Tổng hợp tài liệu :

2020학년도 전기 신입생모집요강(특별전형)

Một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Triều, tỉnh Quang Ninh đế năm 2020.DOC

Một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Triều, tỉnh Quang Ninh đế năm 2020.DOC
Một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Triều, tỉnh Quang Ninh đế năm 2020 . tế đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tác động của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng đến phát triển kinh tế - xã. Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy tôi đã quy t định chọn đề tài: Một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Triều, tỉnh Quang Ninh
 • 84
 • 1,819
 • 21

Tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ đến năm 2020.doc

Tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ đến năm 2020.doc
Tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ đến năm 2020 . về việc làm, hội nhập và lao động nữ. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sự tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ. nghiên cứu là Tác động của việc Việt Nam hội nhập kinh tế đến việc làm của lao động nữ đến năm 2020 2. Mục đích nghiên cứuMục đích trước hết của chuyên đề
 • 74
 • 583
 • 5

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.DOC

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.DOC
Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa . đề tài Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa làm. tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 – 2009Chương III: Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020. Em xin
 • 113
 • 895
 • 2

Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020.DOC

Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020.DOC
Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020 . trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt NamChương III: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020. thực tiễn ngành công nghiệp hỗ trợ ngànhdệt may Việt Nam qua đó xem xét thực trạng phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam, những
 • 85
 • 1,754
 • 25

Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020.DOC

Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020.DOC
Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020 . trắng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2001 - 2009Phần III: Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng tỉnh ở Nghệ An đến năm 2020. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI TRẮNG TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020. 43I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • 67
 • 1,647
 • 20

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TỚI NĂM 2020.DOC

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TỚI NĂM 2020.DOC
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TỚI NĂM 2020 . Ford……19CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ TƠI NĂM 2020I. Phương hương phát triển công nghiệp ô tô tới năm 20201 . Phương. phát triển ngành công nghiệp ô tô tới năm 2020. 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ I. Yếu tố kinh tế1. Thực
 • 28
 • 2,649
 • 30

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC
nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương . về du lịch Hải Dương em đã quyết định chọn đề tài: “ nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm. nguyên du lịch còn thấp.19 CHƯƠNG IIIGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020. Tiền
 • 36
 • 987
 • 6

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2020.DOC

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2020.DOC
Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2020 . lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Vì lý do đó mà tôi đã chọn đề tài Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 2010 và định. đến việc thu hút khách du lịch, luận văn đã phân tích thực trạng tình hình du lịch Phú Thọ, thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến Phú Thọ trong
 • 64
 • 717
 • 4

Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020

Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020
Tăng trưởng KT và chuyển dịch cơ cấu đến 2020 . lý tiếp cận cơ cấu trong thời kỳ chuyển đổi.* Một số kết quả đạt được trong quá trình chuyển dịch cơ cấu: Công cuộc đổi mới và chuyển dịch cơ cấu vừa qua. triển nhờ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể. Việc tìm ra một xu hướng hay giải pháp cho chuyển dịch cơ cấu ngành
 • 44
 • 401
 • 0

Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020.pdf

Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020.pdf
Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020 . GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 3.1. Định hướng phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 .....101 3.2.. trình phát triển của ngành viễn thông Việt Nam, đề tài nghiên cứu đã đề xuất được một số biện pháp phát triển ngành viễn thông Việt Nam từ nay đến năm 2020
 • 235
 • 1,319
 • 19

Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.doc

Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.doc
Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 . dân tỉnh Phú Thọsở công nghiệpqui hoạch tổng th phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hớng đến năm 2020tháng. 2020tháng 3 - 2007ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọsở công nghiệpqui hoạch tổng th phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010,định
 • 86
 • 915
 • 9

Giải pháp phát triển siêu thị ở TP.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.pdf

Giải pháp phát triển siêu thị ở TP.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.pdf
Giải pháp phát triển siêu thị ở TP.HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 . Tp. HCM đến năm 2010 3.1.2 Đònh hướng phát triển siêu thò ở Tp. HCM đến năm 2010 121 3.2 Một số giải pháp để phát triển siêu thò ở Tp. HCM đến năm 2010. Thực trạng phát triển siêu thò ở TP. HCM thời gian qua - Chương III: Giải pháp phát triển siêu thò ở TP. HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
 • 167
 • 620
 • 13

Định hướng chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.doc

Định hướng chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.doc
Định hướng chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 . hình phát triển ngành cao su hiện nay.Chương 3: Định hướng chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 -2 020.Đề tài: Định hướng CLPT ngành cao. cao su Việt Nam giai đoạn 201 0- 2020Sinh viên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B7Đề tài: Định hướng CLPT ngành cao su Việt Nam giai đoạn 201 0- 2020Sinh
 • 112
 • 1,273
 • 18

Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020 - Trang 1 đến trang 60.pdf

Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020 - Trang 1 đến trang 60.pdf
Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020 - Trang 1 đến trang 60.
 • 60
 • 683
 • 3

Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020 Trang 61 - 114.pdf

Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020 Trang 61 - 114.pdf
Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020 Trang 61 - 114.
 • 54
 • 557
 • 4

Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020.pdf

Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020.pdf
Quyết định quy hoạch thủy sản Quảng Bình đến năm 2020.
 • 8
 • 739
 • 0

Chiến lược giai đoạn 2010-2020 của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.pdf

Chiến lược giai đoạn 2010-2020 của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.pdf
Chiến lược giai đoạn 2010-2020 của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai . 10  Chiến lược giai đoạn 2010-2020 của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai       . ---------- Đề tài: CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2010-2020 GVHD : TS. Hoàng Lâm Tịnh Thực hiện :
 • 70
 • 967
 • 14

Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020.pdf

Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020.pdf
Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020 . II……………………………………………………………….. 61 CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2020 …………………………………………………….. 62 3.1.. là lý do tôi quyết định chọn đề tài Chiến lược kinh doanh của Đại lý Hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020 làm luận văn Thạc sĩ. 2. Mục
 • 112
 • 560
 • 5

Định hướng quy hoạch tổng thể Thành Phố Hà Nội tới năm 2020.docx

Định hướng quy hoạch tổng thể Thành Phố Hà Nội tới năm 2020.docx
Định hướng quy hoạch tổng thể Thành Phố Hà Nội tới năm 2020 . ở Hà Nội ường sắt tốc độ caoTàu điện ngầmĐánh giá quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội 2020 ỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN 2020A. Tổng. đô Hà Nội thành: - Quy hoạch hợp nhất toàn diện.- Thiết lập cơ chế thực hiện quy hoạch đó: Xây dựng chương trình phát triển đô thị tổng thể cho Thủ đô Hà
 • 29
 • 488
 • 0

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020.DOC

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020.DOC
Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay, định hướng đến năm 2020 . trường trong nước và quốc tế. Do đó, em chọn đề tài Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện suy thoái kinh tế hiện nay,. về doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Chương 2: Thực trạng các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 76
 • 1,597
 • 31
1 2 3 4 .. >