Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu tự học thăm dò chức năng CTUMP

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun
Luận Văn: Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun . giáo viên và học sinh thông qua " Tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun& quot;. Tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun là tài liệu được. thống hoá cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng dạy học và tổ chức tự học có hướng dẫn cho học sinh chuyên hoá học. 2. Soạn thảo tài liệu tự học có hướng
 • 162
 • 789
 • 10

Tài liệu chi tiết các module chức năng người dùng của gói website thương mại điện tử cho mọi người

Tài liệu chi tiết các module chức năng người dùng của gói website thương mại điện tử cho mọi người
Tài liệu chi tiết các module chức năng người dùng của gói website thương mại điện tử cho mọi người . NộiWebsite: http://www.phucminhltd.com E-mail: lienhe@phucminhltd.comTÀI LIỆU CHI TIẾT CÁC MODULE CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG CỦA GÓI WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. CHO MỌI NGƯỜI1- Xem trực tiếp website demo ở đâywww.maivangdatviet.comwww.linhkienit.comXem trực tiếp thông tin trên website tại đây2- Bảng thông tin chi
 • 8
 • 654
 • 4

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT . HSG hóa học của các lớp chuyên, lớp chọn trường THPT. - Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun cho học sinh giỏi hóa học . để tự học và cho ôn thi học sinh giỏi. Xuất phát từ những lý do nêu trên tôi đã chọn đề tài Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng
 • 124
 • 1,366
 • 16

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông . nghiên cứu đề tài Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi Hóa học lớp 12 Trung học phổ thông là. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Hà THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH
 • 192
 • 1,376
 • 12

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông . nghiên cứu đề tài Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi Hóa học lớp 12 Trung học phổ thông là. Thị Toàn: “Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên hóa học bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun (phần hóa học vô cơ lớp 12) ”, bảo vệ năm 2009
 • 203
 • 1,107
 • 6

Tài liệu Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

Tài liệu Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
. SỐ TIỀN 1 Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán, lớp 9 Phạm Đức Tài 27.000 đ 2 Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn. Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học, lớp12 Vũ Anh Tuấn 19.500 đ 7 Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học,
 • 2
 • 737
 • 2

Tài liệu Nhiệm vụ và các chức năng quan trọng của các Khoa học Phòng thí nghiệm pptx

Tài liệu Nhiệm vụ và các chức năng quan trọng của các Khoa học Phòng thí nghiệm pptx
. Sciences (LS)Mission and Major Functions Nhiệm Vụ và các Chức Năng Quan Trọng của các Khoa Học Phòng Thí Nghiệm (LS)• Conduct product testing and evaluation. Vị trí và Giao diện Hoạt động của GSA Laboratory SciencesLaboratory Sciences Functional OrganizationTổ Chức Hoạt Ðộng Của Khoa Học Phòng Thí Nghiệm Directorate
 • 11
 • 452
 • 0

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông (phần phi kim hóa học lớp 10 nâng cao)

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông (phần phi kim  hóa học lớp 10 nâng cao)
. dạy học bằng phƣơng pháp tự học có hƣớng dẫn theo môđun ở môn hóa học hiện nay Trang 17, 18 ca lu CHƢƠNG 2. THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƢỚNG. trc h 2.3. Thiết kế tài liệu tự học có hƣớng dẫn theo môđun phần phi kim hóa học 10 nâng cao. 
 • 15
 • 438
 • 1

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâm

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâm
. nghiên cứu đề tài " Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên ở trường Cao đẳng. 1 Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao đẳng Nông Lâm Trần
 • 15
 • 548
 • 0

Tài liệu Thăm chức năng thông khí phổi, các hc rối loạn thông khí phổi và bệnh phổi nghề nghiệp pptx

Tài liệu Thăm dò chức năng thông khí phổi, các hc rối loạn thông khí phổi và bệnh phổi nghề nghiệp pptx
. ththăămm d chứcchức nnăăngng thôngthông kh khí phổiphổi, , cáccáchchcrốirốiloạnloạnthôngthôngkh khí phổiphổi và và bệnhbệnhphổiphổingh nghề nghiệpnghiệp bệnh. bệnhbệnhphổiphổingh nghề nghiệpnghiệp bệnh viện Bạch MaiTrờng đại học y hà nộicáccáchchcrốirốiloạnloạnthôngthôngkh khí phổiphổi và và bệnhbệnhphổiphổingh nghề nghiệpnghiệpPGS.TS.
 • 39
 • 597
 • 7

tăng cường khả năng tự học của học sinh bằng cách thiết kế giáo án và tài liệu tự học của một chương trong đợt thực tập sư phạm

tăng cường khả năng tự học của học sinh bằng cách thiết kế giáo án và tài liệu tự học của một chương trong đợt thực tập sư phạm
. đợt thực tập sư phạm. Do đó tôi chọn đề tài: Tăng cường khả năng tự học của học sinh bằng cách thiết kế giáo án và tài liệu tự học của một chương trong đợt thực tập sư phạm . 2. Mục đích: Học. tạp 3. Nhiệm vụ: − Thiết kế giáo án tự học của chương Oxy-Lưu huỳnh − Tài liệu tự học của chương Oxy-Lưu huỳnh 4. Phương pháp: để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra của đề tài, tôi đẵ sử dụng phương. NỘI DUNG Chương 1: cơ sở lý thuyết của đề tài I. Sử dụng thí nghiệm hoá học trong dạy học môn hoá học 1. Sử dụng thí nghiệm hoá học trong dạy học Trong dạy học môn hoá học, thí nghiệm hoá học thường
 • 60
 • 1,271
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p10 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm dò chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p10 ppsx
. pháp thăm chức năng đờng tiêu hoá bằng ĐVPX ? 35. Kể tên một số phơng pháp xạ hình đờng tiêu hoá ? 36. Trình bày nguyên lý của phơng pháp xạ hình gan ? 37. Hy nêu chỉ định, dợc chất phóng xạ. đồng vị phóng xạ và thiết bị dùng trong ghi hình tuyến giáp ? 08. Kể tên một số phơng pháp thăm chức năng và ghi hình thận hệ thống tiết niệu ? 09. Hy nêu nguyên lý, dợc chất phóng xạ dùng. khuyết hoặc giảm hoạt độ phóng xạ so với tổ chức xung quanh. Nghĩa là chất phóng xạ chỉ tập trung chủ yếu trong tổ chức lành và do đó khối u kém hoạt độ phóng xạ hơn. Nguyên nhân là do có sự
 • 5
 • 315
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p9 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm dò chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p9 doc
. ( 131 I, 57 Co, 56 Co, 51 Cr, 99m Tc, keo Au - 198, 113 In, 75 Se ) để thăm chức năng ống tiêu hoá nh: - Thăm chức năng hấp thu (hấp thu mỡ với acid oleic và triolein gắn 131 I hoặc 125 I,. 57 Co hoặc 58 Co). - Thăm mất máu theo đờng tiêu hoá với hồng cầu - 51 Cr, mất protein theo đờng ruột với albumin - 51 Cr. - Thăm chức năng gan và tình trạng đờng dẫn mật với Rose Bengal. thấy HĐPX phân bố đồng đều, gan phải nhiều hơn gan trái (do nhu mô gan phải dày hơn gan trái), lách không lên hình hoặc rất ít hoạt độ phóng xạ. Đánh dấu bằng các chất keo phóng xạ giúp cho
 • 5
 • 320
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p8 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm dò chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p8 pps
. Phần I: Thăm chức năng và ghi hình bằng đồng vị phóng Xạ Mục tiêu: 1. Hiểu đợc nguyên tắc chung của chẩn đoán bệnh bằng đồng vị phóng xạ. 2. Nắm đợc một số phơng pháp đánh giá chức năng và. 6. Thăm chức năng phổi Phổi là cơ quan rất thích hợp cho việc thăm bằng đồng vị phóng xạ, vì nó là một cơ quan lớn, ít cản tia phóng xạ và chỉ bị che bởi thành. hình xơng bằng đồng vị phóng xạ có một tầm quan trọng đặc biệt trong chẩn đoán bệnh của hệ xơng khớp. 5.1. Nguyên lý: Ghi hình xơng bằng đồng vị phóng xạ dựa trên nguyên lý là các vùng xơng
 • 5
 • 325
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p7 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm dò chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p7 pptx
. các đồng vị phóng xạ (ĐVPX) đ đợc sử dụng cho mục đích chẩn đoán và điều trị. Hiện nay các nghiệm pháp chẩn đoán bệnh bằng ĐVPX đợc chia thành 3 nhóm chính: - Các nghiệm pháp thăm chức năng. . tổ chức hoặc toàn cơ thể. - Các nghiệm pháp in vitro (không phải đa các ĐVPX vào cơ thể). Nguyên tắc chung của chẩn đoán bệnh bằng đồng vị phóng xạ nh sau: Để đánh giá hoạt động chức năng. ảnh sự phân bố của phóng xạ ở bên trong các phủ tạng bằng cách đo hoạt độ phóng xạ của chúng từ bên ngoài cơ thể. Phơng pháp xạ hình đợc tiến hành qua hai bớc: - Đa dợc chất phóng xạ (DCPX)
 • 5
 • 313
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p6 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm dò chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p6 pps
. detector) hoặc 3 đầu. - Máy PET, SPECT - CT. 4.2.4. Phân tích kết quả: - Khi tim ở tình trạng bình thờng thì có sự phân bố hoạt độ phóng xạ đồng đều (thuần nhất) tơng đơng với vùng cơ tim đợc. và xạ hình cho ta biết ổ nhồi máu thành bên mà điện tâm đồ bỏ qua. Tuy nhiên ta không phân biệt đợc ổ nhồi máu cũ hay mới. - Ghi hình tới máu cơ tim với máy SPECT có các chơng trình phân tích. tính hoặc định lợng) sẽ cho ta thấy đợc vùng giảm phân bố máu. Để phân tích định lợng ngời ta phải tiến hành tái cấu trúc (reconstruction), chơng trình máy tính có thể cắt theo ba chiều không
 • 5
 • 248
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p5 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích thăm dò chức năng nguyên tử đồng vị bằng phóng xạ p5 pps
. Phần I: Thăm chức năng và ghi hình bằng đồng vị phóng Xạ Mục tiêu: 1. Hiểu đợc nguyên tắc chung của chẩn đoán bệnh bằng đồng vị phóng xạ. 2. Nắm đợc một số phơng pháp đánh giá chức năng và. tổ chức hoặc toàn cơ thể. - Các nghiệm pháp in vitro (không phải đa các ĐVPX vào cơ thể). Nguyên tắc chung của chẩn đoán bệnh bằng đồng vị phóng xạ nh sau: Để đánh giá hoạt động chức năng. ảnh sự phân bố của phóng xạ ở bên trong các phủ tạng bằng cách đo hoạt độ phóng xạ của chúng từ bên ngoài cơ thể. Phơng pháp xạ hình đợc tiến hành qua hai bớc: - Đa dợc chất phóng xạ (DCPX)
 • 5
 • 428
 • 1

tài liệu tự học vật lí 11 nâng cao- chi tiết dễ hiểu (lí thuyết và bài tập)

tài liệu tự học vật lí 11 nâng cao- chi tiết dễ hiểu (lí thuyết và bài tập)
... ion âm Vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron (Ne > Np); vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron (Ne < Np) Độ lớn điện tích vật: q =Ne II VẬN DỤNG Vật (chất) dẫn điện vật (chất) cách điện Vật (chất)... vật (chất) có nhiều điện tích tự Ví dụ: Kim loại có chứa nhiều e tự do; dung dịch axit, bazơ, muối… có chứa nhiều ion tự Vật (chất) cách điện (điện môi) vật (chất) không chứa chứa điện tích tự. ..2 Thuyết êlectron Thuyết dựa vào cư trú di chuyển êlectron để giải thích tượng điện tính chất điện vật gọi thuyết êlectron Êlectron rời khỏi nguyên tử
 • 124
 • 1,006
 • 3

Xây dựng tài liệu tự học phần nhiệt độ sôi và tính axit bazơ của các chất hữu cơ để nâng cao năng lực tự học cho học sinh

Xây dựng tài liệu tự học phần nhiệt độ sôi và tính axit  bazơ của các chất hữu cơ để nâng cao năng lực tự học cho học sinh
... gây nên tính chất vượt trội lấn át yếu tố khác 2.3.2 Tổng quan nhiệt độ sôi tính axit – bazơ chất hữu 2.3.2.1 Nhiệt độ sôi chất hữu 2.3.2.1.1 Định nghĩa : Nhiệt độ sôi chất hữu nhiệt độ mà áp... phần nhiệt độ sôi tính axit bazơ hợp chất hữu để nâng cao lực tự học cho học sinh 2.3. 1Cơ sở lí thuyết 2.3.1.1 Các loại hiệu ứng cấu trúc hóa học hữu Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử có... học, đại, nội dung logic thuận lợi cho việc đổi PPDH - Số lượng SGK, tài liệu tham khảo nhiều, phong phú nội dung hình thức cho giáo viên học sinh 2.3 Xây dựng tài liệu tự học phần nhiệt độ sôi
 • 29
 • 187
 • 0
1 2 3 4 .. >