Tổng hợp tài liệu :

bài 9 Nhật Bản tiết 2

bài 9 . Nhật Bản

bài 9 . Nhật Bản
. Hằng Lớp : A - K55 Nh÷ng bøc ¶nh nµy tiªu biÓu cho ®Êt n­íc nµo? Bµi 9: NH Bµi 9: NH Ë Ë T B T B ¶ ¶ N N DiÖn tÝch: 387ngh×n km 2 D©n sè:127,7 triÖu ng­êi(. tập số 1. Dãy bàn bên tráI hoàn thành phiếu học tập số 2. H×nh 9. 2. Tù nhiªn NhËt B¶n H×nh 9. 2. Tù nhiªn NhËt B¶n Vị trÝ §Þa h×nh KhÝ hËu H¶i v¨n Kho¸ng
 • 12
 • 902
 • 5

bài 9 . Nhật Bản

bài 9 . Nhật Bản
. Hằng Lớp : A - K55 Nh÷ng bøc ¶nh nµy tiªu biÓu cho ®Êt n­íc nµo? Bµi 9: NH Bµi 9: NH Ë Ë T B T B ¶ ¶ N N DiÖn tÝch: 387ngh×n km 2 D©n sè:127,7 triÖu ng­êi(
 • 31
 • 283
 • 4

Bai 9 Nhat Ban

Bai 9 Nhat Ban
. 195 0 196 8 196 8 Thu nhËp Thu nhËp quèc d©n theo quèc d©n theo ®Çu ng­êi ®Çu ng­êi 199 0 199 0 C«ng nghiÖp C«ng nghiÖp 195 0- 196 0 195 0- 196 0 196 1- 197 0 196 1- 197 0. nghiÖp 196 7- 196 9 196 7- 196 9 Bµi tËp 3: §iÒn néi dung vµo « cho hîp lÝ? 90 6030 1 09 8 7 6 543 2 1 0 Tổng sản Tổng sản phẩm quốc phẩm quốc dân dân 195 0 195 0
 • 30
 • 579
 • 3

Bài 9: Nhật Bản

Bài 9: Nhật Bản
. HÌNH ẢNH TƯ LIỆU MINH HỌA CHO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MINH HỌA CHO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN AĐỊ MÔN AĐỊ BÀI 9 : NHẬT BẢN BÀI 9 : NHẬT BẢN Lớp 11 Lớp 11 Những hình. khi soạn bài giảng điện tử. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả chụp (ghi) nó. tan_tukiet(sưu tầm) tan_tukiet(sưu tầm) Bản đồ Nhật Bản tan_tukiet(sưu
 • 17
 • 557
 • 3

Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)

Bài 9: Nhật Bản (Tiết 2)
. DẠY (Lớp 11 - Chương trình cơ bản) Bài 9: NHẬT BẢN Tiết 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ I- MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1/ Về kiến thức. kinh tế Nhật Bản. V- HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Học bài: trả lời 2 câu hỏi SGK Làm bài tập 3 trang 83 SGK  3  4 VI- PHỤ LỤC Các vùng kinh tế của Nhật Bản Vùng
 • 5
 • 7,978
 • 49

Bài 9: Nhật Bản ( tiết 2)

Bài 9: Nhật Bản ( tiết 2)
. BỊ DẠY HOC • Bản đồ kinh tế chung của Nhật BảnBản đồ công nghiệp Nhật BảnBản đồ nông nghiệp Nhật Bản III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Kiểm tra bài cũ: Em. NHUNG GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG Bài 9: NHẬT BẢN Tiết 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học HS cần: • Trình bày và giải
 • 5
 • 4,772
 • 25

Bài 9 Nhật Bản

Bài 9 Nhật Bản
. tế Nhật Bản? ? I. TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH 1. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai 2. Những cải cách dân chủ ở Nhật II.NHẬT BẢN. Mĩ Nhật Bản I. TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH 1. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai 2. Những cải cách dân chủ ở Nhật II.NHẬT BẢN
 • 18
 • 747
 • 2

Bài 9: Nhật Bản (tiết 1)

Bài 9: Nhật Bản (tiết 1)
. cư Lao động trong nhà máy ôtô Lao động trong nhà máy ôtô Lớp học nhật bản Lớp học nhật bản II. Dân cư II. Dân cư - Người dân chăm chỉ, cần cù yêu lao động. Nền tảng cho sự phát triển kinh Nền tảng cho sự phát triển kinh tế Nhật Bản tế Nhật Bản 2. 2. c im dõn c c im dõn c 21 III. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N Ể III.
 • 23
 • 1,842
 • 8

Bài 9: Nhật Bản

Bài 9: Nhật Bản
. chật hẹp.- Tích hợp ƯDCNTT ĐỀ BÀI DẠY: Bài : NHẬT BẢN. I/ Mục tiêu: HS hiểu được: - Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Nhật bản có những thuận lợi và. kỳ” của Nhật từ sau 1950? HĐ6: Thảo luận lớp:  Quan sát bản đồ dân cư ở Nhật Bản, em có nhận xét gì?  Quan sát biểu đồ tỷ lệ người già ở Nhật Bản, em
 • 6
 • 1,449
 • 6

Bài 9: Nhật Bản

Bài 9: Nhật Bản
. dãy Alps Nhật Bản tập trung khá nhiều đỉnh có độ cao trên 2500m. Ba dãy núi thuộc dãy Alps Nhật Bản và các núi cao trên 2500m ở Nhật Bản Tại Nhật, một. quanh Nhật Bản toàn là biển. Nhật Bản không tiếp giáp quốc gia hãy lãnh thổ nào trên đất liền. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên và bán đảo Sakhalin (Nhật Bản
 • 78
 • 829
 • 3

Bài 9: Nhật Bản

Bài 9: Nhật Bản
. lịch sử lớp 9 lịch sử lớp 9 tiết tiết bài 9. bài 9. Nhật bản Nhật bản Người thực hiện: Giáo viên Hứa Thanh Mai Người thực hiện:. 23 769 II II . Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh . Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh II .Nhật Bản khôi phục
 • 11
 • 557
 • 2

bài 9:nhật bản

bài 9:nhật bản
. gọi đó là sự thần kì Nhật Bản. Đ S V. Hớng dẫn học bài ở nhà: - HS học bài cũ, đọc trớc bài mới. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài. . . Ngày dạy: Tiết 11 Bài 9 nhật bản a. mục tiêu bài học Giúp học sinh: 1. Về kiến thức: - Nắm đợc Nhật Bản từ một nớc bại trận, bị tàn phá
 • 4
 • 601
 • 0

Bài 9 : Nhật Bản

Bài 9 : Nhật Bản
. dân chủ ở Nhật bản: Từ 194 5- 195 2. 1.Từ 194 5- 195 2: Khôi phục kinh tế. ? Thời gian này, kinh tế Nhật Bản phụ thuộc chặt chẽ vào Mĩ?Tại sao? II .Nhật Bản khôi. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. 1 .Nhật Bản sau chiến tranh: Tư liệu: - Sau chiến tranh, Nhật Bản mất hết thuộc địa(bằng 44% diện tích nước Nhật) ,
 • 16
 • 1,282
 • 4

NHẬT BẢN (TIẾT 2)

NHẬT BẢN (TIẾT 2)
. hải cảng lớn của Nhật Bản là gì? LOGO LOGO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TOYO NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NHẬT BẢN Tài chính và ngân hàng của Nhật Bản hiện giữ vò trí. ÑÖÙC HOA KÌ LOGO Hiện nay giá trò sản lượng công nghi p của ệ Nhật Bản đứng thứ mấy? NHẬT BẢN QUỐC GIA KHÁC PHẦN LAN HÀN QUỐC LOGO 1. Coõng nghieọp Cễ
 • 26
 • 719
 • 6

bài 9 Nhật Bản tiết 2

bài 9 Nhật Bản tiết 2
. Bài 9: NHẬT BẢN I.Các ngành kinh tế: 1: CÔNG NGHIỆP: a) Vị thế của công nghiệp Nhật Bản: - CN Nhật bản thu hút gần 30% dân số. trung tâm công nghiệp chính của Nhật bản 2: DỊCH VỤ: DỊCH VỤ - Dịch vụ chiếm 68% GDP năm 20 04. - Quan hệ kinh tế của Nhật bao gồm cả nhóm nước phát triển
 • 23
 • 1,954
 • 25

tiết 11 bài 9 NHẬT BẢN

tiết 11 bài 9 NHẬT BẢN
. - xã hội nước Mĩ: TIẾT 11 – BÀI 9 LƯỢC ĐỒ NHẬT BẢN S: 377.835 km2 DS: 127.463. 611 người 6/2006 TIẾT 11 – BÀI 9 I - TÌNH HÌNH NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH. NHẬT BẢN KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI - Từ năm 194 5 – 195 0, kt Nhật Bản được khôi phục. - Từ năm 195 0 đến giữa những năm 196 0,
 • 17
 • 1,883
 • 14

Tài liệu Bài 9. NHÂT BẢN(TIÊT 1 HOÀN HẢO)

Tài liệu Bài 9. NHÂT BẢN(TIÊT 1 HOÀN HẢO)
. VỀ DỰ TIẾT DẠY 3 Diện tích: 378.000 Km2 Dân Số: 12 7,7 triệu người( 2005 ) Thủ đô: TÔ-KY-Ô TIẾT 21: BÀI 9 5 Xác định vị trí địa lí và lãnh thổ Nhật Bản. u I. I. §IÒU KIÖN Tù NHI£n §IÒU KIÖN Tù NHI£n 1 1 . . VÞ trÝ ®Þa lý: VÞ trÝ ®Þa lý: I. ĐIềU KIệN Tự NHIÊn 1. Vị trí địa lý: - Là một quần đảo hình vòng
 • 12
 • 516
 • 1

Bài giảng bài 9: Nhật Bản tiết 1

Bài giảng bài 9: Nhật Bản tiết 1
. 13 1,5 13 1,5 10 10 Nhật Bản Nhật Bản 12 7,7 12 7,7 Toàn thế giới Toàn thế giới 6.477 6.477 Em có nhân xét gì về dân số của Trung Quốc III.DÂN CƯ XÃ HỘI 1. Dân. 18 4,2 18 4,2 6 6 Pakixtan Pakixtan 16 2,4 16 2,4 7 7 Bănglađet Bănglađet 14 4,2 14 4,2 8 8 Liên bang Nga Liên bang Nga 14 3,0 14 3,0 9 9 Nigiêria Nigiêria 13 1,5
 • 26
 • 488
 • 0

Bài giảng Nhật Bản - Tiết 2

Bài giảng Nhật Bản - Tiết 2
. của Nhật Bản. (Nhóm 4) (Nhóm 2) (Nhóm 3) (Nhóm 1) CỦNG CỐ BÀI CỦNG CỐ BÀI - TỰ NHIÊN - DÂN CƯ - TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VÙNG KINH TẾ BÀI TẬP BÀI. của Nhật Bản. Giải thích ? NHẬT BẢNTIẾT 2. CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ I. Các ngành kinh tế 1. Công nghiệp: - Vai trò: chiếm 30% GDP (năm 20 04).
 • 23
 • 1,329
 • 5

Bài soạn Bài 9. NHÂT BẢN(TIÊT 1 HOÀN HẢO)

Bài soạn Bài 9. NHÂT BẢN(TIÊT 1 HOÀN HẢO)
. 19 6 5- 69 19 7 0-73 Tăng GDP 18 ,8 13 ,1 15,6 13 ,7 7,8 1. Từ sau chiến tranh thế giới II đến năm 19 7 3. 16 2. Từ sau 19 7 3 đến nay Năm 19 9 0 19 9 5 19 9 7 19 9 9 20 01. hội? 19 7 0 2005 15 Phát triển với tốc độ cao III. Tình hình phát triển kinh tế Tốc độ tăng GDP trung bình của Nhật Bản(%) Giai đoạn 19 5 0-54 19 5 5- 59 19 6 0-64
 • 22
 • 519
 • 0
1 2 3 4 .. >