Tổng hợp tài liệu :

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM
Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM . hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây. Lê Công Hoa, em mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất
 • 50
 • 1,020
 • 5

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM
Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM . thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) . xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) Chơng III: Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công
 • 47
 • 405
 • 0

327 Marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng Nhập khẩu tại Công ty xây lắp - Xuất nhập khẩu vật liệu & kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM (chương 1,2)

327 Marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng Nhập khẩu tại Công ty xây lắp - Xuất nhập khẩu vật liệu & kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM (chương 1,2)
327 Marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng Nhập khẩu tại Công ty xây lắp - Xuất nhập khẩu vật liệu & kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM (chương 1,2) . công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) . xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) Chơng III: Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công
 • 47
 • 575
 • 0

720 Marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng Nhập khẩu tại Công ty xây lắp - Xuất nhập khẩu vật liệu & kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM (chương 1,2)

720 Marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng Nhập khẩu tại Công ty xây lắp - Xuất nhập khẩu vật liệu & kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM (chương 1,2)
720 Marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng Nhập khẩu tại Công ty xây lắp - Xuất nhập khẩu vật liệu & kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM (chương 1,2) . cao. Nhóm c: - Chủng loại vừa phải. - Chi phí sản xuất trung bình. - Dịch vụ trung bình. - Giá trung bình. Nhóm B: - Chủng loại đầy đủ. - Chi phí sản xuất. sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty biaNghệ An. 2.1. Vị trí địa lý: Công ty bia Nghệ An đợc đặt tại 42 - Nguyễn Tất Thành - TP.Vinh - Nghệ An. Với
 • 34
 • 362
 • 1

Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)

Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước do đó nhu cầu về trao đổi hàng hoácông nghệ là rất cần thiết. Đặc biệt khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì thuật ngữ marketing ngày càng trở nên quen thuộc, đặc biệt là marketing-mix được xem như là một công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.Là môn khoa học bổ trợ cho hoạt động kinh doanh, thế giới của marketing rất rộng lớn và phức tạp. Marketing hiện đại bắt đầu từ nhu cầu thị trường đến sản xuất, phân phối và bán hàng hoá để thoả mãn nhu cầu đó- “bán cái mà thị trường cần”. Marketing hiện đại cũng đòi hỏi nhiều thứ hơn là tạo ra hàng hoá tốt, định giá hấp dẫn và thiết kế kênh phân phối hợp lý. Để hiểu và áp dụng được marketing chúng ta cần hiểu bản chất của marketing từ đó mới có thể đi đến áp dụng các phương pháp marketing vào thực tế được đúng đắn và mang tính khoa học. Tuy nhiên, marketing không chỉ là một môn học mà nó còn có thể xem như một nghệ thuật. Do đó, các nhà kinh doanh không thể và không nên áp dụng một cách cứng nhắc những gì được học mà phải biết kết hợp tính sáng tạo, sự mềm dẻo của nghệ thuật kinh doanh cũng như những cảm nhận và kinh nghiệm bản thân. Trên cơ sở những kiến thức về bản chất của marketing, phương pháp tiến hành marketing, nhà kinh doanh lập kế hoạch, đề ra đường lối marketing thích ứng với tình hình môi trường kinh doanh hiện tại.Trong những năm gần đây khi Việt Nam đang hoà mình vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã không ngừng đổi mới duy đến vận hành trong tổ chức quản lý và kinh doanh. Các doanh nghiệp đã biết vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng do công nghệ marketing mới được du nhập vào nước ta nên cần có những nghiên cứu để có nhận thức đúng đắn và giúp cho việc vận hành marketing có hiệu quả. Từ những nhận thức trên, qua thời gian thực tập tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM, được sự cổ vũ động viên của các cô chú trong phòng Nhập khẩu và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS Lê Công Hoa, em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM làm đề tài tốt nghiệp của mình. - Bố cục đề tài được trình bày thành 3 chương như sau: Chương I: Cơ sở lý luận của công nghệ marketing bán buôn tại công ty thương mại bán buôn Chương II: Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) Chương III: Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)
 • 47
 • 418
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN ĐỐI VỚI NHÓM HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN ĐỐI VỚI NHÓM HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN ĐỐI VỚI NHÓM HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP XUẤT NHẬP KHẨU. và tăng cường bán hàng trực tiếp để mở rộng thị trường III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN NHÓM HÀNG VẬT LIỆU XÂY
 • 15
 • 1,075
 • 0

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.
Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.thuộc công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ . NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ LIỀU CHIẾU DO CHÚNG GÂY RA ( Maõ soá: ĐT.07/07-09/NLNT) Cơ quan chủ. trên, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại v ật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra đã được phê duyệt và thực hiện trong 2 năm (4/2007-4/2009),. đo khí phóng xạ radon trong nhà ở. Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đã có nghiên cứu về Dự thảo tiêu chuẩn Hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng và nồng độ khí radon trong nhà
 • 213
 • 1,302
 • 2

hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng constrexim

hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng constrexim
. marketing bán buôn tại công ty th- ơng mại bán buôn Chơng II: Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu. liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) Chơng III: Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập. phòng Nhập khẩu và sự hớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS Lê Công Hoa, em mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây
 • 41
 • 852
 • 0

nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang

nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang
. “ Nghiên cứu tái sinh tự nhiên trong một số quần thực vật phục hồi sau nương rãy tại 2 An Bá và Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tái sinh tự nhiên. PHẠM  PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI AN BÁ VÀ HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.60 LUẬN. PHẠM  PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI AN BÁ VÀ HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC SINH HỌC ĐẠI
 • 94
 • 1,379
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần thực vật phục hồi sau nương rẫy tại Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rẫy tại xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
. tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần thực vật phục hồi sau nương rẫy tại Mỹ Yên - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên . 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƢƠNG RẪY TẠI MỸ YÊN - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THÁI NGUYÊN - 2014 Số. và tái sinh tự nhiên một số quần thực vật phục hồi sau nương rẫy tại Mỹ Yên - Huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề xuất các biện pháp tác động thích hợp nhằm đẩy nhanh quá trình phục
 • 98
 • 422
 • 1

phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp xây dựng thương hiệu tại công ty thương mại hà nội

phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp xây dựng thương hiệu tại công ty thương mại hà nội
. pháp nghiên cu sau: Ngoài ra, trong bài còn dùng phng pháp thu thp và phân tích s liu đ làm rõ các ni dung có liên quan.  Phng pháp phân tích tng hp: phân tích các hot đng xây. doanh thng mi và dch v. Công ty Thng mi Hà Ni là công ty có b dày thành tích đt đc qua nhiu nm hot đng. Phng hng hot đng trong nm nm ti ca công ty là “a ngành –. dng thng hiu, áp dng vào tình hình thc t ti công ty thng mi Hà Ni. T đó đ xut mt s gii pháp nhm hoàn thin vic xây dng thng hiu công ty thng mi Hà Ni. 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu
 • 75
 • 349
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật sau nương rẫy tại động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật sau nương rẫy tại xã động đạt  huyện phú lương  tỉnh thái nguyên
... Lương, tỉnh Thái Nguyên độ tuổi: - Thảm thực vật tái sinh sau nương rẫy từ - năm - Rừng tái sinh sau nương rẫy từ - năm - Rừng tái sinh sau nương rẫy từ - năm - Rừng tái sinh sau nương rẫy từ 10 -. .. loài thực vật nước nói chung huyện Phú Lương tình Thái Nguyên riêng, chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên số kiểu thảm thực vật sau nương rẫy Động Đạt - huyện Phú Lương. .. Lương - tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đặc điểm cấu trúc đánh giá khả tái sinh tự nhiên thảm thực vật phục hồi sau nương rẫy Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề
 • 106
 • 418
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật ở xã thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên số kiểu thảm thực vật Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu - Xác định kiểu thảm thực vật, đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên số kiểu. .. THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––– NÔNG THỊ HUẾ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN... dạng sống, cấu trúc tái sinh tự nhiên số kiểu thảm thực vật Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Thảm thực vật Thảm thực vật
 • 114
 • 504
 • 0

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
... XAYHEUNGSY PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành : Vật lý nguyên tử hạt nhânsố : 9.440106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT NGƯỜI... phóng xạ nhân tạo người tạo Các đồng vị phóng xạ hình thành hai nguồn gốc đầu gọi đồng vị phóng xạ tự nhiên Các đồng vị phóng xạ người tạo gọi đồng vị phóng xạ nhân tạo Các đồng vị phóng xạ tự. .. sĩ Phóng xạ tự nhiên số VLXD phổ biến CHDCND Lào Ý nghĩa việc chọn luận án là: - Lần đầu tiên, khảo sát hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên có VLXD phổ biến sử dụng CHDCND Lào
 • 147
 • 22
 • 0

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)
... định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng phổ kế gamma dùng detector nhấp nháy NaI(Tl) Bảng 4.6 Hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng đo phổ kế gamma... tốn xác định tự động hàm lượng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng phổ kế gamma dung detector NaI(Tl) 3.5 Phƣơng pháp xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên dùng phổ kế gamma... phép phân tích CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠTRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1.1 Nguồn gốc đồng vị phóng xạ có VLXD 1.1.1 Các chuỗi phóng xạ tự nhiên a) Chuỗi phân rã đồng vị 238U Chuỗi phân
 • 27
 • 23
 • 0

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
... XAYHEUNGSY PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành : Vật lý nguyên tử hạt nhânsố LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT NGƯỜI HƯỚNG... phóng xạ nhân tạo người tạo Các đồng vị phóng xạ hình thành hai nguồn gốc đầu gọi đồng vị phóng xạ tự nhiên Các đồng vị phóng xạ người tạo gọi đồng vị phóng xạ nhân tạo Các đồng vị phóng xạ tự. .. sĩ Phóng xạ tự nhiên số VLXD phổ biến CHDCND Lào Ý nghĩa việc chọn luận án là: - Lần đầu tiên, khảo sát hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên có VLXD phổ biến sử dụng CHDCND Lào
 • 183
 • 646
 • 0

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt tiếng anh

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt tiếng anh
... Technology,2016, 231 Sonexay Xayheungsy, Le Hong Khiem, Phương pháp xác định hoạt độ nguyên tố phóng xạ tự nhiên phổ kế gamma dùng detector NaI(Tl), Advance In Applied And Engineering Physics V, Publishing... Interaction Of Gamma Radiation With Matter 2.1.2 Photoelectric effect 2.1.3 Compton Scattering 2.1.4 Pair Production 2.1.5 Attenuation of Gamma Radiation with matter 2.2 Configuration and gamma ray... radiation, it will be hazardous For the safety of humankind, The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) has given a radiation safety threshold for building
 • 27
 • 627
 • 0

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào tt
... định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng phổ kế gamma dùng detector nhấp nháy NaI(Tl) Bảng 4.6 Hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng đo phổ kế gamma... tốn xác định tự động hàm lượng đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu xi măng phổ kế gamma dung detector NaI(Tl) 3.5 Phƣơng pháp xác định hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên dùng phổ kế gamma... phép phân tích CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠTRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1.1 Nguồn gốc đồng vị phóng xạ có VLXD 1.1.1 Các chuỗi phóng xạ tự nhiên a) Chuỗi phân rã đồng vị 238U Chuỗi phân
 • 27
 • 643
 • 0

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
... XAYHEUNGSY PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỔ BIẾN TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành : Vật lý nguyên tử hạt nhânsố : 9.440106 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT NGƯỜI... phóng xạ nhân tạo người tạo Các đồng vị phóng xạ hình thành hai nguồn gốc đầu gọi đồng vị phóng xạ tự nhiên Các đồng vị phóng xạ người tạo gọi đồng vị phóng xạ nhân tạo Các đồng vị phóng xạ tự. .. sĩ Phóng xạ tự nhiên số VLXD phổ biến CHDCND Lào Ý nghĩa việc chọn luận án là: - Lần đầu tiên, khảo sát hoạt độ phóng xạ riêng đồng vị phóng xạ tự nhiên có VLXD phổ biến sử dụng CHDCND Lào
 • 147
 • 729
 • 0
1 2 3 4 .. >