Tổng hợp tài liệu :

MỘT CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ CA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Báo cáo " Vai trò nhà nước và khung pháp của công tác hội ở LB Nga." docx

Báo cáo
. khung phdp ly cua LB Nga ddi vdi CTXH, can Idm rd 5 van de ca bdn nhu de dan, do Id: 1. Vai tro cua nha nudc va khung phap ly doi vdi CTXH if LB. tdn vinh CTXH, LB Nga liy ngdy 8/6 hang nam la "Ngay cua nhirng ngudi lam cdng tac xd hdi""' CJ LB Nga cd rat nhilu ngay le khac nhau
 • 9
 • 512
 • 0

Báo cáo " Về “văn hoá chất lượng” khi xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo trong trường đại học theo cách tiếp cận quản chất lượng tổng thể " docx

Báo cáo
. năm 2009 Tóm tắt. Khi xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo trong trường đại học theo cách tiếp cận quản chất lượng tổng thể (TQM) -Total quality. chất lượng khi xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo tại trường đại học theo hướng tiếp cận quản chất lượng tổng thể (TQM) Một trong tám nguyên
 • 6
 • 597
 • 2

Bài tập nhân môn Quản trị ngành công tác hội pdf

Bài tập cá nhân môn Quản trị ngành công tác xã hội pdf
. Bài tập nhân Họ tên : Bùi Thị phươngLớp : k12 _xã hội học Môn : Quản trị ngành công tác hội Câu hỏi : Ứng dụng tiến trình quản ca vào. cận các dịch vụ Với vai trò là 1 nhân viên quản trị tôi sẽ giới thiệu cho H những dịch vụ để trị liệu tâm lý, không những thế còn gợi ý cho H đi làm các
 • 20
 • 1,040
 • 3

Giải quyết ca Công tác hội nhân

Giải quyết ca Công tác xã hội cá nhân
Công tác hội nhân là một việc làm mang tính chuyên nghiệp của nhân viên hội khi hỗ trợ thân chủ trong quá trình giải quyết vấn đề mà thân chủ gặp phải. Nhân viên hôi cần vận dụng tốt các kỹ năng cũng như kiến thức chuyên môn để hỗ trợ thân chủ...
 • 36
 • 2,231
 • 12

Một số thuyết công tác hội ở Việt nam và Đức

Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt nam và Đức
. MỘT SỐ THUYẾT CÔNG TÁC HỘI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỨC ST Nhà xuất bản ………………………. Thành phố Hồ Chí Minh - 2012 2 MỘT SỐ THUYẾT CÔNG TÁC HỘI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỨC . hồi sinh và phát triển Công tác hội giai đọan 1989 – 2005 4- Một số cơ sở hoạt động công tác hội ở TP. Hồ Chí Minh 5- Sự phát triển trong đào tạo và thực hành công tác hội giai. về cấp độ và phạm vi của các thuyết. Phổ biến nhất là cách phân biệt giữa các thuyết vĩ mô, thuyết trung mô và thuyết vi mô, hoặc thuyết tổng thể, thuyết lớn và thuyết thành
 • 123
 • 903
 • 3

một số trường hợp trẻ em trong công tác hội nhân

một số trường hợp trẻ em trong công tác xã hội cá nhân
. ngành công tác hội, để các sinh viên tham khảo khi làm bài tập cũng có một số dữ kiện hỗ trợ cho công tác thực tập tại các cơ sở và để các độc giả quan tâm về công tác hội, nhất là các vấn. nhất là các vấn đề trẻ em trong một số lãnh vực của cuộc sống. Những trường hợp trẻ em được nêu trong quyển sách được ghi nhận qua các đợt thực tập của sinh viên tại các cơ sở hội, tại cộng đồng,. đề của một số nhân viên hội đang làm việc tại các dự án như dự án công tác hội tại trường học, dự án phòng ngừa trẻ làm trái pháp luật tại cộng đồng… Có những trường hợp còn đang trong tiến
 • 98
 • 7,249
 • 32

Một số thuyết công tác hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - Thạc sĩ, giáo sư Juliane Sagebiel,

Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - Thạc sĩ, giáo sư Juliane Sagebiel,
Một số thuyết công tác hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - GS.TS. Juliane Sagebiel, . Fraser/Michael Winkler) 5. CTXH phân tích tâm Peter Erath 20 06 I. Các thuyết CTXH 1. CTXH có định hướng về cuộc sống hàng ngày và thế giới nhân sinh (Hans Thiersch) 2. CTXH với tư cách là. (Thiersch 20 02, 1 72) . Trong đó, Thiersch giả định rằng con người luôn có thể vận động các nguồn lực và các thế mạnh của mình vì họ luôn nỗ lực giải quyết các vấn đề của bản thân (Thiersch 20 02, 1 72) kiến thức khoa học nào liên quan đến CTXH? 2) Nội dung và nhiệm vụ của CTXH là gì? 3) CTXH hoạt động ở cấp độ nào? Đối với câu hỏi đầu tiên: Kiến thức CTXH là kiến thức liên ngành. „Đó là
 • 63
 • 513
 • 2

BÀI SOẠN MÔN QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG TÁC HỘI

BÀI SOẠN MÔN QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
Câu 1: So sánh quản trị doanh nghiệp và quản trị ngành Công tác hội? Rút ra ý nghĩa từ sự so sánh này?Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động liên tục có tổ chức, có mục đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội để thực hiện một cách tốt nhất mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định. Khái niệm QTCTXH:QTCTXH là một tiến trình chuyển đổi các chính sách hội thành các dịch vụ hội. Tiến trình này diễn ra theo 2 chiều: chiều thứ nhất, chuyển đổi chính sách thành các dịch vụ cụ thể; chiều thứ hai, thông qua thực tiễn các dịch vụ để điều chỉnh các chính sách hội cho phù hợp với yêu cầu. Mục đích của QTCTXH là làm thay đổi, phục hồi các chức năng hội của nhân, nhóm, cộng đồng.Hoạt động QTCTXH bao giờ cũng có mục tiêu cụ thể, mục tiêu càng cụ thể rõ ràng thì công tác quản trị cơ sở càng có hiệu quả.Hoạt động quản trị bao gồm các hoạt động như: quản lý, lãnh đạo, hoạch định chính sách, thực hiện các dịch vụ hội, kiểm huấn, và các hoạt động tuyển dụng nhân sự… . BÀI SOẠN MƠN QUẢN TRỊ NGÀNH CƠNG TÁC HỘI Câu 1: So sánh quản trị doanh nghiệp và quản trị ngành Cơng tác hội? Rút ra ý nghĩa từ sự so sánh này? - Khái niệm Quản trị: Quản trò. yếu; NGUYỄN ĐÌNH CƠ Page 2 BÀI SOẠN MÔN QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG TÁC HỘI - Tạo điều kiện cung cấp các nguồn lực để thân chủ thực hiện các chức năng hội của mình; - Các dịch vụ hội cung cấp phải đóng. lại. Có thể nói ra quyết định là một bộ phận chính của công tác Quản trị. NGUYỄN ĐÌNH CƠ Page 3 BÀI SOẠN MÔN QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG TÁC HỘI Ra quyết định là một tiến trình bao gồm các bước xác
 • 6
 • 9,509
 • 133

mô tả và giải thích chi tiết cách tiếp cận quản theo mục tiêu (mbo)

mô tả và giải thích chi tiết cách tiếp cận quản lý theo mục tiêu (mbo)
. Câu 1 :Mô tả và giải thích chi tiết cách tiếp cận quản theo mục tiêu (MBO). A. CÁC THUYẾT LIÊN QUAN. I. Sơ lược về tác giả, sự hình thành và phát triển của MBO. • Peter. người quản và nhân viên. Bởi lẽ không có môi trường tưởng” này thì hệ thống mục tiêu và quản trị theo mục tiêu chỉ là hệ thống cứng nhắc và không mang tính kết nối. Hình 1: Chu trình quản. X8KRYB<' (?B<  2 Mục tiêu tổng thể của tổ chức Mục tiêu bộ phận Mục tiêu các phòng/ ban Mục tiêu của các nhân 2) Các tính năng Quản theo mục tiêu MBO2 a. R@B<#
 • 19
 • 855
 • 4

Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tiếp cận dưới góc độ công tác hội (Nghiên cứu trường hợp tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình
. nhân hình thành hành vi lệch chuẩn của trẻ vị thành niên, ở mức độ làm trái pháp luật tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình + Nhu cầu của trẻ vị thành niên tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình Trên. nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn dưới góc độ công tác hội. 4 .2. Khách thể nghiên cứu - Trẻ vị thành niên độ tuổi từ 12 – dưới 18 tuổi thực hiện hành. hành vi lệch chuẩn như vậy? - Nhu cầu của trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình như thế nào? - Vai trò của Công tác hội trong vi c trợ giúp trẻ có hành
 • 98
 • 2,564
 • 20

DOANH NGHIỆP HỘI QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHỀ CÔNG TÁC HỘI Ở VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
. dựa trên quan điểm và cách tiếp cận của tác giả trong Nghề công tác hội, doanh nghiệp hội chính là mô hình hoạt động chuyên nghiệp công tác hội ở Việt Nam. Doanh nghiệp hội hướng. cận doanh nghiệp hội trong nghề công tác hội. Xuất phát từ do thực tiễn trên, trong bài báo khoa học này tác giả tập trung đưa ra quan điểm và cách tiếp cận về doanh nghiệp hội trong. yếu công trình khoa học 2014 – Phần II Trường Đại học Thăng Long 330 DOANH NGHIỆP HỘI: QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHỀ CÔNG TÁC HỘI Ở VIỆT NAM TS. Phạm Tiến Nam Bộ môn Công
 • 6
 • 198
 • 0

Quy hoạch đô thị ven biển theo cách tiếp cận quản tổng hợp vùng bờ cho huyện đảo Vân Ðồn - Quảng Ninh

Quy hoạch đô thị ven biển theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ cho huyện đảo Vân Ðồn - Quảng Ninh
. thành khái niệm về quản tổng hợp vùng ven bờ 4 1.1.2 Lợi ích của quản tổng hợp vùng bờ 5 1.1.3 Quá trình quản tổng hợp vùng bờ 6 1.2 Các giải pháp quy hoạch đô thị ven biển trong điều. án quy hoạch không gian đô thị và quy hoạch tổng hợp vùng bờ phục vụ phát triển bền vững theo quan điểm quản tổng hợp vùng bờ, xét đến ảnh hưởng của nước biển dâng. III. Hướng tiếp cận. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về quản tổng hợp vùng bờ 1.1.1 Sự hình thành khái niệm về quản tổng hợp vùng ven bờ Vùng ven bờ là nơi chuyển tiếp giữa đất liền và biển, bao gồm
 • 115
 • 787
 • 1

Tiểu luận công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào ở huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế từ giác độ tiếp cận của thuyết phân tầng hội

Tiểu luận công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào ở huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế  từ giác độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội
... NÂNG CAO CƠNG TÁC X A ĐĨI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ở HUYỆN A LƯỚI B NỘI DUNG I CƠ SỞ Lí LUẬN CễNG TÁC XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO Tiếp cận hội học đói nghèo Vấn đề đói nghèo có nhiều quan niệm,... tiếp cận hội học đói nghèo nhìn từ quan niệm phân tầng hội Phân tầng hội phân chia, xếp thành viên hội thành tầng hội khác Đó khác đ a vị kinh tế hay tài sản, đ a vị trị hay quyền... lên “Cơng tác x a đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc huyện A Lưới - từ giác độ tiếp cận thuyết phõn tầng xó hội" với số liệu khảo sát cụ thể đ a bàn cụ thể số xó đồng bào dân tộc, qua mạnh dạn
 • 18
 • 646
 • 0

Bài giảng ứng dụng các thuyết công tác hội vào can thiệp trẻ tự kỷ

Bài giảng ứng dụng các lý thuyết công tác xã hội vào can thiệp trẻ tự kỷ
... Việc can thiệp, giáo dục trẻ tự kỉ tương đối phức tạp, tốn nhiều công sức, tiền Việc vận dụng thuyết việc can thiệp trẻ tự kỉ đóng vai trò vô quan trọng Đi với thuyết phương pháp can thiệp. .. gây hấn tồn cải thiện • Tự làm tổn thương • Tự kích động Lí thuyết áp dụng • Lí thuyết hành vi • Lí thuyết sinh thái • Lí thuyết học tập hội Lí thuyết nhận thức hành vi Thuyết phản xạ có điều... chơi game Lý thuyết nhận thức hành vi Vận dụng thuyết hành vi NVCTXH đưa vào trình can thiệp tác nhân kích thích phù hợp làm thay đổi nhận thức trẻ dẫn đến trẻ thay đổi hành vi Vd: trẻ có hành
 • 21
 • 785
 • 1

SKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu học

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu học
SKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu họcSKKN Một số kinh nghiệm quản trong công tác giáo dục học sinh ở trường tiểu học ... GD&ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Thuộc lĩnh vực: Quản Họ tên: Trần Thị... luận, kinh nghiệm để phân tích giải vấn đề thực tiễn quản giáo dục học sinh có khó khăn học tập rèn luyện đạo đức trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu Những biện pháp quản giáo dục học sinh. .. triển Đó thúc lựa chọn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm quản công tác giáo dục học sinh trường tiểu học Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu đề tài nhằm tìm giải pháp giúp cán quản làm
 • 23
 • 97
 • 0

CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH TIẾP CẬN QUẢN TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN CẤP CƠ SỞ

CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN CẤP CƠ SỞ
Việt Nam là một quốc gia ven biển, có đường bờ biển kéo dài trên 3260km từ Bắc tới Nam(chưa kể bờ biển ở các đảo). Gần một nửa số tỉnh, thành của Việt Nam tiếp giáp với biển(28 tỉnh thành ven biển) và (ước tính 20 triệu người) sinh sống tại khu vực này . Mặc dù cónguồn tài nguyên biển và ven biển rất phong phú và tiềm năng phát triển kinh tế biển rất lớn,Việt nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng như: suy giảm nguồnlợi thủy sản, suy thoái tài nguyên, sinh cảnh ven biển, suy giảm chất lượng nước ven bờ.Bên cạnh đó, thiên tai, bão, lụt, nước biển dâng và biến đổi khí hậu, đã và đang diễn ra ngàycàng gay gắt tại các khu vực ven biển gây thiệt hại nhiều về tài sản và đời sống của ngườidân. Khu vực ven biển có tỷ lệ nghèo tương đối cao, đặc biệt ở vùng ven biển miền Trungvà vùng đồng bằng sông Cửu Long nơi có mật độ dân cư tập trung đông đúc. Việc giải quyếtcác đồng bộ các vấn đề phức tạp nêu trên đòi hỏi một mô hình quản hiệu quả, đặc biệtcần có sự tham gia và phối hợp giữa các ngành, các cấp, cộng đồng địa phương và các tổchức liên quan khác trong hội ... hiểu rõ, tham gia ủng hộ CẨM NANG Hướng dẫn sử dụng cách tiếp cận quản tổng hợp vùng ven biển cấp sở 17 Tính tự chủ: Trong công tác quản tài nguyên vùng ven biển cấp sở, tự chủ, tự lực quyền... phối quản cấp ngành liên quan CẨM NANG Hướng dẫn sử dụng cách tiếp cận quản tổng hợp vùng ven biển cấp sở - Môi trường hỗ trợ (thể chế, pháp luật, sách tài v.v.) - Nhận thức lực phù hợp để... Bảo tồn Sinh vật biển Phát triển Cộng đồng (MCD) CẨM NANG Hướng dẫn sử dụng cách tiếp cận quản tổng hợp vùng ven biển cấp sở Hà Nội 2011 Danh mục chữ viết tắt BQL Ban quản DLST Du lịch sinh
 • 27
 • 318
 • 0

Quản đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông quốc tế duy tân, thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên theo cách tiếp cận quản nguồn nhân lực (tóm tắt)

Quản lý đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông quốc tế duy tân, thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên theo cách tiếp cận quản lý nguồn nhân lực (tóm tắt)
... tác quản đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông quốc tế Duy Tân, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Chƣơng 3: Biện pháp quản đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông quốc tế Duy Tân, thành phố Tuy Hoà,... nam giáo viên nước Trường phổ thông quốc tế Duy Tân, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Giả thuyết khoa học Hoạt động quản đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông quốc tế Duy Tân, thành phố Tuy Hòa,. .. Quản đội ngũ giáo viên Quản đội ngũ giáo viên phận quản trƣờng học Việc quản đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông quốc tế dựa yêu cầu quản đội ngũ giáo viên trƣờng trung học phổ thông
 • 48
 • 178
 • 0

MỘT CÁCH TIẾP CẬN QUẢN CA CÔNG TÁC HỘI

MỘT CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ CA CÔNG TÁC XÃ HỘI
GIỚI THIỆUCông tác hộimột chuyên ngành phát triển từ cuối thể kỷ 18. Từ đó cho tới nay, công tác hội đã có những thay đổi lớn, đặc biệt là trong những năm gần đây (Cree 2002). Tuy nhiên, một khía cạnh cơ bản của khái niệm công tác hội vẫn được duy trì: đó là công tác hội đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề hội phức tạp nhất mà con người đối mặt trong các môi trường phức tạp. Nhân viên công tác hội thường phải làm việc với các thân chủ đang ở trong tình huống bất lợi. Do đặc thù phức tạp của mình, công tác hội đòi hỏi nhân viên chuyên ngành phải được đào tạo tốt, nhằm đánh giá tình huống hiệu quả và có kế hoạch can thiệp phù hợp.Trong bài trình bày này, tôi đề xuất cách tiếp cận “lấy thân chủ làm trọng tâm” trong việc quản ca công tác hội và coi đây là một mô hình “hợp tác” trong việc cung cấp dịch vụ PHCN dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào mô hình này, rất cần thiết phải hiểu rõ về khái niệm, giá trị và các nguyên tắc của công tác hội. “Làm” công tác hội hoặc công tác chăm sóc, đòi hỏi không chỉ phải có kiến thức, hiểu các giả thuyết, vàhoặc có các kỹ năng thực hành phù hợp, mà còn phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc và giá trị đạo đức. Các nguyên tắc và giá trị đạo đức này dựa trên quyền con người và công bằng hội. Các giá trị nhân hướng con người trên đường đời và cũng chính các giá trị này sẽ hướng các nhân viên công tác hội (và các tổ chức của họ) quản thân chủ và làm việc với các đồng nghiệp.“Chuyên ngành công tác hội thúc đẩy các thay đổi về mặt hội, giải quyết các vấn đề quan hệ con người và trao quyền và giải phong con người nhằm nâng cao đời sống cho họ. Sử dụng các giả thuyết về hành vi con người và các hệ thống hội, công tác hội can thiệp vào cách con người tương tác với môi trường của họ. Do vậy các nguyên tắc về quyền con người và công bằng hội đóng vai trò nền tảng trong công tác hội” (IASSWIFSW 2001)Có rất nhiều giá trị và nguyên tắc của công tác hội, ví dụ như trung thực, nhất quán, phẩm giá, tôn trọng v.v., nhưng một trong các nguyên tắc căn bản đó là trao quyền. Định nghĩa ở trên đã nhấn mạnh “trao quyền” cho con người nhằm nâng cao đời sống cho họ. Trao quyền là nền tảng trong công tác hội, nó là: ... đáp ứng, từ y tế giáo dục, việc làm, nhân, tình cảm v.v Nhân viên cơng tác hội nhà quản ca can thiệp vào hệ thống dịch vụ để điều phối hỗ trợ dịch vụ có cải thiện tiếp cận tới dịch vụ cần... đồng/tổ chức Tơi cho để CBR diến hiệu mơ hình thực tiễn, phụ thuộc vào việc nâng cao vị thân chủ để họ tham gia mức cao nấc thang mơ hình Như thảo luận phía trên, giá trị người hành nghề hay tổ... giải đáp để đáp ứng tốt nhu cầu thân chủ, tối đa hoá đầu dịch vụ cung cấp QUẢN CA TRONG CÔNG TÁC HỘI Quản ca trình hợp tác việc đánh giá, lập kế hoạch, điều phối biện hộ cho quyền lựa chọn
 • 8
 • 26
 • 2
1 2 3 4 .. >