Tổng hợp tài liệu :

Tổng hợp một số kiến thức điều trị viêm gan

Tích hợp một số kiến thức toán học trong dạy học sinh học 12 – trung học phổ thông (phần di truyền học và sinh thái học)

Tích hợp một số kiến thức toán học trong dạy học sinh học 12 – trung học phổ thông (phần di truyền học và sinh thái học)
. Tích hợp một số kiến thức toán học trong dạy học sinh học 12 – Trung học phổ thông (phần Di truyền học và Sinh thái học) Vũ Thuý Lan. nghiên cứu đề tài Tích hợp một số kiến thức toán học trong dạy học sinh học 12 – Trung học phổ thông (Phần Di truyền học và Sinh thái học) ” 2 2. Mục
 • 19
 • 665
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TỔNG HỢP MỘT SỐ OXIM TRONG ĐIỀU KIỆN HÓA ÂM" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. này trong điều kiện khuấy từ trong 10 phút thì hiệu suất của benzaldoxim chỉ có 58%. 2.4 Oxim hóa một số aldehid khác Áp dụng điều kiện (NaOH 6 M, 10 phút) trong trường hợp benzaldehid vào một. TẬP 10, SỐ 07 - 2007 Trang 5 TỔNG HỢP MỘT SỐ OXIM TRONG ĐIỀU KIỆN HÓA ÂM Lê Ngọc Thạch (1) , Nguyễn Thị Minh (2) , Lê Thị Ngọc Trâm (3) , Trần Ngọc Ba (3) (1) Trường Đại học Khoa học. được trong trường hợp ciclohexanon sang một số ceton khác như: 2-butanon, acetophenon, benzalacetophenon. Kết quả về hiệu suất ghi trong Bảng 3. Bảng 3. Hiệu suất phản ứng oxim hóa một số ceton
 • 6
 • 569
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG BỆNH DÃN TĨNH MẠCH PHÂN ppsx

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG BỆNH DÃN TĨNH MẠCH PHÂN ppsx
. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG BỆNH DÃN TĨNH MẠCH CHÂN Dãn TM là một vấn đề thường gặp đối với nhiều bác ở tất cả các chuyên khoa khác nhau. Việc điều trò đòi hỏi. đốt, tình trạng thành mạch giúp thủ thuật viên dễ dàng điều chỉnh. Laser nội mạch Phương pháp laser nội mạch hiện nay đã được FDA Hoa Kỳ công nhận là một phương pháp điều trò suy trào ngược. cầu này làm phát sinh ngày càng nhiều những phương thức điều trò mới mẻ cho dãn tónh mạch chân. Biểu hiện lâm sàng Biểu hiện lâm sàng của các BN dãn TM có thể rất thay đổi, và nhiều BN có thể
 • 5
 • 366
 • 0

Tích hợp một số kiến thức toán học trong dạy học Sinh học 12 - Trung học phổ thông ( Phần di truyền học và sinh thái học

Tích hợp một số kiến thức toán học trong dạy học Sinh học 12 - Trung học phổ thông ( Phần di truyền học và sinh thái học
. MỘT SỐ KIẾN THỨC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH THÁI HỌC) Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) Mã số: . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THUÝ LAN TÍCH HỢP MỘT SỐ KIẾN THỨC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH THÁI HỌC). chương trình Sinh học 12 31 2.2. Tích hợp toán học trong dạy học Sinh học 12 32 2.2.1. Quy trình dạy học tích hợp 32 2.2.2. Kiến thức toán học cơ bản sử dụng trong dạy học Sinh học 12 33 2.2.3.
 • 119
 • 1,537
 • 4

Toán 9 tổng hợp một số công thức và tính chất của hình học

Toán 9 tổng hợp một số công thức và tính chất của hình học
. EDUFLY- 098 7708400 Page 1 TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÌNH HỌC LỚP 9 I. Hệ thức lượng giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông     b c a h b' c' B A C H II. Một số tính chất. tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện: .  Các góc nội tiếp cùng nhìn một cạnh của tứ giác thì bằng nhau: . O C E D A B III. Một số chú ý khác 1. Trong hình vuông: Trong hình. số tính chất trong đường tròn 1. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau Cho AC và BC là hai tiếp tuyến cắt nhau của (O) ta có:  CO là đường phân giác của các góc và góc  CA = CB C O B A
 • 2
 • 352
 • 0

HIỆU QUẢ một số PHƯƠNG PHÁP điều TRỊ VIÊM TAI DO nấm

HIỆU QUẢ một số PHƯƠNG PHÁP điều TRỊ VIÊM TAI DO nấm
. Y học thực hành (859) - số 2/2013 47 HIệU QUả MộT Số PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị VIÊM TAI DO NấM Nghiêm Đức Thuận - Học viên Quân y Tóm tắt Viêm tai do nấm thờng diễn biến kéo dài. cứu hiệu quả điều trị bệnh viêm tai do nấm bằng phẫu thuật và các thuốc chống nấm. Đối tợng và phơng pháp: 73 bệnh nhân đợc chẩn đoán xác định là viêm tai do nấm điều trị tại khoaTai Mũi Họng. 30.13%. ĐặT VấN Đề Viêm tai do nấm là bệnh lý viêm tai giữa hoặc tai ngoài đặc hiệu do các chủng nấm thâm nhiễm vào tai gây nên. Bệnh viêm tai do nấm đã đợc biết đến từ lâu nhng do bệnh diễn biến
 • 4
 • 219
 • 1

Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10

Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần nhiệt học vật lí 10
. 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC PHẦN “NHIỆT HỌC- VẬT LÍ 10 26 2.1. Phân tích nội dung kiến thức phần Nhiệt học -Vật lí 10 26 vi 2.2. Phân tích nội dung kiến thức chương. trên, đặc biệt là trong phần Nhiệt học ” Vật lí 10 Với những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần Nhiệt học Vật lí 10 với mong muốn nâng cao. của học sinh . 7 1.2. Dạy học tích hợp 9 1.2.1. Khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp 9 1.2.2 .Mục tiêu của dạy học tích hợp. 10 1.2.3. Các đặc trưng cơ bản và ưu điểm của dạy học tích hợp
 • 119
 • 401
 • 3

Tổng hợp một số kiến thức cần thiết học anh văn

Tổng hợp một số kiến thức cần thiết học anh văn
... us dùng danh từ số nhiều trực tiếp Ex: The teacher has made a lot of questions for us students Tính từ sở hữu my our your your his her their its Ø Đứng trước danh từ sở hữu người vật danh từ Đại... Đòi hỏi viết đưa lý cho luận điểm tranh cãi, cho lập trường, quan điểm, quan điểm tranh cãi luận điểm tiêu cực Prove/Disprove Yêu cầu viết mô tả quan điểm tranh luận logic kèm theo dẫn chứng chứng... (mưa) Stormy => storm ( bão) 7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p ( câu bị động) => Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước of phía sau, danh từ câu đem xuống để sau of Although television
 • 118
 • 257
 • 0

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
... số phác đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng Helicobacter pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm mục tiêu cụ thể: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng. .. 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ƣơng 4.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ học Nghiên cứu 588 bệnh nhân VLDDTT H pylori. .. gia tuân thủ điều kiện điều trị kháng thuốc CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh 3.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ 3.1.1.1
 • 27
 • 624
 • 1

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương (FULL TEXT)

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương (FULL TEXT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori (H. pylori) là một bệnh lý khá phổ biến trong cộng  đồng  dân  cư.  H. pylori đã  được xem là nguyên nhân chính gây viêm, loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Trong viêm dạ dày mạn tính 77,4-77,9%, loét hành tá tràng >95% và loét dạ dày >75% tìm thấy căn  nguyên  là  H. pylori [16], [20], [23]. Yếu tố độc lực vi khuẩn rất quan trọng, gen cagA (cytotoxin-associated gene) và gen vacA (vacuolating toxin gene) được coi là những gen có liên quan tới yếu tố độc lực chủ yếu gây bệnh và đặc trưng của vi khuẩn H. pylori [49]. Do tỷ lệ kháng thuốc tăng cao trên  toàn thế giới đặt ra nhiều vấn đề liên quan, một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa tính kháng thuốc và các nhân tố di truyền của vi khuẩn. Kháng metronidazole ở nhóm cagA (-) cao  hơn  có  ý  nghĩa  thống kê so với nhóm cagA (+) (nghiên cứu trên người lớn Ireland) [199]. Kháng clarithromycin có biểu hiện gen vacA s2/m2 (-) và cagA (-) hơn những chủng nhạy cảm (Agudo, 2010) [27]. Phác  đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori hiện nay còn nhiều khó khăn phức tạp, hiệu quả điều trị của các phác  đồ 3 thuốc gồm sự kết hợp hai thuốc kháng sinh và một thuốc ức chế bơm  proton có hiệu quả thấp trong những nghiên cứu gần đây (phác đồ 3 thuốc với clarithromyxin và metronidazole là 62,1% và 54,7%),  phác đồ tuần tiến  cũng  có hiệu quả thấp 51,6% [13], [162]. Hiệu quả điều trị của các phác đồ phụ thuộc vào tình trạng kháng kháng sinh, tuy nhiên tỉ lệ kháng thuốc của H. pylori hiện nay rất cao được chỉ ra trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Việt Hà, clarithromycin là 50,9%, metronidazole là 65,3% và amoxicillin 0,5% [10], [162]. Với tỉ lệ kháng thuốc cao và hiệu quả điều trị của  các  phác  đồ đều thấp  dưới mong muốn (<80%) [13], [162]. Việc tìm ra một phác đồ có khả năng diệt H. pylori cao là yếu tố quan trọng trong điều trị viêm, loét dạ dày ở trẻ em đặc biệt khi hiệu quả diệt H. pylori của những phác đồ chuẩn hiện nay rất thấp [121]. Phác đồ điều trị theo kháng sinh đồ (KSĐ) cho thấy tỉ lệ thành công cao với OAC (omeprazole, amoxicillin, clarithromycin) 92% và AME (amoxicillin, metronidazole, esomeprazole) là 93% (Arenz T., Đức) [32] cũng như hiệu quả phác đồ 4 thuốc (amoxicillin, metronidazole, bismuth, omeprazole) được tìm thấy có hiệu quả diệt khuẩn cao 84% [34]. Việc hiểu biết về đặc điểm dịch tễ, lâm  sàng  cũng  như  hiệu quả điều trị của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh có ý nghĩa giúp cho các bác sĩ lâm sàng cũng như các  nhà quản lý có biện pháp phòng ngừa  và  điều trị có hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh hiện nay sự kháng thuốc ngày càng gia tăng. Cho đến nay, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đề cập đến đặc điểm dịch tễ,  lâm  sàng,  độc lực của vi khuẩn H. pylori và hiệu quả các biện pháp điều trị trên trẻ em viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh. Vì thế, chúng tôi tiến hành đề tài “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác  đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương” nhằm các mục tiêu cụ thể: 1. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện  Nhi  Trung  ương  từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013. 2. Xác định mức độ kháng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng kháng kháng sinh ở bệnh nhi viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori. 3. Mô tả kết quả diệt H. pylori của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do vi khuẩn kháng kháng sinh ở trẻ em. ... pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương  nhằm mục tiêu cụ thể: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện   Nhi   Trung. .. pháp điều trị trẻ em viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh Vì thế, tiến  hành  đề tài   Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng kết số phác   đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng Helicobacter pylori. .. diệt H pylori số phác  đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng vi khuẩn kháng kháng sinh trẻ em 3 CHƯƠNG  1 TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày H pylori H pylori kháng kháng sinh
 • 181
 • 543
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp một số kiến thức liên môn trong dạy học Thể dục.

Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp một số kiến thức liên môn trong dạy học Thể dục.
Giáo dục thể chất cho trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng mà cả xã hội đềuquan tâm. Có câu nói rằng: “ Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không cógì”, sức khỏe là vốn quý nhất của con người .Con người sẽ chẳng làm việc gì cảnếu không có sức khỏe. Như lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của bác Hồ trong bài“Sức khoẻ và thể dục” (đăng trên báo Cứu quốc, số 199, ngày 27031946) Ngườiviết: “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần cósức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt,mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ”. Vậy nên luyện tập thểdục ,bồi bổ sức khỏe là bổn phận của người dân yêu nước.Việc đó không tốn kémkhó khăn gì,gái trai ,ai ai cũng nên làm và ai ai cũng làm được.Mỗi ngày lúc ngủdậy tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông , tinh thần đầyđủ”.Giáo dục thể chất nói chung và môn học thể dục trong nhà trường nói riêng,thể chất giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện. Có sức khoẻ tốt sẽ tạođiều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại, thể dục thể thao giúp họcsinh có được sức khoẻ tốt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ởnhà trường đạt hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục được toàndiện hơn về; Thể dục Trí dục Mĩ dục –Đức dục để các em trở thành những conngười toàn diện, có ích cho xã hội.
 • 13
 • 749
 • 1

Tổng quát một số kiến thức tiếng anh

Tổng quát một số kiến thức tiếng anh
... mệnh đề thời gian tại; by + ngày/ (Sưu tầm) Nguồn: http://oxford.edu.vn/ TỔNG QUÁT CÁCH LỰA CHỌN 12 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH Thì đơn hay tiếp diễn: I Cách sử dụng: HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN... for, how long CÁC MẪU CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH 1.Câu điều kiện loại Câu điều kiện loại diễn tả hành động, kiện ln ln đúng, kiểu chân lý Cấu trúc- Cơng thức câu điều kiện loại 0: If+ S+V, S+V... hồn thành Nhấn mạnh đến tính kết hành động Ex: I have read this book three times Được sử dụng số cơng thức sau: - I have studied English since I was years old - He has played squash for years -
 • 7
 • 300
 • 0

Nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài hệ trục tọa độ hình học 10 ban cơ bản bằng việc tích hợp một số kiến thức của các môn học khác, giúp học sinh hứng thú hơn, nâng cao tính tích

Nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài hệ trục tọa độ  hình học 10 ban cơ bản bằng việc tích hợp một số kiến thức của các môn học khác, giúp học sinh hứng thú hơn, nâng cao tính tích
... “ Nâng cao hiệu giảng dạy Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản việc tích hợp số kiến thức môn học khác, giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn. .. SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn. .. SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn
 • 19
 • 609
 • 2

TỔNG hợp một số KIẾN THỨC TOÁN lớp 5

TỔNG hợp một số KIẾN THỨC TOÁN lớp 5
Tổng hợp các kiến thức Toán cơ bản giành cho học sinh lớp 5Giúp bé hệ thống một cách cơ bản các công thức toándựa trên cơ sở chính là sách giáo khoa của nhà xuất bản Bộ giáo dục Đào tạoGiúp bé nhớ được căn bản và giải toángiúp bé lớp 5 vui vẻ ... phần trăm số để lại số cũ Giải: Một số giảm 20% tức giảm 1 /5 giá trị số Vậy phải tăng số thêm 1/4 tức 25% số ban đầu Bài 3: Một số tăng thêm 25% phải giảm phần trăm để lại số cũ Giải: Một số tăng... : TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 1: Một lớp có 22 nữ sinh 18 nam sinh Hãy tính tỉ số phần trăm nữ sinh so với tổng số học sinh lớp, tỉ số phần trăm nam sinh so với tổng số học sinh lớp Giải: Tổng số. .. Tổng số học sinh lớp là: 22 + 18 = 40 (học sinh) Tỉ số học sinh nữ so với học sinh lớp là: Tỉ số học sinh nam so với học sinh lớp là: 18: 40 = 0, 45 = 45% Đáp số: 55 % 45% Bài 2: Một số sau giảm 20%
 • 6
 • 159
 • 3

“Tình hình bệnh viêm đường sinh dục và thử nghiệm một số phác đồ điều trị viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn thu hà , thuộc thôn mai thưởng xã yên sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang”

“Tình hình bệnh viêm đường sinh dục và thử nghiệm một số phác đồ điều trị viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn thu hà , thuộc thôn mai thưởng xã yên sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang”
Trong nhiều năm vừa qua , chăn nuôi lợn giữ vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Con lợn được xếp hàng đầu trong số các vật nuôi cung cấp phần lớn thực phẩm cho con người và phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Ngày nay chăn nuôi lợn còn có tầm quan trọng đặc biệt nữa là tăng kim ngạch xuất khẩu, đây cũng là nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi của các trại và các nông hộ thì việc phát triển đàn nái sinh sản là việc làm cần thiết.Tuy vậy, một trong những trở ngại lớn nhất của chăn nuôi lợn nái sinh sản là dịch bệnh xảy ra còn phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái , nhất là lợn ngoại được chăn nuôi theo phương thức công nghiệp thì các bệnh về sinh sản xuất hiện khá nhiều do khả năng thích nghi của đàn lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta còn kém. Mặt khác, trong quá trình sinh đẻ, lợn nái dễ bị các loại vi khuẩn như Streptococcus,Staphylococcus, E.coli... xâm nhập và gây ra một số bệnh nhiễm trùng sau đẻ như viêm âm đạo,viêm âm môn,...đặc biệt hay gặp là viêm tử cung, đây là bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của lợn mẹ. Nếu không điều trị kịp thời , viêm tử cung có thể dẫn tới các bệnh kế phát như : viêm vú, mất sữa , rối loạn sinh sản, chậm sinh,vô sinh, viêm phú mạc đẫn đến nhiễm trùng huyết và chết... Vì vậy các bệnh đường sinh dục ,đặc biệt là viêm tử cung ở lợn nái ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn nái nói riêng, đồng thời ảnh hưởng đến năng suất , chất lượng , hiệu quả ngành chăn nuôi lợn nói chung.Để góp phần vào việc phòng và điều trị bệnh viêm tử cung ở lợn , tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : “Tình hình bệnh viêm đường sinh dục và thử nghiệm một số phác đồ điều trị viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn Thu Hà , thuộc thôn Mai Thưởng xã Yên Sơn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang”. ... tài : “Tình hình bệnh viêm đường sinh dục thử nghiệm số phác đồ điều trị viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại lợn Thu Hà , thu c thôn Mai Thưởng- xã Yên Sơn- huyện Lục Nam- tỉnh Bắc Giang”.. . thời , viêm tử cung dẫn tới bệnh kế phát : viêm v , sữa , rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phú mạc đẫn đến nhiễm trùng huyết chết Vì bệnh đường sinh dục , ặc biệt viêm tử cung lợn nái. .. cứu 22 - Điều tra tình hình chăn ni , vệ sinh phòng bệnh trại - Điều tra tình hình mắc bệnh viêm đường sinh dục , viêm tử cung đàn nái ngoại nuôi trang trại 2.1.3 Yêu cầu - Điều tra tình hình chăn
 • 57
 • 106
 • 0

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương_2

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương_2
... lâm sàng kết số phác   đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng Helicobacter pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung  ương”  nhằm mục tiêu cụ thể: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm,. .. DỤC  VÀ  ĐÀO  TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG  ƯƠNG -* - NGUYỄN THỊ ÚT ĐẶC  ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ PHÁC  ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM, LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG DO HELICOBACTER. .. H pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung  ương 105 4.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em 105 4.1.2 Triệu chứng lâm sàng
 • 181
 • 43
 • 0

Thuốc hepbest chia sẻ kiến thức điều trị viêm gan siêu vi B

Thuốc hepbest chia sẻ kiến thức điều trị viêm gan siêu vi B
Thuốc Hepbest 25mg chưa hoạt chất Tenofovir Alafenamide là dòng sản phẩm tây y được sử dụng thường xuyên trong các phác đồ điều trị bệnh nhân viêm gan siêu vi B. Xem thêm chi tiết một số thông tin tại NhaThuocgan.com ... Nhãn: b n thuốc hepbest, công dụng thuốc hepbest, giá thuốc hepbest, hepbest, hepbest 25mg, mua thuốc hepbest, tenofovir, thuốc hepbest, thuốc hepbest giả Google Account Video Purchases Vietnam... b t buộc phải dùng tham khảo ý kiến b c sĩ để cân nhắc lợi ích nguy thai nhi ***Nguồn tham khảo Hepbest: · Thuốc hepbest 25mg điều trị vi m gan siêu vi B – Giá thuốc hepbest https://nhathuocgan.com/thuoc -hepbest2 5mg-dieu-tri-viem -gan- b/ ... https://nhathuocgan.com/thuoc -hepbest2 5mg-dieu-tri-viem -gan- b/ · Thuốc Hepbest điều trị vi m gan B - Nhà Thuốc Gan https://www.facebook.com/pg/111159903631615/ Nguồn: Nhà Thuốc Gan Được đăng Nha Thuoc Gan vào lúc
 • 4
 • 42
 • 1

Tổng hợp một số kiến thức điều trị viêm gan

Tổng hợp một số kiến thức điều trị viêm gan
Chia sẻ một số dòng thuốc điều trị viêm Gan tham khảo: Thuốc hepbest 25mg,Thuốc Virpas, Thuốc Zepatier, Thuốc velpaclear, Thuốc Baraclude, Thuốc sofovir daclahep, Thuốc Viread, Thuốc ledihep, Thuốc Myhep LVIR, Thuốc hepcvel, Thuốc Ricovir, Thuốc panovir, Thuốc velasof, Thuốc ledviclear, Thuốc Velpanat, Thuốc ledifos, Thuốc velsof, Thuốc hepcinatLP, Thuốc viroclear dalsiclear, Thuốc myhep all, Thuốc ledisof, Thuốc Harvoni , Thuốc ledvir, Thuốc hepcvir L, Thuốc epclusa, Thuốc lucisovel, Thuốc myvelpa, Thuốc Vemlidy, Thuốc SofuledNguồn: Nhà Thuốc Gan ... (https://biztime.com.vn/post/464050 _viêm- gan- nguyhiểm-như-thế-nào -tổng- hợp- thuốc -điều- trị- bệnh -viêm- gan- b-là-gì-khi.html) Viêm gan nguy hiểm -Tổng hợp thuốc điều trị ▶ Bệnh viêm gan B gì? Khi vi khuẩn HBV-DNA xâm nhập vào thể, công gan gây bệnh Viêm gan B Virus viêm gan B tìm thấy... bệnh viêm gan siêu vi B khoảng 20% dân số nước ta bị nhiễm loại virus ▶ Có loại viêm gan B thường gặp là: Viêm gan B cấp tính Viêm gan B mãn tính Bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B khơng điều trị. .. https://biztime.com.vn/post/464050 _viêm- gan- nguy-hiểm-như-thế-nào -tổng- hợp- thuốc -điều- trị- bệnh -viêm- gan- b-là-gì-khi.html 3/5 10/21/2019 Viêm gan nguy hiểm -Tổng hợp thuốc điề (https://biztime.com.vn/0366546446)
 • 5
 • 43
 • 0
1 2 3 4 .. >