Tổng hợp tài liệu :

5 rut gon bieu thuc chua can va cac bai toan lien quan toan 9

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
. − 1 )1)(1( 1 1 b) ?3 Rút gọn các biểu thức sau : a) 3 3 2 + − x x a aa − − 1 1 b) Với a ≥ 0 a ≠ 1 Bài tập 60 tr 33 SGK Cho biểu thức : 144991616 +++++−+=.      −= 1 1 1 1 . 2 1 2 2 a a a a a a P Với a > 0 a ≠ 1 a) Rút gọn biểu thức P ; b) Tính giá trị của a để P < 0 Giải : 1 1212 . 2 1 2 − −−−+−
 • 12
 • 9,692
 • 49

rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
. 4/10 rút gọn biểu thứcchứa căn thức bậc hai. I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc. giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai .
 • 33
 • 5,615
 • 29

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
. công thức từ 1 đến 9 đã nhắc đến trong phần kiểm tra đều đư ợc coi là các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai. Để rút gọn biểu thứcchứa căn thức. thức bậc hai: + Trước hết ta thường thực hiện các phép biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai nhằm làm xuất hiện các căn thức bậc hai có cùng một biểu thức
 • 12
 • 2,572
 • 10

Tiet 13- Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2

Tiet 13- Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2
. 2 5 12 5a a a a= − + + 13 5a a= + (13 5 1). a = + aa ++−= 5) 122 3( II II Ví dụ 2 SGK 31 2 2 (1 2) ( 3) = + 1 2 2 2 3= + + Chứng minh đẳng thức : (1 2. Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ta phải làm như thế nào ? Rót gän víi Ta cã: 0a ≥ 1 3 5 20 4 45a a a a− + + 3 5 20 4 45a a a a− + + 3 5 2 4.5
 • 16
 • 3,150
 • 10

Bài giảng: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (Đậi số 9)

Bài giảng: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (Đậi số 9)
Bài giảng có phần ngâng cao.Trình bày theo hướng "Lấy học trò làm trung tâm". . Đ 6 rút gọn biểu thứcchứa căn bậc hai bài giảng theo ch bài giảng theo ch ơng trình chuẩn ơng trình chuẩn Để rút gọn biểu thứcchứa căn bậc hai, . − Đăng kí “Học tập từ xa”. BÀI GIẢNG QUA MẠNG ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA §6 Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai  Các em học sinh đừng
 • 30
 • 25,338
 • 1

Rut gon bieu thuc chua can bac hai

Rut gon bieu thuc chua can bac hai
. a 0≥ Phương pháp giải - Thực hiện các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng. - Cộng, trừ các căn thức đồng dạng
 • 14
 • 1,158
 • 6

tiết 13 :RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

tiết 13 :RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
. trong dấu căn. - Khử mẫu của biểu thức lấy căn trục căn thức ở mẫu. - Điều kiện xác định của căn thức, của biểu thức. - Quy đồng mẫu thức các phân thức. . + 13 5a a= + Phương pháp giải - Thực hiện các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng. - Cộng, trừ các căn thức
 • 18
 • 1,291
 • 9

Phúc. T 13 - $ 8 Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Phúc. T 13 - $ 8 Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
. đẳng thức đã được chứng minh. Giáo án Đại Số 9 GV: Lê Đình phúc Ngày Soạn: 18/ 09/2010 Ngày dạy: 21/09/2010 § 8. R T GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI Tuần:. HS bi t phối hợp các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán liên quan. 3. Thái độ: Bi t vận dụng các phép biến đổi m t cách
 • 2
 • 1,221
 • 3

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (Tuần 7 - Tiết 13 - Toán 9)

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (Tuần 7 - Tiết 13 - Toán 9)
. mẫu của biểu thức lấy căn a 4 ; 4 a Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau 20a + 45a Giả sử các căn đều có nghĩa Ví dụ 1: Dạng rút gọn biểu thức Rút gọn với. trong dấu căn. - Kh mẫu ca biu thức lấy căn trc căn thức ở mẫu. - Điu kin xác định ca căn thức, ca biu thức. - Quy đồng mẫu thức các phân thức.
 • 13
 • 1,629
 • 11

Rut gon bieu thuc chua can thuc bac hai

Rut gon bieu thuc chua can thuc bac hai
. thøc bËc hai Tr­êng thcs qu¶ng ch©u KiÓm tra bµi cò Hoµn thµnh c¸c c«ng thøc sau: C«ng thøc cÇn nhí TiÕt 13 rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai Rót. biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai ?1. Rót gän 3 5a 20a 4 45a a − + + 0a ≥ Víi TiÕt 13 : rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai aaaa ++−= 53.45253 aaaa
 • 12
 • 1,075
 • 5

Tài liệu RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN ppt

Tài liệu RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN ppt
. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN Bài 1: Cho biểu thức: P = aaaaa216532 a, Rút gọn P b, Tính giá trị của. 6: Cho biểu thức: A = 1111xxxxxx a, Rút gọn A b, Tìm giá trị nhỏ nhất của A c, Tìm x ðể A = 2x – 1. Bài 7: Cho biểu thức: P
 • 5
 • 615
 • 8

BÀI 4: LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI (T1) docx

BÀI 4: LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI (T1) docx
. BÀI 4: LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI (T 1 ) LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (T 2 ) A. Mục tiêu: - Luyện tập cho học sinh các. phép biến đổi về căn bậc hai. - Thành thạo biến đổi rút gọn biểu thức chức căn thức bậc hai trình bày bài khoa học. - Vận dụng các phép biến đổi CBH vào thực hiện rút gọn biểu thức cũng như. bài tập, máy tính. HS: Ôn tập các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai; máy tính bỏ túi. C. Tiến trình dạy - học: 1. Tổ chức lớp: 9A 1 9A 2 2. Nội dung: LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU
 • 5
 • 2,096
 • 9

RÚT gọn BIỂU THỨC đại số các bài TOÁN LIÊN QUAN

RÚT gọn BIỂU THỨC đại số và các bài TOÁN LIÊN QUAN
... Tilado® RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN BÀI TẬP 1. Rút gọn biểu thức sau : A = |x − 1| + |x| + x 3x − 4x +  với x <   Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/478/83142 2. Rút gọn phân thức:  X... a.  Rút gọn biểu thức E b.  Tính giá trị của biểu thức E biết x + x − = c.  Chứng minh biểu thức E > Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/478/836334 ( 39. Cho biểu thức:  C = x − a.  Rút gọn biểu thức C... Tìm điều kiện của x để giá trị của các biểu thức P Q cùng được xác định b.  Tính P Q Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/478/833103 10. Rút gọn các biểu thức sau: x2 − x2 − 1 − x a.  +
 • 17
 • 534
 • 1

GIÁO án MINH họa dạy học THEO CHỦ đề rút gọn BIỂU THỨC CHỨA căn các bài TOÁN LIÊN QUAN

GIÁO án MINH họa dạy học THEO CHỦ đề rút gọn BIỂU THỨC CHỨA căn và các bài TOÁN LIÊN QUAN
... Nờu cac bai toan liờn quan ờn bai toan rut gon? biến để biểu thức A = m Phơng pháp: Thay A biểu thức vừa rút gọn đợc vào giải phơng trình: A = m Dạng 2: Tính giá trị biểu thức A biết giá trị biến... a, b, c) Cho biểu thức N = x2 x x+ x +1 2x + x x + 2(x 1) x ( vớ i x > 0; x 1) a) Rút gọn N b) Tì m giá trịnhỏ N c) Tì mx đ biểu thức M = x nhận giá trịnguyên N H ng dẫn a) Rút gọn N N= x2... Chng minh ng thc a a+ b b a+ b ab = ( a b)2 ( vớ i a >0; b >0) - Cho hoc sinh trinh bay bai 1.2 HS tra li Cho biểu thức a a1 a + P= ữ ữ 2 aữ a+1 ữ a vớ i a >0 a a) Rút gọn biểu thức
 • 19
 • 411
 • 2

CHUYÊN ĐỀ VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ( CÓ ĐÁP ÁN )

CHUYÊN ĐỀ VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ( CÓ ĐÁP ÁN )
... C( A B) ( với A  0; B  A  B)  A B A B AB ( với AB  0; B  0) B CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CÁC BÀI TỐN CĨ LIÊN QUAN Xét biểu thức A với biến số x Dạng Rút gọn biểu thức. .. Vi Toán học đam mê Dạng Tính giá trị biểu thức A x = m ( với m số biểu thức chứa x) - Nếu m biểu thức chứa ( s ), trước tiên phải rút gọn; m biểu thức có dạng thường đưa đẳng thức để rút gọn; ... x 1) Tính giá trị biểu thức A x  2) Rút gọn B B 3) Cho P  , tìm x để P  A Bài 14 Cho biểu thức : A 1 x3 x 2 x x  B  ( với x  0; x  )  x 1 ( x  2 )( x  1) x 1 x 1 1) Rút gọn
 • 46
 • 502
 • 2

thcs toanmath com rút gọn biểu thức đại số các bài toán liên quan

thcs toanmath com  rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan
... B) A B A B CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CÁC BÀI TỐN CĨ LIÊN QUAN Xét biểu thức A với biến số x Dạng Rút gọn biểu thức - Ngoài việc rèn kỹ thực phép tính tốn rút gọn Học sinh... thức bậc hai có nghĩa, mẫu thức khác biểu thức chia (nếu có) khác 0) Dạng Tính giá trị biểu thức A x = m ( với m số biểu thức chứa x) - Nếu m biểu thức chứa x  m ( số) , trước tiên phải rút gọn; ... trị phân thức số dạng tổng quát - Học sinh cần đưa biểu thức rút gọn A dạng sau để tìm cực trị: + Tử thức mẫu thức số biểu thức có dấu xác định tập ĐKXĐ + Biến đổi biểu thức A thành đẳng thức
 • 32
 • 44
 • 0

5 rut gon bieu thuc chua can va cac bai toan lien quan toan 9

5 rut gon bieu thuc chua can va cac bai toan lien quan toan 9
... với  x 5 x  a) Rút gọn B 5B Cho biểu thức A  x 5 x x x 9 x B  với x ≥ 0, x ≠ 9, x ≠ 25  x  25 x 9 x 3 b) Đặt P  a) Rút gọn A A Hãy so sánh P với B Dạng 5: Tìm giá trị lớn giá trị... khác thaytoan.edu.vn HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM 5A Cho hai biểu thức A  x 1 x 3 B  với x ≥ 0, x ≠ 1, x ≠ 25   x 5 x 1 x 1 x 1 x 5  x 5  b) So sánh C   A.B  với  x 5 x ... Rút gọn P b) Tìm x để 7P có giá trị nguyên  15  x 1 x  x 1 4B Cho hai biểu thức: A   B  với x ≥ 0, x ≠ 25   : 1 x x 5 x 5  x  25 a) Rút gọn A b) Tìm x để M = A – B có giá trị
 • 4
 • 11
 • 0

5 rut gon bieu thuc chua can va cac bai toan lien quan toan 9

5 rut gon bieu thuc chua can va cac bai toan lien quan toan 9
... với  x 5 x  a) Rút gọn B 5B Cho biểu thức A  x 5 x x x 9 x B  với x ≥ 0, x ≠ 9, x ≠ 25  x  25 x 9 x 3 b) Đặt P  a) Rút gọn A A Hãy so sánh P với B Dạng 5: Tìm giá trị lớn giá trị... khác thaytoan.edu.vn HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM 5A Cho hai biểu thức A  x 1 x 3 B  với x ≥ 0, x ≠ 1, x ≠ 25   x 5 x 1 x 1 x 1 x 5  x 5  b) So sánh C   A.B  với  x 5 x ... Rút gọn P b) Tìm x để 7P có giá trị nguyên  15  x 1 x  x 1 4B Cho hai biểu thức: A   B  với x ≥ 0, x ≠ 25   : 1 x x 5 x 5  x  25 a) Rút gọn A b) Tìm x để M = A – B có giá trị
 • 4
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >