Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu dạy thêm hóa học lớp 8

Tài liệu Giao an hoa hoc lop 9

Tài liệu Giao an hoa hoc lop 9
. 3,36,l b. m HCl = 0,3 . 36,4 = 10 ,95 g 10 ,95 .100 mdd = = 100 g 10 ,95 c. dd sau phản ứng có FeCl 2 m FeCl 2 = 0,15 .127 = 19, 05g mH 2 = 0,15 .2 = 0,3g mdd. a, b, c, trang 6 SGK. B. Bài mới: A - Can xi oxit (CaO) ? Hãy cho biết CTHH của caxioxit ? Can xi oxit thuộc loại hợp chất nào? Hoạt động 1: Can xi oxit
 • 135
 • 688
 • 0

Tài liệu Kiến thức hóa học lớp 9 pptx

Tài liệu Kiến thức hóa học lớp 9 pptx
. oxi hóa để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Sản phẩm cuối cùng của sự oxi hóa aminoaxit trong cơ thể là khí CO2 và NH3, NH3 chuyển hóa. kiện điện tử. Kĩ thuật này được gọi là sự kết tinh hóa. 2. Chất nào dùng để khắc chữ và hình trên vật liệu thủy tinh?Axit flohiđric (HF) hòa tan dễ dàng
 • 2
 • 3,574
 • 76

Tài liệu Giáo trình hóa học lớp 12 phần axit cacboxylic docx

Tài liệu Giáo trình hóa học lớp 12 phần axit cacboxylic docx
. loại các axit thành:- axit no: axit fomic (HCOOH); axit axêtic (CH3COOH); axit panmitic (C15H31COOH), axit Stearic (C17H35COOH) - axit không. thành axit đơn chức và axit đa chức. Axit đa chức bé nhất là axit ôxalic (COOH)2, axit Malonic HOOCCH2COOH, axit Adipic HOOC-(CH2)4-COOH; axit
 • 9
 • 1,648
 • 11

Tai lieu day them so hoc 6.doc

Tai lieu day them so hoc 6.doc
. tập BT 1: Xét xem các hiệu sau có chia hết cho 6 không? a/ 66 42 Ta có: 66 6 , 42 6 66 42 6. b/ 60 15 Ta có: 60 6 , 15 6 60 15 6. BT 2: Xét xem tổng nào chia hết cho 8? a/. 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373. 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998. 34 = 34. (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 932 Bái 4: Tính nhanh. 13:Tính bằng cách hợp lí nhất: a) 38. 63 + 37. 38 b) 12.53 + 53. 172 53. 84 b) c) 35.34 +35.38 + 65 .75 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bài 14: (VN)Tính bằng cách
 • 80
 • 424
 • 4

tai lieu day them hoa 10_cap nhat lan1

tai lieu day them hoa 10_cap nhat lan1
. )      = = = − − − Kgm Kgm Kgm e n p 31 27 27 10. 1094,9 10. 6748,1 10. 6726,1 ⇒ Khối lượng ngun tử Kali =19.m p +19m e +20m n =19.1,6726. 27 10 − (Kg) +19.9 ,109 4. 31 10 − (Kg) +20.1,6748. 27 10 − (Kg) =65,2927. 27 10 − (Kg)= 65,2927. 24 10 − . ) g 24 10. 6605,1 − =65,2928. ( ) g 24 10 − ( ) g 24 10. 29,65 − ≈  Học thuộc lòng ( ) Kggu 2724 10. 6605, 110. 6605,11 −− == Cách 2: ( ) ( ) ( )      = = = − − − Kgm Kgm Kgm e n p 31 27 27 10. 1094,9 10. 6748,1 10. 6726,1 ⇒ Khối. 11) ; C(20 ; 10) ; D(21 ; 10) ; E (10 ; 5) ; G(22 ; 10) ; H(14; 7) Hỏi có bao nhiêu nguyên tố hóa học ? Giải: Câu 4. Cho các ngun tử sau đây: 14 7 A 16 8 B 17 8 C 15 7 D 20 10 E . Có bao
 • 15
 • 919
 • 14

tài liệu dạy thêm tiếng anh lớp 8 mới nhất

tài liệu dạy thêm tiếng anh lớp 8 mới nhất
. phá hỏng 83 . stand stood stood đứng 84 . steal stole stolen ăn cắp, đánh cắp 85 . sweep swept swept quét 86 . swim swam swum bơi lội 87 . take took taken cầm, lấy 88 . teach taught taught dạy 89 . tell. slept ngủ 78. smell smelt/ smelled smelt/smelled ngửi thấy 79. speak spoke spoken nói 80 . spell spelt/spelled spelt/spelled đánh vần 81 . spend spent spent tiêu tiền,dành thời gian 82 . spoil spoilt/spoiled. (to) tutor dạy phụ đạo II. Bases of verbs( Các dạng thức cơ bản của động từ) Bare(gốc) Devided(chia) infinite (nguyênthể) Past(quákhứ) P2(quakh Phân từ) P1 (Hiện tại pp) Gerund (danh đt) annoy
 • 115
 • 837
 • 2

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 4 ppsx

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 4 ppsx
. trình trên là: A- 2, 24 lít B- 3,36 lít C- 4, 48 lít D- 6,72 lít Câu 45 : Nếu hàm lượng Fe là 70% thì đó là oxit nào trong số các oxit sau: A- FeO B- Fe 2 O 3 C- Fe 3 O 4 D- Khơng có oxit. 0,08 lit D. 0, 64 lit http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn phí G V: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 33 Câu 48 Cho 3,04g hỗn hợp Fe 2 O 3. catod là: http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn phí G V: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 44 A. 0, 54 gam. B. 0,108 gam. C. 1,08
 • 14
 • 324
 • 1

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 3 docx

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 3 docx
. yếu D- Tính oxi hố mạnh Bài 91. Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hố học của các kim loại kiềm A. Na - K - Cs - Rb – Li B. Cs - Rb - K - Na - Li C. Li - Na - K - Rb – Cs D. K - Li - Na - Rb. Al 2 O 3 , Al(OH) 3 , AlCl 3 . B. Al 2 O 3 , Al(OH) 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 . C. Al 2 O 3 , Al(OH) 3 , NaHCO 3 . D. . Al 2 O 3 , Al(OH) 3 , Na 2 CO 3 . Bài 109: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 chất. dộ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 39 gam kim loại K vào 36 2 gam nước là: http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn phí G V: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển
 • 10
 • 305
 • 0

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 2 potx

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 2 potx
. CH 2 -) n ` B. (- CH 2 - C(CH 3 ) - CH -) n C. (- CH 2 - CH - ) n CH = CH 2 D. (- CH 2 CH(CH 3 ) 2 -) n Cõu 28 . Nhn ủnh s ủ phn ng: X Y + H 2 Y + Z E E + O 2 . Cõu 26 . Polime (-CH 2 CH(CH 3 ) - CH 2 C(CH 3 ) = CH - CH 2 -) n ủc ủiu ch bng phn ng trựng hp monome: A.CH 2 = CH - CH 3 B.CH 2 = C(CH 3 ) - CH = CH 2 C.CH 2 = CH - CH 3 v CH 2 . B. CH 2 =CH − CH=CH 2 và C 6 H 5 -CH=CH 2 C. CH 2 =CH − CH=CH 2 và CH 2 =CH-CN D. H 2 N-CH 2 -NH 2 và HOOC-CH 2 -COOH Câu 39. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thi n nhiên (CH 4 ).
 • 9
 • 357
 • 0

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 1 docx

Tài liệu ôn thi hóa học lớp 12 trường thpt Phan Ngọc Hiển - phần 1 docx
. A . Nc javen. B. C 17 H 33 COONa. C. C 15 H 31 COOK. D. C 17 H 35 COONa . http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn phí GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn –. Hieồn Naờm Caờn Caứ Mau Trang 9 A. CH 3 -CH(NH 2 )-COOH B. H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH C. H 2 N-CH 2 -COOH D. H 2 N-CH 2 -CH(NH 2 )-COOH Cõu 21 : ( TN- PB- 2007)Anilin ( C 6 H 5 NH 2 ) phn ng vi. http://ebook.here.vn - Tải eBook, Tài liệu học miễn phí GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 2 CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT *** Câu 1 : Chất béo lỏng có thành phần axit béo
 • 10
 • 340
 • 1

Tài liệu dạy thêm hóa học lớp 9 các dạng cơ bản

Tài liệu dạy thêm hóa học lớp 9 các dạng cơ bản
. các bài tập sau: 1 -9, 2 -9, 2-11, 3- 19, 4-25, 1-27, 2-30, 2-33, 4-36, 3-72, 2.4, 4.4, 4.5, 5.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9. 1, 9. 4, 9. 3, 10.3, 9. 6 Trần Hồng Hưng – Giáo án dạy thêm Hóa 9 – THCS Lê Lợi –. 4-6, 1- 19, 1-21, 1-25, 3-33, 2-41, 3-51, 4-60, 2- 69, 4-72, 3.1, 3.2, 15.6, 15.13, 15.18, 19. 5,1-11, 5-21, 1-30, 3-41, 4-51, 4- 69, 1-71, 2.3, 18.3, 19. 3, 19. 9, 22.6,3-6, 3-27, 1-43, 2-51, 2 .9, 5.4. lại các nội dung trên và làm các bài tập sau: 3 -9, 4-14,7- 19, 5-54,6-58,7- 69, 8.5 ,9. 7,10.4,12.7,18.5,22.8,22.12 Trần Hồng Hưng – Giáo án dạy thêm Hóa 9 – THCS Lê Lợi – Năm học: 2013 -2114 Ngày soạn:
 • 18
 • 4,310
 • 26

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (4)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (4)
. dịch AgNO 3 trong NH 3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của hai ankin trên là A. CH≡CH và CH 3 -C≡CH. B. CH≡CH và CH 3 -CH 2 -C≡CH. C hỗn hợp X gồm các ankan và các anken. Cho toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch Br 2 dư thấy có khí thoát ra bằng 60% thể tích X và khối lượng dung dịch Br 2 tăng 5,6 gam và có 25,6 gam brom đã tham. T thu được 8,96 lít CO 2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H 2 O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 12 gam Br 2 trong dung dịch nước brom. Hiệu suất phản ứng nung butan là A. 45%. B. 75%. C. 50%.
 • 3
 • 384
 • 2

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (5)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (5)
. điphenylamin (5); etylamin (6). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần pH là A. (5); (4); (2); (6); (1); (3) B. (1); (6); (3); (4); (2); (5) C. (1); (4); (2); (5); (3); (6) D. (5); (2);. (4), CH 3 CH 2 CH 2 OH (5). A. (3) > (1) > (4) > (5) > (2). B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2). C. (3) > (1) > (5) > (4) > (2). D. (3) > (5) > (1) > (2). đặc thu được m gam hỗn hợp este ( hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 60%). Giá trò của m là: ( Cho C =12, H =1, O =16). A. 12, 72 B. 18,36 C. 19,08 D. 21,2 Câu 13: Axit Malic (2-hiđroxi
 • 16
 • 511
 • 1

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (6)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (6)
. anot (ktc) ln lt l: A. 1 ,12 gam Fe v 0,896 lit hh khớ Cl 2 v O 2 . B. 1 ,12 gam Fe v 1 ,12 lit hh khớ Cl 2 v O 2 . C. 11,2 gam Fe v 1 ,12 lit hh khớ Cl 2 v O 2 . D. 1 ,12 gam Fe v 8,96 lit hh. hidro halogenua đều là những chất khí, dung dịch của chúng trong nước đều có tính axit mạnh. (5) Tính khử của các hidro halogenua tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI. (6) Các muối. halogenua đều không tan trong nước. (7) Trong tự nhiên các halogen tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất. Các phát biểu sai là: A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (4), (6), (7). C. (2), (3), (5), (6). D.
 • 10
 • 541
 • 0

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (7)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (7)
. 2,0%. B. 12, 0%. C. 12, 1%. D. 12, 4% (Giải: Biểu thức tính: aM bM 1 2 M 100 + = ; a + b = 100 b = (100 - a). Câu 26: Nguyên tố X có 2 electron hoá trị và nguyên tố Y có 5 electron hoá trị. Công thức. XY 4 , LKCHT. Câu 17: X, R, Y là những nguyên tố hoá học có số đơn vị điện tích hạt nhân tơng ứng là 9, 19, 8. Công thức và loại liên kết hoá học có thể có giữa các cặp X và R, R và Y, X và Y. tử có tổng số electron bằng 6. Y là nguyên tố hoá học có điện tích hạt nhân là 17+. Hợp chất tạo bởi X, Y có công thức và có loại liên kết hoá học là A. XY 2 , LKCHT B. X 2 Y , LKCHT. C. XY
 • 118
 • 507
 • 0

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (1)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (1)
. Lại Văn Long Trường THPT Lê Hoàn CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI  Tc vật lí, hóa học, dãy thế điện cực chuẩn Câu 1. (Câu 7 – Đại Học KA – 2007) Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa. hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm. thì A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa Câu 30. (Câu 31 – Đại Học KB – 2007) Có
 • 13
 • 488
 • 2

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (2)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (2)
. là nguyên tố hoá học có điện tích hạt nhân là 17+. Hợp chất tạo bởi X, Y có công thức và có loại liên kết hoá học là A. XY 2 , liên kết cộng hoá trị. B. X 2 Y , liên kết cộng hoá trị. C kết cộng hoá trị. D. XY 4 , liên kết cộng hoá trị. Câu 17: X, R, Y là những nguyên tố hoá học có số đơn vị điện tích hạt nhân tơng ứng là 9, 19, 8. Công thức và loại liên kết hoá học có thể. 2,0%. B. 12, 0%. C. 12, 1%. D. 12, 4% (Giải: Biểu thức tính: aM bM 1 2 M 100 + = ; a + b = 100 b = (100 - a). Câu 26: Nguyên tố X có 2 electron hoá trị và nguyên tố Y có 5 electron hoá trị. Công thức
 • 52
 • 445
 • 1

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (3)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (3)
. nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H 2 bằng 12. Công thức phân tử của X là A. C 5 H 12 . B. C 3 H 8 . C. C 4 H 10 . D. C 6 H 14 . Câu 12: Cho các chất sau: CH 2 =CH-CH 2 -CH 2 -CH=CH 2 ,. H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) A. 20. B. 40. C. 30. D. 10. Câu 3: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân. đã phản ứng và còn lại 1 ,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO 2 . Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. C 2 H 6
 • 5
 • 367
 • 2

Tài liệu dạy thêm hóa học lớp 8

Tài liệu dạy thêm hóa học lớp 8
Tóm tắt kiến thức hóa học lớp 8 và bài tập vận dụng theo từng chương. Mỗi chương được thiết kế gồm 2 phần: A. Kiến thức trọng tâm và B. Bài tập vận dụng. Tài liệu này rất phù hợp cho Gv tham khảo khi dạy thêm. ... 3Cl Câu Tính hóa trị ngun tố cơng thức hóa học hợp chất sau, cho biết S hóa trị II K2S; MgS; Cr2S3; CS2 Câu 10 Tính hóa trị ngun tố cơng thức hóa học hợp chất sau, cho biết nhóm (NO3) hóa trị I... dung: Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng chất tham gia phản ứng tổng khối lượng sản phẩm IV Phương trình hóa học Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học Ví dụ: 2Ca + O2 →... Viết cơng thức hóa học tính phân tử khối hợp chất b) Xác định hóa trị sắt hợp chất Câu 17 Cho biết X Y tạo hợp chất sau: X2(SO4)3 H3Y Hãy viết cơng thức hóa học hợp chất tạo X Y Câu 18 Một hợp chất
 • 26
 • 60
 • 0
1 2 3 4 .. >