho TEMC sống tại các CSBTXH trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao khả năng hòa nhập, giảm thiểu những rào cản để các em một kết quả giáo dục hiệu quả nhất.3.Khách hể và đối ượng nghiên cứu3.1.Khách thể nghiên cứuQuá trình giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho TEMC sống tại các CSBTXH.3.2.Đối tượng nghiên cứuBiện pháp giáo dục hoà nhập ở trường tiểu học cho TEMC sống tại các CSBTXH.. Giả huy khoa họcGDHN cho TEMC hiện nay đã những định hướng về chính sách nhưng chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Việc nghiên cứu về lý luận và biện pháp 4GDHN ở trường TH cho TEMC sống tại các CSBTXH chưa được các nhà giáo dục Việt Nam quan tâm nhiều. Nếu xây dựng được sở lý luận và áp dụng các biện pháp GDHN ở TH phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và năng lực của các em thì TEMC sống tại các CSBTXH sẽ đáp ứng tốt mục tiêu giáo dục TH và thích ứng kịp thời với sự thay đổi của môi trường mà các em đang sinh sống.5.Nhiệm vụ nghiên cứu5.1. Nghiên cứu làm r sở lý luận của giáo dục hoà nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các sở bảo trợ hội.5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các sở bảo trợ hội.5.3. Đề xuất và tổ chức thực nghiệm một số biện pháp giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các sở bảo trợ hội. ... côi sống sở bảo trợ hội Chương 2: Thực trạng giáo dục hòa nhập trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống sở bảo trợ hội Chương 3: Biện pháp giáo dục hòa nhập trường tiểu học cho trẻ em mồ côi. .. côi sống sở bảo trợ hội Chương 4: Thực nghiệm giáo dục hòa nhập trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống sở bảo trợ hội 9 Chương CƠSỞL CHO TR LUẬN V GIÁO DỤC H A NHẬP Ở TRƯỜNG TI U HỌC M MỒ... giáo dục hòa nhập trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống t i sở bảo trợ hội 39 1.4.6 Kiểm tra, đánh giá kết giáo dục hòa nhập trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống t i sở bảo trợ hội
 • 250
 • 9
 • 0

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC SỞ, TỔ CHỨC HỘI

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC XÃ HỘI
Thực hành là hội để người học ứng dụng những kiến thức từ sách vở, giảng đường vào thực tế để tự trang bị kỹ năng, kinh nghiệm cho mình. Với chuyên ngành Công tác hội thì việc thực hành – thực tập là vô cùng cần thiết. Để hoạt động này đạt hiệu quả, vai trò của các giảng viên, các kiểm huấn viên sở, sự hỗ trợ từ các sở hội đều được nhấn mạnh. Báo cáo dưới đây đề cập đến hoạt động thực hành – thực tập của sinh viên chuyên ngành công tác hội ý nghĩa then chốt ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo nhưng lại gặp không ít trở ngại trong thực tế. ...students majoring in social work with key significance affecting the quality of education but faced many obstacles in practice Key words: social work, social foundation, student,... quan/tổ chức địa phương 2.22-Chia sẻ 1kinh nghiệm NĂM thiết kế thực3tập cho sinh NĂM HK NĂM chương trình thực hành, NĂM viên chun ngành Cơng tác hội sở hội Qua kinh nghiệm nhiều năm kiểm huấn... kiến thức coi chuyên nghiệp, mang tính khoa học nghề Cơng tác hội Phải họ mang nặng tư tưởng kinh nghiệm làm việc thân quan trọng dòng nhật ký em thấm đẫm nước mắt với tâm trạng bất lực
 • 15
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >